• Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki

W monografii zaprezentowano wielopłaszczyznowe spojrzenie na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, łącząc aspekty teoretyczne z podejściem praktycznym. Podjęto analizę zagadnień dotyczących wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa, w tym: • wpływu procesów globalizacji oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju, • koncepcji „pułapki średniego dochodu", a także wpływów z podatku VAT, • korupcji i kosztów zwalczania przestępczości, • barier dyfuzji innowacji, • rządowego programu „Rodzina 500 plus". Książka może stanowić inspirację do badań i dyskusji nad tym popularnym obecnie i ważnym tematem oraz opracowania systemowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego na różnych poziomach, a także pomoc dydaktyczną dla studentów. „Problematyka bezpieczeństwa bije rekordy popularności wśród aktualnych i potencjalnych studentów. W dającej się przewidzieć perspektywie narasta złożoność i niepewność otaczającego nas świata. Potrzeba bezpieczeństwa należy do grupy potrzeb higien

Podtytuł Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki
Autor Aleksandra Jackiewicz, Adrianna Trzaskowska-Dmoch (red.)
Rok wydania 2017
Oprawa Twarda
Format 165x235
Stron 306
70.00 56.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
45.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-958-2
W monografii zaprezentowano wielopłaszczyznowe spojrzenie na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, łącząc aspekty teoretyczne z podejściem praktycznym. Podjęto analizę zagadnień dotyczących wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa, w tym:
• wpływu procesów globalizacji oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju,
• koncepcji „pułapki średniego dochodu", a także wpływów z podatku VAT,
• korupcji i kosztów zwalczania przestępczości,
• barier dyfuzji innowacji,
• rządowego programu „Rodzina 500 plus".

Książka może stanowić inspirację do badań i dyskusji nad tym popularnym obecnie i ważnym tematem oraz opracowania systemowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego na różnych poziomach, a także pomoc dydaktyczną dla studentów.


„Problematyka bezpieczeństwa bije rekordy popularności wśród aktualnych i potencjalnych studentów. W dającej się przewidzieć perspektywie narasta złożoność i niepewność otaczającego nas świata. Potrzeba bezpieczeństwa należy do grupy potrzeb higienicznych, których brak zaspokojenia wywołuje agresję i brak dobrostanu. (...) Koncentracja uwagi Czytelnika na wewnętrznych zagrożeniach bezpieczeństwa ekonomicznego Polski jest wartością dodaną recenzowanej publikacji. Nadmierna waga zewnętrznych zagrożeń demobilizuje i zwiększa niepewność rujnującą obrót gospodarczy. (...) Publikacja tej monografii przyczyni się do dyskursu społecznego na bardzo ważny temat bezpieczeństwa ekonomicznego Polski."
Prof. dr hab. Jan K. Solarz

„Opracowanie stanowi cenny przyczynek do rozwijającej się od 2011 r. dyscypliny naukowej - nauki o bezpieczeństwie, a szczególnie jej subdyscypliny bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne. Książka może być wykorzystywana jako pomoc dydaktyczna nie tylko na kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne, czy też bezpieczeństwo narodowe - również przez studentów innych kierunków studiów zaliczanych do obszaru społeczno-humanistycznego, przykładowo ekonomii, zarządzania, socjologii, politologii itd."
Prof. dr hab. Marek Lisiecki

Wstęp 11


Część I
Zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego Polski

Rozdział 1
Determinanty bezpieczeństwa społecznego w warunkach globalizacji - Zbigniew Ciekanowski 15
1.1. Bezpieczeństwo 16
1.2. Uwarunkowania bezpieczeństwa 18
1.3. Ujęcia bezpieczeństwa 20
1.4. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa 21
1.5. Źródła zagrożeń społecznych 21
1.6. Bezpieczeństwo globalne 24
1.7. Bezpieczeństwo regionalne 25
1.8. Unia Europejska 26
1.9. Bezpieczeństwo społeczności 27
Streszczenie 29
Bibliografia 30

Rozdział 2
Zewnętrzne uwarunkowania możliwości oddziaływania na stabilność systemu gospodarowania w Polsce - Tadeusz P. Tkaczyk 33
2.1. Państwo a TNK 37
2.2. Unia, emigracja i bezpieczeństwo gospodarcze 41
Streszczenie 48
Bibliografia 48

Rozdział 3
Perspektywy zwiększenia wpływów z VAT w Polsce w aspekcie systemów informatycznych - Czesław Jędrzejek 51
3.1. Porównanie sytuacji w Polsce odnośnie poboru podatku VAT ze stanem na Słowacji i w Republice Czeskiej 53
3.3. Analiza rankingów ekonomiczno-informatycznych 59
3.4. Technologiczne metody zapobiegania i wykrywania oszustw VAT 63
3.4.1. Model podzielonej płatności (split payment) 63
3.4.2. Centralna Baza Faktur 66
3.4.3. Jednolity Plik Kontrolny 67
3.4.4. Przykład wdrożenia elektronicznego audytu 68
3.4.5. Eksploracja danych 70
3.4.6. Stan polskich baz podatkowych 71
Streszczenie 74
Bibliografia 75

Rozdział 4
Aktywność podmiotów niepraktykujących oraz patenty niekomercyjne jako bariery dyfuzji innowacji - Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska 79
4.1. Działalność podmiotów niepraktykujących 80
4.2. Martwe patenty 83
Streszczenie 86
Bibliografia 87

Podsumowanie do części I 89


Część II
Terytorialne aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego Polski

Rozdział 5
Koncepcja zagrożenia „pułapką średniego dochodu" dla biedniejszej frakcji krajów o wysokich dochodach - Urszula Żuławska 93
5.1. Przegląd literatury 94
5.2. Polska, najbiedniejsi spośród bogatych i pułapka średniego dochodu 100
5.3. Przemiany w strukturze eksportu krajów z grupy „najbiedniejszych bogatych" 103
5.4. Czynnik ludzki a utrzymanie/przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego 105
Streszczenie 109
Bibliografia 109

Rozdział 6
Strategie i metody przeciwdziałania korupcji - Zbysław Dobrowolski 113
6.1. Zagrożenie korupcyjne w krajach europejskich 113
6.2. Strategie antykorupcyjne w niektórych państwach europejskich 117
6.3. Metody zarządzania w walce z korupcją 122
Streszczenie 126
Bibliografia 127

Rozdział 7
Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw a bezpieczeństwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego - Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Elżbieta Malinowska-Misiąg 129
7.1. Przedsiębiorstwa w Polsce 130
7.2. Istota bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa i jego zagrożenia 132
7.3. Modele dyskryminacyjne a poziom bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa 134
7.4. Samorząd terytorialny w Polsce 139
7.5. Regulacje ostrożnościowe i reguły fiskalne 142
Streszczenie 147
Bibliografia 148

Rozdział 8
Analiza rozwoju zrównoważonego na przykładzie powiatu garwolińskiego - Sławomir Bartosiewicz, Małgorzata Oziębło 151
8.1. Pojęcie rozwoju zrównoważonego 153
8.2. Identyfikacja powiatu garwolińskiego 155
8.3. Analiza rozwoju zrównoważonego z wykorzystaniem wskaźnika LHDIPii 160
8.4. Rekomendacje 165
Streszczenie 167
Bibliografia 168

Podsumowanie do części II 169


Część III
Wewnętrzne źródła zaburzeń bezpieczeństwa ekonomicznego Polski

Rozdział 9
Rola informacji o kosztach zwalczania przestępczości w zarządzaniu prokuraturą i innymi podmiotami, które realizują zadania w tej dziedzinie - Jacek Sobolewski 173
9.1. Finansowanie przez państwo bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości 174
9.2. Omówienie kosztów funkcjonowania na przykładzie jednostek prokuratury 180
9.2.1. Wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród kierowników jednostek prokuratury 181
9.2.2. Przykładowe sposoby przedstawiania kosztów na poziomie prokuratur apelacyjnych 183
9.3. Przykładowe informacje, jakie wykorzystują w swojej działalności jednostki obszaru apelacji krakowskiej 184
9.4. Analityka - główny kierunek zmian w wykorzystywaniu danych finansowych i statystycznych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości 188
Streszczenie 191
Bibliografia 191

Rozdział 10
Bezpieczeństwo finansów publicznych - wpływ ekspansji fiskalnej na poziom kosztu kapitału w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej - Magdalena Redo 193
10.1. Przegląd wyników badań nad związkiem między kondycją finansów publicznych a kosztem kapitału 194
10.2. Inne zagrożenia związane z ekspansją fiskalną 196
10.3. Koszty obsługi długu publicznego w Polsce na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej 197
Streszczenie 208
Bibliografia 209

Rozdział 11
Zmiany prawne oraz efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce - Magdalena Hryniewicka 213
11.1. Regulacje prawne funkcjonowania SSE 214
11.2. Inwestorzy i efekty działalności specjalnych stref ekonomicznych 218
11.3. Ocena funkcjonowania SSE 224
Streszczenie 227
Bibliografia 227

Rozdział 12
Identyfikacja i analiza wielkości ekonomicznych i technicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa i efektywności rozwoju systemu elektroenergetycznego - Jerzy Tchórzewski 229
12.1. Podstawowe pojęcia w badaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego 229
12.1.1. Bezpieczeństwo rozwoju 230
12.1.2. Efektywność rozwoju 234
12.1.3. Stopień wewnętrznej organizacji rozwoju oraz poziom sterowania rozwojem 236
12.2. Istota identyfikacji i analizy rozwoju systemu elektroenergetycznego 239
12.3. Rola operatora przesunięcia w modelu systemu elektroenergetycznego 248
Streszczenie 252
Bibliografia 253

Rozdział 13
Windykacja polubowna a bezpieczeństwo finansowe wierzyciela - Katarzyna Kreczmańska-Gigol 255
13.1. Ryzyko ponoszone przez wierzyciela 256
13.2. Pojęcie i etapy windykacji 257
13.3. Charakterystyka badania 259
13.4. Skala problemów związanych z należnościami wśród badanych wierzycieli 261
13.5. Skuteczność polubownej windykacji należności 265
13.5.1. Stopień odzyskiwania należności polubownie 265
13.5.2. Skuteczność modeli windykacji polubownej 266
13.5.3. Skuteczność narzędzi windykacji polubownej 268
13.5.4. Skuteczność działań na etapie windykacji polubownej 270
13.5.5. Wierzytelności, które najczęściej udaje się odzyskiwać i takie, których najczęściej nie udaje się odzyskiwać polubownie 273
13.6. Skutki windykacji dla wierzyciela - podsumowanie 275
Streszczenie 276
Bibliografia 277

Rozdział 14
Wpływ programu rządowego „Rodzina 500 plus" na bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w Polsce - Adrianna Trzaskowska-Dmoch 279
14.1. Podział efektu programu „Rodzina 500 plus" 279
14.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych 285
14.3. Beneficjenci programu rządowego „Rodzina 500 plus" 288
14.4. Efekty wdrożenia programu „Rodzina 500 plus" na przykładzie rynku usług turystycznych w Polsce 293
14.5. Wartość dodana programu „Rodzina 500 plus" na przykładzie rynku spożywczego 295
Streszczenie 300
Bibliografia 301

Podsumowanie do części III 303


Zakończenie 305

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku