• Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany

Podtytuł Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany
Autor Konrad Czernichowski, Dominik Kopiński, Andrzej Polus
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 201
48.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-505-8
Jest to pierwsza pozycja w polskim piśmiennictwie ekonomicznym tak dogłębnie i kompleksowo, i na tak wysokim poziomie naukowym prezentująca związki teorii z praktyką w zakresie wpływu zasobów surowcowych na rozwój poszczególnych gospodarek. Niewątpliwie nowością i oryginalnym wkładem Autorów w rozwój badań jest także dynamiczne ujęcie wpływu zasobów surowcowych w gospodarce na jej rozwój.
Należy dodać, że książka ma nie tylko wysokie wartości naukowe i stanowi postęp w badaniach nad skomplikowanymi procesami rozwoju gospodarcze­go, ale prezentuje także cenne walory utylitarne - wnioski wynikające z badań mogą i powinny być brane pod uwagę przez kreatorów polityki gospodar­czej i ich doradców.
Książka z pewnością będzie też użyteczna w dydaktyce, szczególnie na kierunkach międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodo­we, ekonomia.

Dr hab. Małgorzata Domiter, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Lista skrótów użytych w pracy 6
Wstęp 7
Rozdział 1

Metodologia badań i zagadnienia teoretyczne 11

1.1. Metodologia badań 12

1.1.1. Metody jakościowe - hermeneutyczne 12

1.1.2. Metody ilościowe 15

1.2. Pojęcie klątwy surowcowej 16

1.3. Surowce a reżim polityczny i kapitał społeczny 19

1.4. Związki pomiędzy surowcami naturalnymi a konfliktami zbrojnymi 23

1.5. Ekonomiczne mechanizmy klątwy surowcowej 25

1.6. Choroba holenderska 27

1.7. Długofalowy trend spadkowy terms of trade 31

1.8. Wahania cen 34

1.9. Inwestycje w kapitał ludzki 37
Rozdział 2

Otoczenie 41

2.1. Otoczenie geograficzno-fizyczne 41

2.1.1. Miedź 42

2.1.2. Diamenty 45

2.1.3. Podsumowanie 50

2.2. Uwarunkowania historyczne 51

2.2.1. Botswana 51

2.2.2. Zambia 54

2.2.3. Podsumowanie 58

2.3. Otoczenie społeczno-kulturowe 65

2.3.1. Ludność, grupy etniczne i języki 65

2.3.2. Mentalność 68

2.3.3. Malaria i HIV/AIDS 70

2.3.4. Religia 72

2.3.5. Podsumowanie 73

2.4. Międzynarodowe otoczenie polityczne 74

2.5. Międzynarodowe otoczenie gospodarcze 80

2.5.1. Rynek diamentów i rynek miedzi 81

2.5.2. Międzynarodowe instytucje finansowe 92

2.5.3. Sąsiedztwo z RPA 100

2.5.4. Podsumowanie 105

2.6. Transparentność 106
Rozdział 3

Relacje 113

3.1. Relacje rządu z inwestorami 113

3.1.1. Zambia 114

3.1.2. Botswana 127

3.2. Relacje rządu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 134

3.2.1. Zambia 135

3.2.2. Botswana 141

3.2.3. Podsumowanie 146

3.3. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w relacji do korporacji 150

3.3.1. Botswana 152

3.3.2. Zambia 155
Zakończenie 167
Bibliografia 171

Dokumenty 171

Wywiady wykorzystane w książce 173

Pozycje zwarte 173

Artykuły z czasopism 177

Artykuły prasowe 179

Źródła internetowe 180
Załączniki 183

Załącznik 1. Formularz ankiety w Zambii 183

Metryczka 186

Załącznik 2. Formularz ankiety w Botswanie 187

Metryczka 189

Załącznik 3. Profil respondentów w Zambii i Botswanie 190

Załącznik 4. Kopalnie miedzi w Zambii i diamentów w Botswanie 196
Suplement 197
Spis tabel 198

Spis rysunków 199

Spis wykresów i map 200

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku