• Interdyscyplinarność w naukach ekonomicznych. Zastosowanie metod i technik neuronauki poznawczej oraz modeli kognitywistyki

Przyczyny zjawisk ekonomicznych są złożone i niejednorodne. Dlatego konstruując modele takich procesów, jak podejmowanie decyzji czy komunikowanie w reklamie, ekonomiści wykorzystują ustalenia innych nauk badających uwarunkowania poznawczej aktywności człowieka: psychologii, neurobiologii, kognitywistyki, pragmatyki i filozofii. Warto podkreślić, że tego typu interdyscyplinarność w naukach ekonomicznych nie jest chwilową modą, ale adekwatną odpowiedzią na coraz lepiej rozpoznawaną złożoność badanych zjawisk. Niniejsza publikacja stanowi próbę zastosowania podejścia interdyscyplinarnego w naukach ekonomicznych. Autorzy zebranych w niej prac reprezentują takie dziedziny wiedzy, jak: ekonomia, psychologia, neuronauka, medycyna, kognitywistyka, pragmatyka i filozofia. Każdy z rozdziałów przedstawia inne spojrzenie na procesy podejmowania decyzji oraz mechanizmy komunikacji. Są to spojrzenia komplementarne, a nie alternatywne - składają się na obraz, który uwzględnia złożoność badanych zja

Podtytuł Interdyscyplinarność w naukach ekonomicznych. Zastosowanie metod i technik neuronauki poznawczej oraz modeli kognitywistyki
Autor Agata Wawrzyniak, Barbara Wąsikowska, Maciej Witek (red.)
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 158
45.00 36.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
29.25
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-026-8

Przyczyny zjawisk ekonomicznych są złożone i niejednorodne. Dlatego konstruując modele takich procesów, jak podejmowanie decyzji czy komunikowanie w reklamie, ekonomiści wykorzystują ustalenia innych nauk badających uwarunkowania poznawczej aktywności człowieka: psychologii, neurobiologii, kognitywistyki, pragmatyki i filozofii. Warto podkreślić, że tego typu interdyscyplinarność w naukach ekonomicznych nie jest chwilową modą, ale adekwatną odpowiedzią na coraz lepiej rozpoznawaną złożoność badanych zjawisk.


Niniejsza publikacja stanowi próbę zastosowania podejścia interdyscyplinarnego w naukach ekonomicznych. Autorzy zebranych w niej prac reprezentują takie dziedziny wiedzy, jak: ekonomia, psychologia, neuronauka, medycyna, kognitywistyka, pragmatyka i filozofia. Każdy z rozdziałów przedstawia inne spojrzenie na procesy podejmowania decyzji oraz mechanizmy komunikacji. Są to spojrzenia komplementarne, a nie alternatywne - składają się na obraz, który uwzględnia złożoność badanych zjawisk.

Prace zebrane w niniejszej książce zainteresują więc nie tylko ekonomistów, ale wszystkich tych, którzy badają wybrane aspekty i uwarunkowania złożonych zjawisk społecznych.

Przedmowa 9

1. Neurobiologiczne podstawy podejmowania decyzji - Andrzej Potemkowski, Anna Ratajczak 13
1.1. Problem wolnej woli a procesy decyzyjne 14
1.2. Podejmowanie decyzji - w świetle teorii 15
1.3. Metody badania procesów decyzyjnych 17
1.4. Neurobiochemia podejmowania decyzji 18
1.5. Neuroanatomia procesów decyzyjnych 19
1.6. Kora okołooczodołowa 20
1.7. Grzbietowo-boczna kora przedczołowa 21
1.8. Przednia kora zakrętu obręczy 22
1.9. Przewidywanie zachowań innych ludzi i empatia a procesy decyzyjne 22
1.10. Wpływ dylematów moralnych na procesy decyzyjne 24

2. Rola emocji w podejmowaniu decyzji ekonomicznych - Agnieszka Samochowiec, Magdalena Chęć 27
2.1. Bez emocji, czyli racjonalny w decyzjach homo oeconomicus 28
2.2. Emocjonalny aspekt podejmowania decyzji 30
2.3. Nastrój... co zmienia? 33
2.4. Emocje a płeć, czyli emocjonalność kobiet i racjonalizm mężczyzn 35
2.5. Przyszłość podejmowania decyzji ekonomicznych - emocje czy poznanie? 38

3. Niebezpieczne ścieżki podejmowania decyzji ekonomicznych - Ernest Tyburski, Jerzy Samochowiec 43
3.1. Podejmowanie decyzji w świetle koncepcji psychologicznych 45
3.2. Decyzje ekonomiczne w warunkach niepewności 48
3.3. Konsekwencje decyzji w warunkach niepewności 49
3.4. Kryzys gospodarczy jako rezultat decyzji ekonomicznych 51
3.5. Zaburzenia psychiczne a kryzys gospodarczy 53
3.6. Nadużywanie i uzależnienie od substancji a kryzys gospodarczy 55

4. Homo neuroeconomicus - droga od homo oeconomicusa do homo neuroeconomicusa - Agata Wawrzyniak 61
4.1. Człowiek ekonomiczny - racjonalny egoista? 62
4.2. Homo oeconomicus institutionalis - jednostka ograniczona instytucjami? 65
4.3. Homo bi-oeconomicus - jednostka dualna? 67
4.4. Homo sociologicus - doskonale uspołeczniona jednostka? 69
4.5. Homo socio-oeconomicus - jednostka zakorzeniona w społeczeństwie? 71
4.6. Krytyka tradycyjnych modeli homo oeconomicus 73
4.7. Homo neuroeconomicus - człowiek emocjonalny? 75

5. Neuromarketing. Metody neuronauki poznawczej stosowane w badaniach marketingowych - Barbara Wąsikowska 79
5.1. Neuromarketing - nowa generacja badań marketingowych 80
5.2. Metody badawcze stosowane w neuromarketingu 81
5.3. Zastosowanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) w badaniach marketingowych 82
5.4. Elektroencefalografi a (EEG) w badaniach marketingowych 84
5.5. Badanie odruchu skórno-galwanicznego (GSR) jako metoda uzupełniająca badania marketingowe przeprowadzone z użyciem EEG 86
5.6. Eye tracking (ET) w badaniu percepcji konsumentów 88
5.7. Neuromarketing a klasyczne badania marketingowe 90

6. Homo humanus versus homo financiarus. Ewolucja w bankowości i finansach po kryzysie 2008 roku
- Stanisław Flejterski, Przemysław Pluskota 93
6.1. Ekonomia i finanse a psychologia: homo oeconomicus a racjonalność selektywna 97
6.2. Homo financiarus w ujęciu prof. P.H. Dembińskiego 100
6.3. W kierunku koncepcji neurofinansów/neurobankowości 102

7. Myślenie wolne, myślenie szybkie i implikatury konwersacyjne. O zaletach podejścia interdyscyplinarnego - Maciej Witek 105
7.1. Myślenie szybkie i myślenie wolne 107
7.2. Implikatury konwersacyjne jako znaczenia wywnioskowane 111
7.3. Implikatury skalarne w eksperymencie Tversky'ego i Kahnemana 120

8. O modelowaniu podejmowania decyzji w kontekstach ekonomicznych - Max Urchs 123
8.1. Prostota modeli a ich adekwatność 124
8.2. Prehistoria pojęcia złożoności 126
8.3. Wyzwania wobec tworzenia modeli ekonomicznych 132
8.4. Wykorzystanie pojęcia złożoności 136
8.5. Złożoność jako wyłaniająca się idea regulatywna w nauce 139

Bibliografia 143

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku