• Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne (wyd. II)

W książce, w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny przedstawiono temat inwestycji w mieście - zarówno z punktu widzenia inwestorów, jak i sa­morządów. Publikacja zawiera analizy oraz praktyczne wskazówki na temat m.in.: - rodzajów inwestycji możliwych do zrealizowania w mieście, - prawnych uwarunkowań inwestycji, - środowiskowych i przestrzennych uwarunkowań inwestycji w mieście, - roli władz samorządowych w zakresie zachęcania przedsiębiorców do inwestycji na terenie miasta i gminy, - inwestycji komunalnych oraz ich specyfiki, - polityki informacyjnej wobec inwestorów decydujących się na prowadzenie działalności w danym mieście, - teoretycznych zagadnień dotyczących miast i prowadzonej w nich działalności gospodarczej. W książce, poza konkretnymi propozycjami rozwiązań podawane są liczne przykłady miast prowadzących poprawną politykę inwestycyjną.

Podtytuł Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne (wyd. II)
Autor Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak (red.)
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 230
60.00 42.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
42
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-120-3
W książce, w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny przedstawiono temat inwestycji w mieście - zarówno z punktu widzenia inwestorów, jak i sa­morządów. Publikacja zawiera analizy oraz praktyczne wskazówki na temat m.in.:
- rodzajów inwestycji możliwych do zrealizowania w mieście,
- prawnych uwarunkowań inwestycji,
- środowiskowych i przestrzennych uwarunkowań inwestycji w mieście,
- roli władz samorządowych w zakresie zachęcania przedsiębiorców do inwestycji na terenie miasta i gminy,
- inwestycji komunalnych oraz ich specyfiki,
- polityki informacyjnej wobec inwestorów decydujących się na prowadzenie działalności w danym mieście,
- teoretycznych zagadnień dotyczących miast i prowadzonej w nich działalności gospodarczej.

W książce, poza konkretnymi propozycjami rozwiązań podawane są liczne przykłady miast prowadzących poprawną politykę inwestycyjną.

Wstęp 7

Rozdział 1
Miasto i jego funkcje, Małgorzata Czornik 9
1.1. Podstawowe pojęcia 9
1.2. Ekonomiczny kontekst istnienia miasta 13
1.3. Aspekty wyznaczania funkcji miasta 15
1.4. Funkcje wewnętrzne i zewnętrzne miasta 20
1.5. Funkcje realizowane przez miasto i w mieście 23
1.6. Funkcje miast a strategie ich rozwoju 25

Rozdział 2
Inwestycje w mieście - aspekty finansowe, Janina Kotlińska 29
2.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji 29
2.2. Miejscy inwestorzy 33
2.3. Inwestycje impulsem i skutkiem rozwoju 41

Rozdział 3
Promocja miasta wśród inwestorów, Wojciech Jarczewski 45
3.1. Uwarunkowania promocji proinwestycyjnej 46
Wyzwanie 1. Silne zrożnicowanie adresatow promocji proinwestycyjnej. 46
Wyzwanie 2. Rozproszenie. 46
Wyzwanie 3. Niewielka liczba potencjalnych inwestorow w stosunku do potrzeb (oczekiwań) polskich miast i gmin. 46
3.2. Studium przypadku - sukces promocji proinwestycyjnej Niepołomic 51
Wnioski 58

Rozdział 4
Polityka podatkowa miasta stymulująca przedsiębiorczość, Magdalena Miszczuk 61
4.1. Podatki jako dochod miasta 61
4.2. Podatek od nieruchomości 63
4.3. Podatek od środkow transportowych 68
4.4. Pozostałe podatki 72
4.5. Uwarunkowania prawne polityki podatkowej 76
4.6. Uwarunkowania w zakresie obniżania stawek 77
4.7. Uwarunkowania w zakresie zwolnień 79
4.8. Typy polityki podatkowej 83
4.9. Polityka podatkowa wybranych miast 83
4.9.1. Polityka podatkowa miasta Warszawy 83
4.9.2. Polityka podatkowa miasta Lublina 86
4.9.3. Polityka podatkowa Janowa Lubelskiego 87

Rozdział 5
Rola i kształtowanie przestrzeni publicznych w podnoszeniu atrakcyjności i wartości inwestycji mieszkaniowych, Lidia Groeger 89
5.1. Preferencje ludności dotyczące przestrzeni publicznych w miejscu zamieszkania 92
5.2. Znaczenie przestrzeni publicznych w podnoszeniu, jakości i atrakcyjności terenow mieszkaniowych 97
5.3. Kształtowanie przestrzeni publicznych 101

Rozdział 6
Regulacje planistyczne jako istotny czynnik przyspieszający i usprawniający proces inwestycji gospodarczych, Mariusz Chudak 105
6.1. Polityka przestrzenna miasta w świetle aktualnych rozwiązań prawnych 105
6.2. Funkcja marketingowa planu miejscowego 106
6.3. Podstawowe rożnice w kreowaniu przestrzeni handlowo-usługowej w centrum miasta i na jego peryferiach 108
6.4. Lokalizacja tradycyjnych stref przemysłowych i parkow technologicznych 113
6.5. Działalność gospodarcza a obszary chronione 115

Rozdział 7
Inwestycje komunalne w miastach, Zbigniew Grzymała 121
7.1. Ekonomiczno-prawne uwarunkowania inwestycji komunalnych 121
Pojęcie inwestycji 121
7.2. Makroekonomiczne modele inwestycji 126
7.3. Znaczenie inwestycji miejskich w wybranych teoriach rozwoju gospodarczego 129
7.4. Mienie komunalne i jego charakter 131
7.5. Inwestycje komunalne w zadaniach jednostek samorządu terytorialnego 136
7.6. Efektywność inwestycji komunalnych 139
Efektywność w teorii ekonomii 139
7.7. Formy organizacyjno-prawne podmiotow komunalnych 151
7.8. Efektywność poszczegolnych form organizacyjno-prawnych 156
Jednostki sektora finansow publicznych 156
7.9. Społki komunalne 157
7.10. Ocena efektywności inwestycji komunalnych 159

Rozdział 8
Przedsiębiorczość w małych miastach zachodniej Polski, Elżbieta Kicka, Zbigniew Olech, Maciej J. Nowak 167
8.1. Małe miasta w literaturze przedmiotu 167
8.2. Przedsiębiorczość w miastach - analiza w oparciu o kryterium liczby ludności 170
8.3. Podsumowanie 177
Załącznik 1. Lista miast poddanych badaniom. 178
Załącznik. 2. Wyniki badań analizy skupień dla cech związanych z przedsiębiorczością w miastach wojewodztw dolnośląskiego, zachodniopomorskiego oraz lubuskiego liczących od 10 do 20 tysięcy mieszkańcow. 178

Rozdział 9
Międzynarodowe wzorce umowne w kontraktach z inwestorami zagranicznymi, Rafał Malujda 183
9.1. Prawo właściwe dla kontraktu 184
9.2. Listy intencyjne i prowadzenie negocjacji w dobrej wierze 186
9.3. Rola i charakter wzorcow umownych 187
9.4. Wzorce umowne występujące w praktyce 188
9.5. Klauzule siły wyższej i uciążliwości 189
9.6. Incoterms 2010 191

Rozdział 10
Inwestycje w dużych miastach i obszarach metropolitalnych, Tomasz Rachwał 195
10.1. Rola metropolii i obszarow metropolitalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym 196
10.2. Znaczenie inwestycji przedsiębiorstw przemysłowych dla rozwoju miast i obszarow metropolitalnych 202
10.3. Atrakcyjność inwestycyjna miast wojewodzkich 207
10.4. Wielkość i dynamika inwestycji przedsiębiorstw w miastach wojewodzkich 209
10.5. Czynniki wspomagające i bariery hamujące inwestycje w dużych miastach 214

Bibliografia 219
Książki 219
Czasopisma 226
Akty prawne 228
Autorzy 229

Prof. dr hab. Teodor Skotarczak - kierownik Katedry Prawa i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Dr Maciej Nowak - kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, adiunkt w Katedrze Prawa i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania w Szczecinie.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku