• Venture capital - sposoby dezinwestycji

Podtytuł Venture capital - sposoby dezinwestycji
Autor Piotr Zasępa
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 302
59.00 44.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
41.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-314-6

Venture capital - sposoby dezinwestycji jest pierwszą na polskim rynku publikacją analizującą możliwości dezinwestycji przeprowadzanych przez fundusze venture capital oraz private equity zarówno na rynkach światowych, jak i na rynku polskim. Problem ten był dotychczas, w dostępnych na polskim rynku pracach, traktowany z reguły marginalnie. Niniejsza publikacja zmierza do wypełnienia tej luki w prezentacji inwestycji kapitału wy­sokiego ryzyka.

Książka oparta jest na bardzo aktualnym i bogatym materiale źródłowym, rzadko spotykanym w podobnych opracowaniach. Publikacja pokazuje również efektywność funkcjonowania wymienionych funduszy oraz sposoby wyceny przedsiębiorstw udziałowych. Ogromną zaletą książki są bada­nia empiryczne przeprowadzone na wielu płaszczyznach funkcjonowania funduszy venture capital, a w szczególności transakcji dezinwestycji przeprowadzanych na polskim rynku.

Wstęp 9

Rozdział 1
Inwestorzy i inwestycje venture capital oraz private equity 13
1.1. Definicja venture capital oraz private equity 13
1.2. Venture capital na tle innych form finansowania 17
1.3. Cele i polityka funduszy venture capital oraz private equity 20
1.4. Źródła pochodzenia kapitału w funduszach venture capital oraz private equity 22
1.5. Typologia funduszy venture capital oraz private equity 25
1.5.1. Rodzaje funduszy venture capital oraz private equity 25
1.5.2. Formy prawne funduszy venture capital oraz private equity 27
1.6. Wpływ funduszy venture capital oraz private equity na rozwój gospodarczy 28
1.6.1. Znaczenie funduszy venture capital oraz private equity dla funkcjonowania gospodarki 28
1.6.2. Wkład funduszy venture capital w gospodarkę USA 31
1.6.3. Wkład funduszy venture capital oraz private equity w gospodarkę Unii Europejskiej 39
1.6.4. Wpływ funduszy venture capital oraz private equity na gospodarkę polską 44
1.7. Proces inwestycyjny funduszu venture capital oraz private equity 45
1.7.1. Stadia inwestowania funduszy venture capital i private equity 45
1.7.2. Finansowanie fazy zasiewu przedsiębiorstwa 49
1.7.3. Finansowanie fazy startu przedsiębiorstwa (start up stage 51
1.7.4. Finansowanie etapu wczesnego rozwoju przedsiębiorstwa 52
1.7.5. Finansowanie fazy ekspansji przedsiębiorstwa 53
1.7.6. Specyficzne stadia inwestowania venture capital oraz private equity 53
1.8. Cykl inwestycyjny funduszy venture capital oraz private equity 62
1.9. Przebieg inwestycji oraz udział funduszu venture capital i private equity w działaniu przedsiębiorstwa 69
1.10. Proces dezinwestycji projektu 71
1.11. Charakterystyka aniołów biznesu 72
1.11.1. Inwestorzy nieformalni jako źródło kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw 72
1.11.2. Rodzaje aniołów biznesu 78
1.11.3. Cele aniołów biznesu 79
1.11.4. Charakterystyka działalności inwestorów indywidualnych na tle działalności funduszy venture capital 80
1.12. Podsumowanie 85

Rozdział 2
Analiza przebiegu procesu dezinwestycji 87
2.1. Dezinwestycja jako etap zakończenia inwestycji venture capital i private equity 87
2.1.1. Sposoby przeprowadzania dezinwestycji przez fundusze venture capital oraz private equity 90
2.1.2. Wprowadzenie przedsiębiorstwa udziałowego na giełdę papierów wartościowych 92
2.1.3. Koszty i ich struktura przy transakcji IPO 97
2.1.4. Rynki giełdowe tworzone dla dezinwestycji funduszy venture capital 100
2.1.5. Pozyskanie strategicznego inwestora branżowego 102
2.1.6. Wykup udziałów przez inwestora finansowego 107
2.1.7. Mechanizm wykupu menedżerskiego (MBO) i powtórnego wykupu menedżerskiego (SEMBO 108
2.1.8. Pozostałe transakcje wykupu jako sposobu dezinwestycji przeprowadzane przez fundusze venture capital oraz private equity 113
2.1.9. Reverse takeover - mechanizm zakupu spółki przez inwestora w zamian za akcje inwestora 114
2.1.10. Dezinwestycja przez zwrotne zbycie udziałów pozostałym właścicielom korzystającym z venture capital 115
2.1.11. Dezinwestycja przez likwidację spółki lub umorzenie udziałów 115
2.2. Aspekty prawne występujące przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów dezinwestycji 117
2.3. Czynniki determinujące efektywny proces dezinwestycji 119
2.4. Wady i zalety poszczególnych sposobów dezinwestycji 121
2.4.1. Wady i zalety podstawowych transakcji dezinwestycji 121
2.5. Polityka niezależnych funduszy w zakresie dezinwestycji 125
2.5.1. Planowanie metody i momentu wyjścia z inwestycji 125
2.5.2. Działania funduszy wspomagające przeprowadzenie procesu dezinwestycji 126
2.6. Czynniki utrudniające proces dezinwestycji 131
2.7. Przebieg dezinwestycji przeprowadzanej przez aniołów biznesu i fundusze korporacyjne 133
2.8. Wycena spółki przez fundusze venture capital oraz private equity.............. 134
2.8.1. Wycena spółki przed i po przeprowadzeniu inwestycji (pre-money, post-money valuation) funduszu venture capital lub private equity 134
2.8.2. Metody oraz zasady wyceny inwestycji kapitału wysokiego ryzyka w skali międzynarodowej 136
2.9. Pomiar wyników inwestycyjnych funduszy venture capital oraz private equity 141
2.10. Mierniki używane w celu pomiaru efektywności w inwestycjach funduszy venture capital oraz private equity 145
2.11. Pozostałe czynniki mające wpływ na stopę zwrotu funduszu oraz jego inwestorów 152
2.11.1 Problem przekazywania środków do funduszu 152
2.11.2. Poziom opłaty za zarządzanie funduszem 153
2.11.3. Minimalna stopa zwrotu i poziom success fee 153
2.12. Wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusze venture capital i private equity 154
2.13. Ryzyko w inwestycjach private equity 156
2.14. Podsumowanie 156

Rozdział 3
Rynki venture capital i proces dezinwestycji w wybranych krajach 157
3.1. Światowy rynek funduszy venture capital oraz private equity 157
3.2. Charakterystyka rynku venture capital w USA 166
3.2.1. Kluczowe etapy i wskaźniki rozwoju rynku venture capital w USA 166
3.2.2. Zasoby kapitałowe funduszy venture capital w USA 169
3.3. Rynkowe uwarunkowania procesu dezinwestycji w USA 181
3.3.1. Regulacje prawne dezinwestycji w USA 182
3.3.2. Dezinwestycje przeprowadzane na rynku USA 187
3.4. Wyniki dezinwestycji uzyskiwane przez fundusze venture capital w USA 190
3.5. Charakterystyka rynku venture capital oraz private equity w Europie 200
3.6. Dezinwestycje przeprowadzane na rynku europejskim 209
3.7. Dezinwestycje na największych rynkach Europy 217
3.8. Udział private equity w transakcjach IPO oraz M&A w Europie 220
3.9. Sposoby regulacji rynku private equity oraz venture capital w krajach europejskich 221
3.10. Wyniki dezinwestycji uzyskiwane przez fundusze venture capital w Europie 225
3.11. Porównanie rynków venture capital USA i Europy 229
3.12. Trendy na rynkach IPO oraz fuzji i przejęć 234
3.12.1. Pierwsza oferta publiczna oraz M&A jako sposób pozyskania kapitału przez spółki 235
3.12.2. Trendy w transakcjach IPO w pierwszej dekadzie XXI wieku 235
3.12.3. Trendy na światowych rynkach w transakcjach fuzji i przejęć w I dekadzie XXI w. 240

Rozdział 4
Uwarunkowania ekonomiczne i prawno-organizacyjne dezinwestycji w Polsce oraz sposoby ich przeprowadzania 243
4.1. Charakterystyka rynku venture capital w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 243
4.2. Charakterystyka rynku venture capital oraz private equity w Polsce 250
4.2.1. Lata dziewięćdziesiąte jako pierwszy etap powstawania rynku venture capital oraz private equity w Polsce 250
4.3.2. Obecny stan rynku venture capital oraz private equity w Polsce 252
4.3.3. Źródła kapitału venture capital oraz private equity w Polsce 254
4.3. Inwestycje funduszy venture capital oraz private equity w Polsce 255
4.4. Dezinwestycje przeprowadzone na rynku polskim 258
4.5. Potencjał rynku polskiego w zakresie przeprowadzenia procesu dezinwestycji 263
4.6. Uwarunkowania prawne dezinwestycji 266
4.6.1. Ramy prawne działania funduszy venture capital w zakresie dezinwestycji 268
4.7. Nowe rozwiązania sprzyjające rozwojowi inwestycji venture capital oraz private equity w Polsce 271
4.8. Znaczenie inwestycji i dezinwestycji przeprowadzanych przez fundusze venture capital oraz private equity dla gospodarki polskiej 274
4.9. Postępowanie funduszy w zakresie dezinwestycji na rynku polskim 276
7.9.1. Charakterystyka badanej próby 276
4.9.2. Źródła pochodzenia kapitału funduszy venture capital oraz private equity w Polsce 277
4.9.3. Branże preferowane przez fundusze w Polsce 278
4.9.4. Przygotowanie do procesu dezinwestycji dokonywane przez fundusze venture capital oraz private equity 279
4.10. Podsumowanie badań 287

Zakończenie 289

Bibliografia 297
Wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach 297
Akty prawne 300
Strony internetowe 300

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku