• Fundamentalna siła miasta. Synteza koncepcji zrównoważonego, inteligentnego i odpornego miasta

Zarządzanie miastem - jego przestrzenią społeczną, gospodarczą i środowiskową, dynamiką i powiązaniamimiędzy tymi wymiarami - to zagadnienie wieloaspektowe i złożone. W szczególności z powodu rosnących i zmieniających się potrzeb i świadomości mieszkańców, ograniczeń w dostępie do zasobów oraz współczesnych zjawisk związanych z rozwojem miasta, takich jak suburbanizacja, metropolizacja, gentryfikacja, zarządzanie miastem w oparciu o pojedyncze koncepcje nie jest skuteczne. W monografii wykazano, że wartość miasta jest kryterium determinującym zarządzanie miastem, wymaga strategicznego podejścia do zarządzania, a także że opisywane dotychczas w literaturze przedmiotu syntetyczne wskaźniki stosowane w ocenie miast nie są powszechnie wykorzystywane. W rezultacie zaproponowano połączenie istniejących modeli zrównoważonego, inteligentnego i odpornego miasta. Tak powstała koncepcja „fundamentalnej siły miasta" i odpowiadający mu indeks. Na podstawie analizy przeprowadzonej dla 18 miast w Polsce w latach 2014-2019 w monografii szukano odpowiedzi m.in. na następujące pytania: • Jakie zmienne determinują poziom zrównoważenia, inteligencji i odporności miast? • Czy miasta są na ścieżce rozwoju zrównoważonego, inteligentnego czy odpornego miasta? • Jakie wyniki osiągają miasta w porównaniu do innych miast w ramach danego modelu rozwoju? • Jak kształtują się wartości indeksu fundamentalnej siły miasta w ocenie względnej? • Czy z punktu widzenia poziomu zrównoważenia, inteligencji, odporności i fundamentalnej siły miasta są do siebie podobne? „(...) Recenzowane dzieło uważam za nowatorskie, będące oryginalną i odważną próbą określenia związków pomiędzy najważniejszymi elementami trzech znanych koncepcji miasta: zrównoważonego, inteligentnego i odpornego. Autorki wychodzą ze słusznego założenia, że chociaż każda z tych koncepcji została szeroko opisana, to miasto współczesne i miasto przyszłości musi posiadać najważniejsze cechy tych trzech koncepcji podejścia do idei miasta, umieć je zmierzyć, wdrożyć i utrwalać, wykorzystując dla rozwoju miejskiego. (...) Opracowanie wskaźnika fundamentalnej siły miasta to realizacja ciekawego, niebanalnego pomysłu, kreującego narzędzie nie tylko świeże, ale przede wszystkim potrzebne w budowaniu strategii miejskiej (...)". prof. dr hab. Marek Bryx, fragment recenzji

Podtytuł Fundamentalna siła miasta. Synteza koncepcji zrównoważonego, inteligentnego i odpornego miasta
Autor Anna Wojewnik-Filipkowska, Anna Gierusz, Patrycja Krauze-Maślankowska
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 206
68.00 48.96
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
44.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-522-5
Zarządzanie miastem - jego przestrzenią społeczną, gospodarczą i środowiskową, dynamiką i powiązaniamimiędzy tymi wymiarami - to zagadnienie wieloaspektowe i złożone. W szczególności z powodu rosnących i zmieniających się potrzeb i świadomości mieszkańców, ograniczeń w dostępie do zasobów oraz współczesnych zjawisk związanych z rozwojem miasta, takich jak suburbanizacja, metropolizacja, gentryfikacja, zarządzanie miastem w oparciu o pojedyncze koncepcje nie jest skuteczne. W monografii wykazano, że wartość miasta jest kryterium determinującym zarządzanie miastem, wymaga strategicznego podejścia do zarządzania, a także że opisywane dotychczas w literaturze przedmiotu syntetyczne wskaźniki stosowane w ocenie miast nie są powszechnie wykorzystywane. W rezultacie zaproponowano połączenie istniejących modeli zrównoważonego, inteligentnego i odpornego miasta. Tak powstała koncepcja „fundamentalnej siły miasta" i odpowiadający mu indeks.

Na podstawie analizy przeprowadzonej dla 18 miast w Polsce w latach 2014-2019 w monografii szukano odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
• Jakie zmienne determinują poziom zrównoważenia, inteligencji i odporności miast?
• Czy miasta są na ścieżce rozwoju zrównoważonego, inteligentnego czy odpornego miasta?
• Jakie wyniki osiągają miasta w porównaniu do innych miast w ramach danego modelu rozwoju?
• Jak kształtują się wartości indeksu fundamentalnej siły miasta w ocenie względnej?
• Czy z punktu widzenia poziomu zrównoważenia, inteligencji, odporności i fundamentalnej siły miasta są do siebie podobne?


„(...) Recenzowane dzieło uważam za nowatorskie, będące oryginalną i odważną próbą określenia związków pomiędzy najważniejszymi elementami trzech znanych koncepcji miasta: zrównoważonego, inteligentnego i odpornego. Autorki wychodzą ze słusznego założenia, że chociaż każda z tych koncepcji została szeroko opisana, to miasto współczesne i miasto przyszłości musi posiadać najważniejsze cechy tych trzech koncepcji podejścia do idei miasta, umieć je zmierzyć, wdrożyć i utrwalać, wykorzystując dla rozwoju miejskiego. (...) Opracowanie wskaźnika fundamentalnej siły miasta to realizacja ciekawego, niebanalnego pomysłu, kreującego narzędzie nie tylko świeże, ale przede wszystkim potrzebne w budowaniu strategii miejskiej (...)".
prof. dr hab. Marek Bryx, fragment recenzji

Wstęp 7

Rozdział 1
Miasto - tradycyjne i współczesne ujęcie 15
1.1. Miasto i jego wartość 15
1.2. Cykl rozwoju miasta 21
1.3. Współczesne procesy rozwojowe miasta 27
1.4. Czynniki miastotwórcze i uwarunkowania rozwoju miast 33

Rozdział 2
Koncepcje zarządzania rozwojem miasta 41
2.1. Wybrane modele nowoczesnego miasta w kontekście zarządzania miastem 41
2.2. Zrównoważone miasto - sustainable city 50
2.3. Inteligentne miasto - smart city 55
2.4. Odporne miasto - resilient city 64
2.5. Nowy model rozwoju miasta - sustainable-smart-resilient city 71

Rozdział 3
Analiza strategiczna miast jako podstawa zarządzania strategicznego 77
3.1. Zarządzanie strategiczne miastem 77
3.2. Strategia rozwoju miasta 83
3.3. System wdrażania i monitorowania realizacji strategii 89

Rozdział 4
Wskaźniki oceny rozwoju 95
4.1. Rodzaje i znaczenie wskaźników stosowanych w ocenie rozwoju 95
4.2. Wybrane złożone wskaźniki oceny rozwoju 99
4.3. Tablice wskaźników 106
4.4. Wybrane indeksy miejskie 110
4.5. Standaryzacja wskaźników miejskich 116

Rozdział 5
Wskaźnik fundamentalnej siły miasta 127
5.1. Metodyka badania 127
5.2. Charakterystyka zmiennych i źródła danych 132
5.3. Wybór miast do analizy 139
5.4. Statystyki opisowe zmiennych 142
5.5. Porządkowanie liniowe wybranych miast 147
5.6. Analiza skupień wybranych miast 165
5.7. Ograniczenia badań 176

Zakończenie 179
Bibliografia 187
Spis tabel 203
Spis rysunków 205

Recenzja: Prof. dr hab. Marek Bryx, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku