• System kadrowo-płacowy. Uwarunkowania podatkowe, księgowe i prawne

System kadrowo-płacowy. Uwarunkowania podatkowe, księgowe i prawne to obecnie jedyna publikacja opisująca prostym językiem najważniejsze zagadnienia z obszaru kadr i płac. Umożliwia zaznajomienie się z: • przepisami prawa dotyczącymi umów o pracę i umów cywilnoprawnych, • naliczaniem wynagrodzenia, składek na ubezpieczenia, • wyliczaniem ekwiwalentu i wynagrodzeń urlopowych, świadczeń chorobowych, wynagrodzeń za dyżur i nadgodziny, • ewidencją księgową wynagrodzeń, • procedurą zatrudniania cudzoziemców, • zasadami wyliczania zaliczek podatkowych. Atutem książki jest bardzo duża liczba przykładów, które doskonale pokazują i odpowiadają na wiele bardzo praktycznych pytań, związanych z: • zatrudnieniem pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, • nieobecnością pracowników z różnych tytułów, • naliczaniem czasu pracy, • rozliczaniem wynagrodzeń na koszty zespołu 5, • ekwiwalentem pracowniczym, • motywowaniem i okresową oceną pracowniczą. Głównymi adresatami niniejszej książki są osoby

Podtytuł System kadrowo-płacowy. Uwarunkowania podatkowe, księgowe i prawne
Autor Michał Biernacki (red.)
Rok wydania 2021
Dodruk 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 324
79.00 59.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
55.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-435-8
System kadrowo-płacowy. Uwarunkowania podatkowe, księgowe i prawne to obecnie jedyna publikacja opisująca prostym językiem najważniejsze zagadnienia z obszaru kadr i płac. Umożliwia zaznajomienie się z:
• przepisami prawa dotyczącymi umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
• naliczaniem wynagrodzenia, składek na ubezpieczenia,
• wyliczaniem ekwiwalentu i wynagrodzeń urlopowych, świadczeń chorobowych, wynagrodzeń za dyżur i nadgodziny,
• ewidencją księgową wynagrodzeń,
• procedurą zatrudniania cudzoziemców,
• zasadami wyliczania zaliczek podatkowych.

Atutem książki jest bardzo duża liczba przykładów, które doskonale pokazują i odpowiadają na wiele bardzo praktycznych pytań, związanych z:
• zatrudnieniem pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy,
• nieobecnością pracowników z różnych tytułów,
• naliczaniem czasu pracy,
• rozliczaniem wynagrodzeń na koszty zespołu 5,
• ekwiwalentem pracowniczym,
• motywowaniem i okresową oceną pracowniczą.

Głównymi adresatami niniejszej książki są osoby, które poszukują zwartej pozycji, pomagającej poznać tematykę kadrowo-płacową. W szczególności niniejsza pozycja skierowana jest do przyszłych specjalistów ds. kadr i płac.

Wstęp 9

Rozdział 1
Podstawowe zasady prawa pracy - stosunek pracy - Jan Gola 11
1.1. Stosunek pracy w polskim systemie prawnym 11
1.2. Zasady prawa pracy 13
1.3. Sposoby nawiązania stosunku pracy - umowne 21
1.4. Sposoby nawiązania stosunku pracy - pozaumowne 27
1.5. Mobbing w środowisku pracy 29

Rozdział 2
Podstawowe zasady prawa cywilnego - stosunek cywilnoprawny - Grzegorz Klich 35
2.1. Defi nicja stosunku cywilnoprawnego 35
2.2. Podstawowe zasady prawa zobowiązań 41
2.3. Umowa zlecenia 48
2.4. Umowa o dzieło 56
2.5. Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa 60

Rozdział 3
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i urlopy pracownicze - Magdalena Lipowska 77
3.1. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 77
3.2. Wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych 95
3.3. Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe 117
3.4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 125
3.5. Urlopy wypoczynkowe 132
3.6. Czas pracy 152

Rozdział 4
Podatkowe aspekty rozliczania wynagrodzeń - Krzysztof Biernacki 177
4.1. Mechanizm opodatkowania wynagrodzeń w polskim systemie podatkowym 177
4.2. Rozliczenia podatkowe wynagrodzeń obcokrajowców 183
4.3. Przychody oraz koszty ich uzyskania 192
4.4. Określenie dochodu i zwolnienia podatkowe 200
4.5. Podatki obrotowe a wynagrodzenia 206
4.6. Sprawozdawczość płatników wynagrodzeń i podatników 208

Rozdział 5
Rachunkowość wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych - Robert Kowalak 211
5.1. Ewidencja wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 211
5.2. Miejsca powstawania kosztów a wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne 224
5.3. Rozliczanie kosztów pracy w praktyce 240
5.4. Komputerowa ewidencja wynagrodzeń w programie R2 Finanse i Księgowość 245
5.5. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19 i Międzynarodowy Standard Rachunkowości 26 251

Rozdział 6
Zatrudnianie cudzoziemców - Stanisława Biernacka 257
6.1. Dokumenty uprawniające do wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP 257
6.2. Rodzaje zezwoleń na legalny pobyt na terytorium RP 266
6.3. Warunki zatrudniania cudzoziemców 273
6.4. Procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę i jego rodzaje 281
6.5. Zatrudnianie bez zezwolenia na pracę 284
6.6. Zasady zatrudniania cudzoziemca przez agencję zatrudnienia (pracy) 289

Rozdział 7
Wybrane aspekty zarządzania w obszarze kadr i płac - Klaudia Migasiewicz 293
7.1. Założenia wstępne i trendy w ZZL 293
7.2. Motywowanie jako funkcja zarządzania 296
7.3. Pozamaterialne narzędzia motywowania 300
7.4. Ocenianie pracowników 307

Bibliografia 315
Stosowane skróty 323

Recenzent: dr hab. prof. PWSZ Waldemar Dotkuś

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku