• Innowacyjność wyzwaniem dla współczesnej gospodarki

Bezpieczne i sprawne funkcjonowanie współczesnej gospodarki wymaga współdziałania wielu elementarnych czynników, między innymi: zasobu majątkowego i finansowego, demograficznego, technologii i organizacji oraz dywersyfikacji i stałych dostaw energii. Ta harmonia w dużym stopniu wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą, tworzenie przedsięwzięć innowacyjnych i przyczynia się do wzrostu poziomu osiąganych wyników ekonomicznych i wartości firmy. Wiedzę, sprawne procesy innowacyjne i tzw. kulturę innowacyjną wnikliwie analizowali A. Toffler i P. Drucker. Ten pierwszy w procesie historycznym postrzegał istotne zmiany w gospodarce - wskazując na erę informacji i erę wiedzy obecną w procesach globalizacyjnych. Implikuje to, co zauważył Drucker, budowę społeczeństwa opartego na wiedzy, które buduje nowy paradygmat gospodarki rynkowej opartej na wiedzy. Niniejsze opracowanie zawiera szereg rozwiązań odnoszących się do procesów innowacyjnych obejmujących, między innymi: teor

Podtytuł Innowacyjność wyzwaniem dla współczesnej gospodarki
Autor Kazimierz Pająk (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 332
68.00 47.60
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
47.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-801-1
Bezpieczne i sprawne funkcjonowanie współczesnej gospodarki wymaga współdziałania wielu elementarnych czynników, między innymi: zasobu majątkowego i finansowego, demograficznego, technologii i organizacji oraz dywersyfikacji i stałych dostaw energii. Ta harmonia w dużym stopniu wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą, tworzenie przedsięwzięć innowacyjnych i przyczynia się do wzrostu poziomu osiąganych wyników ekonomicznych i wartości firmy. Wiedzę, sprawne procesy innowacyjne i tzw. kulturę innowacyjną wnikliwie analizowali A. Toffler i P. Drucker. Ten pierwszy w procesie historycznym postrzegał istotne zmiany w gospodarce - wskazując na erę informacji i erę wiedzy obecną w procesach globalizacyjnych. Implikuje to, co zauważył Drucker, budowę społeczeństwa opartego na wiedzy, które buduje nowy paradygmat gospodarki rynkowej opartej na wiedzy.

Niniejsze opracowanie zawiera szereg rozwiązań odnoszących się do procesów innowacyjnych obejmujących, między innymi: teoretyczne problemy zarządzania organizacjami; zasoby przedsiębiorstw - proces ich tworzenia i rozwoju; innowacyjne aspekty funkcjonowania sektorów gospodarczych, przedsiębiorstw, handlu internetowego, nowoczesnego marketingu, systemu IT, społecznej odpowiedzialności za rozwój.

Wstęp 13


Część I
Gospodarka

Rozdział 1
Budżet partycypacyjny jako forma modernizacji zarządzania administracją publiczną na przykładach wybranych gmin województwa lubuskiego - Roman Bajor 17
1.1. Współrządzenie, współdziałanie, współdecydowanie 18
1.2. Implementacja budżetów partycypacyjnych w Krośnie Odrzańskim, Strzelcach Krajeńskich, Kargowej i Żarach 20
Podsumowanie 25
Bibliografia 27

Rozdział 2
Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w Polsce na przykładzie miast na prawach powiatu - Bartosz Sebastian Edwarczyk 29
2.1. Rola samorządu terytorialnego w lokalnym rynku nieruchomości 29
2.2. Zadania miasta na prawach powiatu w zakresie gospodarki gminnym zasobem nieruchomości 32
2.3. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości na przykładzie miast na prawach powiatu w latach 2010-2014 36
2.4. Aspekt gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w świetle gospodarki finansowej samorządu terytorialnego na przykładzie miast na prawach powiatu w latach 2010-2014 41
Podsumowanie 45
Bibliografia 47

Rozdział 3
Efektywność funkcjonowania publicznego szkolnictwa wyższego na przykładzie wybranych wydziałów humanistycznych - Piotr Pietrzak 49
3.1. Określenie efektywności w odniesieniu do publicznych szkół wyższych 50
3.2. Istota metody DEA 51
3.3. Materiał i metody 53
3.4. Wyniki badań 54
Podsumowanie 57
Bibliografia 59

Rozdział 4
Kontrakty futures na giełdzie Euronex jako instrument hedgingu w obrocie towarami rolnymi - Mirosław Walawski 61
4.1. Case studies 66
Podsumowanie 68
Bibliografia 70

Rozdział 5
Perspektywy rynku energetycznego w Polsce a OZE i Polski Węgiel - Bartosz Zagierski, Michał Mierzejewski 71
5.1. Polski węgiel 72
5.2. Polska energetyka 73
5.3. Odnawialne Źródła Energii (OZE) 75
Podsumowanie 77
Bibliografia 80

Rozdział 6
Bariery wejścia do podsektorów produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w Polsce - Adam Staliński 81
6.1. Charakterystyka wybranych barier wejścia do podsektorów produkcji energii elektrycznej w Polsce 83
6.1.1. Kapitałochłonność 83
6.1.2. Konieczność wyzwolenia efektów skali 86
6.1.3. Gorsza sytuacja kosztowa niezależna od skali produkcji 88
6.1.4. Akceptacja społeczna 91
6.1.5. Problem ze zdobyciem technologii 93
6.1.6. Problem ze zdobyciem pracowników 95
6.1.7. Dostęp do kanałów dystrybucji 96
6.1.8. Ograniczenia prawne i polityczne 97
6.2. Podsumowanie 100
Bibliografia 103

Rozdział 7
Koszty i korzyści integracji sektora bankowości spółdzielczej w Polsce - Łukasz Majer 107
7.1. Integracja ilościowa sektora bankowości spółdzielczej w latach 1989-2015 107
7.2. Regulacje płynnościowe w pakiecie CRD IV 109
7.3. Wpływ pakietu CRD IV na strukturę oraz procesy integracji sektora bankowości spółdzielczej 113
Podsumowanie 116
Bibliografia 118


Część II
Technologia

Rozdział 8
Zastosowanie pomiarów widm UV do wykrywania zafałszowań tłuszczu kakaowego - Anna Dankowska, Marcelina Płatkiewicz 121
8.1. Materiał i metody badawcze 122
8.2. Przygotowanie mieszanek 123
8.3. Wykonanie mieszanek 123
8.4. Pomiar widm w zakresie UV 123
8.5. Wyniki badań 124
8.6. Wielokrotna regresja liniowa 126
8.7. Granica wykrywalności 127
Podsumowanie 127
Bibliografia 129

Rozdział 9
Określanie ryzyka personalnego metodą SWIFT - Justyna Dudek 131
9.1. Istota ryzyka personalnego 132
9.2. Przykład zastosowania metody SWIFT do określania ryzyka personalnego 132
Podsumowanie 138
Bibliografia 139

Rozdział 10
Automatyczna klasyfikacja użytkowników sieci telekomunikacyjnej na podstawie danych bilingowych - Dominik Filipiak, Michał Mucha 141
10.1. Problem 142
10.2. Przegląd literatury 142
10.3. Automatyczna klasyfikacja użytkowników sieci telekomunikacyjnej 143
10.4. Ewoluujący w czasie profil użytkownika 146
Podsumowanie 148
Bibliografia 149

Rozdział 11
Porównanie technologii RFID i NFC w zastosowaniach biznesowych - Urszula Garczarek 151
Podsumowanie 159
Bibliografia 160

Rozdział 12
Innowacje w logistyce - Emilia Sielicka 163
12.1. Podejście teoretyczne 164
12.1.1. Istota pojęcia innowacji 164
12.1.2. Innowacje w logistyce i ich cechy 165
12.1.3. Najważniejsze innowacje w logistyce 166
12.2. Koordynacja a koordynacja wieloraka 167
12.2.1. Koordynacja rynkowa 167
12.2.2. Koordynacja hierarchiczna 167
12.2.3. Koordynacja społeczna 168
12.2.4. Koordynacja wieloraka 169
12.3. Przykłady innowacji w logistyce w ujęciu koordynacji 169
12.3.1. Innowacje w logistyce w ujęciu koordynacji rynkowej 169
12.3.2. Innowacje w logistyce w ujęciu koordynacji hierarchicznej 170
12.3.3. Innowacje w logistyce w ujęciu koordynacji społecznej 170
Podsumowanie 171
Bibliografia 173

Rozdział 13
Start-upy - innowacyjne rozwiązania na trudne czasy - Joanna Janowicz 175
13.1. Definicje start-upów 176
13.2. Gospodarka rozwiązań - główne założenia 178
13.3. Start-upy na amerykańskim rynku rozwiązań - najbardziej znane przykłady 179
13.4. Polskie start-upy - przykład działań na rynku rozwiązań 183
Podsumowanie 186
Bibliografia 188

Rozdział 14
Korneometryczna ocena stopnia nawilżenia naskórka po zastosowaniu kremów kosmetycznych z dodatkiem składników nawilżających - Barbara Kamczycka 189
14.1. Funkcje skory i budowa ogólna 189
14.2. Typy skory 191
14.3. Starzenie się skory 191
14.4. Emulsje 192
14.5. Stabilność emulsji 193
14.6. Emulgator 194
14.7. Cel badań 195
14.8. Opracowanie receptur i wykonanie kremów 196
14.9. Ocena stopnia nawilżenia naskórka (z wykorzystaniem korneometru) 196
14.10. Określenie właściwości użytkowych kremów 197
Podsumowanie 198
Bibliografia 200

Rozdział 15
Teorioinformacyjna interpretacja produktu cyfrowego - Marcin Wieczerzycki 201
15.1. Ogólna jakościowa teoria informacji 202
15.2. Poziomy produktu cyfrowego 204
Podsumowanie 207
Bibliografia 209

Rozdział 16
Innowacyjność gospodarki jako czynnik postrzegania państwa w środowisku międzynarodowym - casus Unii Europejskiej - Marcin Leszczyński 211
16.1. Innowacyjność gospodarki - podstawowe pojęcia 212
16.2. Postrzeganie państwa na arenie międzynarodowej 214
16.3. Postrzeganie państwa w kontekście innowacyjności gospodarki 216
16.4. Relacje pomiędzy innowacyjnością gospodarki a postrzeganiem państwa 218
Podsumowanie 223
Bibliografia 224

Rozdział 17
Crowdsourcing as a Platform for Enterprise Collaboration with the Internet Community - Marcin Lewicki 227
17.1. Crowdsourcing potential and its dimensions 228
17.2. Crowdsourcing models 230
17.3. The areas of crowdsourcing use 232
17.4. Examples of crowdsourcing use 234
17.5. Pros and cons of crowdsourcing 235
Conclusions 237
References 23

Rozdział 18
Nowe koncepcje i obszary badawcze w zakresie Zarządzania Strategicznego - okres po 2010 roku - Marek Młodzikowski 241
18.1. Niepewność i niekompletność danych 242
18.2. Kontekst i względna efektywność - „Uczmy się i równajmy do najlepszych" 243
18.3. Przewaga konkurencyjna 244
Podsumowanie 245
Bibliografia 247


Część III
Społeczeństwo

Rozdział 19
Emocje czy rozum? Co kształtuje decyzje zakupowe nabywców - Piotr Gaczek 251
19.1. Podejmowanie decyzji zakupowych - perspektywa racjonalna i emocjonalna 252
19.1.1. Perspektywa racjonalna 252
19.1.2. Perspektywa emocjonalna 254
19.2. Teoria dwóch systemów 257
19.3. Decyzje zakupowe w warunkach pobudzenia afektywnego 258
Podsumowanie 260
Bibliografia 262

Rozdział 20
„Srebrna komunikacja" szansą dla starzejącego się społeczeństwa - Kinga Podraza-Myszkowska 265
20.1. „Srebrna komunikacja" szansą dla starzejącego się społeczeństwa 265
20.2. Starzenie się populacji - wymiar demograficzny 265
20.3. Starzenie się populacji a finanse publiczne 266
20.4. „Srebrna gospodarka" 267
20.5. „Srebrna komunikacja" 269
Podsumowanie 270
Bibliografia 271

Rozdział 21
Specyfika badań eyetrackingowych w aspekcie analizy serwisów internetowych - Anna Roth 273
21.1. Analiza serwisów internetowych 273
21.2. Analiza ruchu gałek ocznych użytkowników serwisów internetowych 276
21.3. Nowe metody badań eyetrackingowych 279
Podsumowanie 281
Bibliografia 282

Rozdział 22
Luka percepcyjna jako element psychomanipulacji w zarządzaniu ludźmi - Fabian Siemiatowski 285
22.1. Percepcja 288
22.2. Komunikacja 289
22.3. Wywieranie wpływu 292
22.4. Psychomanipulacja 294
22.5. Luka percepcji jako element psychomanipulacji 295
Podsumowanie 299
Bibliografia 301

Rozdział 23
Wielkość gospodarstwa domowego a zróżnicowanie kosztów utrzymania i wyposażenia zasobów mieszkaniowych w Polsce - Anna Górska 303
23.1. Struktura gospodarstw domowych w Polsce 304
23.2. Wielkość gospodarstwa domowego a koszty utrzymania i wyposażenia zasoboów mieszkaniowych. 306
Podsumowanie 311
Bibliografia 313

Rozdział 24
Klasyfikacja uwarunkowań zachowań konsumentów - podejście wertykalne - Andrzej Szymkowiak 315
24.1. Tradycyjne ujęcie konsumpcji i determinant konsumpcji 316
24.2. Kształtowanie zachowań konsumenta 318
24.3. Zachowanie konsumenta jako działanie zorientowane na cel 322
Podsumowanie 323
Bibliografia 324

Spis tabel 327
Spis rysunków 329
Spis schematów i wykresów 331

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku