• Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro

Podtytuł Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro
Autor Joanna Żabińska (red.)
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 191
59.00 44.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
41.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-396-2

Przedmiotem rozważań prezentowanej pracy są główne zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynków finansowych w Unii Europejskiej, a zwłasz­cza w Eurosystemie.

Bezpośrednim celem opracowania jest próba oceny tendencji rozwojowych europejskich rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem strefy euro. Empiryczna weryfikacja tego problemu została przeprowadzona w oparciu o dokonujący się proces integracji rynków finansowych w Unii Europej­skiej. Ze względu na różnice występujące w poziomie integracji poszczególnych segmentów rynku finansowego, analizę przeprowadzono odrębnie dla rynku pieniężnego, rynku akcji, rynku obligacji oraz rynku bankowego uwzględniając zmiany instytucjonalne i infrastrukturalne zachodzące w systemach finansowych.

Dla uzyskania większej przejrzystości opracowania Autorzy postawili sobie również za cel przeprowadzonych analiz:
- uporządkowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego w UE i w strefie euro,
- pogłębienie wiedzy na temat osiągniętego stopnia integracji europejskich rynków finansowych,
- wyodrębnienie głównych problemów związanych ze stabilnością i bezpieczeństwem finansowym w strefie euro.

„Recenzowana książka wypełnia aktualnie istniejącą lukę na polskim rynku piśmiennictwa ekonomicznego w zakresie tematyki rozwoju i przemian na ryn­ku finansowym w strefie euro. (?) Prezentowana pozycja jest merytorycznie spójna, koncepcyjnie kompletna i w pełni wyczerpująca obszar przedmioto­wy zawartości. Uzupełniono ją tematyką sieci bezpieczeństwa finansowego w strefie euro, co należy docenić jako dodatkowy walor książki."

Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Wstęp 5

Rozdział 1
Rynek pieniężny strefy euro - Tomasz Bernhard 7
Wprowadzenie 7
1.1. Ogolna charakterystyka i ewolucja rynku pieniężnego strefy euro 8
1.2. Rynek niezabezpieczonych lokat międzybankowych 12
1.3. Rynek transakcji repo i reverse repo 14
1.4. Rynek krotkoterminowych dłużnych papierow wartościowych 16
1.5. Zmiany instytucjonalne na rynku krotkoterminowych dłużnych papierow wartościowych 19
1.6. Referencyjne stopy procentowe rynku pieniężnego strefy euro 25
1.7. Europejski Bank Centralny jako najważniejszy uczestnik rynku pieniężnego strefy euro 31
Podsumowanie 37

Rozdział 2
Analiza i ocena rynku akcji w strefie euro jako źródła bezpośredniego pozyskiwania kapitału - Joanna Żabińska 39
Wprowadzenie 39
2.1. Rynki finansowe w Unii Europejskiej przed wprowadzeniem euro 39
2.2. Giełdy papierow wartościowych jako centrum obrotu akcjami w Unii Europejskiej 43
2.3. Infrastruktura depozytowo-rozliczeniowo-rozrachunkowa 48
2.4. Aktualna struktura systemow rozliczeniowo-rozrachunkowych w strefie euro 50
2.5. Projekt TARGET 2S 54
2.6. Rynek akcji jako źrodło pozyskiwania kapitału i inwestowania w strefie euro 57
2.7. Zawirowania na rynkach akcji w strefie euro w latach 2003-2009 61
Podsumowanie 68

Rozdział 3
Rynek długoterminowych dłużnych papierów wartościowych strefy euro - stan obecny i perspektywy jego rozwoju - Blandyna Puszer 69
Wprowadzenie 69
3.1. Podstawowe instrumenty rynku dłużnych papierow wartościowych strefy euro 70
3.2. Tendencje na rynku długoterminowych dłużnych papierow wartościowych 75
3.3. Perspektywy rozwoju rynku długoterminowych dłużnych papierow wartościowych w obszarze euro oraz prace na rzecz jego integracji 87
Posumowanie 94

Rozdział 4
Banki na rynkach finansowych strefy euro - Anna Figna 95
Wprowadzenie 95
4.1. Miejsce instytucji kredytowych w strukturze europejskiej bankowości 95
4.2. Procesy fuzji i przejęć w sektorze bankowym w Unii Europejskiej 103
4.3. Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) katalizatorem integracji w segmencie płatności detalicznych 119
Podsumowanie 125

Rozdział 5
Charakterystyka systemu rozrachunku TARGET2 na rynku finansowym strefy euro - Aneta Sarnik-Sawicka 127
Wprowadzenie 127
5.1. Miejsce systemow płatności w systemie finansowym 128
5.2. Przesłanki budowy systemu TARGET oraz TARGET2 135
5.3. Podstawowe zasady działania systemu TARGET i TARGET2 140
5.4. TARGET2 a EURO1 147
Podsumowanie 151

Rozdział 6
Siatka bezpieczeństwa finansowego w Eurosystemie - stan obecny i perspektywy - Krystyna Mitręga-Niestrój 153
Wprowadzenie 153
6.1. Integracja finansowa a siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie 154
6.2. Nowa architektura nadzoru finansowego w Unii Europejskiej 160
6.3. System gwarantowania depozytow 170
6.4. Problem pożyczkodawcy ostatniej instancji w Unii Europejskiej - rola Europejskiego Banku Centralnego 174
Podsumowanie 180

Bibliografia 183

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku