• DLACZEGO NIE JESTEŚMY BOGACI? Dystans gospodarki polskiej do zchodnioeuropejskiej (wyd. II)

Książka jest dziełem znanej na rynku księgarskim spółki autorskiej, której ambicją jest przybliżanie dziejów gospodarczych Polski w sposób budzący zainteresowanie nie tylko wąskiej grupy specjalistów, ale także szerszego grona czytelników, zwłaszcza ekonomistów. Tym razem, w celu uzyskania odpowiedzi na tytułowe pytanie, historia gospodarcza naszego kraju została skonfrontowana z dziejami gospodarki Europy Zachodniej. W pięciu, chronologicznie uporządkowanych rozdziałach, znalazło się omówienie gospodarki w wiekach XI-VIII, w latach niewoli narodowej (1795-1918), w Drugiej Rzeczypospolitej, Polsce Ludowej oraz w Trzeciej Rzeczypospolitej. Każdemu okresowi towarzyszy podsumowanie, w którym prezentowany jest poziom gospodarczy Polski w porównaniu z osiągnięciami Europy Zachodniej, kwantyfikowany jako produkt krajowy brutto na osobę. Burzliwe dzieje gospodarcze naszego kraju sprawiły, że analizowany wskaźnik silnie odstawał od osiąganego przez kraje zachodnioeuropejskie. Najbliższy był u

Podtytuł DLACZEGO NIE JESTEŚMY BOGACI? Dystans gospodarki polskiej do zchodnioeuropejskiej (wyd. II)
Autor Grzegorz Wójtowicz, Anna Wójtowicz
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka ze skrzydełkami
Format 145x210
Stron 152
42.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-218-7
Książka jest dziełem znanej na rynku księgarskim spółki autorskiej, której ambicją jest przybliżanie dziejów gospodarczych Polski w sposób budzący zainteresowanie nie tylko wąskiej grupy specjalistów, ale także szerszego grona czytelników, zwłaszcza ekonomistów. Tym razem, w celu uzyskania odpowiedzi na tytułowe pytanie, historia gospodarcza naszego kraju została skonfrontowana z dziejami gospodarki Europy Zachodniej. W pięciu, chronologicznie uporządkowanych rozdziałach, znalazło się omówienie gospodarki w wiekach XI-VIII, w latach niewoli narodowej (1795-1918), w Drugiej Rzeczypospolitej, Polsce Ludowej oraz w Trzeciej Rzeczypospolitej. Każdemu okresowi towarzyszy podsumowanie, w którym prezentowany jest poziom gospodarczy Polski w porównaniu z osiągnięciami Europy Zachodniej, kwantyfikowany jako produkt krajowy brutto na osobę. Burzliwe dzieje gospodarcze naszego kraju sprawiły, że analizowany wskaźnik silnie odstawał od osiąganego przez kraje zachodnioeuropejskie. Najbliższy był u zarania Polski Piastowskiej i paradoksalnie u schyłku okresu zaborów. Powiększył się w XVII w., w Drugiej Rzeczypospolitej, w wyniku II wojny światowej oraz po 1978 roku, jako rezultat krachu gospodarki centralnie kierowanej. Zmniejszenie dystansu nastąpiło w latach transformacji systemowej, jednak w 2007 roku było no 50,8% niższy od uzyskanego w Europie Zachodniej. Jak piszą autorzy „potrzeba jeszcze wielu lat, aby luka cywilizacyjna między Polską i Europą Zachodnią została skasowana, a przynajmniej wyraźnie zmniejszona".

Ciekawa prezentacja materiału empirycznego i przekonywujące analizy historyczno-ekonomiczne przyczyniają się do wysokiej oceny książki. Czytelnik znajdzie w niej nie tylko wiarygodny obraz przeszłości i teraźniejszości gospodarczej Polski w perspektywie europejskiej, ale także liczne pola sporów i dyskusji, skłaniające do własnych przemyśleń na temat: dlaczego nie jesteśmy bogaci?
prof. dr hab. Janusz Kaliński


Praca Grzegorza Wójtowicza i Anny Wójtowicz pokazuje, jak Polska przez długie wieki swojej historii wchodziła w gospodarcze zacofanie wobec Europy Zachodniej oraz jak zaczęła się ona w ciągu ostatnich 20 lat z tego zacofania prężnie wydobywać. Jest ona ważnym, interesującym i jasno napisanym studium historii długiego trwania, pokazującym zdarzenia i procesy gospodarcze w powiązaniu z historią polityki, zmian instytucjonalnych oraz wojen. W pełni zasługuje ona na uwagę szerokiej opinii publicznej oraz szkół.
Leszek Balcerowicz

Wprowadzenie

Rozdział 1
Od powstania do upadku państwa
1. Porządek feudalny (1000-1250)
2. Modernizacja państwa (1250-1370)
3. W kierunku Rzeczypospolitej Szlacheckiej (1370-1470)
4. Złoty wiek (1470-1580)
5. Kłopoty w spichlerzu (1580-1655)
6. Kryzys państwa i gospodarki (1655-1720)
7. Spóźniony postęp (1720-1795)
8. Podsumowanie: Osiem wieków dawnej Polski

Rozdział 2
Czasy porozbiorowe
1. Koniec feudalizmu (1795-1870)
2. Początek kapitalizmu (1870-1914)
3. Pierwsza wojna światowa (1914-1918)
4. Podsumowanie: Gospodarka pod zaborami

Rozdział 3
Druga Rzeczpospolita
1. Odbudowa i ożywienie (1918-1929)
2. Wielki kryzys (1929-1935)
3. Interwencjonizm państwowy (1936-1939)
4. Druga wojna światowa (1939-1945)
5. Podsumowanie: Od wojny do wojny

Rozdział 4
Polska Ludowa
1. Odbudowa i przebudowa (1945-1950)
2. Forsowne uprzemysłowienie (1950-1956)
3. Od „października" do „grudnia" (1956-1970)
4. Życie na kredyt (1971-1978)
5. Od kryzysu do krachu (1979-1989)
6. Podsumowanie: Kosztowny eksperyment

Rozdział 5
Trzecia Rzeczpospolita
1. Rekonstrukcja gospodarki rynkowej (1989-1995)
2. W kierunku Unii Europejskiej (1996-2003)
3. Zmniejszanie dystansu (2004-2007)
4. Podsumowanie: Prawie dwadzieścia lat transformacji
5. Zamiast zakończenia
6. Postscriptum

Bibliografia

Grzegorz Wójtowicz
Ukończył handel zagraniczny w SGPiS (obecnie SGH). Doktor nauk ekonomicznych. W latach 1970-1991 pracował w Narodowym Banku Polskim. Przeszedł wszystkie szczeble - od praktykanta do prezesa NBP. Aktywnie uczestniczył w negocjacjach z Klubem Paryskimi Klubem Londyńskim oraz przedsięwzięciach zmierzających do przywrócenia członkostwa Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Banku Światowym. Był wicegubernatorem, a następnie gubernatorem Banku Światowego ze strony polskiej, a także gubernatorem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Pomysłodawca terminu WIG - Warszawski Indeks Giełdowy.
Od 1992 roku był dyrektorem finansowym w przedstawicielstwie Mercedes-Benz w Polsce. Ponadto, w latach 1996-1998 był prezesem Rady Banku Handlowego w Warszawie SA, a potem przewodniczył Radzie Banku Gospodarki Żywnościowej SA. Uczestniczył w pracach komisji sejmowych jako ekspert w zakresie prawa bankowego, polityki pieniężnej i zagadnień makroekonomicznych. Od 1998 roku członek Rady Polityki Pieniężnej pierwszej kadencji. Od 2004 roku doradca prezesa NBP i członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od 2007 roku niezależny ekonomista.
Autor ponad 700 publikacji, głównie z zakresu polityki pieniężnej, bilansu płatniczego, praktyki bankowej oraz historii gospodarczej. Napisał, wraz z córką Anną Wójtowicz, „Historię monetarną Polski". Książka ta wydana w 2003 roku spotkała się z dużym zainteresowaniem czytelników. W 2005 roku ukazała się jej edycja angielska „A Monetary History of Poland". W 2006 roku opublikował książkę „Trendy i ewolucja", będącą oryginalnym, ilościowym ujęciem historii rozwoju gospodarczego ziem polskich. Uczestniczył w pracach Kapituły Rankingu Wyższych Uczelni Perspektyw i Rzeczpospolitej. Członek Rady Programowej BANK.
Zmarł 14 czerwca 2009 r.

Anna Wójtowicz
Absolwentka handlu zagranicznego SGH. Od 1995 roku pracuje zawodowo jako analityk finansowy. Pracę rozpoczęła w centrali handlu zagranicznego w biurze inwestycji kapitałowych. Po kilku latach intensywnej pracy przy projektach prywatyzacji polskich przedsiębiorstw zdecydowała się pójść w ślady swojego Taty oraz Dziadka i związała swoją karierę zawodową z bankiem. W banku pracuje do dziś na stanowisku doradcy. Zajmuje się inwestycjami kapitałowymi.
Autorka publikowanych badań koniunktury w sektorze bankowym. Napisała, wraz z Tatą Grzegorzem Wójtowiczem, „Historię monetarną Polski".

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku