• Zarządzanie majątkiem i długiem lokalnym

Monografia obejmuje szerokie badania ilościowe i jakościowe w obszarze zarządzania aktywami i pasywami jednostki samorządu terytorialnego. Wartość dodaną książki stanowią trzy autorskie koncepcje zarządzania majątkiem i długiem lokalnym. W publikacji zaprezentowano: • obszerne studia teoretyczne dotyczące badanego zagadnienia • analizę rozwiązań międzynarodowych i polskich w oparciu o badania statystyczne, ankietowe i studia przypadków • oddzielną prezentację koncepcji zarządzania majątkiem komunalnym oraz zarządzania długiem lokalnym • propozycję zintegrowanego podejścia do zarządzania aktywami i pasywami podsektora samorządowego w Polsce w oparciu o koncepcję ALM. „Jest to wartościowe opracowanie naukowe, w którym w optymalny sposób połączono kwestie teorii i praktyki gospodarczej w kontekście optymalizacji procesu zarządzania majątkiem i długiem samorządowym. Zaprezentowano w nim oryginalną i kompleksową koncepcję podejmowania decyzji zarządczych w tym zakresie. Recenzowana monogr

Podtytuł Zarządzanie majątkiem i długiem lokalnym
Autor Daniel Budzeń, Bartosz Edwarczyk, Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 290
68.00 47.60
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
47.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-384-9
Monografia obejmuje szerokie badania ilościowe i jakościowe w obszarze zarządzania aktywami i pasywami jednostki samorządu terytorialnego. Wartość dodaną książki stanowią trzy autorskie koncepcje zarządzania majątkiem i długiem lokalnym. W publikacji zaprezentowano:
• obszerne studia teoretyczne dotyczące badanego zagadnienia
• analizę rozwiązań międzynarodowych i polskich w oparciu o badania statystyczne, ankietowe i studia przypadków
• oddzielną prezentację koncepcji zarządzania majątkiem komunalnym oraz zarządzania długiem lokalnym
• propozycję zintegrowanego podejścia do zarządzania aktywami i pasywami podsektora samorządowego w Polsce w oparciu o koncepcję ALM.


„Jest to wartościowe opracowanie naukowe, w którym w optymalny sposób połączono kwestie teorii i praktyki gospodarczej w kontekście optymalizacji procesu zarządzania majątkiem i długiem samorządowym. Zaprezentowano w nim oryginalną i kompleksową koncepcję podejmowania decyzji zarządczych w tym zakresie.
Recenzowana monografia może być z powodzeniem wykorzystywana nie tylko przez studentów kierunków studiów powiązanych z takimi dyscyplinami naukowymi jak ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości czy też nauki o polityce i administracji, ale powinna stać się także źródłem wielu cennych informacji dla praktyków zatrudnionych w podsektorze samorządowym, zwłaszcza tych zajmujących się problematyką gospodarowania mieniem komunalnym i zarządzania długiem. Ukazanie się przedmiotowej publikacji na rynku powinno stać się twórczym impulsem i przyczynkiem do podjęcia inspirującej dyskusji nad możliwościami optymalizacji decyzji podejmowanych przez decydentów samorządowych".
Z recenzji prof. dr hab. Marzanny Poniatowicz, Uniwersytet w Białymstoku

Wstęp 11

Rozdział 1
Zarządzanie majątkiem i długiem publicznym - podejście teoretyczne 15
Wprowadzenie 15
1.1. Aspekty teoretyczne gospodarowania majątkiem publicznym 15
1.1.1. Istota gospodarowania w teorii ekonomii 15
1.1.2. Majątek w procesie gospodarowania i jego rola w organizacji 21
1.1.3. Racjonalność i efektywność gospodarowania majątkiem 26
1.1.4. Gospodarowanie a zarządzanie majątkiem 31
1.2. Aspekty teoretyczne zarządzania długiem publicznym 33
1.2.1. Geneza długu publicznego 33
1.2.2. Dług publiczny w teorii ekonomii 42
1.2.3. Istota długu publicznego 47
1.2.4. Klasyfikacja długu publicznego 57
Podsumowanie 64

Rozdział 2
Rola zarządzania majątkiem i długiem w samorządzie terytorialnym na podstawie doświadczeń polskich 65
Wprowadzenie 65
2.1. Zarządzanie majątkiem w jednostce samorządu terytorialnego 65
2.1.1. Istota zarządzania majątkiem komunalnym 65
2.1.2. Reguły zarządzania majątkiem komunalnym 70
2.1.3. Informacja o stanie mienia komunalnego 74
2.2. Zarządzanie długiem lokalnym w jednostce samorządu terytorialnego 82
2.2.1. Istota zarządzania długiem lokalnym 82
2.2.2. Strategia zarządzania długiem lokalnym 87
2.2.3. Reguły zarządzania długiem lokalnym 94
Podsumowanie 102

Rozdział 3
Zarządzanie majątkiem i długiem lokalnym w praktyce międzynarodowej 105
Wprowadzenie 105
3.1. Międzynarodowe praktyki w zakresie zarządzania majątkiem lokalnym 106
3.1.1. Wybrane przykłady państw pozaeuropejskich 106
3.1.2. Wybrane przykłady państw europejskich 113
3.2. Międzynarodowe doświadczenia w zarządzaniu długiem lokalnym 120
3.2.1. Wybrane przykłady krajów anglosaskich 120
3.2.2. Wybrane przykłady krajów Unii Europejskiej 136
Podsumowanie 141

Rozdział 4
Zarządzanie majątkiem i długiem w świetle analiz statystycznych, finansowych oraz badań ankietowych miast na prawach powiatu w Polsce 143
Wprowadzenie 143
4.1. Praktyka gospodarowania majątkiem komunalnym w Polsce 143
4.1.1. Ocena zarządzania majątkiem lokalnym - wnioski z badania statystycznego 143
4.1.2. Wybrane problemy zarządzania majątkiem lokalnym w Polsce - wyniki badania ankietowego 154
4.2. Praktyka zarządzania długiem lokalnym w Polsce 165
4.2.1. Diagnoza zarządzania długiem lokalnym - wnioski z badania statystycznego 165
4.2.2. Wybrane problemy zarządzania długiem lokalnym - wyniki badania ankietowego 178
Podsumowanie 186

Rozdział 5
Koncepcje zarządzania majątkiem i długiem lokalnym - podejście strategiczne 187
Wprowadzenie 187
5.1. Koncepcja gospodarowania majątkiem lokalnym 187
5.1.1. Istota koncepcji gospodarowania majątkiem lokalnym 187
5.1.2. Zastosowanie koncepcji zarządzania majątkiem lokalnym 194
5.2. Koncepcja zarządzania długiem lokalnym 211
5.2.1. Założenia koncepcji zarządzania długiem lokalnym 211
5.2.2. Strategia zarządzania długiem lokalnym - ujęcie aplikacyjne 219
Podsumowanie 227

Rozdział 6
Zarządzanie majątkiem i długiem lokalnym - koncepcja ALM w teorii i praktyce 229
Wprowadzenie 229
6.1. Teoretyczne podstawy koncepcji ALM w sektorze publicznym 229
6.2. Koncepcja ALM w ujęciu lokalnym - propozycja dla praktyki polskiej 236
Podsumowanie 257

Zakończenie 259
Bibliografia 265
Spis tabel 285
Spis rysunków 289
Spis wzorów 290

Daniel Budzeń - doktor nauk społecznych w specjalności finanse publiczne, adiunkt w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium, wykładowca na studiach Master of Public Administration (MPA) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca sektorowy ds. finansów lokalnych i zarządzania finansowego w projektach w Związku Miast Polskich, w przeszłości skarbnik miejski oraz wieloletni pracownik służb finansowych w JST, autor artykułów w zakresie finansów lokalnych, w tym zarządzania długiem lokalnym.

Bartosz Edwarczyk - doktor nauk społecznych w specjalności finanse publiczne, wykładowca na studiach Master of Public Administration (MPA) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, audytor wewnętrzny, wieloletni pracownik samorządowy, autor artykułów o tematyce dotyczącej działalności JST, w szczególności w zakresie gospodarowania mieniem i zarządzania finansami publicznymi.

Kamilla Marchewka-Bartkowiak - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dyrektor Instytutu Finansów UEP, pracownik Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych, a także specjalista w zakresie finansów publicznych w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, autorka książek i artykułów naukowych z zakresu finansów, w szczególności finansów publicznych, w tym zarządzania aktywami i długiem Skarbu Państwa.

Recenzent: Prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, Uniwersytet w Białymstoku

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku