• Kadry i płace - ujęcie prawne i praktyczne

Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania działu kadrowo-płacowego to jeden z priorytetów kadry zarządzającej w każdej jednostce gospodarczej zatrudniającej pracowników. Prawidłowa polityka kadrowa, pozbawione błędów rozrachunki z pracownikami i związane z nimi prawidłowe rozliczenia publicznoprawne to cele służb kadrowo-płacowych. Osiągnięcie tych celów stanowi wyzwanie głównie ze względu na konieczność poruszania się w skomplikowanej materii przepisów prawnych oraz konieczności ich zastosowania w praktyce. Niezbędna wiedza w tej dziedzinie ma interdyscyplinarny charakter, ponieważ obejmuje aspekty kadrowo-płacowe, zarządcze, a nawet psychologiczne. Książka zawiera: • praktyczne ujęcie zagadnień kadrowo-płacowych w szerokim zakresie, • zagadnienia teoretyczne wzbogacone przykładami, • szeroką tematykę obejmującą m.in. nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, naliczanie listy płac, zarządzanie kadrami, controlling personalny, • omówienie wąskiej i aktualnej tematyki zatrudniania cudz

Podtytuł Kadry i płace - ujęcie prawne i praktyczne
Autor Michał Biernacki, Anna Kasperowicz (red.)
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 416
90.00 71.10
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-984-1
Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania działu kadrowo-płacowego to jeden z priorytetów kadry zarządzającej w każdej jednostce gospodarczej zatrudniającej pracowników. Prawidłowa polityka kadrowa, pozbawione błędów rozrachunki z pracownikami i związane z nimi prawidłowe rozliczenia publicznoprawne to cele służb kadrowo-płacowych. Osiągnięcie tych celów stanowi wyzwanie głównie ze względu na konieczność poruszania się w skomplikowanej materii przepisów prawnych oraz konieczności ich zastosowania w praktyce. Niezbędna wiedza w tej dziedzinie ma interdyscyplinarny charakter, ponieważ obejmuje aspekty kadrowo-płacowe, zarządcze, a nawet psychologiczne.

Książka zawiera:
• praktyczne ujęcie zagadnień kadrowo-płacowych w szerokim zakresie,
• zagadnienia teoretyczne wzbogacone przykładami,
• szeroką tematykę obejmującą m.in. nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, naliczanie listy płac, zarządzanie kadrami, controlling personalny,
• omówienie wąskiej i aktualnej tematyki zatrudniania cudzoziemców.

Książka jest polecana uczestnikom studiów podyplomowych i szkoleń o tematyce kadrowo-płacowej oraz osobom rozpoczynającym pracę zawodową w działach kadr i płac, a także w działach finansowych. Stanowi kompleksowe opracowanie przydatne także doświadczonym pracownikom.

Wstęp 9

Rozdział 1. Stosunek pracy i cywilnoprawny w środowisku pracy 11
1.1. Podstawowe zasady prawa pracy - Jan Gola 11
1.2. Powstanie i ustanie stosunku pracy - Emilia Kuczma 18
1.3. Umowy o pracę - charakterystyka i specyfika - Emilia Kuczma 28
1.4. Umowy cywilnoprawne w środowisku pracy - Grzegorz Klich 33
1.5. Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa - Grzegorz Klich 48
1.6. Urlopy wypoczynkowe - Magdalena Lipowska 62
1.7. Czas pracy - Magdalena Lipowska 81

Rozdział 2. Wynagrodzenie i ubezpieczenia społeczne 103
2.1. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne - Magdalena Lipowska 103
2.2. Wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych - Magdalena Lipowska 116
2.3. Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe - Magdalena Lipowska 134
2.4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Magdalena Lipowska 141

Rozdział 3. Rozliczenia z ZUS 147
3.1. Dokumentacja na potrzeby ZUS - Mariusz Wołoszyn 147
3.2. Ewidencja kadrowo-płacowa w programie R2PŁATNIK - Mariusz Wołoszyn 150
3.3. Obsługa programu PŁATNIK ZUS - Mariusz Wołoszyn 174

Rozdział 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych 181
4.1. Zakres podmiotowy - Marcin Klinowski 181
4.2. Przedmiot opodatkowania - Marcin Klinowski 183
4.3. Rozliczenie podatku dochodowego - Marcin Klinowski 187
4.4. Przychody i koszty uzyskania w ramach wynagrodzeń - Marcin Klinowski 191
4.5. Rozliczenie wynagrodzeń - Marcin Klinowski 195
4.6. Roczne deklaracje w zakresie podatku dochodowego - Marcin Klinowski 200

Rozdział 5. Rachunkowość wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 219
5.1. Zasady ewidencji wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych - Anna Kasperowicz 219
5.2. Miejsca powstawania kosztów a wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne - Robert Kowalak 240
5.3. Rozliczanie kosztów pracy w praktyce - Robert Kowalak 254
5.4. MSR 19 - Świadczenia pracownicze - Michał Biernacki 259

Rozdział 6. Zatrudnianie cudzoziemców 269
6.1. Dokumenty uprawniające do wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP - Stanisława Biernacka 269
6.2. Rodzaje zezwoleń na legalny pobyt na terytorium RP - Stanisława Biernacka 277
6.3. Warunki zatrudniania cudzoziemców - Stanisława Biernacka 283
6.4. Procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę i jego rodzaje - Stanisława Biernacka 287
6.5. Zatrudnianie bez zezwolenia na pracę - Stanisława Biernacka 290
6.6. Zasady zatrudniania cudzoziemca przez agencję zatrudnienia (pracy) - Stanisława Biernacka 294

Rozdział 7. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 299
7.1. Ochrona pracy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Grzegorz Klich 299
7.2. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy - Emilia Kuczma 302
7.3. Zakres kontroli - Emilia Kuczma 306
7.4. Uprawnienia kontrolne - Emilia Kuczma 308

Rozdział 8. Zarządzanie kadrami 319
8.1. Planowania zatrudnienia pracowników - Kamila Lachowicz 319
8.2. Dobór kandydatów - Kamila Lachowicz 323
8.3. System oceniania pracowników - Kamila Lachowicz 327
8.4. Pozamaterialne narzędzia motywowania - Kamila Lachowicz 330
8.5. Mobbing w środowisku pracy - Jan Gola 333

Rozdział 9. Controlling personalny w ujęciu psychologicznym - wybrane zagadnienia 337
9.1. Rola emocji w organizacji - praca emocjonalna - Adela Barabasz 337
9.2. Przywództwo w organizacji - Adela Barabasz 345
9.3. Komunikowanie się - wybrane zagadnienia - Adela Barabasz 349
9.4. Stres i wypalenie zawodowe - Adela Barabasz 355
9.5. Patologie organizacyjne - ujęcie psychodynamiczne - Adela Barabasz 362

Rozdział 10. Zadania, kazusy, testy do samodzielnego rozwiązania 373
10.1. Zadania z treścią i kazusy 373
10.2. Pytania testowe 389
10.3. Zadania na systemy komputerowe 399
10.4. Pytania sprawdzające 405

Spis literatury 407

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.