• Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych. Istota - własności - porównanie z opcją standardową (wyd. II)

Narastająca globalizacja i integracja rynków finansowych stwarzają wiele nowych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Jednakże wrasta również ryzyko rynkowe. Konsekwencją tego faktu jest poszukiwanie nowych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne zastosowanie wpłynie na poprawę wyników finansowych. Opcja egzotyczna jest innowacyjnym instrumentem inżynierii finansowej, który powstaje w wyniku modyfikacji funkcji wypłaty opcji standardowej. Niniejsza monografia jest oryginalnym opracowaniem zawierającym kompleksowe przedstawienie pomiaru wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych. Zawarte w książce wyniki przeprowadzonych badań: • wskazują na znaczne różnice w kształtowaniu się wartości miar wrażliwości opcji egzotycznych i standardowych, • mogą ułatwić podjęcie profesjonalnych decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem. Nowatorski charakter niniejszego opracowania jest niezaprzeczalną zaletą tej książki i wypełnia lukę w literaturze fachowe

Podtytuł Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych. Istota - własności - porównanie z opcją standardową (wyd. II)
Autor Ewa Dziawgo
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 346
89.00 66.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
62.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-221-7
Narastająca globalizacja i integracja rynków finansowych stwarzają wiele nowych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Jednakże wrasta również ryzyko rynkowe. Konsekwencją tego faktu jest poszukiwanie nowych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne zastosowanie wpłynie na poprawę wyników finansowych.

Opcja egzotyczna jest innowacyjnym instrumentem inżynierii finansowej, który powstaje w wyniku modyfikacji funkcji wypłaty opcji standardowej.

Niniejsza monografia jest oryginalnym opracowaniem zawierającym kompleksowe przedstawienie pomiaru wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.

Zawarte w książce wyniki przeprowadzonych badań:
• wskazują na znaczne różnice w kształtowaniu się wartości miar wrażliwości opcji egzotycznych i standardowych,
• mogą ułatwić podjęcie profesjonalnych decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Nowatorski charakter niniejszego opracowania jest niezaprzeczalną zaletą tej książki i wypełnia lukę w literaturze fachowej na temat problematyki miar wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.

Wstęp 7
Notacja 11

Rozdział 1
Opcje w zarządzaniu ryzykiem - uwagi wprowadzające 13
1.1. Istota zarządzania ryzykiem 13
1.2. Własności opcji 18
1.3. Klasyfikacja opcji egzotycznych 22
1.4. Podsumowanie 28

Rozdział 2
Wrażliwość ceny opcji standardowych 29
2.1. Model Blacka-Scholesa i jego własności 29
2.2. Miary wrażliwości ceny opcji standardowych 33
2.2.1. Współczynnik delta 34
2.2.2. Współczynnik gamma 38
2.2.3. Współczynnik theta 40
2.2.4. Współczynnik vega 43
2.2.5. Współczynnik rho 45
2.3. Podsumowanie 49

Rozdział 3
Wrażliwość ceny opcji pojedynczych 51
3.1. Opcje binarne 51
3.1.1. Opcja typu gotówka-albo-nic 51
3.1.1.1. Opcja kupna typu gotówka-albo-nic 51
3.1.1.2. Opcja sprzedaży typu gotówka-albo-nic 58
3.1.2. Opcja typu instrument bazowy-albo-nic 64
3.1.2.1. Opcja kupna typu instrument bazowy-albo-nic 64
3.1.2.2. Opcja sprzedaży typu instrument bazowy-albo-nic 69
3.1.3. Opcja typu supershare 75
3.2. Opcja z luką 82
3.2.1. Opcja kupna z luką 82
3.2.2. Opcja sprzedaży z luką 88
3.3. Opcja o uwarunkowanej premii 92
3.3.1. Opcja kupna o uwarunkowanej premii 93
3.3.2. Opcja sprzedaży o uwarunkowanej premii 98
3.4. Opcja o odwrotnie uwarunkowanej premii 104
3.4.1. Opcja kupna o odwrotnie uwarunkowanej premii 105
3.4.2. Opcja sprzedaży o odwrotnie uwarunkowanej premii 110
3.5. Ilustracja empiryczna wrażliwości ceny opcji pojedynczych 116
3.5.1. Opcja supershare 116
3.5.2. Opcja o uwarunkowanej premii 121
3.5.2.1. Opcja kupna o uwarunkowanej premii 121
3.5.2.2. Opcja sprzedaży o uwarunkowanej premii 124
3.5.3. Opcja o odwrotnie uwarunkowanej premii 128
3.5.3.1. Opcja kupna o odwrotnie uwarunkowanej premii 128
3.5.3.2. Opcja sprzedaży o odwrotnie uwarunkowanej premii 132
3.6. Podsumowanie 136

Rozdział 4
Wrażliwość ceny opcji potęgowych 139
4.1. Potęgowa symetryczna opcja 139
4.1.1. Potęgowa symetryczna opcja kupna 139
4.1.1.1. Kwadratowa opcja kupna 140
4.1.1.2. Sześcienna opcja kupna 145
4.1.2. Potęgowa symetryczna opcja sprzedaży 147
4.1.2.1. Kwadratowa opcja sprzedaży 148
4.1.2.2. Sześcienna opcja sprzedaży 153
4.2. Potęgowa asymetryczna opcja 154
4.2.1. Potęgowa asymetryczna opcja kupna 154
4.2.2. Potęgowa asymetryczna opcja sprzedaży 160
4.3. Ilustracja empiryczna wrażliwości ceny opcji potęgowych 165
4.3.1. Kwadratowa opcja kupna 165
4.3.2. Sześcienna opcja kupna 169
4.3.3. Potęgowa asymetryczna opcja kupna 172
4.4. Podsumowanie 177

Rozdział 5
Wrażliwość ceny opcji elastycznych 179
5.1. Opcja o opóźnionym starcie 179
5.1.1. Opcja kupna o opóźnionym starcie 180
5.1.2. Opcja sprzedaży o opóźnionym starcie 184
5.2. Prosta opcja wyboru 187
5.3. Ilustracja empiryczna wrażliwości ceny opcji elastycznych 193
5.4. Podsumowanie 198

Rozdział 6
Wrażliwość ceny opcji uwarunkowanych 201
6.1. Opcje barierowe 201
6.1.1. Barierowe opcje kupna 203
6.1.1.1. Opcja kupna z barierą wejścia w górę, przypadek K < H 203
6.1.1.2. Opcja kupna z barierą wyjścia w górę, przypadek K < H 207
6.1.1.3. Opcja kupna z barierą wejścia w dół, przypadek K < H 215
6.1.1.4. Opcja kupna z barierą wyjścia w dół, przypadek K < H 221
6.1.1.5. Opcja kupna z barierą wejścia w dół, przypadek H < K 222
6.1.1.6. Opcja kupna z barierą wyjścia w dół, przypadek H < K 224
6.1.2. Barierowe opcje sprzedaży 233
6.1.2.1. Opcja sprzedaży z barierą wejścia w dół, przypadek H < K 233
6.1.2.2. Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w dół, przypadek H < K 237
6.1.2.3. Opcja sprzedaży z barierą wejścia w górę, przypadek H < K 245
6.1.2.4. Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w górę, przypadek H < K 249
6.1.2.5. Opcja sprzedaży z barierą wejścia w górę, przypadek K < H 251
6.1.2.6. Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w górę, przypadek K < H 254
6.2. Opcja azjatycka 262
6.2.1. Geometryczna azjatycka opcja kupna 263
6.2.2. Geometryczna azjatycka opcja sprzedaży 268
6.3. Opcja capped 272
6.4. Opcja fl oored 278
6.5. Ilustracja empiryczna wrażliwości ceny opcji uwarunkowanych 284
6.5.1. Opcja kupna z barierą wejścia w dół oraz opcja kupna z barierą wyjścia w dół 284
6.5.2. Opcja kupna z barierą wejścia w górę oraz opcja kupna z barierą wyjścia w górę 289
6.5.3. Opcja sprzedaży z barierą wejścia w górę oraz opcja sprzedaży z barierą wyjścia w górę 293
6.5.4. Opcja sprzedaży z barierą wejścia w dół oraz opcja sprzedaży z barierą wyjścia w dół 297
6.5.5. Geometryczna opcja kupna 302
6.5.6. Geometryczna opcja sprzedaży 305
6.5.7. Opcja capped 309
6.5.8. Opcja fl oored 313
6.6. Podsumowanie 318

Rozdział 7
Pozagiełdowy rynek opcji w Polsce 321
7.1. Rozwój pozagiełdowego rynku opcji w Polsce 321
7.2. Opcje egzotyczne w Polsce - perspektywy rozwoju 327
7.3. Podsumowanie 333

Zakończenie 335
Bibliografia 337
Summary
Measure of exotic one-factor options price sensitivity. Essence-Properties-Comparative analysis with standard option 345

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku