• Modele nadzoru rynku finansowego. Aspekty prawne

W książce przedstawiono modele nadzoru finansowego, w tym przemiany jakie zaszły i zachodzą w tym zakresie. Analizując rozwiązania prawne z zakresu nadzoru Autorka omówiła także m.in.: - wpływ działalności Europejskich Urzędów Nadzoru na działalność decyzyjną niezależnych krajowych regulatorów na rynkach finansowych; - modele sądowej weryfikacji rozstrzygnięć nadzorczych; - sposób przyczyniania się nowego unijnego nadzoru finansowego, unii bankowej i unii rynków kapitałowych do utrzymania stabilności finansowej; - koncepcje usytuowania banku centralnego w ramach nadzoru na rynku finansowym; - uwarunkowania odpowiedzi na pytanie o optymalny model nadzoru finansowego. Publikacja jest adresowana do osób związanych z problematyką rynku finansowego, w tym zatrudnionych w instytucjach finansowych. Zainteresuje pracowników naukowych, studentów i doktorantów prawa, administracji, europeistyki, a także kierunków ekonomicznych, zwłaszcza finansów. „Recenzowana książka stanowi interdyscyplinar

Podtytuł Modele nadzoru rynku finansowego. Aspekty prawne
Autor Patrycja Zawadzka
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 180
51.00 38.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35.7
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-213-2
W książce przedstawiono modele nadzoru finansowego, w tym przemiany jakie zaszły i zachodzą w tym zakresie. Analizując rozwiązania prawne z zakresu nadzoru Autorka omówiła także m.in.:
- wpływ działalności Europejskich Urzędów Nadzoru na działalność decyzyjną niezależnych krajowych regulatorów na rynkach finansowych;
- modele sądowej weryfikacji rozstrzygnięć nadzorczych;
- sposób przyczyniania się nowego unijnego nadzoru finansowego, unii bankowej i unii rynków kapitałowych do utrzymania stabilności finansowej;
- koncepcje usytuowania banku centralnego w ramach nadzoru na rynku finansowym;
- uwarunkowania odpowiedzi na pytanie o optymalny model nadzoru finansowego.

Publikacja jest adresowana do osób związanych z problematyką rynku finansowego, w tym zatrudnionych w instytucjach finansowych. Zainteresuje pracowników naukowych, studentów i doktorantów prawa, administracji, europeistyki, a także kierunków ekonomicznych, zwłaszcza finansów.


„Recenzowana książka stanowi interdyscyplinarną monografię z zakresu nauki prawa finansowego i częściowo z nauki ekonomii, dowodząc jednocześnie faktu swoistej współzależności tych dyscyplin badawczych. [...] Autorka w znakomity sposób dokonała prezentacji obecnych modeli nadzoru nad rynkiem finansowym, w szczególności zaś ewolucji nadzoru finansowego, przy uwzględnieniu zmian, jakie zaszły wskutek kryzysu finansowego z początku XXI w. Prowadzona analiza nie została skupiona wyłącznie na poziomie krajowym, lecz sporo uwagi poświęcono jakże istotnym regulacjom unijnym, w tym makroostrożnościowym."
dr hab. Rafał Sura, prof. KUL

Wykaz skrótów 7
Źródła prawa 7
Inne skróty 8

Wprowadzenie 11

Rozdział 1
Koncepcja nadzoru nad rynkiem finansowym 17
1.1. Uwagi wstępne 17
1.2. Nadzór w świetle wolności gospodarczej 18
1.3. Ryzyko systemowe i stabilność finansowa z perspektywy nadzoru finansowego 25
1.4. Cele, funkcje i zadania organu nadzoru 34
1.5. Organ nadzoru jako element sieci bezpieczeństwa finansowego 40
1.6. Podsumowanie 45

Rozdział 2
Determinanty sprawowania nadzoru nad unijnym rynkiem finansowym 47
2.1. Uwagi wstępne 47
2.2. Rozwój międzynarodowych i unijnych koncepcji nadzoru rynku finansowego 47
2.3. Uwarunkowania nadzoru finansowego wynikające z prawa pierwotnego UE 54
2.4. Uwarunkowania nadzoru finansowego wynikające z prawa wtórnego UE 58
2.5. Ewolucja koncepcji nadzoru finansowego w UE 66
2.6. Podsumowanie 71

Rozdział 3
Model nadzoru unijnego rynku finansowego 73
3.1. Uwagi wprowadzające 73
3.2. Nadzór mikroostrożnościowy 74
3.3. Nadzór makroostrożnościowy 79
3.4. Unia bankowa 91
3.5. Unia rynków kapitałowych 96
3.6. Model sądowej weryfikacji decyzji nadzorczych unijnych organów nadzoru 100
3.7. Podsumowanie 103

Rozdział 4
Modele nadzoru krajowych rynków finansowych 105
4.1. Uwagi wprowadzające 105
4.2. Nadzór sektorowy jako tradycyjny model nadzoru 107
4.3. Nadzór zintegrowany 108
4.4. Nadzór typu twin peaks 115
4.5. Bank centralny w koncepcji nadzoru nad rynkiem finansowym 120
4.6. Podsumowanie 129

Rozdział 5
Nadzór sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego 131
5.1. Uwagi wprowadzające 131
5.2. Ewolucja i zakres polskiego modelu nadzoru finansowego 132
5.3. Charakter prawny Komisji Nadzoru Finansowego 134
5.4. Prawne formy działania KNF 137
5.5. Model sądowej weryfikacji działań krajowego organu nadzoru 142
5.6. Podsumowanie 144

Rozdział 6
Nadzór makroostrożnościowy w Polsce 145
6.1. Uwagi wprowadzające 145
6.2. Komitet Stabilności Finansowej jako organ nadzoru makroostrożnościowego 146
6.3. Mechanizm wprowadzania instrumentow makroostrożnościowych 150
6.4. Rola NBP w zakresie nadzoru makroostrożnościowego 153
6.5. Podsumowanie 155

Konkluzje końcowe 157
Bibliografia 163
Spis tabel 177
Spis rysunków, schematów i wykresów 179

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku