• Szczęście i jego determinanty ekonomiczne

Jednym z celów ekonomii jako nauki jest dociekanie, jak ludzie wykorzystują swoje ograniczone zasoby, aby w jak największym stopniu zaspokajać swoje potrzeby. Nie mogąc zaspokoić wszystkich pragnień, człowiek dokonuje selekcji, co jest dla niego ważniejsze, a co mniej. Zaspokojenie tych najbardziej kluczowych potrzeb przynosi człowiekowi szczęście, daje mu zadowolenie i czyni go osobą spełnioną. W niniejszej książce Autor stawia sobie za cel sprawdzenie, jakie cechy ludzi determinują szczęście, szczególnie uwzględniając sferę ekonomiczną ich życia, tj. tę związaną z edukacją, pracą i karierą oraz sytuacją materialną. Z książki Czytelnik dowie się: • czym jest szczęście i jaką rolę w jego osiąganiu odgrywają ludzkie potrzeby i wyznawane wartości, • czy istnieją uniwersalne źródła szczęścia i które z ekonomicznych determinant najbardziej się do niego przyczyniają, • jakimi cechami powinien charakteryzować się przeciętny homo oeconomicus, aby zmaksymalizować szanse na osiągnięcie szczęśc

Podtytuł Szczęście i jego determinanty ekonomiczne
Autor Tomasz Szubert
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 370
88.00 66.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
61.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-240-8
Jednym z celów ekonomii jako nauki jest dociekanie, jak ludzie wykorzystują swoje ograniczone zasoby, aby w jak największym stopniu zaspokajać swoje potrzeby. Nie mogąc zaspokoić wszystkich pragnień, człowiek dokonuje selekcji, co jest dla niego ważniejsze, a co mniej. Zaspokojenie tych najbardziej kluczowych potrzeb przynosi człowiekowi szczęście, daje mu zadowolenie i czyni go osobą spełnioną. W niniejszej książce Autor stawia sobie za cel sprawdzenie, jakie cechy ludzi determinują szczęście, szczególnie uwzględniając sferę ekonomiczną ich życia, tj. tę związaną z edukacją, pracą i karierą oraz sytuacją materialną.

Z książki Czytelnik dowie się:
• czym jest szczęście i jaką rolę w jego osiąganiu odgrywają ludzkie potrzeby i wyznawane wartości,
• czy istnieją uniwersalne źródła szczęścia i które z ekonomicznych determinant najbardziej się do niego przyczyniają,
• jakimi cechami powinien charakteryzować się przeciętny homo oeconomicus, aby zmaksymalizować szanse na osiągnięcie szczęścia,
• jakie decyzje życiowe dotyczące sfery finansowej nas uszczęśliwiają, a jakie nam je odbierają.

Książka stanowi ważną i ciekawą lekturę dla psychologów, socjologów, pracowników instytucji społecznych oraz wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych, a także wszystkich osób zainteresowanych poszukiwaniem szczęścia.

Wstęp 7

Część I
Rozważania teoretyczne

Rozdział 1
Szczęście w naukach psychologicznych i ekonomicznych 17
1.1. Podstawowe definicje związane ze szczęściem 17
1.2. Współczesne teorie związane ze szczęściem 25
1.2.1. Teorie związane z perspektywą ewolucyjną 31
1.2.2. Teorie kontekstowe 33
1.2.3. Teorie eudajmonistyczne 38
1.2.4. Teorie stałego potencjalnego poziomu szczęścia 41
1.2.5. Teorie oparte na zaspokajaniu potrzeb 46
1.3. Potrzeby, wyznawane wartości i podejmowane decyzje oraz ich związki ze szczęściem 48
1.3.1. Zaspokajanie potrzeb jako jeden z warunków szczęścia 49
1.3.2. Wartości życiowe jako kryterium określające źródła szczęścia 57
1.3.3. Decyzje ważne życiowo jako przejaw aktywności służący do osiągania szczęścia 63
1.5. Metody pomiaru szczęścia 68

Rozdział 2
Determinanty szczęścia - analiza literatury 79
2.1. Uwagi wstępne na temat klasyfikacji czynników determinujących szczęście 79
2.2. Najważniejsze determinanty szczęścia 83
2.2.1. Czynniki biologiczno-zdrowotne 84
2.2.3. Czynniki społeczne 107
2.2.4. Czynniki ekonomiczne 114
2.2.5. Pozostałe czynniki 123

Część II
Rozważania empiryczne

Rozdział 3
Metodyka badań własnych na temat ekonomicznych determinant szczęścia 137
3.1. Koncepcja badania 137
3.2. Etapy badania 152
3.3. Omówienie kwestionariusza ankiety 156
3.4. Metody statystyczne wykorzystane w badaniu 160
3.5. Charakterystyka próby badawczej 166

Rozdział 4
Analiza i wnioski dotyczące wartości życiowych 177
4.1. Zróżnicowanie systemu wartości w podziale na cechy ekonomiczne i pozaekonomiczne respondentów 177
4.2. Modelowanie systemu wartości z wykorzystaniem analizy regresji 202
4.3. Pozostałe kwestie związane z systemem wartości respondentów 216

Rozdział 5
Analiza i wnioski dotyczące zadowolenia z poszczególnych dziedzin życia 221
5.1. Zróżnicowanie poziomu zadowolenia w podziale na cechy ekonomiczne i pozaekonomiczne respondentów 221
5.2. Modelowanie poziomu zadowolenia z wykorzystaniem analizy regresji 244
5.3. Pozostałe kwestie związane z poziomem zadowolenia respondentów 269
5.4. Surowe wskaźniki zadowolenia z poszczególnych sfer życia 264

Rozdział 6
Analiza i wnioski dotyczące potrzeb oraz decyzji życiowych 273
6.1. Potrzeby respondentów w kontekście powodów bycia niezadowolonym 273
6.2. Ważne decyzje i zdarzenia życiowe oraz ich wpływ na jakość życia 289

Zakończenie 315
Bibliografia 321
Spis tabel 335
Spis wykresów 343
Spis rysunków 349
Spis schematów 351
Aneks 353

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku