• BITCOIN - płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty

Bitcoin zapisał się w historii finansów jako realizowany na skalę światową eksperyment, którego sukces okazał się zaskoczeniem dla wielu uczestników rynku finansowego. W książce w przystępny i wyczerpujący sposób przedstawiono płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty bitcoin. Starannie przemyślany układ pracy prowadzi Czytelnika od zagadnień teoretycznych, rozprawiających się z kluczowymi wątpliwościami w zakresie klasyfikowania bitcoina, poprzez prezentację zasad funkcjonowania systemu tej kryptowaluty, aż do stopniowego odsłaniania jej zastosowań praktycznych. W książce Czytelnikowi przedstawiono: • systematyzację wiedzy teoretycznej w obszarze pieniądza cyfrowego, obejmującą definicję pojęcia kryptowaluta i kryptowaluta bitcoin, • charakterystykę polskich użytkowników bitcoina oraz cele wykorzystywania przez nich kryptowaluty, • determinanty rozpoczęcia akceptowania płatności w bitcoinach w handlu elektronicznym, • uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju płatniczego i inwe

Podtytuł BITCOIN - płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty
Autor Anna Iwona Piotrowska
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 266
75.00 52.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
52.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-025-1

Bitcoin zapisał się w historii finansów jako realizowany na skalę światową eksperyment, którego sukces okazał się zaskoczeniem dla wielu uczestników rynku finansowego. W książce w przystępny i wyczerpujący sposób przedstawiono płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty bitcoin. Starannie przemyślany układ pracy prowadzi Czytelnika od zagadnień teoretycznych, rozprawiających się z kluczowymi wątpliwościami w zakresie klasyfikowania bitcoina, poprzez prezentację zasad funkcjonowania systemu tej kryptowaluty, aż do stopniowego odsłaniania jej zastosowań praktycznych.

W książce Czytelnikowi przedstawiono:
• systematyzację wiedzy teoretycznej w obszarze pieniądza cyfrowego, obejmującą definicję pojęcia kryptowaluta i kryptowaluta bitcoin,
• charakterystykę polskich użytkowników bitcoina oraz cele wykorzystywania przez nich kryptowaluty,
• determinanty rozpoczęcia akceptowania płatności w bitcoinach w handlu elektronicznym,
• uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju płatniczego i inwestycyjnego zastosowania bitcoina.


„Pomimo faktu, iż kryptowaluta bitcoin w relatywnie krótkim czasie zyskała globalną rozpoznawalność, to problematyka ta w świetle współczesnych trendów w gospodarce jest stosunkowo nowym tematem skromnie opisanym w dorobku finansów zarówno na świecie, jak i w Polsce. (...) można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że w recenzowanej pracy podjęto temat o odpowiedniej randze naukowej, mający niewątpliwie istotne znaczenie poznawcze i praktyczne. Przedstawiona do recenzji pozycja książkowa pretenduje do pogłębiania oraz uzupełniania wiedzy, a także wskazania dalszych kierunków badań oraz perspektyw rozwoju kryptowaluty bitcoin".
Z recenzji dr hab. Beaty Świeckiej, prof. US


„Założony przez Autorkę cel - zbadanie głównych zastosowań kryptowaluty bitcoin - odpowiada potrzebie realizacji wnikliwych badań obejmujących szeroko rozumiany rynek kryptowaluty bitcoin. Autorka starała się wypełnić możliwie całą, złożoną i wielowątkową przestrzeń problemową ujętą tytułem książki. Największą wartością dodaną pracy są przeprowadzone badania ankietowe: z różnych punktów widzenia, doskonale przygotowane, oryginalnie zaprojektowane, o licznej zwrotności, bardzo dobrze opracowane i zinterpretowane, co umożliwiło naukowe podejście do badanego zjawiska".
Z recenzji dr. hab. Roberta Kurka, prof. UE we Wrocławiu

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Bitcoin jako kryptowaluta i system płatności elektronicznych 11
1.1. Definicja i cechy kryptowalut 11
1.2. Geneza, idea i definicja kryptowaluty bitcoin 28
1.3. Innowacje w obszarze funkcjonowania systemu bitcoin 42

Rozdział 2
Funkcje realizowane przez kryptowalutę i system bitcoin 57
2.1. Bitcoin jako pieniądz 57
2.1.1. Definicje pieniądza 57
2.1.2. Funkcje pieniądza 64
2.1.3. Kryptowaluta bitcoin w kontekście definicji i podstawowych funkcji pieniądza 67
2.2. Zastosowanie inwestycyjne bitcoina 69
2.2.1. Bitcoin a definicja rynku i instrumentów finansowych 70
2.2.2. Bitcoin jako inwestycja alternatywna 75
2.3. Płatnicze zastosowanie systemu bitcoin 78
2.3.1. Istota systemu płatniczego i systemu płatności 79
2.3.2. Realizacja płatności z wykorzystaniem systemu bitcoin 83

Rozdział 3
Rynek kryptowaluty bitcoin 89
3.1. Ewolucja rynku bitcoina 89
3.1.1. Uczestnicy systemu bitcoin 89
3.1.2. Notowania kryptowaluty bitcoin na tle wydarzeń gospodarczo-politycznych 101
3.2. Uwarunkowania rozwoju zastosowań kryptowaluty bitcoin 109
3.2.1. Aspekt ekonomiczno-finansowy 110
3.2.2. Aspekt prawny 113
3.2.3. Aspekt społeczny 120
3.2.4. Aspekt techniczno-technologiczny 123

Rozdział 4
Rynek kryptowaluty bitcoin w opinii jej użytkowników 129
4.1. Metodyka badania polskich użytkowników bitcoina 129
4.2. Charakterystyka użytkowników bitcoina 132
4.2.1. Analiza socjodemograficzna uczestników badania 132
4.2.2. Charakterystyka płatniczych zachowań uczestników rynku bitcoina w obszarze handlu elektronicznego 138
4.2.3. Uczestnicy badania na rynku kryptowalut 142
4.3. Obszary zastosowania bitcoina 146
4.4. Perspektywy rozwoju bitcoina z punktu widzenia respondentów 158

Rozdział 5
Rynek kryptowaluty bitcoin z punktu widzenia akceptantów płatności w handlu elektronicznym 163
5.1. Metodyka globalnego badania akceptantów płatności w bitcoinach 163
5.2. Ogólna charakterystyka podmiotów przyjmujących płatności w bitcoinach 165
5.3. Ekonomiczna charakterystyka akceptantów płatności w bitcoinach 169
5.4. Wykorzystanie bitcoina w handlu elektronicznym 172
5.5. Czynniki warunkujące realizację funkcji płatniczej przez kryptowalutę bitcoin 174

Rozdział 6
Kierunki rozwoju kryptowalut w opinii ekspertów rynku finansowego 181
6.1. Metodyka badania ekspertów polskiego rynku usług płatniczych 182
6.2. Kryptowaluty jako wyzwanie stojące przed polskim i europejskim rynkiem płatniczym 185
6.3. Potencjalne obszary zastosowań kryptowalut na polskim rynku płatniczym 193
6.4. Perspektywy zastosowania bitcoina w sektorze finansowym 202

Podsumowanie 207
Bibliografia 215
Spis tabel 237
Spis wykresów 239
Spis schematów 243
Spis rysunków 245
Załączniki 247

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku