• Ryzyko i kryzys w procesie rozwoju organizacji

Współczesne organizacje mierzą się z funkcjonowaniem w globalnym otoczeniu, charakteryzującym się przede wszystkim narastającą konkurencyjnością, jak też turbulentnymi warunkami działania, w których dla osiągnięcia sukcesu konieczne staje się zapewnienie elastyczności organizacji poprzez wprowadzanie innowacji oraz skuteczne unikanie pojawiających się problemów związanych z niepewnością w działaniu. W pierwszym rozdziale książki przedstawiona jest ogólna charakterystyka cech współczesnej gospodarki oraz zasady funkcjonowania organizacji innowacyjnej mającej sprostać nowym wymaganiom. Następnie, na podstawie syntetycznego przeglądu literatury (bardzo rozbudowanej ostatnio, ze względu na narastające znaczenie tego tematu), opisana została problematyka ryzyka i potencjalnego kryzysu w działalności organizacji. Po wprowadzeniu następuje specjalistyczne ujęcie omawianej problematyki, skupione na procesie dokonywania zmian organizacyjnych i kreowania innowacji, ze wskazaniem na pojawiające

Podtytuł Ryzyko i kryzys w procesie rozwoju organizacji
Autor Jerzy Bogdanienko
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 258
58.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-392-4
Współczesne organizacje mierzą się z funkcjonowaniem w globalnym otoczeniu, charakteryzującym się przede wszystkim narastającą konkurencyjnością, jak też turbulentnymi warunkami działania, w których dla osiągnięcia sukcesu konieczne staje się zapewnienie elastyczności organizacji poprzez wprowadzanie innowacji oraz skuteczne unikanie pojawiających się problemów związanych z niepewnością w działaniu.

W pierwszym rozdziale książki przedstawiona jest ogólna charakterystyka cech współczesnej gospodarki oraz zasady funkcjonowania organizacji innowacyjnej mającej sprostać nowym wymaganiom. Następnie, na podstawie syntetycznego przeglądu literatury (bardzo rozbudowanej ostatnio, ze względu na narastające znaczenie tego tematu), opisana została problematyka ryzyka i potencjalnego kryzysu w działalności organizacji.

Po wprowadzeniu następuje specjalistyczne ujęcie omawianej problematyki, skupione na procesie dokonywania zmian organizacyjnych i kreowania innowacji, ze wskazaniem na pojawiające się w tym zakresie zjawiska niepewności i związane z tym zagrożenia. Na tym tle sformułowane zostały reguły mające zapewnić w tych nowych warunkach powodzenie rozwoju organizacji poprzez ciągłe jej doskonalenie. Opisana jest istota działań mających zapewnić dostosowanie się do wysokiego tempa rozwoju techniki i innych zewnętrznych uwarunkowań niezbędnych dla utrzymania konkurencyjnej pozycji oraz sprawnego prowadzenia procesów produkcyjnych.

W ramach wymienionego wyżej obszaru zagadnień omawiane są m.in. problemy analizy otoczenia, zasady prawidłowego wyznaczania celów strategicznych, potencjalne błędy decyzyjne, złożoność zarządzania wiedzą i kierowania kadrami celem pobudzania kreatywności oraz trudności w realizacji projektów, a także związane z tym ryzyko.

Na zakończenie, na podstawie przedstawionych barier związanych z osiąganiem celów rozwojowych, praca koncentruje się na sposobach przezwyciężania napotykanych ograniczeń oraz redukcji negatywnych skutków pojawiających się zagrożeń, wymuszających konieczność zmian w procesie zarządzania.

Wstęp 7

Rozdział 1. Ogólne uwarunkowania rozwoju organizacji 11
1.1. Tendencje we współczesnej gospodarce 11
1.2. Zagrożenia działalności przedsiębiorstw 30
1.3. Granice zagrożenia - od ryzyka do kryzysu 42

Rozdział 2. Bariery rozwoju organizacji 59
2.1. Trudności analizy otoczenia 59
2.2. Dylematy wyznaczania celów strategicznych 76
2.3. Problemy współpracy międzyorganizacyjnej 88
2.4. Rodzaje błędów decyzyjnych 103

Rozdział 3. Tworzenie innowacji 119
3.1. Cechy innowacyjnej organizacji 119
3.2. Zarządzanie wiedzą i projektami 137

Rozdział 4. Realizacja nowych rozwiązań 153
4.1. Problemy zarządzania procesami 153
4.2. Możliwości skutecznego kierowania personelem 164
4.3. Patologie organizacji 178

Rozdział 5. Zapobieganie ryzyku i sytuacji kryzysowej 195
5.1. Zarządzanie ryzykiem w organizacji 195
5.2. Przywracanie równowagi 210
5.3. Utrwalanie innowacyjności firmy przez zapobieganie ryzyku 221

Bibliografia 245
O Autorze 257

Prof. zw. dr hab. J. Bogdanienko jest absolwentem SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, gdzie uzyskał wszystkie stopnie naukowe i tytuł profesora. Po studiach pracował w Instytucie Elektrotechniki, gdzie zajmował się oceną efektywności projektów wynalazczych, a następnie w Instytucie Polityki Naukowej. Pracę na uczelni rozpoczął w 1972 r. Był prodziekanem na Wydziale Ekonomiki Produkcji i przez wiele lat kierował Katedrą Zarządzania Innowacjami w SGH. Przez następnych kilkanaście lat kierował Katedrą Rozwoju Przedsiębiorstwa na UMK w Toruniu. Współpracował z Akademią Obrony Narodowej oraz z kilkoma uczelniami prywatnymi, gdzie pełnił różne funkcje organizacyjne. Przez dwie kadencje był rektorem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. W ostatnim okresie, po przejściu na Uniwersytet Warszawski, przez kilka lat kierował Katedrą Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania oraz studiami doktoranckimi na tym wydziale. Obecnie jest zatrudniony w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, ale nadal współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Autor wielu monografii, artykułów naukowych i podręczników. Wśród najważniejszych: Organizacja bazy badawczo-rozwojowej przemysłu (1977), Wynalazczość - czynnik efektywnego rozwoju (1980), Kierowanie rozwojem wynalazczości (1981), Zarządzanie postępem technicznym (1994), Wynalazczość i racjonalizacja (1985), Odnawialne źródła energii (1989), Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania (2003, 2005), W pogoni za nowoczesnością (2008), Etyka w badaniach naukowych, w pr. zb.: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu (2010), Wiedza i innowacje w firmie (2012), rozdziały: Zarządzanie jako pole badawcze i Analiza perspektyw rozwoju techniki, w: Zarządzanie - tradycja i nowoczesność, oraz redakcja tej książki (2013), Przejawy społecznej NIE-odpowiedzialności organizacji publicznych (2014), Uwarunkowania życia organizacji (2017), Istota i problemy poznania naukowego (2018).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku