• BITCOIN - płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty

Bitcoin zapisał się w historii finansów jako realizowany na skalę światową eksperyment, którego sukces okazał się zaskoczeniem dla wielu uczestników rynku finansowego. W książce w przystępny i wyczerpujący sposób przedstawiono płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty bitcoin. Starannie przemyślany układ pracy prowadzi Czytelnika od zagadnień teoretycznych, rozprawiających się z kluczowymi wątpliwościami w zakresie klasyfikowania bitcoina, poprzez prezentację zasad funkcjonowania systemu tej kryptowaluty, aż do stopniowego odsłaniania jej zastosowań praktycznych. W książce Czytelnikowi przedstawiono: • systematyzację wiedzy teoretycznej w obszarze pieniądza cyfrowego, obejmującą definicję pojęcia kryptowaluta i kryptowaluta bitcoin, • charakterystykę polskich użytkowników bitcoina oraz cele wykorzystywania przez nich kryptowaluty, • determinanty rozpoczęcia akceptowania płatności w bitcoinach w handlu elektronicznym, • uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju płatniczego i inwe

Podtytuł BITCOIN - płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty
Autor Anna Iwona Piotrowska
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 266
59.00 44.25
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-8102-025-1

Bitcoin zapisał się w historii finansów jako realizowany na skalę światową eksperyment, którego sukces okazał się zaskoczeniem dla wielu uczestników rynku finansowego. W książce w przystępny i wyczerpujący sposób przedstawiono płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty bitcoin. Starannie przemyślany układ pracy prowadzi Czytelnika od zagadnień teoretycznych, rozprawiających się z kluczowymi wątpliwościami w zakresie klasyfikowania bitcoina, poprzez prezentację zasad funkcjonowania systemu tej kryptowaluty, aż do stopniowego odsłaniania jej zastosowań praktycznych.

W książce Czytelnikowi przedstawiono:
• systematyzację wiedzy teoretycznej w obszarze pieniądza cyfrowego, obejmującą definicję pojęcia kryptowaluta i kryptowaluta bitcoin,
• charakterystykę polskich użytkowników bitcoina oraz cele wykorzystywania przez nich kryptowaluty,
• determinanty rozpoczęcia akceptowania płatności w bitcoinach w handlu elektronicznym,
• uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju płatniczego i inwestycyjnego zastosowania bitcoina.


„Pomimo faktu, iż kryptowaluta bitcoin w relatywnie krótkim czasie zyskała globalną rozpoznawalność, to problematyka ta w świetle współczesnych trendów w gospodarce jest stosunkowo nowym tematem skromnie opisanym w dorobku finansów zarówno na świecie, jak i w Polsce. (...) można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że w recenzowanej pracy podjęto temat o odpowiedniej randze naukowej, mający niewątpliwie istotne znaczenie poznawcze i praktyczne. Przedstawiona do recenzji pozycja książkowa pretenduje do pogłębiania oraz uzupełniania wiedzy, a także wskazania dalszych kierunków badań oraz perspektyw rozwoju kryptowaluty bitcoin".
Z recenzji dr hab. Beaty Świeckiej, prof. US


„Założony przez Autorkę cel - zbadanie głównych zastosowań kryptowaluty bitcoin - odpowiada potrzebie realizacji wnikliwych badań obejmujących szeroko rozumiany rynek kryptowaluty bitcoin. Autorka starała się wypełnić możliwie całą, złożoną i wielowątkową przestrzeń problemową ujętą tytułem książki. Największą wartością dodaną pracy są przeprowadzone badania ankietowe: z różnych punktów widzenia, doskonale przygotowane, oryginalnie zaprojektowane, o licznej zwrotności, bardzo dobrze opracowane i zinterpretowane, co umożliwiło naukowe podejście do badanego zjawiska".
Z recenzji dr. hab. Roberta Kurka, prof. UE we Wrocławiu

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Bitcoin jako kryptowaluta i system płatności elektronicznych 11
1.1. Definicja i cechy kryptowalut 11
1.2. Geneza, idea i definicja kryptowaluty bitcoin 28
1.3. Innowacje w obszarze funkcjonowania systemu bitcoin 42

Rozdział 2
Funkcje realizowane przez kryptowalutę i system bitcoin 57
2.1. Bitcoin jako pieniądz 57
2.1.1. Definicje pieniądza 57
2.1.2. Funkcje pieniądza 64
2.1.3. Kryptowaluta bitcoin w kontekście definicji i podstawowych funkcji pieniądza 67
2.2. Zastosowanie inwestycyjne bitcoina 69
2.2.1. Bitcoin a definicja rynku i instrumentów finansowych 70
2.2.2. Bitcoin jako inwestycja alternatywna 75
2.3. Płatnicze zastosowanie systemu bitcoin 78
2.3.1. Istota systemu płatniczego i systemu płatności 79
2.3.2. Realizacja płatności z wykorzystaniem systemu bitcoin 83

Rozdział 3
Rynek kryptowaluty bitcoin 89
3.1. Ewolucja rynku bitcoina 89
3.1.1. Uczestnicy systemu bitcoin 89
3.1.2. Notowania kryptowaluty bitcoin na tle wydarzeń gospodarczo-politycznych 101
3.2. Uwarunkowania rozwoju zastosowań kryptowaluty bitcoin 109
3.2.1. Aspekt ekonomiczno-finansowy 110
3.2.2. Aspekt prawny 113
3.2.3. Aspekt społeczny 120
3.2.4. Aspekt techniczno-technologiczny 123

Rozdział 4
Rynek kryptowaluty bitcoin w opinii jej użytkowników 129
4.1. Metodyka badania polskich użytkowników bitcoina 129
4.2. Charakterystyka użytkowników bitcoina 132
4.2.1. Analiza socjodemograficzna uczestników badania 132
4.2.2. Charakterystyka płatniczych zachowań uczestników rynku bitcoina w obszarze handlu elektronicznego 138
4.2.3. Uczestnicy badania na rynku kryptowalut 142
4.3. Obszary zastosowania bitcoina 146
4.4. Perspektywy rozwoju bitcoina z punktu widzenia respondentów 158

Rozdział 5
Rynek kryptowaluty bitcoin z punktu widzenia akceptantów płatności w handlu elektronicznym 163
5.1. Metodyka globalnego badania akceptantów płatności w bitcoinach 163
5.2. Ogólna charakterystyka podmiotów przyjmujących płatności w bitcoinach 165
5.3. Ekonomiczna charakterystyka akceptantów płatności w bitcoinach 169
5.4. Wykorzystanie bitcoina w handlu elektronicznym 172
5.5. Czynniki warunkujące realizację funkcji płatniczej przez kryptowalutę bitcoin 174

Rozdział 6
Kierunki rozwoju kryptowalut w opinii ekspertów rynku finansowego 181
6.1. Metodyka badania ekspertów polskiego rynku usług płatniczych 182
6.2. Kryptowaluty jako wyzwanie stojące przed polskim i europejskim rynkiem płatniczym 185
6.3. Potencjalne obszary zastosowań kryptowalut na polskim rynku płatniczym 193
6.4. Perspektywy zastosowania bitcoina w sektorze finansowym 202

Podsumowanie 207
Bibliografia 215
Spis tabel 237
Spis wykresów 239
Spis schematów 243
Spis rysunków 245
Załączniki 247

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.