• Gospodarka majątkiem jednostki budżetowej (wyd. II)

Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodarowania składnikami majątku w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Książka zawiera szereg ważnych informacji dla osób zarządzających jednostką budżetową, głównych księgowych (skarbników), pracowników zajmujących się ewidencją główną i pomocniczą, składnikami majątkowymi oraz osób materialnie odpowiedzialnych za użytkowane i przechowywane składniki majątkowe. Informacje te pomogą we właściwym zorganizowaniu wszelkich spraw związanych z obrotem składnikami majątkowymi, właściwym podziale kompetencji i odpowiedzialności pracowników jednostki oraz zgodne z prawem udokumentowanie poszczególnych czynności. Autor szczegółowo omawia m.in.: • majątek jednostki budżetowej ze szczególnym określeniem struktury majątku trwałego i obrotowego, • gospodarkę składnikami majątku trwałego począwszy od pierwszego wyposażenia, planowania i organizacji zaopatrzenia, realizacji dostaw, ewidencji, eksploatacji oraz likwidacji, • gospodarkę

Podtytuł Gospodarka majątkiem jednostki budżetowej (wyd. II)
Autor Krzysztof Korociński
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 490
89.00 62.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
62.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-076-3

Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodarowania składnikami majątku w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Książka zawiera szereg ważnych informacji dla osób zarządzających jednostką budżetową, głównych księgowych (skarbników), pracowników zajmujących się ewidencją główną i pomocniczą, składnikami majątkowymi oraz osób materialnie odpowiedzialnych za użytkowane i przechowywane składniki majątkowe. Informacje te pomogą we właściwym zorganizowaniu wszelkich spraw związanych z obrotem składnikami majątkowymi, właściwym podziale kompetencji i odpowiedzialności pracowników jednostki oraz zgodne z prawem udokumentowanie poszczególnych czynności. Autor szczegółowo omawia m.in.:

• majątek jednostki budżetowej ze szczególnym określeniem struktury majątku trwałego i obrotowego,
• gospodarkę składnikami majątku trwałego począwszy od pierwszego wyposażenia, planowania i organizacji zaopatrzenia, realizacji dostaw, ewidencji, eksploatacji oraz likwidacji,
• gospodarkę składnikami majątku obrotowego z uwzględnieniem działań związanych z pierwszym wyposażeniem, planowaniem i organizacją zaopatrzenia materiałowego, realizacją dostaw, ewidencją oraz gospodarką zbędnymi i nadmiernymi składnikami majątku,
• szkody w mieniu jednostki opisując zasady ogólne, kwestie związane z powstaniem szkód oraz procedurę likwidacji szkód,
• sprawozdawczość majątkową, w tym bilans, sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych F-03 oraz rozliczenie inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa,
• występujące nieprawidłowości w gospodarce majątkiem zarówno na gruncie państwowych, jak i samorządowych jednostek budżetowych,
• podstawowe zasady kontroli gospodarki majątkiem.

Książka zawiera komplet dokumentów niezbędnych w każdej jednostce budżetowej - autor opracował 70 wzorów protokołów, instrukcji, oświadczeń, zarządzeń, umów, wniosków, wezwań i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia gospodarki majątkiem jednostki budżetowej.

Wprowadzenie 7

1. Majątek jednostki budżetowej 9
1.1. Zasady ogólne 9
1.2. Majątek trwały 11
1.2.1. Wartości niematerialne i prawne 11
1.2.2. Rzeczowe aktywa trwałe 12
1.2.3. Należności długoterminowe 35
1.2.4. Długoterminowe aktywa finansowe 38
1.2.5. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek 42
1.3. Majątek obrotowy 43
1.3.1. Zapasy 45
1.3.2. Należności krótkoterminowe 52
1.3.3. Krótkoterminowe aktywa finansowe 56
1.3.4. Rozliczenia międzyokresowe 74

2. Gospodarka składnikami majątku trwałego 77
2.1. Pierwsze wyposażenie 77
2.2. Zadania osób funkcyjnych 79
2.3. Planowanie i organizacja zaopatrzenia 87
2.4. Realizacja dostaw 103
2.5. Ewidencja 105
2.6. Eksploatacja 142
2.7. Likwidacja 146

3. Gospodarka składnikami majątku obrotowego 161
3.1. Pierwsze wyposażenie 161
3.2. Zadania osób funkcyjnych 162
3.3. Planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowego 178
3.4. Realizacja dostaw 182
3.5. Ewidencja 183
3.6. Gospodarka zbędnymi i nadmiernymi składnikami majątku 213

4. Szkody w mieniu jednostki 217
4.1. Zasady ogólne 217
4.2. Powstanie szkody 219
4.3. Likwidacja szkody 221

5. Sprawozdawczość majątkowa 229
5.1. Bilans 230
5.2. Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych F-03 233
5.3. Rozliczenie inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa 234

6. Występujące nieprawidłowości w gospodarce majątkiem 237

7. Kontrola gospodarki majątkiem 247

8. Wykaz załączników 261

9. Wykaz aktów prawnych 263

Załączniki 267

Krzysztof Jacek Korociński - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Główny księgowy samorządowej jednostki budżetowej. Wieloletni pracownik służb finansowo-księgowych zarówno w sektorze rządowym jak i samorządowym. Autor „Gospodarki kasowej jednostki budżetowej" oraz „Pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej".

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku