• Świadomość sytuacyjna a bezpieczeństwo i informacyjna ciągłość działania w organizacjach rozproszonych

Bezpieczeństwo i ciągłość działania są kategoriami systemowymi wyznaczającymi wartość każdej organizacji. Informacyjna ciągłość działania związana jest z poziomem bezpieczeństwa zasobów i przepływów informacyjnych. Bezpieczny dostęp do aktualnych danych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie staje się zatem jednym z założeń doskonalenia systemów zarządzania - ze szczególnym akcentem na zarządzanie w warunkach zagrożeń i kryzysów (tzw. Systemów zarządzania kryzysowego), co staje się problemem wielce aktualnym wobec zagrożeń dla każdego podmiotu, związanym np. z zaistnieniem globalnej pandemii COVID-19. Jest to też ważny asumpt do podjęcia dyskusji, jak kreować i utrzymać tzw. świadomość sytuacyjną (situation awareness) wszystkich interesariuszy danego podmiotu działania, jeżeli jego komponenty funkcjonują w rozproszeniu. Stąd autorzy podjęli się w tej książce problemu analizy i oceny możliwości wykorzystania wybranych platform IT/ICT dla poprawy wskazanych wyżej atrybutów organizacji r

Podtytuł Świadomość sytuacyjna a bezpieczeństwo i informacyjna ciągłość działania w organizacjach rozproszonych
Autor Piotr Zaskórski, Wojciech Zaskórski, Jacek Woźniak
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 290
79.00 56.88
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
51.35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-443-3
Bezpieczeństwo i ciągłość działania są kategoriami systemowymi wyznaczającymi wartość każdej organizacji. Informacyjna ciągłość działania związana jest z poziomem bezpieczeństwa zasobów i przepływów informacyjnych. Bezpieczny dostęp do aktualnych danych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie staje się zatem jednym z założeń doskonalenia systemów zarządzania - ze szczególnym akcentem na zarządzanie w warunkach zagrożeń i kryzysów (tzw. Systemów zarządzania kryzysowego), co staje się problemem wielce aktualnym wobec zagrożeń dla każdego podmiotu, związanym np. z zaistnieniem globalnej pandemii COVID-19. Jest to też ważny asumpt do podjęcia dyskusji, jak kreować i utrzymać tzw. świadomość sytuacyjną (situation awareness) wszystkich interesariuszy danego podmiotu działania, jeżeli jego komponenty funkcjonują w rozproszeniu. Stąd autorzy podjęli się w tej książce problemu analizy i oceny możliwości wykorzystania wybranych platform IT/ICT dla poprawy wskazanych wyżej atrybutów organizacji rozproszonych.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Zarządzanie organizacjami rozproszonymi w warunkach zagrożeń i kryzysów 15
1.1. Współczesne organizacje - istota i wyzwania dla działalności 15
1.2. Uniwersalne atrybuty organizacji jako fundament dla kształtowania modelu zarządzania kryzysowego 18
1.3. Systemy zarządzania kryzysowego dla potrzeb doskonalenia współczesnych organizacji 21
1.4. Bezpieczeństwo systemowe i ciągłość działania 26
1.5. Procesy analizy zagrożeń w systemach zarządzania kryzysowego 33
1.6. Wybrane komponenty bazy techniczno-technologicznej wsparcia procesów zarządzania kryzysowego RP 53
1.7. Świadomość sytuacyjna jako determinanta skutecznego zarządzania 56
Podsumowanie 65

Rozdział 2
Potrzeby informacyjne w zarządzaniu kryzysowym 67
2.1. Determinanty bezpieczeństwa w SZK 67
2.2. Procesy i zasoby informacyjne w zarządzaniu kryzysowym 70
2.3. Monitorowanie zagrożeń i ewidencjonowanie artefaktów oraz incydentów 77
2.4. Problemy zapewniania wiarygodności i aktualności danych 86
Podsumowanie 94

Rozdział 3
Środowisko zapewniania informacyjnej ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych 97
3.1. Przesłanki użytkowania i podstawowe atrybuty środowiska chmury obliczeniowej 97
3.2. Modele dystrybucji usług w chmurze obliczeniowej 100
3.3. Środowiskowe aspekty eksploatacji chmury obliczeniowej 104
3.4. Wybrane technologiczno-funkcjonalne uwarunkowania informacyjnej ciągłości w zarządzaniu kryzysowym 107
3.5. Ocena zdolności zapewniania informacyjnej ciągłości działania przy wykorzystaniu usług CC 112
3.6. Mobilność usług CC jako szczególne uwarunkowanie informacyjnej ciągłości działania w zarządzaniu kryzysowym 116
3.7. Efektywność procesu zapewniania informacyjnej ciągłości działania 118
Podsumowanie 120

Rozdział 4
Ewaluacja ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania w procesach decyzyjnych w warunkach zagrożeń i kryzysów 123
4.1. Miary i wybrane metody szacowania ryzyka 123
4.2. Identyfikacja zagrożeń dla informacyjnej ciągłości działania w zarządzaniu kryzysowym 132
4.3. Czynniki technologiczne utraty informacyjnej ciągłości działania 138
4.4. Ryzyko dla procesów decyzyjnych w warunkach zagrożeń i kryzysów 146
Podsumowanie 156

Rozdział 5
Identyfikacja czynników i szans wzrostu poziomu informacyjnej ciągłości działania organizacji 159
5.1. Współczesne narzędzia informatyczne skutecznego zarządzania 159
5.2. Procesy wdrożeniowo-implementacyjne technologii teleinformatycznych w zapewnianiu informacyjnej ciągłości działania 171
5.3. Czynniki wzmacniania informacyjnej ciągłości działania poprzez usługi w chmurze obliczeniowej 182
5.4. Kierunki rozwoju usług i infrastruktury teleinformatycznej 193
Podsumowanie 206

Rozdział 6
Implementacyjność modelu zapewniania informacyjnej ciągłości działania w organizacjach rozproszonych 209
6.1. Studium przypadku w zakresie analizy wpływu braku adekwatnej informacji na działania mające na celu przeciwdziałanie sytuacji kryzysowej 209
6.2. Prognozowane kierunki wykorzystania i rozwoju modelu kreowania świadomości sytuacyjnej w zarządzaniu kryzysowym 218
6.3. Ocena usług w CC w kontekście jakości procesów informacyjno-decyzyjnych w systemach zarządzania kryzysowego 230
Podsumowanie 233

Zakończenie 235
Bibliografia 243
Spis rysunków 255
Spis tabel 259
Załączniki 261
Załącznik 1. Ramy Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego 261
Załącznik 2. Charakterystyka wybranych dokumentów w zakresie usług IT 264
Załącznik 3. Wybrane komponenty infrastruktury informatycznej SZK RP 266
Załącznik 4. Funkcjonalność aplikacji Arcus 2015.Net 267
Załącznik 5. Kwestionariusz ankiety 275
Załącznik 6. Szczegółowe wyniki badań 277
A. Specyfikacja próby badawczej 277
B. Uszczegółowione wyniki badania ankietowego 280

Piotr ZASKÓRSKI, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania, prof. dr hab. inż., specjalista w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu i jakości, autor kilkuset publikacji, głównie w obszarze projektowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zarządzaniu organizacjami rozproszonymi w sektorze administracji publicznej i w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ich bezpieczeństwem oraz ciągłością działania.

Wojciech ZASKÓRSKI, Samsung Electronics Polska, Executive Regional Director CEE, doktor, specjalista IT, autor wielu publikacji i szkoleń w zakresie implementacji nowych technologii IT oraz elastycznego marketingu dla biznesu, szczególnie w warunkach kryzysowych.

Jacek WOŹNIAK, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania, doktor, specjalista w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, autor kilkudziesięciu publikacji, głównie w obszarze zarządzania ryzykiem i efektywnością, kształtowania przewagi konkurencyjnej organizacji oraz projektowania i wdrażania struktur procesowych z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak
Prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku