• Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnych

Współpraca pomiędzy organizacjami w ramach sieci i klastrów obejmuje wiele obszarów, w tym obszar kreatywności, a więc umiejętności tworzenia nowych, niespotykanych do tej pory rozwiązań. Zjawisko to zostało przebadane w klastrach kreatywnych, czyli klastrach działających w sektorach kreatywnych i kultury. W monografii przedstawiono wyniki badań dotyczących tworzenia i przekazywania wiedzy, prowadzonych w sieciach i klastrach w Polsce oraz krajach UE. Wyjaśnienie teoretyczne współpracy sieciowej w klastrach kreatywnych odnosi się do teorii sieci działań, która wpisuje się w nurt podejścia sieciowego w naukach organizacji i zarządzania. Autor proponuje zastosowanie koncepcji sieci działań tworzących wartości emocjonalne, która pozwala na opis działań sieci międzyorganizacyjnej, wykorzystując do tego celu: • analizę relacji między członkami sieci z zastosowaniem oprogramowania SNA (Social Network Analysis), • mapę kompetencji członków sieci, • diagram sieci działań obrazujący powiązania

Podtytuł Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnych
Autor Sławomir Olko
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 246
62.00 43.40
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
43.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-003-9

PRZEDSPRZEDAŻ

Współpraca pomiędzy organizacjami w ramach sieci i klastrów obejmuje wiele obszarów, w tym obszar kreatywności, a więc umiejętności tworzenia nowych, niespotykanych do tej pory rozwiązań. Zjawisko to zostało przebadane w klastrach kreatywnych, czyli klastrach działających w sektorach kreatywnych i kultury. W monografii przedstawiono wyniki badań dotyczących tworzenia i przekazywania wiedzy, prowadzonych w sieciach i klastrach w Polsce oraz krajach UE.
Wyjaśnienie teoretyczne współpracy sieciowej w klastrach kreatywnych odnosi się do teorii sieci działań, która wpisuje się w nurt podejścia sieciowego w naukach organizacji i zarządzania. Autor proponuje zastosowanie koncepcji sieci działań tworzących wartości emocjonalne, która pozwala na opis działań sieci międzyorganizacyjnej, wykorzystując do tego celu:
• analizę relacji między członkami sieci z zastosowaniem oprogramowania SNA (Social Network Analysis),
• mapę kompetencji członków sieci,
• diagram sieci działań obrazujący powiązania pomiędzy działaniami a zasobami i efektami, bazujący na standardzie EPC (Event Process Chain).
Wartości emocjonalne, które są efektem oraz unikalnym zasobem sieci i klastrów, mają coraz większy udział w modelach biznesowych w przemysłach kreatywnych oraz pozostałych sektorach gospodarki. Mają również ogromne znaczenie społeczne związane z umacnianiem tożsamości regionów, miast i społeczności lokalnych.
Publikację można polecić naukowcom, doktorantom, studentom, jak również praktykom zajmującym się zarządzaniem w sieciach i klastrach.

Wstęp 9

Rozdział 1
Podejście sieciowe w zarządzaniu strategicznym 15
1.1. Wyłanianie się podejścia sieciowego 15
1.2. Sieci działań 23
1.3. Klastry i klastry kreatywne jako podmioty badań 28
1.4. Klaster kreatywny - ujęcie przedmiotowe 38

Rozdział 2
Teoretyczne podstawy zarządzania wiedzą w sieciach i klastrach kreatywnych 45
2.1. Koncepcje i modele zarządzania wiedzą 45
2.2. Kreatywność w procesie zarządzania wiedzą 72
2.3. Podejście sieciowe w zarządzaniu wiedzą - koncepcja i analiza 81
2.4. Wyniki dotychczasowych badań dotyczących zarządzania wiedzą w klastrach i sieciach 88
2.5. Zarządzanie wiedzą w klastrze - założenia dla modelu 91

Rozdział 3
Metodyka badań klastrów kreatywnych 93
3.1. Cele i proces badawczy 93
3.2. Metodyka badań pogłębionych - studia przypadków identyfikujące sieci działań 101

Rozdział 4
Klastry i sieci kreatywne w Unii Europejskiej 107
4.1. Potencjał sektorów kreatywnych i kultury w UE 107
4.2. Klastry w sektorach kreatywnych i kultury w UE 110
4.3. Przykłady klastrów kreatywnych w UE 114
4.4. Przykłady sieci w sektorach kreatywnych i kultury w Unii Europejskiej 122

Rozdział 5
Praktyka zarządzania wiedzą w sieciach i klastrach kreatywnych w Polsce 129
5.1. Rozwój klastrów w sektorach kreatywnych w Polsce 129
5.2. Infrastruktura zarządzania wiedzą klastrów kreatywnych 133
5.3. Praktyka zarządzania wiedzą w klastrach - wyniki badań bezpośrednich wśród koordynatorów klastrów 138

Rozdział 6
Pogłębione studia przypadków - zarządzanie wiedzą w wybranych sieciach i klastrach kreatywnych 149
6.1. Krakowski Klaster Filmowy 149
6.2. Dobroteka - sieć producentów mebli w Dobrodzieniu 163
6.3. Śląski Klaster ICT i Multimediów Hub Club 177
6.4. Dyskusja uzyskanych wyników 191

Rozdział 7
Podsumowanie i wnioski - sieciowy model zarządzania wiedzą w klastrze kreatywnym 203
7.1. Weryfikacja hipotez badawczych 203
7.2. Wnioski poznawcze 207
7.3. Wnioski w obszarze metodologii badań 215
7.4. Wnioski praktyczne 217

Bibliografia 221
Spis tabel 231
Spis rysunków 233
Załączniki 235
Załącznik 1. Lista zidentyfikowanych klastrów kreatywnych w Polsce 236
Załącznik 2. Lista klastrów kreatywnych, w których przeprowadzono wywiady częściowo ustrukturyzowane z przedstawicielami koordynatora klastra 239
Załącznik 3. Scenariusz wywiadu częściowo ustrukturyzowanego z przedstawicielami koordynatora klastra 240
Załącznik 4. Kwestionariusz do badań bezpośrednich członków klastra 241

Streszczenie 243
Abstract 245

Sławomir Olko - pracownik naukowy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania wiedzą w sieciach międzyorganizacyjnych i klastrach, wykorzystując nie tylko swoją wiedzę naukową, lecz także doświadczenia praktyczne ze współpracy z klastrami w Polsce oraz informacje zdobyte w trakcie wizyt studialnych w klastrach zagranicznych.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku