• Zarządzanie ryzykiem portfela przez fundusze venture capital oraz private equity (wyd. II)

Zarządzanie ryzykiem portfela funduszy venture capital oraz private equity to skomplikowany proces inwestycyjny. Zarządzający funduszem musi prze­prowadzić wiele dodatkowych analiz i badań prywatnych spółek udziałowych pod kątem prawdopodobieństwa i skali wzrostu ich wartości w stosunku do analizy spółek publicznych. Niniejsza pozycja porusza wiele aspektów zarządzania ryzykiem portfela przez fundusze venture capital i private equity. Czytelnik otrzymuje przewodnik po wielu możliwościach rozwiązania problemów dotyczących ich specyfiki inwestycyjnej. Książka ta opisuje wiele ob­szarów funkcjonowania funduszy podwyższonego ryzyka, dając jej Czytelnikowi dokładniejszy obraz skomplikowanych procedur występujących pod­czas zarządzania funduszem lub analizy inwestycji w wybrany fundusz. Dostarcza ona również narzędzi ilościowych, które są niezbędne przy złożo­nej analizie tej klasy aktywów. Dzięki tej książce można poznać: - podejście do ryzyka funduszy venture capital oraz private equity,

Podtytuł Zarządzanie ryzykiem portfela przez fundusze venture capital oraz private equity (wyd. II)
Autor Piotr Zasępa
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 272
60.00 42.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
42
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-358-0
Zarządzanie ryzykiem portfela funduszy venture capital oraz private equity to skomplikowany proces inwestycyjny. Zarządzający funduszem musi prze­prowadzić wiele dodatkowych analiz i badań prywatnych spółek udziałowych pod kątem prawdopodobieństwa i skali wzrostu ich wartości w stosunku do analizy spółek publicznych. Niniejsza pozycja porusza wiele aspektów zarządzania ryzykiem portfela przez fundusze venture capital i private equity. Czytelnik otrzymuje przewodnik po wielu możliwościach rozwiązania problemów dotyczących ich specyfiki inwestycyjnej. Książka ta opisuje wiele ob­szarów funkcjonowania funduszy podwyższonego ryzyka, dając jej Czytelnikowi dokładniejszy obraz skomplikowanych procedur występujących pod­czas zarządzania funduszem lub analizy inwestycji w wybrany fundusz. Dostarcza ona również narzędzi ilościowych, które są niezbędne przy złożo­nej analizie tej klasy aktywów.

Dzięki tej książce można poznać:
- podejście do ryzyka funduszy venture capital oraz private equity,
- specyficzne miary ilościowe stosowane przy pomiarze ryzyka i ocenie efektywności funkcjonowania funduszy,
- najnowsze trendy kształtujące proces zarządzania ryzykiem portfela w funduszach venture capital i private equity.

Publikacja oparta jest na bogatych oraz aktualnych materiałach źródłowych i jest pierwszą próbą opracowania zagadnienia zarządzania ryzykiem portfe­la funduszy venture capital i private equity. Opisuje również sposoby pomiaru efektywności funkcjonowania funduszy wysokiego ryzyka oraz sposoby wyceny spółek portfelowych. Dodatkowym atutem niniejszej pozycji jest opisanie istoty funduszu funduszy, jako podstawowego źródła kapitałów oraz charakterystyka funduszy notowanych na rynkach publicznych.

Wprowadzenie 9
Rozdział 1

Typologia ryzyka funduszy venture capital 13

1.1. Opis funduszy venture capital 13

1.2. Analiza ryzyka w inwestycjach venture capital i private equity 15

1.3. Ryzyko funduszu venture capital 16

1.4. Ryzyko zarządzającego funduszem venture capital 17

1.5. Kredytodawcy funduszy venture capital 19

1.6. Ryzyko spółek portfelowych venture capital 20

1.7. Wpływ działalności funduszy venture capital na społeczeństwo 21

1.8. Ryzyko systematyczne w kontekście funkcjonowania funduszy venture capital 22

1.9. Fundusz venture capital jako instytucja finansująca przedsiębiorstwa 24

1.10. Wpływ funduszy venture capital na globalne rynki finansowe - ryzyko systematyczne 24

1.11. Struktury prawne charakteryzujące fundusze venture capital 28

1.12. Działalność operacyjna funduszy venture capital 29

1.13. Równoważenie interesów uczestników funduszy venture capital 30

1.14. Strategia inwestycyjna funduszy venture capital 32
Rozdział 2

Analiza i zarządzanie ryzykiem interesariuszy funduszu venture capital 35

2.1. Pojęcia i istota ryzyka 35

2.2. Typy ryzyka specyficznego dla funkcjonowania funduszy venture capital 36

2.3. Zarządzanie ryzykiem rynkowym funduszu venture capital 38

2.4. Metody zarządzania ryzykiem rynkowym przez fundusze venture capital 38

2.5. Ryzyko kredytowe funduszu venture capital 39

2.6. Sposoby zarządzania ryzykiem kredytowym 40

2.7. Ryzyko kontrahenta w funduszu venture capital 41

2.8. Zarządzanie ryzykiem kontrahenta funduszu 41

2.9. Ryzyko finansowania i ryzyko płynności 42

2.10. Zarządzanie ryzykiem finansowania i płynności oraz ryzyko powiernicze funduszu venture capital 43

2.11. Ryzyko prawne i ryzyko regulacyjne 43

2.12. Ryzyko inwestorów funduszu venture capital 44

2.13. Ryzyko kredytowe oraz ryzyko kontrahenta 44

2.14. Ryzyko finansowe oraz ryzyko płynności inwestorów venture capital 45
Rozdział 3

Ryzyko menedżera funduszu venture capital 47

3.1. Ryzyko rynkowe menedżera funduszu venture capital 47

3.2. Zarządzanie ryzykiem menedżera funduszu venture capital 48

3.3. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przez menedżera 49

3.4. Ryzyko finansowe oraz ryzyko płynności menedżera funduszu 50

3.5. Ryzyko grupy w stosunku do menedżera funduszu 51

3.6. Ryzyko przestępstwa finansowego 51

3.7. Ryzyko powiernicze, prawne oraz regulacyjne menedżera funduszu 52

3.8. Pożyczkodawcy i ich ryzyko związane z inwestycjami w funduszach venture capital oraz private equity 53
Rozdział 4

Ryzyko spółek portfelowych 55

4.1. Ryzyko rynkowe spółek portfelowych 55

4.2. Ryzyko finansowe oraz ryzyko płynności spółki portfelowej 55
Rozdział 5

Wpływ funkcjonowania funduszy venture capital oraz private equity na rynek finansowy 59

5.1. Ryzyko systematyczne funduszy venture capital 61

5.2. Fundusze venture capital a systematyczne ryzyko płynności 62

5.3. Fundusze venture capital i przenoszenie ryzyka pomiędzy uczestnikami globalnego rynku finansowego 64
Rozdział 6

Metody pomiaru wyników i efektywność portfela funduszy venture capital 67

6.1. Wskaźniki efektywności inwestycji typu venture capital 72

6.2. Problemy związane z zastosowaniem IRR 82

6.3. Problem strategicznego grupowania funduszu ? manipulacje IRR 84

6.4. Inne problemy związane ze stosowaniem IRR przez fundusze venture capital 87

6.5. Połączona stopa zero base IRR oraz neutralnie ważona IRR portfela w użyciu venture capital 92

6.6. Czynniki tworzenia wartości w spółce przez fundusz venture capital 96
Rozdział 7

Zasady konstrukcji portfela oraz szacowanie kosztu kapitału venture capital 101

7.1. Metody pomiaru wyników i efektywność portfela funduszy venture capital 101

7.2. Venture capital a nowoczesna teoria portfela 102

7.3. Koszt kapitału funduszu venture capital 105

7.4. Estymacja kosztu kapitału funduszu venture capital z użyciem skorygowanej o ryzyko stopy dyskontowej 115

7.5. Efektywna granica portfela dla funduszy venture capital 116
Rozdział 8

Ustalenie stopy dyskontowej funduszu venture capital 121

8.1. Metoda PME oraz metoda BME oceny efektywności funduszy venture capital oraz private equity 123

8.2. Eksces zwrotu wskaźnika PME (excess return) 129

8.3. Miary ryzyka oraz jego korekty w funkcjonowaniu portfela inwestycji VC oraz PE 131

8.4. Badania empiryczne nad efektywnością współczynników PME oraz BME 136

8.5. Estymacja współczynnika alfa dla funduszy private equity 141
Rozdział 9

Metody zarządzania płynnością funduszy venture capital 145

9.1. Kształt krzywej J 147

9.2. Negatywny wpływ krzywej J 152

9.3. Źródła płynności funduszu venture capital 152

9.4. Ryzyko kursowe funduszy venture capital oraz ryzyko walutowe rynków wschodzących 154

9.5. Dystrybucja środków przez fundusze venture capital 157

9.6. Analiza progu rentowności funduszu venture capital 159
Rozdział 10

Metody zarządzania ryzykiem portfela funduszy venture capital 165

10.1. Ryzyko inwestycji funduszu venture capital 167

10.2. Zastosowanie wskaźnika VaR w działalności funduszy venture capital jako wskaźnik Invested Capital at Risk (iCaR) 169

10.3. Redukcja ryzyka poprzez dywersyfikację inwestycji venture capital 170

10.4. Podstawowe zagadnienia budowy składu portfela funduszu venture capital 174

10.5. Techniki konstrukcji portfela funduszu venture capital przez inwestorów 175

10.6. Połączone podejścia w analizie alokacji aktywów funduszy venture capital 179
Rozdział 11

Ocena funkcjonowania funduszy venture capital 181

11.1. Ilościowe podejście do oceny funkcjonowania funduszy venture capital 181

11.2. Jakościowa ocena funkcjonowania funduszu 187

11.3. Połączenie metod oceny jakościowej oraz ilościowej 191
Rozdział 12

Metody wyceny spółek zasilanych funduszami venture capital 195
Rozdział 13

Zastosowanie opcji realnych w budżetowaniu inwestycji venture capital 205

13.1. Ryzyko inwestycji w funduszach private equity oraz venture capital 205

13.2. Zastosowanie opcji realnych w inwestycjach venture capital 208

13.3. Typologia opcji realnych stosowanych przez fundusze venture capital oraz private equity 209

13.4. Metody wyceny opcji rzeczowych przez fundusze venture capital 216

13.5. Estymacja zmienności aktywów w inwestycjach venture capital 221
Rozdział 14

Indeksy venture capital oraz notowane fundusze private equity 229
Rozdział 15

Charakterystyka funduszu funduszy 241

15.1. Funkcjonowanie funduszu funduszy 241

15.2. Wskaźniki charakteryzujące fundusze funduszy 245
Rozdział 16

Wtórny rynek inwestycji venture capital 249

16.1. Wyceny spółek na rynku wtórnym funduszy venture capital 251

16.2. Ocena efektywności wtórnej transakcji na rynku venture capital oraz private equity 253

16.3. Czynniki transakcyjne 255
Zakończenie 257
Bibliografia 259
O autorze 263

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku