• Przestępczość samochodowa w Polsce i na świecie oraz jej zwalczanie

Przestępczość samochodowa towarzyszy ludzkości od momentu powstania i wdrożenia do powszechnego użytku pierwszych pojazdów mechanicznych. Rozwój motoryzacji doprowadził do sytuacji, w której corocznie na świecie produkuje się ponad 80 mln pojazdów, a obecnie użytkowanych jest blisko miliard aut. Kilka milionów z nich jest każdego roku przedmiotem kradzieży. Tylko w krajach europejskich corocznie przedmiotem zaboru jest milion aut, a na przełomie XX i XXI wieku ta liczba przekraczała nawet 2 mln pojazdów. W Polsce pod koniec ubiegłego wieku kradziono ponad 80 tys. pojazdów i choć obecnie ta liczba znacznie się zmniejszyła, to i tak przestępczość samochodowa jest w naszym kraju istotnym problemem. W ostatnich latach obserwuje się duże zmiany w strukturze, a przede wszystkim w geografii przestępczości samochodowej i metodach działania członków grup trudniących się tym procederem. Nie zmienia się jedynie bardzo wysoka opłacalność tej kategorii przestępczości, która w skali europejskiej sza

Podtytuł Przestępczość samochodowa w Polsce i na świecie oraz jej zwalczanie
Autor Dariusz Potakowski
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 360
60.00 45.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
42
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-408-2

Przestępczość samochodowa towarzyszy ludzkości od momentu powstania i wdrożenia do powszechnego użytku pierwszych pojazdów mechanicznych. Rozwój motoryzacji doprowadził do sytuacji, w której corocznie na świecie produkuje się ponad 80 mln pojazdów, a obecnie użytkowanych jest blisko miliard aut. Kilka milionów z nich jest każdego roku przedmiotem kradzieży. Tylko w krajach europejskich corocznie przedmiotem zaboru jest milion aut, a na przełomie XX i XXI wieku ta liczba przekraczała nawet 2 mln pojazdów. W Polsce pod koniec ubiegłego wieku kradziono ponad 80 tys. pojazdów i choć obecnie ta liczba znacznie się zmniejszyła, to i tak przestępczość samochodowa jest w naszym kraju istotnym problemem.

W ostatnich latach obserwuje się duże zmiany w strukturze, a przede wszystkim w geografii przestępczości samochodowej i metodach działania członków grup trudniących się tym procederem. Nie zmienia się jedynie bardzo wysoka opłacalność tej kategorii przestępczości, która w skali europejskiej szacowana jest na kilka, kilkanaście miliardów euro.

W opracowaniu zawarto bardzo szczegółowe informacje o: strukturze grup, metodach działania sprawców kradzieży pojazdów, ich legalizacji oraz innych sposobach osiągania zysku z przestępczości samochodowej. Wnikliwej analizie poddano dane statystyczne obrazujące rozmiary, strukturę i geografię kradzieży pojazdów w Polsce oraz w innych krajach europejskich oraz pozaeuropejskich. Monografia obala wiele stereotypów, w tym m.in.: o Polsce i Niemczech, jako krajach, w których kradnie się dużo lub wręcz bardzo dużo samochodów, o złodziejach kradnących auta „łamakiem", o nowych autach Volkswagena będących najczęściej przedmiotem zaboru w naszym kraju. Lektura opracowania przyczyni się m.in. do poznania jakie samochody są najczęściej kradzione w Polsce, w jakim wieku, gdzie i co decyduje o wyborze auta do kradzieży przez złodzieja.

Książka zawiera również charakterystykę systemu zwalczania przestępczości samochodowej w Polsce oraz propozycje mogące przyczynić się do ograniczenia rozmiarów kradzieży i obrotu pojazdami pochodzącymi z przestępstwa. W ostatniej części monografii przedstawiono praktyczne uwagi na temat: jak ustrzec swoje auto przed kradzieżą oraz jak postępować, aby nie kupić używanego pojazdu pochodzącego z przestępstwa.

Potencjalnymi odbiorcami i osobami mogącymi odnieść merytoryczną korzyść z lektury tej praktycznej publikacji są pracownicy zakładów ubezpieczeń, instytucji finansowych, funkcjonariusze organów ścigania, studenci i kadra naukowa wyższych uczelni, a także osoby związane z motoryzacją.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Istota i zakres przestępczości samochodowej 9
1.1. Geneza zjawiska 9
1.2. Zakres przestępczości samochodowej 15

Rozdział 2
Organizacja i funkcjonowanie grup zajmujących się przestępczością samochodową 19
2.1. Struktura grup 19
2.2. Organizacja grup zajmujących się przestępczością samochodową 24
2.3. Czas i miejsce kradzieży pojazdów 35

Rozdział 3
Metody działania sprawców 41
3.1. Metody osiągania zysku, opłacalność procederu 41
3.2. Metody kradzieży pojazdów 53
3.3. Legalizacja pojazdów 72
3.3.1. Identyfikacja pojazdów 72
3.3.2. Zasady związane z rejestracją pojazdów 82
3.3.3. Metody legalizacji pojazdów pochodzących z przestępstwa 86
3.3.4. Metody pozyskania dokumentów rejestracyjnych przez sprawców legalizacji pojazdów 92
3.4. Rozmontowywanie skradzionych pojazdów 94
3.4.1. Sposób działania osób prowadzących obrót kradzionymi częściami samochodowymi 95
3.4.2. Organizacja zbytu części pochodzących ze skradzionych pojazdów 97
3.5. Przemyt pojazdów 100
3.6. Wymuszenia związane z pojazdami 102
3.7. Przestępczość ubezpieczeniowa związana z pojazdami 104
3.8. Przestępczość samochodowa a działalność firm leasingowych i innych instytucji finansowych 108
3.9. Przestępczość samochodowa a pranie pieniędzy 112

Rozdział 4
Rozmiary i struktura przestępczości samochodowej w Polsce 117
4.1. Rynek motoryzacyjny w Polsce 117
4.2. Rozmiary przestępczości samochodowej w oparciu o dane z PSST „TEMIDA" 121
4.2.1. Kradzież samochodu 121
4.2.2. Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia 131
4.2.3. Przywłaszczenie pojazdu 133
4.2.4. Rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze 136
4.2.5. Udział wybranych kategorii przestępstw, w wyniku których zgłoszono fakt utraty pojazdu przez właściciela 139
4.2.6. Inne przestępstwa związane z przestępczością samochodową 140
4.3. Rozmiary i struktura kradzieży pojazdów w Polsce na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji 142
4.3.1. Liczba i struktura kradzieży pojazdów 142
4.3.2. Geografia kradzieży pojazdów w Polsce 146
4.3.3. Wiek kradzionych pojazdów 163
4.3.4. Najczęściej rejestrowane w KSIP modele pojazdów z uwzględnieniem roku ich produkcji 175
4.3.5. Kradzieże pojazdów na szkodę cudzoziemców 178

Rozdział 5
Kradzieże pojazdów na świecie 189
5.1. Rynek motoryzacyjny na świecie 189
5.2. Kradzieże pojazdów w wybranych krajach europejskich 191
5.2.1. Kradzieże pojazdów w wybranych krajach Europy (wg Eurostatu) 191
5.2.2. Kradzieże pojazdów w Wielkiej Brytanii 195
5.2.3. Kradzieże pojazdów we Francji 201
5.2.4. Kradzieże pojazdów we Włoszech 204
5.2.5. Kradzieże samochodów w Hiszpanii 208
5.2.6. Kradzieże pojazdów w Niemczech 212
5.2.7. Kradzieże pojazdów w Holandii 218
5.2.8. Kradzieże pojazdów w Belgii 225
5.2.9. Kradzieże pojazdów w Danii 227
5.2.10. Kradzieże pojazdów w Szwecji 228
5.2.11. Kradzieże pojazdów w Norwegii 231
5.2.12. Kradzieże pojazdów w Finlandii 234
5.2.13. Kradzieże pojazdów w Czechach 236
5.2.14. Kradzieże pojazdów w Szwajcarii 238
5.2.15. Kradzieże pojazdów w Austrii 242
5.2.16. Kradzieże pojazdów w Rosji 243
5.2.17. Kradzieże pojazdów w Irlandii 248
5.2.18. Kradzieże pojazdów w Europie w roku 2011 na podstawie danych ONZ 250
5.3. Kradzieże pojazdów w wybranych krajach pozaeuropejskich 253
5.3.1. Kradzieże pojazdów w wybranych krajach na podstawie danych ONZ 253
5.3.2. Kradzieże pojazdów w Kanadzie 255
5.3.3. Kradzieże pojazdów w USA 257
5.3.4. Kradzieże pojazdów w Meksyku 262
5.3.5. Kradzieże pojazdów w Brazylii 265
5.3.6. Kradzieże pojazdów w Republice Południowej Afryki 268
5.3.7. Kradzieże pojazdów w Izraelu 272
5.3.8. Kradzieże pojazdów w Australii 274
5.3.9. Kradzieże pojazdów w Nowej Zelandii 276
5.3.10. Kradzieże pojazdów w Japonii 278
5.3.11. Kradzieże pojazdów w Indiach 279
5.3.12. Kradzieże pojazdów w Chinach 280
5.4. Kradzieże pojazdów na świecie - krótkie podsumowanie 282

Rozdział 6
Zwalczanie przestępczości samochodowej 285
6.1. Zwalczanie przestępczości samochodowej w Polsce 285
6.1.1. Organizacja zwalczania przestępczości samochodowej w Polsce 285
6.1.2. Instrumenty zwalczania przestępczości samochodowej 289
6.2. Procesowe efekty zwalczania przestępczości samochodowej w Polsce 296
6.2.1. Wykrywalność kradzieży samochodów 297
6.2.2. Ustaleni podejrzani 300
6.3. Zwalczanie przemytu kradzionych pojazdów 303
6.4. Działania Interpolu w celu zwalczania przestępczości samochodowej 304
6.5. Unia Europejska i jej agendy w zwalczaniu przestępczości samochodowej 305
6.5.1. Rola Europolu w zwalczaniu przestępczości samochodowej 306
6.5.2. Współpraca szkoleniowa w krajach Unii Europejskiej 307
6.5.3. Policyjna współpraca informacyjna w ramach systemu z Schengen 308
6.5.4. Obserwacja transgraniczna 309
6.5.5. Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze.......................................... 311
6.5.6. EuVID 313
6.5.7. FAVI 315
6.5.8. EUCARIS 316
6.5.9. Inne inicjatywy międzynarodowe wspierające zwalczanie przestępczości samochodowej 316
6.5.10. Inicjatywy lokalne 319

Rozdział 7
Możliwości ograniczenia przestępczości samochodowej 323
7.1. Uwagi ogólne 323
7.2. Możliwości ograniczenia liczby kradzieży pojazdów 324
7.3. Ograniczenie obrotu częściami pochodzącymi ze skradzionych pojazdów 327
7.4. Ograniczenie możliwości legalizacji pojazdów pochodzących z przestępstwa 329
7.5. Ograniczenie przemytu kradzionych pojazdów 331
7.6. Zabezpieczenie pojazdów poprzez znakowanie mikrocząsteczkami 332
7.7. Praktyczne porady 334
7.7.1. Jak nie stać się ofiarą złodziei samochodów? 334
7.7.2. Jak nie kupić skradzionego używanego pojazdu? 335

Podsumowanie 339
Bibliografia 343
Spis tabel 349
Spis wykresów 352
Spis grafik 357
Spis zdjęć 358
Spis map 359

Dariusz Potakowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Przez ponad 28 lat służył w Policji zajmując się m.in. zwalczaniem przestępczości gospodarczej, kryminalnej, a także pracą dydaktyczną i analityczną. Obecnie zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących problematyki przestępczości zorganizowanej, samochodowej i prania pieniędzy, które ukazały się m.in. w „Prokuraturze i Prawie", „Monitorze Prawniczym", „Juryście", „Przeglądzie Policyjnym", „Rzeczpospolitej". Organizator, prelegent i uczestnik wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencji, sympozjów, warsztatów poświeconych tematyce przestępczości samochodowej.

Wykaz publikacji:
Analiza przestępczości samochodowej w Polsce 2005 - 2007, Biuro Wywiadu Kryminalnego, Komenda Główna Policji, Warszawa, luty 2008 r., materiał niepublikowany.
Auta jada do Pekinu i Szanghaju, Rzeczpospolita z 6 lutego 2006 r., B3.
Chlebowicz P., Filipkowski W., Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne
i prawnodowodowe, Warszawa 2011.
Chrabkowski M., Wykorzystanie materiałów kontroli operacyjnej w postepowaniu przygotowawczym, Szczytno 2009.
Dokument roboczy w sprawie prania pieniędzy Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy Parlamentu Europejskiego z dnia 1.02.2013 r.
Forczmański S., Prawne oraz praktyczne aspekty zwalczania przestępczości samochodowej, praca magisterska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2010 (praca niepublikowana).
Główny Urząd Statystyczny: Raport Transport - Wyniki działalności w latach 2000, 2005.Hołyst B., Kryminalistyka, Wydanie X zmienione i rozszerzone, Warszawa 2010.
Jasiński W,. Przeciw szarej strefie, nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy, Poltex, Warszawa 2001.
Jasiński W., Potakowski D., Uregulowania prawne dotyczące amerykańskich operacji „pod przykryciem", Prokuratura i Prawo, Nr 11 z 1996 roku.
Jasiński W. Potakowski D., Odpowiedzialność w prawie amerykańskim za zmianę lub usunięcie numeru identyfikacyjnego pojazdu samochodowego, Prokuratura i Prawo,
nr 5/1996.
Ignaczak W., Wybrane zagadnienia analizy kryminalnej, Szczytno 2005.
Kołodziejski P., Kradzieże samochodów i instrumenty prawne współpracy międzynarodowej w tych sprawach, Prokuratura i Prawo, Nr 3 z 2012 roku.
Kołodziejski P., Milewski A., Polsko-niemiecka konferencja nt. „Współpraca między polskimi
i niemieckimi organami ścigania w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości związanej z kradzieżami samochodów, transgranicznym ich przemieszczaniem, ukrywaniem oraz zbywaniem" (Bydgoszcz, 17-19 października 2011 r.), Prokuratura i Prawo 2012, nr 2.
Komornicki T., Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Prace Geograficzne Nr 227, Warszawa 2011.
Kradzieże samochodów. Raport., pod. Red. W. Pływaczewskiego, Oficyna wydawnicza „Branta", 1996.
Łozińscy M. i J., W przedwojennej Polsce, Życie codzienne i niecodzienne, wyd. 2011.
Łukaszewicz A., Używane auta pod kontrolą, Rzeczpospolita z dnia 13.11.2013 r., str. C2.
Paciorkowski J., Złodziej za kółkiem, Policja 997, nr 2 (95) z lutego 2013 roku.
Pietrych A., Fałszerstwa oznaczeń identyfikacyjnych w pojazdach samochodowych
i ich wykrywanie, wyd. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP, Warszawa 2004.
Pilarska - Jakubczak A., Po latach wolny od oskarżeń, Forum Penitencjarne, Nr 3 (166), marzec 2012, str. 7.
Pływaczewski E., Świadek koronny jako instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej, Prokuratura i Prawo, Nr 7-8 z 2010 roku.
Pływaczewski W., Kradzieże samochodów. Studium kryminologiczne, Szczytno 1996.
Polska Izba Ubezpieczeń. Raport na temat ubezpieczeń komunikacyjnych w latach 2006 - 2008.
Polska Izba Ubezpieczeń. Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce.
Poradnik dla instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących. Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, wyd. III zmienione i poprawione, praca zbiorowa, Warszawa 2009.
Potakowski D., Sosnowski T., Zwalczanie przestępczości samochodowej w Stanach Zjednoczonych. Sprawozdanie ze szkolenia przeprowadzonego przez agentów Federalnego Biura Śledczego (FBI), Przegląd Policyjny nr 3 (39)/1995.
Potakowski D., Legalizacja pojazdów pochodzących z przestępstwa, Policyjny Biuletyn Szkoleniowy, Nr 1-2/95.
Potakowski D., Kradzieże samochodów w Polsce i na świecie, Przegląd Policyjny nr 1 (69)
z 2003 roku.
Potakowski D., Kradzieże pojazdów w Polsce i innych krajach europejskich, Przegląd Policyjny, Nr 3 z 2008 r.
Potakowski D., Zwalczanie legalizacji pojazdów pochodzących z przestępstwa, Szczytno 2008.
Przestępczość ubezpieczeniowa w latach 2001 - 2011. Analiza danych sporządzona dla Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa 2013.
Raport Branży Motoryzacyjnej, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Raport 2008, 2010,2012.
Rau Z., Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie, Kraków 2002.
Rychter W., Dzieje samochodu, wyd. trzecie, uzupełnione, Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności, Warszawa 1983.
Safjański T, Europejskie Biuro Policji Europol. Geneza. Główne aspekty działania. Perspektywy rozwoju, Warszawa 2009.
Samar, Polski rynek motoryzacyjny, Park samochodowy 2011 - Raport, Wydanie nr 4 09/2012.
Sibiela T., Sprawdzanie i weryfikacja numeru identyfikacyjnego pojazdu podczas kontroli drogowej, Szkoła Policja w Katowicach, 2010.
Sobolewski M., Przewidywany rozwój transportu w Polsce, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów
i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Informacja wrzesień 1994.
Walewska D., Woźniak A., Wraki zza Odry zaleją polskie drogo, Rzeczpospolita Nr 179 (9603) z 2 sierpnia 2013 roku, str. B1.
Walewska D., Europejski rynek motoryzacyjny znalazł wreszcie dno, Rzeczpospolita Nr 175 (9599) z 29 lipca 2013 roku, str. B7.
WPHI Moskwa, Rynek motoryzacyjny w Rosji. Produkcja i sprzedaż.
Wykaz publikacji obcojęzycznych:
Anuario Estadístico Del Ministerio Del Interior 2012.
Arbeitskleidung: Kaschmiranzung, Tatol Deutschland (V); Alle vier Minuten wird in der Bundesrepublik ein Auto als gestolen gemeld, Der Spigel nr 44/1993.
A review of the current knowledge and statistical development on vehicle theft in the EU members states, European Crime Prevention Network.
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - Cnseg.
Crimalite et delinquance enregistrees en 2012, Bulletin pour l'annee 2012.
Criminalité et délinquance enregistrées en 2012Les faits constatés par les services de policeet les unités de gendarmerie, Bulletin pour l'année 2006 i 2012.
Criminalité et délinquance enregistrées en 2012Les faits constatés par les services de policeet les unités de gendarmerie Bulletin pour l'année 2012.
Crime in India 2007, 2008 I 2012, National Crime Records Bureau Ministry of Home Office.
Crime situation in South Africa, Crime Information Analysis Centre (CIAC), South African Police Service, December 2007.
Crime Research and Statistics -South African Police Service, Crime in RSA National Total for April to March 2003/2004 - 2012/2013.
Furti di auto in Italia nel 2012, dati analisi, tendenze e casy history, LoJack.www.furti 2013.
Hervy de Miranda, Joyc van den Mark, Georganiseerde autodiefstal, Een onderzoek naar het in georganiseerd verband stelen en verhandelen van personenauto's of onderdelen daarvan. Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012, Politie.
Incidencia Delictiva del Fuero Común 1997 - 2012, SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN.
Jaarrapport 2011 Politiele Criminaliteitsstatistieken, Federale Politie Directie Van De Operationele Politionele Informatie Dienst Beleidsgegevens.
KFZ-kriminalität, Bundeslagebild 2012.
Kasih T., Vehicle Theft Scenario in Malaysia, Motordata Reseach Consortium Malaysia.
Kluz Ch., 2011 Motorcycle Theft and Recovery Report, NICB.
Krádeže motorových vozidel, Ministerstvo vnitra České republiky.
Kriminalstatistik, Rättsstatistisk årsbok and Statistisk årsbok.
Lojack Releases Fourth Annual Vehicle Theft Recovery Report. Motor Vehicle Theft, Crime in the United State 2012.
National Motor Vehicle Theft Reduction Council - Annual Report 2006.
NZ motor vehicle registration statistics 2012, New Zealand Transport Agency.
New Zealand Crime Statistics 2012, A Summary of Recorded and Resolved Offence Statistics, Police National Headquarters, April 2013.
New Zealand's Most Stolen Cars - according to AA Insurance, Auckland, 7 March 2013 r.
ПЛАН мероприятий по профилактике правонарушений в Приморском районе Санкт-Петербургана 2013 год, Приложение к распоряжению администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 18.01.2013 № 31-р.
Police Crime Statistics 2011, Federal Republic of Germany.
Police Crime Statistics, Belgium 2000 - Quarter 3 2012, Federal Police - Policy Support Department.
Police Recorded Crime Statistics in Northern Ireland 1998/99 to 2012/13.
Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), Jahresbericht 2009, 2010, 2011 i 2012. Die vom Bundesamt für Statistik (BFS).
Rapporto sulla criminalità in Italia. Analisi, Prevenzione, Contrasto.
Recorded Crime Statistics for England and Wales 1990 - 2001/02.
Recorded Crime Statistics for England and Wales 2002/03 - 2012/13.
Recorded Crime in Scotland, Statistical Bulletin, Criminal Justice Series.
RelatórioAnual De SegurancaInterna, Ano2012, Sistema de Seguranca Interna.
Rust J., Luxury Vehicle Thefts in United States, NICB, 26.07.2013 r.
Sistema Nacional de Información Criminal Año 2008, Informe Argentina, Dirección Nacional de Política Criminal - Ministerio de Justicia, Seguridad.
Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Uniform Crime Reporting Survey.
Statistiek Voeertuigdiefstal 2012.
Statistik Austria, Kfz - Bestand.
The Automobile Industry Pocket Guide 2012, ACEA.
The effectiveness of immobilisers in preventing vehicle theft in Australia, Car Brief Report, April 2007.
One milion sales for the first time, Theft matters, National Motor Vehicle Theft Reduction Council.
Quick Stats, National Motor Vehicle Theft Reduction Council, Australia June 2013.

Wykaz aktów prawnych:
Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r., Dz. U. z 2007 r., Nr 135, poz. 950.
Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzona 8 listopada 2001 r., Dz. U.
z 2004 r., Nr 139, poz. 1476.
Dyrektywa Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów, Dz. Urz. L 138 z 1.06.1999 r.
Dyrektywa Komisji 2003/127/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów, Dz. Urz. L 10 z dnia 16.01.2004 r.
Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych, Dz. Urz. WE z dnia 20 czerwca 2002 r., L 162, Dz. Urz. UE 19, t. 6.
Ustawa z 1 lutego 1983 roku Prawo o ruchu drogowym, tekst jedn. Dz. U. Nr 73 poz. 321
z 1991 r.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, tekst jedn. Dz. U. Nr 287, poz. 1687 z 2011 roku z późn. zm.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postepowania karnego, Dz. U. Nr 89, poz. 555
z 1997 r., z późn. zm.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku, Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553 z 1997 roku, z późn. zm.
Ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 98, poz. 602, z 1997 roku.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. poz. 1137, z 2012 roku,
z późn. zm.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 roku o świadku koronnym, Dz. U. Nr 114, poz. 738 z 1997 roku z późn. zm.
Ustawa z 16 listopada 2000 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, tekst jedn. Dz. U. Nr 46, poz. 276 z 2010 roku, z późn. zm.
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów, Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 180, poz.1497 z 2005 roku.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 roku o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, Dz. U. nr 165, poz. 1170 z 2007 roku, z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 grudnia 1983 roku w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów, Dz. U. Nr 1, poz. 2 z 1984 roku.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 15 maja 1991 roku w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów, Dz. U. Nr 57, poz. 245 z 1991 roku.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 14 grudnia 2000 roku
w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, Dz. U. Nr 4, poz. 37, z 2001 roku.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 roku
w sprawie centralnej ewidencji kierowców, Dz. U. Nr 92, poz. 1028 z 2001 roku.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 roku w sprawie centralnej ewidencji pojazdów, Dz. U. Nr 106, poz. 1166, z 2001 roku.
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, Dz. U. Nr 133, poz. 1123, z 2002 roku z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, tekst jedn. Dz. U. Nr 137, poz. 968, z 2007 roku, z późn. zm.
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych, Dz. U. nr 227, poz. 2249.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przetwarzania informacji przez Policję, Dz. U. Nr 1, poz. 8 z 2013 roku.
Zarządzenie nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych
o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia, Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74, z późn. zm.
Decyzja Nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, Dz. Urz. KGP poz. 28,
z 2013 roku, z późn. zm.).

Wykaz źródeł Internetowych:
http://carinsurance.arriveive.co.za/how-many-vehicles-are-in-south-africa-november-2010.php z dnia 23.09.2013 r.
http://listverse.com/2008/07/12/top-10-fascinating-first-in-motoring/, z dnia 15.07.2013 r.
http://razembezpieczniej.msw.gov.pl.
www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Rejestracje-samochody-osobowe-i-dostawcze,
z dnia 18.07.2013 r.
http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/ceny/news/w-ktorym-kraju-sprzedaje-sie-najwiecej-samochodow,1952783 z dnia 1.10.2013 roku.
http://morth.nic.in/writereaddata/sublinkimages/table-12458822488.htm z 29.09.2013 r.
http://kasli.vaz74.ru.
http://mybrandgroup.co.za/blog/10-most-stolen-cars-in-south-africa-and-how-to-avoid-it/
z dnia 23.09.2013 r.
http://prevista.pensecarros.com.brespecialrseditorial-veiculos19,521,3851888,veiculos-precisarao-ter-monitoramento-eletronico-ate-2014.html z dnia 21.09.2013 r.
http://revista.penseccarros.com.br/especial/rs/editorial-veiculos/19,521,3977735,Veja-o-ranking-dos-carros-mais-roubados-ou-furtos-no-brasil-de-janeiro-a-novembro-de-2012.html z dnia 21.09.2013 r.
http://slon.ru/economics/vse_ugnannye_avtomobili_v_rosii-518146.xhtml?mode=spb#table z dnia 15.09.2013 r.
http://abril.com.br/seu-dinheiro/carros/os-carros-mais-roubados-em-2012#9 z dnia 21.09.2013 r.
www.abs.gov.au/ausstat/abs@.nfs/mf/9309.0 z dnia 28.09.2013 r.
www.acara.org.ar.
www.acea.be.
www.agenciafinanceira.iol.pt/noticia.php?id=830698&main_id= z dnia 11.07.2007 r.
www.amis.org.mx.
www.astynomia.gr.
www.autocentrum.pl, identyfikacja pojazdu, z dnia 17.07.2013 r.
www.auto.cz/kradeze-aut-cr-klesaji-organizovane-gangy-vsak-radi-dal-74287 z dnia 13.09.2013 r.
www.automix.sk/revue/745397/co-sa-kradnenajviac-alebo-pravda-o-kradnutych-skodovkach z dnia 13.09.2013 r.
www.autonews.com.
www.autosap.cz/sfiles/a1-9.htp z dnia 11.09.2013 r.
www.bfs.ch.
www.bka.de.
www.cbs.gov.il z dnia 22.09.2013 r.
www.cesvi.com.ar.
www.cso.ie.
www.interpol.int
www.danwei.org/ip_and_law/crime_in_china_some_statistics.php z dnia 24.09.2013 r.
www.data.gov.in.dataset/state-wise-total-registered-motor-vehicles-india-2001-2011 z dnia 29.09.2013 r.
www.denatran.gov.br.
www.dnaprogram.pl.
www.dw.de/raport-o-kradziezach-aut-w-rfn-koncerny-bezradne-wobec-zlodzei-samochodow/a.1714300 z dnia 7.10.2013 r.
www.eurostat.eu.
www.carteli.ie/2011/08/irish-cars-getting-older z dnia 15.09.2013 roku.
www.fbi.gov/about-us/ucr/crime-in-u.s/2012 z dnia 16.09.2013 r.
www.fenaseg.org.br.
www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/w-ciagu-10-lat-chiny-beda-motoryzacyjna-potega,25808,1.
www.ibc.ca/en/insurance_crime/top_ten_stolen_cars/2012.asp z dnia 15.09. 2013 roku.
www.independent.ie/irish-news/crime-gang-target-germanmade-cars-26894171.html z dnia 16.09.2013 r.
www.infbae.com/2012/07/15/659146-se-roban-126-autos-dia-toda-la-argentina z dnia 21.09.2013 r.
www.interpol.int
www.iris.org.il/cartheft.htm z 29.02.2008 r.
www.irishmirror.ie/news/irish-news/crime/car-stealing-gangs-running-97-2120184 z dnia 16.09.2013 r.
www.jornada.unam.mx/2012/05/03/capital/040n1cap z dnia 18.09.2013 r.
www.lojack.com/About-Lojack/News-and-Media/Press-Releases/Lojack-Releases-Fourth-Annual_Theft-Recover z dnia 18.09.2013 r.
www.minv.sk/swift-data/source/policia/statystiky/12-12/1csv-statistika-podla-druhu-kriminality-31.12.12.csv z dnia 13.09.2013 r.
www.miros.gov.my.
www.mot.gov.my.
www.motor.ru/news/2013/03/27/gtarussiacops/ z dnia 14.09.2013 r.
www.mototrader.com.my/news/21-25-milion-on-malaysian-roads/ z dnia 29.09.2013 r.
www.mvcr.cz/clanek/bezpecnost-a-prevence-kradeze-motorovych-vozidel.aspx z dnia 12.09.2013r.
www.mvd.ru/stats/.
www.mvsr.sk.
www. nicb.org.
www.oica.net/category/production-statistics/.
www.origo.hu/auto/20130405-a-lopott-autok-hazai-toplista.html z dnia 15.09.2013 r.
www.policie.cz/clanek/autokriminalita-2011.aspx z dnia 11.09.2013 r.
www.policie.cz/statistiky-kryminalita.aspx z dnia 13.09.2013 r.
www.policja.gov.pl
www.poliisi.fi.
www.Republioca.it.htm z dnia 3.09.2013 r.
www.rita.dot.gov.
www.scop.co.nz/stories/PO1303/S00072/new-zealand-most-stolen-cars.ktm z dnia 29.09.2013 r.
www.seka/public/files/dokumenty/prezentacie/konferencia-nitra-14.3.2012/P001.Moravcik-Jednotlivy-dovoz-vozidel.pdf z dnia 13.09.2013 r.
www.secar.sk/?statistiky-kradezi-v-sr z dnia 13.09. 2013 roku.
www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx.
www.sdc.da.org/preventing/auto-theft/RATT-stats-By-City.pdf z dnia 6.10.2013 r.
www.sonpro.jp.
www.spigel.de/aut/aktuell/autodiebstahl-und-kriminalitet-die-zehn-meistgeklauten-autos-a-862063.html z dnia 7.09.2013 r.
www.statcan.gc.ca.
www.statistikbanken.dk.
www.strazgraniczna.gov.pl.
www.ssb.no.
www.ssp.gov.br.
www.terra.com.br/noticias/infograficos/carros-roubados/ z dnia 21.09.2013 r.
www.undoc.org/undoc/en/data-and-analysis/statistics/data.html z dnia 15.09.2013 roku.
www.wyborcza.biz/biznes/1,100896,14765001,Kilka_milionow_nieistniejacych_samochodow_w_systemie.html#BoxBizTxt z dnia 11.10.2013 r.
www.vag.com.pl.
www.vilpromex.ru/obschestvo/top-10-samyh-ugonjaemyh-avtomobilei-na-yuge-rosi.ktml
z dnia 14.09.2013r.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku