• EURO 2012 - Czy ten mecz można wygrać?

Książka autorstwa J.E. Wasilczuk i K. Zawadzkiego jest pierwszą krajową pozycją kompleksowo podejmującą problematykę organizacji wielkoformatowych imprez sportowych. Niewątpliwie zachętą do podjęcia tego zagadnienia stał się fakt współorganizacji przez Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Autorzy podejmują się niełatwego zadania - odpowiedzi na pytanie, jaki jest sens ekonomiczny organizacji tak kosztownych przedsięwzięć? W literaturze światowej co rusz pojawiają się informacje dotyczące wpływu poszczególnych wielkoformatowych imprez sportowych na gospodarkę państwa/miasta przyjmującego. Podjęte w książce rozważania teoretyczne dotyczące zarówno dziedzictwa, jak i finansowania imprez wielkoformatowych zostały zilustrowane przykładami odbywających się w ostatnim czasie czterech imprez: Letnich i Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Omówiono ostatnie dwa cykle każdej z nich. Ze względu na szereg podobieństw pomiędzy Portugalią a Pol

Podtytuł EURO 2012 - Czy ten mecz można wygrać?
Autor Julita E. Wasilczuk, Krystian Zawadzki
Rok wydania 2015
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 152
19.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-199-3

Książka autorstwa J.E. Wasilczuk i K. Zawadzkiego jest pierwszą krajową pozycją kompleksowo podejmującą problematykę organizacji wielkoformatowych imprez sportowych. Niewątpliwie zachętą do podjęcia tego zagadnienia stał się fakt współorganizacji przez Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Autorzy podejmują się niełatwego zadania - odpowiedzi na pytanie, jaki jest sens ekonomiczny organizacji tak kosztownych przedsięwzięć? W literaturze światowej co rusz pojawiają się informacje dotyczące wpływu poszczególnych wielkoformatowych imprez sportowych na gospodarkę państwa/miasta przyjmującego. Podjęte w książce rozważania teoretyczne dotyczące zarówno dziedzictwa, jak i finansowania imprez wielkoformatowych zostały zilustrowane przykładami odbywających się w ostatnim czasie czterech imprez: Letnich i Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Omówiono ostatnie dwa cykle każdej z nich. Ze względu na szereg podobieństw pomiędzy Portugalią a Polską, szczególny nacisk położono na Mistrzostwa Europy w Portugalii w 2004 roku.

Książka może być użyteczna zarówno przy prowadzeniu badań naukowych nad dziedzictwem i finansowaniem imprez wielkoformatowych, jak i dla studentów pragnących zgłębić tajniki styku gospodarki ze sportem. Intencją autorów było także, aby z opracowania mogły korzystać osoby niezaznajomione z ekonomicznymi pojęciami, w których kręgu zainteresowań leżą wydarzenia sportowe o globalnym zasięgu.

Rozgrzewka 7
Wprowadzenie 9

Pierwszy gwizdek 13
Rozdział 1
Wpływ dużych wydarzeń sportowych na gospodarkę - aspekty teoretyczne 15
1.1. Wprowadzenie 15
1.2. Definiowanie pojęć związanych z wpływem wydarzenia na gospodarkę 16
1.2.1. Krótko- i długookresowe efekty 16
1.2.2. Oddziaływanie dużych imprez sportowych na gospodarkę 17
1.3. Najważniejsze efekty długookresowe - dziedzictwo 20
1.3.1. Kostka dziedzictwa 20
1.3.2. Efekty pozytywne 22
1.3.3. Efekty negatywne 23
1.4. Wnioski 24

Do przerwy 1:1 25
Rozdział 2
Finansowanie wielkoformatowych imprez sportowych 27
2.1. Publiczne i prywatne źródła finansowania imprez sportowych 27
2.2. Źródła finansowania wielkoformatowych imprez sportowych w fazie przygotowawczej 33
2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne 38
2.3.1. Charakterystyka modelu finansowania opartego na partnerstwie publiczno-prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem organizacji imprez sportowych 38
2.3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i możliwość jego wykorzystania w finansowaniu Euro 2012 41
2.4. Przychody z tytułu organizacji wielkoformatowych imprez sportowych 44
2.4.1. Przychody z tytułu sprzedaży praw telewizyjnych 44
2.4.2. Sponsoring 48
2.4.3. Wpływy ze sprzedaży biletów 51
2.4.4. Unikatowe formy generowania przychodów 54
2.5. Sposoby finansowania obiektów sportowych po zakończeniu imprezy sportowej 56

Zmiana stron 59
Rozdział 3
Jak mierzyć efekt długookresowy wielkoformatowych wydarzeń sportowych 61
3.1. Wprowadzenie 61
3.2. Ex ante: Metoda benchmarkingu 62
3.3. Ex ante: modelowanie 64
3.4. Ex post: metoda od ogółu do szczegółu 68
3.5. Ex post: metoda od szczegółu do ogółu 69
3.6. Problemy badania ex post 71
3.7. Najczęściej popełniane błędy przy pomiarze długookresowego efektu 71
3.7.1. Bledy przy szacowaniu wpływu imprez 71
3.7.2. Problem z prawidłowym określeniem mnożnika 73
3.7.3. Trudności w określeniu stanu gospodarki 76
3.7.4. Niepewność dotycząca późniejszych losów infrastruktury 77
3.7.5. Błędy przy zbieraniu i kwalifikowaniu danych do analizy 77
3.7.6. Oszacowanie efektu wypierania 80
3.7.7. Ostrożna interpretacja miar zatrudnienia 81
3.7.8. Uleganie politycznym naciskom 81
3.8. Wnioski: akcent na badania ex post 82

Remis - brak rozstrzygnięć 83
Rozdział 4
Dotychczasowe doświadczenia gospodarzy wielkoformatowych imprez sportowych 85
4.1. Współczesne tendencje w zakresie wyboru gospodarzy wielkoformatowych imprez sportowych 85
4.2. Wpływ wielkoformatowych imprez sportowych na państwa/miasta przyjmujące - wybrane przykłady z ostatnich lat 88
4.2.1. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 88
4.2.2. Letnie Igrzyska Olimpijskie 93
4.2.3. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 96
4.2.4. Zimowe Igrzyska Olimpijskie 108
4.3. Wnioski 112

Dogrywka 117
Rozdział 5
Potencjalny wpływ Euro 2012 na przykładzie Trójmiasta 119
5.1. Wprowadzenie 119
5.2. Poziom mikro 120
5.3. Podstawy teoretyczne analizy poziomu mezo: konkurencyjność regionów 122
5.4. Wielkoformatowa impreza sportowa a konkurencyjność regionu - przypadek Gdańska 125
5.4.1. Czynniki konkurencyjności zmieniane przez imprezę 125
5.4.2. Infrastruktura 126
5.4.3. Wiedza 130
5.4.4. Emocje 132
5.4.5. Sieci 132
5.4.6. Kultura 133
5.5. Wyniki symulacji dotyczące wpływu Euro 2012 na region i gospodarkę Polski z uwzględnieniem woj. pomorskiego 134
5.5.1. Podstawowe założenia do symulacji 134
5.5.2. Efekty gospodarcze związane z organizacją Euro 2012 137
5.5.3. Efekt pomorski 138
5.6. Wnioski 141

Rzuty karne 143
Zakończenie 145
Bibliografia 147

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku