• Miasto, przedsiębiorstwo i społeczeństwo w Gospodarce 4.0. Wybrane aspekty

Współczesne otoczenie społeczno-gospodarcze istotnie różni się od tego w XX w. U podstaw tych różnic leży tzw. czwarta rewolucja przemysłowa - związana z automatyzacją i cyfryzacją procesów przemysłowych i gospodarczych, które doprowadziły do powstania Przemysłu 4.0 i Gospodarki 4.0. W nowych uwarunkowaniach rynkowych większość decyzji podejmowana jest w świecie wirtualnym, przy szerokim i wieloaspektowym wykorzystaniu technologii IT i ICT. W książce przeanalizowano wybrane zagadnienia funkcjonowania miast, przedsiębiorstw i społeczeństw w warunkach Gospodarki 4.0. Prowadzone rozważania osadzono w trzech nurtach badawczych: zarządczym, społecznym i technologicznym - co odzwierciedla wielowymiarowość opisywanej problematyki. Treści zawarte w niniejszej książce mogą być wykorzystywane zarówno przez teoretyków, jak i praktyków w procesie podejmowania decyzji we współczesnych, zmiennych uwarunkowaniach gospodarczych.

Podtytuł Miasto, przedsiębiorstwo i społeczeństwo w Gospodarce 4.0. Wybrane aspekty
Autor Izabela Jonek-Kowalska (red.)
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 144
70.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-453-2
Współczesne otoczenie społeczno-gospodarcze istotnie różni się od tego w XX w. U podstaw tych różnic leży tzw. czwarta rewolucja przemysłowa - związana z automatyzacją i cyfryzacją procesów przemysłowych i gospodarczych, które doprowadziły do powstania Przemysłu 4.0 i Gospodarki 4.0. W nowych uwarunkowaniach rynkowych większość decyzji podejmowana jest w świecie wirtualnym, przy szerokim i wieloaspektowym wykorzystaniu technologii IT i ICT.

W książce przeanalizowano wybrane zagadnienia funkcjonowania miast, przedsiębiorstw i społeczeństw w warunkach Gospodarki 4.0. Prowadzone rozważania osadzono w trzech nurtach badawczych: zarządczym, społecznym i technologicznym - co odzwierciedla wielowymiarowość opisywanej problematyki.

Treści zawarte w niniejszej książce mogą być wykorzystywane zarówno przez teoretyków, jak i praktyków w procesie podejmowania decyzji we współczesnych, zmiennych uwarunkowaniach gospodarczych.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Podejście procesowe w zarządzaniu innowacjami - kontekst Przemysłu 4.0 i Gospodarki 4.0 (Sławomir Olko) 13
1.1. Wprowadzenie 13
1.2. Zarządzanie innowacjami w Gospodarce 4.0. 14
1.3. Procesy w Przemyśle 4.0. 17
1.4. Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach sektora produkcji i przetwarzania materiałów w województwie śląskim 21
1.5. Podsumowanie 23
Bibliografia 24

Rozdział 2
Smart City jako egzemplifikacja koncepcji zrównoważonego rozwoju (Zbigniew Orbik) 27
2.1. Wprowadzenie 27
2.2. Podstawowe założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju 28
2.3. Smart City jako zrównoważony rozwój miasta 31
2.4. Podsumowanie 34
Bibliografia 35

Rozdział 3
Innowacje społeczne a idea inteligentnego miasta. Sprawstwo i kompetencje cyfrowe liderów śląskich senioralnych NGOs (Piotr Werdyński, Dorota Dolińska-Weryńska) 37
3.1. Wprowadzenie. Innowacje społeczne, Smart City i społeczne sprawstwo 37
3.2. Założenia metodologiczne i ramy procedury badawczej 41
3.3. Zobiektywizowane sprawstwo liderów śląskich senioralnych NGOs 43
3.4. Komponent świadomościowy sprawstwa liderów śląskich senioralnych NGOs 48
3.5. Podsumowanie 51
Bibliografia 52

Rozdział 4
Idea Smart City a wykluczenie społeczne (Anna Kochmańska, Izabela Marszałek-Kotzur) 55
4.1. Wprowadzenie 55
4.2. Smart City - próba zdefiniowania pojęcia 56
4.3. E-kompetencje czynnikiem warunkującym czynny udział obywateli w inicjatywach inteligentnego miasta 57
4.4. Cyfrowo niewidzialni 58
4.5. Brak motywacji drogą do autowykluczenia ze społeczeństwa 60
4.6. Wykluczenie społeczne „informacyjnie uboższych" 61
4.7. Podsumowanie 62
Bibliografia 63

Rozdział 5
Wieś i obszary wiejskie w kontekście inteligentnego rozwoju - w stronę Smart Village (Aleksandra Synowiec) 65
5.1. Wprowadzenie 65
5.2. Rozwój wsi jako przedmiot badań w perspektywie koncepcji inteligentnego rozwoju - konteksty 66
5.3. Koncepcja Smart Village w zarysie 70
5.4. Podsumowanie 72
Bibliografia 73

Rozdział 6
Koncepcja Creative City jako ważny element zrównoważonego rozwoju inteligentnych miast (Brygida Smołka-Franke) 77
6.1. Wprowadzenie 77
6.2. Koncepcja Creative City a inteligentny rozwój miast 78
6.3. Polski potencjał kreatywny 81
6.4. Podsumowanie 86
Bibliografia 87

Rozdział 7
Opracowanie metodyki wspomagającej zarządzanie ryzykiem realizacji projektów w przedsiębiorstwie produkcyjnym (Anna Gembalska-Kwiecień) 89
7.1. Wprowadzenie 89
7.2. Metodologia gromadzenia danych oraz ich analizy 91
7.3. Podsumowanie 100
Bibliografia 101

Rozdział 8
Nowe rozwiązania konstrukcyjne komór reakcyjnych na paliwa stałe i gazowe (Juliusz Wójcik) 103
8.1. Wprowadzenie 103
8.2. Kryteria oceny funkcjonowania komory reakcyjnej 104
8.3. Jakość konwersji energii 104
8.4. Kryteria oceny jakości innowacyjności komór reakcyjnych 107
8.5. Komory reakcyjne na paliwa stałe 108
8.6. Komory reakcyjne na paliwa gazowe 116
8.7. Podsumowanie 120
Bibliografia 121

Rozdział 9
Analiza współdziałania aspektów jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie przedsiębiorstwa branży energetycznej (Magdalena Marecik) 123
9.1. Wprowadzenie 123
9.2. Jakość, bezpieczeństwo pracy i środowisko w zarządzaniu organizacją w branży energetycznej 124
9.3. Zintegrowane systemy zarzadzania jakością a realizacja usług w branży energetycznej 126
9.4. Analiza zależności pomiędzy systemami zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem na wybranym przykładzie - studium przypadku 127
9.5. Analiza otrzymanych wyników uwzględniająca stopień wzajemnych powiązań pomiędzy systemami zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem w udokumentowanej informacji 130
9.6. Podsumowanie 132
Bibliografia 133

Zakończenie 135
Spis tabel 139
Spis rysunków 141
Spis fotografii 143

Recenzent: dr hab. Wiesława Caputa, prof. WSB w Poznaniu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku