• Finansowanie nierentownych spółek w procesie ich naprawy

Monografia skierowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków. Czytelnik wraz z lekturą otrzyma nie tylko wynikającą z badań wiedzę o strukturze kapitału, ale też podsumowanie działań przedsiębiorstw, którym udało się wyjść z kryzysu finansowego. Opracowanie to może być pomocne podczas budowania właściwych form finansowania w sytuacji przedsiębiorstw wchodzących w kryzys.

Podtytuł Finansowanie nierentownych spółek w procesie ich naprawy
Autor Marek Leśniak
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 250
110.00 82.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
77
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-627-7

Autor, wieloletni praktyk z doświadczeniem w biznesie, a także wykładowca akademicki, w opracowaniu przybliżył tematykę związaną z zarządzaniem źródłami finansowania działalności w przedsiębiorstwach przechodzących kryzysy.

Książka składa się z trzech zasadniczych części:
• przegląd światowej literatury dotyczącej teorii struktur i kosztu kapitału funkcjonujących obecnie na świecie;
• wyniki badań nad zależnością pomiędzy rentownością działania przedsiębiorstwa a jego strukturą pasywów, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych badań europejskich;
• wyniki badań nad zależnościami określającymi możliwości finansowania działalności krajowych spółek giełdowych, które przechodziły problemy finansowe i z nich wyszły.

Monografia skierowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków. Czytelnik wraz z lekturą otrzyma nie tylko wynikającą z badań wiedzę o strukturze kapitału, ale też podsumowanie działań przedsiębiorstw, którym udało się wyjść z kryzysu finansowego. Opracowanie to może być pomocne podczas budowania właściwych form finansowania w sytuacji przedsiębiorstw wchodzących w kryzys.

WSTĘP 9

ROZDZIAŁ 1
Teoria struktury kapitału a rentowność podmiotu gospodarczego 15
1.1. Definicja struktury kapitałowej 15
1.2. Determinanty struktury kapitałowej 16
1.3. Rentowność podmiotu gospodarczego jako istotny czynnik kształtowania struktury kapitałowej 17
1.4. Tradycyjny pogląd na strukturę kapitału 21
1.5. Pojemność zadłużeniowa 22
1.6. Pierwotne teorie struktury kapitału w ujęciu D. Duranda 24
1.6.1. Uwagi ogólne 24
1.6.2. Podejście oparte na zysku operacyjnym (NOI) 25
1.6.3. Podejście oparte na zysku netto (NI) 27
1.6.4. Podejście tradycyjne (kompromisu) 29
1.7. Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa według F. Modiglianiego i M.H. Millera 29
1.7.1. Pierwsze twierdzenie F. Modiglianiego i M.H. Millera (gospodarka bez podatków) 29
1.7.2. Drugie twierdzenie F. Modiglianiego i M.H. Millera (gospodarka bez podatków) 32
1.7.3. Pierwsze twierdzenie F. Modiglianiego i M.H. Millera (gospodarka z podatkami) 34
1.7.4. Drugie twierdzenie F. Modiglianiego i M.H. Millera (gospodarka z podatkami) 35
1.7.5. Empiryczna weryfikacja modelu Modiglianiego-Millera w warunkach polskich 37
1.8. Podatkowe teorie struktury kapitału 40
1.8.1. Model M.H. Millera 40
1.8.2. Model H. DeAngela i R. Masulisa 41
1.8.3. Model Modiglianiego 46
1.8.4. Krytyka modeli F. Modiglianiego i M.H. Millera 49
1.9. Teoria kosztów trudnej sytuacji finansowej (teoria kosztów bankructwa) 52
1.9.1. Uwagi ogólne 52
1.9.2. Bezpośrednie koszty trudnej sytuacji finansowej 53
1.9.3. Pośrednie koszty trudnej sytuacji finansowej 54
1.10. Teoria kosztów agencyjnych 56
1.10.1. Ogólne założenia 56
1.10.2. Koszty agencyjne wynikające z konfliktu akcjonariuszy z wierzycielami 63
1.10.3. Koszty agencyjne wynikające z konfliktu akcjonariuszy z kierownictwem 67
1.10.4. Koszty agencyjne wynikające z konfliktu akcjonariuszy z zarządem 68
1.10.5. Koszty agencyjne wynikające z konfliktu pomiędzy zarządem a wierzycielami 70
1.11. Modele oparte na teorii asymetrii informacyjnej 71
1.11.1. Uwagi ogólne 71
1.11.2. Model sygnalizowania S.A. Rossa 72
1.11.3. Model hierarchii źródeł finansowania S.C. Myersa (pecking order theory) 72
1.12. Teoria wyboru / substytucji (trade-off theory) 77
1.13. Teoria preferencji / wyczucia rynku (market timing theory) 78
1.14. Modele oparte na interakcjach rynkowych i specyfice działalności przedsiębiorstwa 79
1.14.1. Uwagi ogólne 79
1.14.2. Wpływ długu na interakcje pomiędzy konkurentami 79
1.14.3. Wpływ długu na interakcje z klientami i dostawcami 80
1.15. Teorie dotyczące rynku kontroli nad przedsiębiorstwami 81
1.16. Wnioski ze studiów nad modelami teoretycznymi dotyczącymi związku pomiędzy rentownością a strukturą kapitału i procedurą pozyskiwania kapitału przez nierentowne przedsiębiorstwa 83

ROZDZIAŁ 2
Przegląd literaturowy wyników badań empirycznych (ilościowych) nad zależnością pomiędzy rentownością a strukturą kapitału 87
2.1. Wyniki badań empirycznych opartych na teorii wyboru (trade-off) 87
2.2. Wyniki badań empirycznych weryfikujących teorię asymetrii informacyjnej 107
2.3. Wyniki badań empirycznych weryfikujących teorię kosztów agencyjnych 109
2.4. Wyniki badań empirycznych weryfikujących teorię hierarchii źródeł finansowania (teorię rzędu dziobania) 113
2.5. Wyniki badań empirycznych opartych na teorii preferencji (market timing theory) 141

ROZDZIAŁ 3
Badania empiryczne nad finansowaniem spółek nierentownych 143
3.1. Kryteria identyfikacji spółek okresowo i trwale nierentownych 143
3.2. Opracowanie relacji do badania 145
3.3. Opis narzędzi statystycznych wykorzystanych do weryfikacji hipotez badawczych 149
3.4. Porównanie struktury kapitałowej spółek przynoszących straty ze spółkami rentownymi 155
3.4.1. Badania wstępne z wykorzystaniem testu U Manna-Whitneya 155
3.4.2. Badania wstępne z wykorzystaniem modelu regresji logistycznej 164
3.4.3. Badanie zmian w czasie struktury kapitału spółek notowanych na GPW generujących ujemne wyniki finansowe 169
3.5. Badanie zależności między wynikami finansowymi spółek notowanych na GPW a wartością rynkową przedsiębiorstw 181
3.5.1. Badania wstępne z wykorzystaniem współczynnika korelacji Spearmana 181
3.5.2. Badania wstępne z wykorzystaniem regresji liniowej 182
3.6. Badanie problemów w pozyskiwaniu środków finansowych przez spółki notowane na GPW generujące ujemne wyniki finansowe 186
3.7. Identyfikacja możliwych źródeł finansowania spółek nierentownych 187
3.8. Weryfikacja hipotez badawczych 204
3.8.1. Uwagi ogólne 204
3.8.2. Testowanie stacjonarności danych 205
3.8.3. Weryfikacja hipotez H1 i H3 205
3.8.4. Weryfikacja hipotezy H2 216
3.8.5. Weryfikacja hipotezy H4 217
3.8.6. Weryfikacja hipotezy H5 218
3.8.7. Weryfikacja hipotezy H6 220
3.8.8. Weryfikacja hipotezy H7 223
3.9. Wnioski końcowe 225

LITERATURA 229
SPIS TABEL 239
SPIS RYSUNKÓW 242
ZAŁĄCZNIK 243

Dr MAREK LEŚNIAK - adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od wielu lat prezes zarządu grupy kapitałowej zajmującej się rynkiem nieruchomości oraz inwestycjami w przedsiębiorstwa. Jest i był członkiem zarządów i organów nadzoru wielu przedsiębiorstw prywatnych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Recenzja: dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. PG

Abbas M., Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from Listed Firms in Norway, Masteroppgave i Økonomi og administrasjon, Handelshøyskolen ved HiOA, 2016.
Alipour M., Mohammadi M.F.S., Derakhshan H., Determinants of Capital Structure: An Empirical Study of Firms in Iran, „International Journal of Law and Management" 2015, Vol. 57(1).
Alkhatib K., Al-Sraheen D., Marji Q., Determinants of Capital Structure Decisions: An Empirical Study from Developing Country, „International Business Management" 2017, Vol. 11(1).
Altman E.I., A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question, „The Journal of Finance" 1984, Vol. 39(4).
Arsov S., Naumoski A., Determinants of Capital Structure: An Empirical Study of Companies from Selected Post-transition Economies, University of Rijeka, Faculty of Economics, „Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci/Proceedings of Rijeka Faculty of Economics" 2016, Vol. 34(1).
Attar A., Corporate Strategy and Capital Structure: An Empirical Study of Listed Manufacturing Firms in Saudi Arabia, http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/8761, dostęp: 4.11.2018.
Baker M., Wurgler J., Market Timing and Capital Structure, „The Journal of Finance" 2002, Vol. 57(1).
Barowicz M., Determinanty struktury kapitałowej w teoriach substytucji, „Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW" 2012, nr 1-2(14-15).
Baurer P., Determinants of Capital Structure, Empirical Evidence from the Czech Republic, „Finance a uver - Czech Journal of Economics and Finance" 2004, Vol. 54(1-2).
Baxter N.D., Leverage, Risk of Ruin and the Cost of Capital, „Journal of Finance" 1967, Vol. 22(3).
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, A Sound Capital Planning Process: Fundamental Elements, 2014, http://www.bis.org/publ/bcbs277.pdf, dostęp: 21.03.2018.
Berle Jr A.A., Means C.G., The Modern Corporation and Private Property, Commerce Clearing House, Loose leaf service division of the Corporation Trust Company, New York, Chicago 1932.
Bon-Horim M., Hochman M.S., Palmon O., The Impact of the 1986 Tax Reform Act on Financial Policy, „Financial Management" 1987, Vol. 16.
Booth L., Aivazian V., Demirguc-Kunt A., Capital Structures in Developing Countries, „Journal of Finance" 1991, Vol. 46(1).
Bowen R.M., Daley L.A., Huber C.C., Evidence on the Existence and Determinants of Inter-industry Differences in Leverage, „Financial Management" 1982, Vol. 11(4).
Brander J.A., Lewis T.R., Oligopoly and Financial Structure: The Limited Liability Effect, „American Economic Review" 1986, Vol. 76(5).
Bratlie E.K., Jøtne A., Capital Structure in the Airline Industry - An Empirical Study of Determinants of Capital Structure, Norges Handelshøyskole, Bergen 2012.
Brealey R., Myers S., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York 2016.
Brendea G., Financing Behavior of Romanian Listed Firms in Adjusting to the Target Capital Structure, „Finance a Uver/Czech Journal of Economics and Finance" 2014, Vol. 64(4).
Brigham E.F., Gapenski L.C., Financial Management - Theory and Practice, The Dryden Press, Harcourt College Publishers, 2009.
Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
Caldbeck R., How to Find Investors, Forbes, https://www.forbes.com/sites/ryancaldbeck/2013/05/29/how-to-find-investors/#5caf08ad5b82, dostęp: 11.03.2018.
Chojnacka E., Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, CeDeWu, Warszawa 2012.
Cools C., Capital Structure Choice; Confronting: (Meta) Theory, Empirical Tests and Executive Opinion, Center for Economic Research, Tilburg University, Tilburg 1993.
Cooney Jr J.W., Kalay A., Positive Information from Equity Issue Announcements, „Journal of Financial Economics" 1993, Vol. 33(2).
Cordes J.J., Sheffrin S.M., Estimating the Tax Advantage of Corporate Debt, „Journal of Finance" 1988, Vol. 38(1).
Cwynar A., Cwynar W., Oratowski P., Stachowicz M., Corporate Capital Structure Determinants over the Lattest Global Crisis: The Case cf Poland, „Modern Management Review" 2016, Vol. 21(23).
Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii, PWN, Warszawa 2001.
Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2017.
Czerwonka L., Struktura kapitału polskich spółek w świetle wybranych teorii, „Contemporary Economy, Electronic Scientific Journal" 2017, Vol. 8(1).
Dang V.A., Kim M., Shin Y., Testing the Dynamic Trade-off Theory of Capital Structure: An Empirical Analysis, https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid=uk-ac-man-scw: 20492&datas-treamId=FULL-TEXT.PDF, dostęp: 11.01.2019.
Dąbkowska M., Struktura kapitałowa spółek z sektora MSP na rynku NewConnect w latach 2010-2013, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2016, Vol. 4(82), cz. 2.
de Jong A., Kabir R., Nguyen T., Capital Structure around the World: The Roles of Firm- and Country-specific Determinants, „Journal of Banking & Finance" 2008, Vol. 32(9).
de Macedo G.H.S., Sampaio J.O., Flores E., Aprigio P.L., Capital Structure: Empirical Evidences of Public and Non-Public Firms in Brazil, „Corporate Ownership & Control" 2015, Vol. 12(3).
DeAngelo H., Masulis R., Optimal Capital Structure under Corporate and Personal Taxation, „Journal of Financial Economics" 1980, Vol. 8(1).
Demirgüneş K., Capital Structure Choice and Firm Value: New Empirical Evidence from Asymmetric Causality Test, „International Journal of Financial Research" 2017, Vol. 8(2).
Donaldson G., Corporate Debt Capacity: A Study of Corporate Debt Policy and the Determination of Corporate Debt Capacity, Division of Research, Harvard School of Business Administration, Boston 1961.
Duliniec A. Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2015, nr 855.
Duliniec A., Determinanty decyzji o emisji i wykupie akcji w polskich spółkach giełdowych. Wyniki badania ankietowego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2018, nr 1/2018 (91).
Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
Durand D., Cost of Debt and Equity Funds for Business. Trends and Problem of Measurement, Conference on Research in Business Finance, National Bureau of Economic Research, New York 1952.
Fama E.F., French K.R., Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt, „The Review of Financial Studies" 2002, Vol. 15, nr 1.
Fauzi F., Basyith A., Idris M., The Determinants of Capital Structure: An Empirical Study of New Zealand-Listed Firms, „Asian Journal of Finance & Accounting" 2013, Vol. 5(2).
Figura P., Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą źródeł finansowania, „Marketing i Za- rządzanie" 2016, nr 2(43).
Frank M.Z., Goyal V.K., Capital Structure Decisions: Which Factors Are Reliably Important?, „Financial Management" 2009, Vol. 38(1).
Frank M.Z., Goyal V.K., Testing the Pecking Order Theory of Capital structure, „Journal of Financial Economics" 2003, Vol. 67.
Gajdka J., Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
Gaud P., Jani E., Hoesli M., Bender A., The Capital Structure of Swiss Companies: An Empirical Analysis Using Dynamic Panel Data, „European Financial Management" 2005, Vol. 11(1).
Gharaibeh A.M.O., The Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from Kuwait, „European Journal of Business, Economics and Accountancy" 2015, Vol. 3(6).
Gostkowska-Drzewicka M., Majerowska E., Oddziaływanie wybranych czynników kształtujących strukturę kapitału spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance" 2017, Vol. 15(3).
Grabiński T., Malina A., Zeliaś A., Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1990.
Grossman S., Hart O., Corporate Financial Structure and Managerial Incentives, „The Economics of Information and Uncertainty", University of Chicago Press, Chicago 1982.
Guzanek A., Trojak M., Wpływ struktury kapitału na wartość rynkową przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2005-2010, „Studia Prawno-Ekonomiczne" 2012, Vol. LXXXVI.
Hajduk A., Wpływ tarcz podatkowych na strukturę kapitału przedsiębiorstwa na przykładzie na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" 2016, Vol. 14(3).
Hanna R.W., Iatridis G., Investigation of Optimal Capital Structure: A Panel Threshold Regression Analysis over Egyptian Non-Financial Firms, „The International Journal of Business & Management" 2017, Vol. 5(10).
Harris M., Raviv A., Corporate Control Contests and Capital Structure, „Journal of Financial Economics" 1988, Vol. 20(1-2).
Harris M., Raviv A., The Theory of Capital Structure, „Journal of Finance" 1991, Vol. 46(1).
Hatfield G.B., Cheng L.T.W., Davidson W.N., The Determinant of Optimal Capital Structure: The Effect of Firm and Industry Debt Ratios on Market Value, „Journal of Financial and Strategic Decisions" 1994, Vol. 7(3).
Hol S., van der Wijst N., The Financing Structure of Non-listed Firms, Discussion Papers 468, Statistics Norway, Research Department, 2006.
Holmes S., Kent P., An Empirical Analysis of the Financial Structure of Small and Large Australian Manufacturing Enterprises, „The Journal of Entrepreneurial Finance" 1991, Vol. 1(2).
https://www.bankier.pl/wiadomosc/POLIMEX-MOSTOSTAL-Zawarcie-i-wejscie-w-zycie-umowy-inwestycyjnej-oraz-umowy-objecia-akcji-z-Agencja-Rozwoju-Przemyslu-S-A-2708713.html, dostęp: 28.06.2021.
Huang R., Ritter J.R., Testing the Market Timing Theory of Capital Structure, „Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2005.
Huang R., Ritter J.R., Testing Theories of Capital Structure and Estimating the Speed of Adjustment, „Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2009, Vol. 44(2).
Huong D.M., Thanh L.T., Determinants of Capital Structure: an Empirical Study of Vietnamese Listed Firms, ttp://library2.smu.ca/bitstream/handle/01/26147/Tran_Dung_MRP_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp: 21.01.2019.
Hutchinson P., Small Enterprise: Finance, Ownership and Control, „International Journal of Management Reviews" 1999, Vol. 1(3).
Iavorskyi M., The Impact of Capital Structure on Firm Performance: Evidence from Ukraine, http://www.kse.org.ua/download.php?downloadid=306, dostęp: 29.11.2017.
Ilyas J., The Determinants of Capital Structure: Analysis of Non Financial Firms Listed in Karachi Stock Exchange in Pakistan, „Journal of Managerial Sciences" 2008, Vol. 2(2).
Ilyukhin E.V., The Determinants of Capital Structure: Evidence from Russia, „Journal of Corporate Finance Research" 2017, Vol. 14(4).
Israel R., Capital and Ownership Structure, and the Market for Corporate Control, „The Review of Financial Studies" 1992, Vol. 5(2).
Ivashkovskaya I.V., Solntseva M.S., The Capital Structure of Russian Companies: Testing Tradeoff Theory versus Pecking Order Theory, http://ecsocman.hse.ru/data/2011/11/28/1270195980/ivashkovskaya_17-31.pdf, dostęp: 18.09.2019.
Jaafara M.N., Muhamatb A.A., Ahmadc I., Syed Alwi S.F., Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from Shariah Compliant Plantation Firms in Malaysia, „Journal of Emerging Economies & Islamic Research" 2017, Vol. 5(4).
Jaworski J., Czerwonka L., Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Sektor usług, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin - Polonia" 2017, Vol. LI, 4 Sectio H.
Jensen M., Meckling W., Specific and General Knowledge and Organizational Structure, Contract Economics, Blackwell, Oxford, 1992.
Jensen M.C., Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, „The American Economic Review" Vol. 76(2), Papers and Proceedings of the Ninety-Eighth Annual Meeting of the American Economic Association, May 1986.
Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics" 1978, Vol. 3(4).
Jerzemowska M., Hajduk A., Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2015, nr 2(938).
Jędrzejczak-Gas J., Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2013, nr 62.
Joon-Young Song, Have We Resolved the Issues Related to International Capital Structure? Empirical Evidence from the OECD Countries, http://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/2242, dostęp: 25.10.2018.
Kalisiak A., Struktura kapitału a poziom rentowności spółek kapitałowych na przykładzie sektora budowlanego, „Zarządzanie Finansami i Rachunkowość" 2017, nr 3.
Kareem M., Al Ani, Saud Al Amri M., The Determinants of Capital Structure: An Empirical Study of Omani Listed Industrial Companies, „Business: Theory and Practice" 2015, Vol. 16(2), http://www.btp.vgtu.lt, dostęp: 20.02.2019.
Khan M., Shah M.S., ul Haq F., Shah S. Z.A., Determinants of Capital Structure in Non-Financial Companies of Pakistan, „Journal of Poverty, Investment and Development. An International Peer-reviewed Journal" 2014, Vol. 6.
Kim E.H., A Mean-Variance Theory of Optimal Capital Structure and Corporate Debt Capacity, „Journal of Finance" 1978, Vol. 33(1).
Kordela D., M. Pawłowski, Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa. Długoterminowe decyzje finansowe, Edu-Libri, Kraków 2020.
Kraus A., Litzenberger R., A State Preference Model of Optimal Financial Leverage, „Journal of Finance" 1978, Vol. 28(4).
Kubiak J., Empiryczna weryfikacja teorii hierarchii źródeł finansowania przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, „Studia Ekonomiczne" 2012, nr 107.
Kubiak J., Wybór zewnętrznych źródeł kapitału w kontekście zmodyfikowanej teorii hierarchii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 854, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2015, nr 7.
Kuczynski T., The Determinants of Capital Structure, an Empirical Study of Japanese Companies, https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20181219044730.pdf?id=ART0008249101, dostęp: 23.03.2019.
Leibowitz M.L., Kogelman S., Lindenberg E.B, A Shortfall Approach to the Creditors Decision: How Much Leverage Can a Firm Support?, „Financial Analysts Journal" 1990, Vol. 46(3).
Lichtarski J., Szczygielski J., Analiza struktury finansowej przedsiębiorstw (w:) Zarządzanie finansami, cele - organizacja - narzędzia, red. D. Zarzecki, tom II, FRRwP, Warszawa 2001.
Lim T.Ch., Determinants of Capital Structure Empirical Evidence from Financial Services Listed Firms in China, „International Journal of Economics and Finance" 2012, Vol. 4(3).
Lisek S., Struktura kapitału w małopolskich spółkach giełdowych i jej wpływ na ich wyniki, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2017, Vol. 1(85).
Łach K., Kierunki badań nad determinantami struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce, „Zeszyty Naukowe PTE" 2012, nr 12.
Mahmood Y., Rizwan M.F., Rashid A., Exploring the Relationship between Financial Distress, Financial Flexibility and Firm Performance: Empirical Evidence from Pakistan Stock Exchange, „NICE Research Journal" 2018, Vol. 11(2).
Mallikarjunappa T., Goveas C., Factors Determining the Capital Structure of Pharmaceutical Companies in India, „ICFAI Journal of Applied Finance" 2007, Vol. 13.
Manawaduge A.S., De Zoysa A., Mulla K A Chandrakumara P., Capital Structure and Its Implications: Empirical Evidence from an Emerging Market in South Asia, GSMI Third Annual International Business Conference. Michigan, USA: Global Strategic Management Inc., University of Wollongong, 2010.
Margaritis D., Psillaki M., Capital Structure and Firm Efficiency, „Journal of Business Finance & Accounting" 2007, Vol. 34(9-10).
Martin D.L.M., Nakamura W.T., Forte D., Carvalho Filho A.F., A.C.F. Costa, A.C. Amaral, Determinantes de estrutura de capital no mercado brasileiro - análise de regressão com painel de dados no período 1999-2003, Anais do Encontro Brasileiro de Finanças, SP, B São Paulo, May 2005.
Martyniuk O., Zastosowanie teorii struktury kapitału w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych notowanych na rynku NewConnect, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2015, t. XVI, z. 7, część II.
Masulis R.W., The Debt/Equity Choice, Ballinger Publishing Company, Cambridge 1988.
Maxwell O.O., Kehinde E.F., Capital Structure and Firm Value: Empirical Evidence from Nigeria, „International Journal of Business and Social Science" 2012, Vol. 3(19).
Mazur K., The Determinants of Capital Structure Choice: Evidence from Polish Companies, „International Advances in Economic Research" 2007, Vol. 13(4).
Mądra-Sawicka M., Kalisiak A., Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw budowlanych na przykładzie spółek giełdowych - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych, Finanse, „Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2017, Vol. 5(89), cz. 1.
Mądry M., Struktura kapitału oraz uwarunkowania jej kształtowania w gospodarstwach rolniczych, „Equilibrium" 2008, 1, nr 1-2.
Miller M.H., Debt and Taxes, „The Journal of Finance" 1977, Vol. 32(2).
Milton H., Raviv A., The Theory of Capital Structure, „Journal of Finance" 1991, vol. 46(1).
Modigliani F., Debt, Dividend Policy, Taxes, Inflation and Market Valuation, „Journal of Finance" 1982, Vol. 37(2).
Modigliani F., Miller M.H., The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of lnvestment, „American Economic Review" 1958, Vol. 48(3).
Mouna A., Jianmu Y., Havidz S.A.H., Ali H., The Impact of Capital Structure on Firms Performance in Morocco, „International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM)" 2017, Vol. 6(10).
Murray Z.F., Goyal V.K., Capital Structure Decisions: Which Factors are Reliably Important?, „Financial Management" 2009, Vol. 38(1).
Muszyńska J., Modelowanie danych panelowych https://pdfs.semanticscholar.org/210d/ 539786e061e22f23 ed581af4813944b74b85.pdf, dostęp: 30.04.2020.
Mutenheri E., Munangagwa C., The Determinants of Capital Structure in Zimbabwe during the Multicurrency Regime, „Research Journal of Finance and Accounting" 2015, Vol. 6(19).
Myers S.C., Determinants of Corporate Borrowing, „Journal of Financial Economics" 1977, Vol. 5(2).
Myers S.C., The Capital Structure Puzzle, „The Journal of Finance" 1984, Vol. 39(3).
Myers S., Capital Structure: Some Legal and Policy Issues, Stockholm 2000, https://www.oecd.org/daf/ca/ corporategovernanceprinciples/1857283.pdf, dostęp: 17.04.2018.
Myers S.C., Majful N.S., Corporate Financing and Investment Decisions when Firms Have Information Investors Do Not Have, „Journal of Financial Economics" 1984, Vol. 13, nr 2.
Myers S.C., Poque G.A., A Programming Approach to Corporate Financial Management, „Journal of Finance" 1974, Vol. 29(2).
Nasimi R.N., Determinants of Capital Structure: An Empirical Evidence from United States, „Global Journal of Management and Business Research: C Finance", https:// pdfs.semanticscholar.org/7b24/732f7a98ec5671d be1b8297a45dd385ba639.pdf, dostęp: 12.12.2018.
Nejad N.R.. Wasiuzzaman S., Multilevel Determinants of Capital Structure: Evidence from Malaysia, „Global Business Review" 2015, Vol. 16(2).
Nenu E.A., Vintilă G., Gherghina S.C., The Impact of Capital Structure on Risk and Firm Performance: Empirical Evidence for the Bucharest Stock Exchange Listed Companies, „International Journal of Financial Studies" 2018, Vol. 6(2).
Noulas A., Genimakis G., The Determinants of Capital Structure Choice: Evidence from Greek Listed Companies, „Applied Financial Economics" 2011, Vol. 21(6).
Nyeadi G.J.D., Banyen K.T., Mbawuni J., Determinants of Capital Structure of Listed Firms in Ghana: Empirical Evidence Using a Dynamic System Gmm, „Journal of Accounting and Management" 2017, Vol. 7(2).
Ooi Jo, The Determinants of Capital Structure Evidence on UK Property Companies, „Journal of Property Investment & Finance" 1992, Vol. 17(5).
Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2010.
OECD, New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments, 2015, https://www.oecd.org/cfe/smes/New-Approaches-SME-full-report.pdf, 14.05.2018.
Pratheepan T., Weerakoon Banda, Y.K., The Determinants of Capital Structure: Evidence from Selected Listed Companies in Sri Lanka, „International Journal of Economics and Finance" 2016, Vol. 8(2).
Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 802, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 65, Szczecin 2014.
Prowse S.D.,, Institutional Investment Patterns and Corporate Financial Behavior in the United States and Japan, „Journal of Financial Economics" 1990, Vol. 27(1).
Qadri S., Qadri S.U., Shabir M., An Empirically Study of Determinants of Capital Structure of Non Financial Listed Companies in KSE, „International Journal of African and Asian Studies" 2015, Vol. 12.
Qiu M., La B., Firm Characteristics as Determinants of Capital Structures in Australia, „International Journal of the Economics of Business" 2010, Vol. 17(3).
Rajan R.G., Zingales L., What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data, „The Journal of Finance" 1995, Vol. 50(5).
Roberts M.R., Sufi A., Control Rights and Capital Structure: An Empirical Investigation, „The Journal of Finance" 2009, Vol. 64(4).
Rogão M., Serrasqueiro Z.M., Determinantes da estrutura de capitais das empresas cotadas portuguesas: evidência empírica usando modelos de dados em painel, CEFAGEUE Working Paper, 2008.
Ross S.A., The Determination of Financial Structure: The Incentive-signaling Approach, „Bell Journal of Economics" 1977, Vol. 8(1).
Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.F., Corporate Finance, Irwin, McGraw Hill 1999.
Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe R., Corporate Finance, 9th ed., McGraw-Hill/Irwin 2010.
Sayilgan G., Karabacak H., Kucukkocaoglu G., The Firm-specific Determinants of Corporate Structure: Evidence from Turkish Panel Data, „Investment Management and Financial Innovations" 2006, Vol. 3(3).
Sayilgan G., Karabacak H., Kucukkocaoglu G., The Firm-specific Determinants of Corporate Structure: Evidence from Turkish Panel DataInvestment", „Management and Financial Innovations" 2006, Vol. 3(3).
Sayılgan G., Karabacak H., Küçükkocaoğlu G., The Firm-Specific Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from Turkish Panel Data, https://pdfs.semanticscholar.org/d014/75 e846361b7d011b245 cd6162b0962e99dbc.pdf , dostęp: 19.11.2018.
Scott D.F., Martin J.D., Industry Influence on Financial Structure, „Financial Management" 1975, Vol. 4(1).
Scott J., Bankruptcy, Secured Debt and Optimal Capital Structure, „Journal of Finance" 1977, Vol. 32(1).
Schwartz E., Aronson J.R., Some Surrogate Evidence in Support of the Concept of Optimal Financial Structure, „Journal of Finance" 1967, Vol. 22(1).
Seferiadis K., Review of Capital Structure Theories: Empirical Evidence of UK Market, https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php, dostęp: 15.11.2018.
Shambor A.Y., The Determinants of Capital Structure: Empirical Analysis of Oil and Gas Firms during 2000-2015, „Asian Journal of Finance & Accounting" 2017, Vol. 9(1).
Shen H., Cumulative Losses, Capital Reserves, and Loss Limits, „The Journal of Risk Finance" 2001, Vol. 2(2).
Sheridan T., The Effect of Capital Structure on a Firm's Liquidation Decision, „Journal of Financial Economics" 1984, Vol. 13(1).
Sibindi A.B., Determinants of Capital Structure: an Empirical Study of South African Financial Firms, http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/23300/thesis_sibindi_ab.pdf?sequence=1&isAllod=y, dostęp: 25.06.2019.
Siedlecki R., Struktura kapitału w cyklu życia przedsiębiorstwa (w:) Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Socha B., Struktura finansowania polskich firm rodzinnych w kontekście nadzoru właścicielskiego - raport z badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 854, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2015, nr 73.
Song H.S., Capital Structure Determinants An Empirical Study of Swedish Companies, Royal Institute of Technology (KTH) Stockholm, https://pdfs.semanticscholar.org/382c/d6aa 8033e6d0467e20fb201c800cd0c f86bb.pdf, dostęp: 17.04.2019.
Stiglitz J., Some Aspects of the Pure Theory of Corporate Finance Bankrupties and Takeovers, „The Bell Journal of Economics and Management" 1972, Vol. 3(2).
Stuiz R., Managerial Control of Voting Rights: Financing Policies and the Market for Corporate Control, „Journal of Financial Economics" 1988, Vol. 20(1-2).
Szudejko M., Źródła finansowania i struktura kapitału przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne" 2016, t. XXIII.
Szymborska-Sutton A., Masz stratę? Kredyt dostaniesz na firmę, Forbes, https://www.forbes.pl/prawo-i-podatki/masz-strate-kredyt-dostaniesz-na-firme/nfkz6gy, dostęp: 2.04.2018.
Thanh L.T., Huong D.M., Determinants of Capital Structure: an Empirical Study on Vietnamese Listed Firms, „Serbian Journal of Management" 2017, Vol. 12(1).
Titman S., Wessels R., The Determinants of Capital Structure Choice, „The Journal of Finance" 1988, Vol. 43(1).
Tiwari A.K., Krishnankutty R., Determinants of Capital Structure: Comparison of Empirical Evidence for the Use of Different Estimators, „Theoretical and Applied Economics" 2014, Vol. 21(12/601).
Tyrowicz J., Analiza danych panelowych, http://www.ekonometria.wne.uw.edu.pl›Main, dostęp: 16.06.2021.
Vergas N., Cerqueira A., Brandão E., The Determinants of the Capital Structure of Listed on Stock Market Nonnancial Firms: Evidence for Portugal, FEP Working Papers n. 555, School of Economics and Management, University of Porto, 2015.
Wachowska J.A., Struktura kapitału a innowacyjność przedsięwzięć sektora MSP, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały 2011, Vol. 43.
Warner J.B., Bankruptcy Costs: Some Evidence, „The Journal of Finance" 1977, Vol. 32(2).
Weiss L., Bankruptcy Resolution: Direct Costs and Violation of Priority of Claims, „Journal of Financial Economics" 1990, Vol. 27(2).
Weston J.F., Chung K.S., S.E. Hoa, Mergers, Restructuring and Corporate Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1990.
Wierzba R., Gostomski E., Penczar M., Liszewska M., Górski P., Giżyński J., Małecka E., Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
Xu J., Profitability and Capital Structure: Evidence from Import Penetration, „Journal of Financial Economics" 2012, Vol. 106(2).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku