• Opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski

Książka zawiera analizę systemów podatkowych w Unii Europejskiej, przedstawioną według podziału na trzy najważniejsze rodzaje podatków, czyli: • opodatkowanie konsumpcji, • opodatkowanie dochodów z pracy, • opodatkowanie dochodów z kapitału. Na podstawie szczegółowego przeglądu rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej Autorzy formułują wnioski dotyczące polityki podatkowej w Polsce. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w polskim systemie podatkowym utrzymują się, a często wręcz nasilają się, rozwiązania o charakterze specyficznym, odbiegającym od rozwiązań przyjętych w krajach Europy Zachodniej. Autorzy wskazują zwłaszcza na następujące cechy polskiego systemu podatkowego: • wysokie opodatkowanie konsumpcji, • mankamenty rozwiązań systemowych dotyczących opodatkowania dochodów z pracy, • relatywnie niskie opodatkowanie dochodów z kapitału. W publikacji Autorzy również formułują pożądane kierunki zamian w systemie podatkowym w polskiej gospodarce.

Podtytuł Opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski
Autor Anna Krajewska, Piotr Krajewski
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 196
60.00 48.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
39
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-369-6
Książka zawiera analizę systemów podatkowych w Unii Europejskiej, przedstawioną według podziału na trzy najważniejsze rodzaje podatków, czyli:
• opodatkowanie konsumpcji,
• opodatkowanie dochodów z pracy,
• opodatkowanie dochodów z kapitału.

Na podstawie szczegółowego przeglądu rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej Autorzy formułują wnioski dotyczące polityki podatkowej w Polsce.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w polskim systemie podatkowym utrzymują się, a często wręcz nasilają się, rozwiązania o charakterze specyficznym, odbiegającym od rozwiązań przyjętych w krajach Europy Zachodniej. Autorzy wskazują zwłaszcza na następujące cechy polskiego systemu podatkowego:
• wysokie opodatkowanie konsumpcji,
• mankamenty rozwiązań systemowych dotyczących opodatkowania dochodów z pracy,
• relatywnie niskie opodatkowanie dochodów z kapitału.

W publikacji Autorzy również formułują pożądane kierunki zamian w systemie podatkowym
w polskiej gospodarce.

Wstęp 7

Rozdział 1. Rola podatków w gospodarce 9
1.1. Ewolucja roli państwa 9
1.2. Teoretyczne podstawy opodatkowania 14
1.3. Poziom fiskalizacji gospodarki, udział podatków w PKB krajów Unii Europejskiej 16
1.4. Struktura dochodów budżetowych z podatków 20

Rozdział 2. Opodatkowanie konsumpcji 25
2.1. Uwagi wstępne 25
2.2. Charakterystyka podatków konsumpcyjnych 26
2.3. Udział podatków konsumpcyjnych w dochodach budżetowych z podatków 30
2.4. Redystrybucyjne efekty podatków konsumpcyjnych 41
2.5. Podatki konsumpcyjne a szara strefa 44

Rozdział 3. Opodatkowanie pracy 51
3.1. Uwagi wstępne 51
3.2. Ewolucja podatku dochodowego od osób fizycznych 52
3.2.1. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w krajach „starej" Unii Europejskiej 53
3.2.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w „nowych" krajach Unii Europejskiej 59
3.3. Składki na ubezpieczenie społeczne 64
3.4. Udział podatków nakładanych na pracę w dochodach budżetowych z podatków 69
3.5. Efektywna stopa opodatkowania pracy 73
3.6. Redystrybucyjne aspekty opodatkowania pracy 75
3.6.1. Klin podatkowy dla różnych grup pracowników 75
3.6.2. Struktura wewnętrzna klina podatkowego 82
3.7. Konkluzje 85

Rozdział 4. Opodatkowanie kapitału 91
4.1. Uwagi wstępne 91
4.2. Udział podatków nakładanych na kapitał w dochodach budżetowych oraz ich struktura 92
4.3. Ewolucja opodatkowania dochodów osób prawnych 96
4.4. Opodatkowanie zasobów kapitałowych i majątku 108
4.5. Opodatkowanie samozatrudnionych 110
4.6. Konkluzje 116

Rozdział 5. Efekty opodatkowania pracy, kapitału i konsumpcji - ujęcie modelowe 121
5.1. Uwagi wstępne 121
5.2. Konstrukcja modelu równowagi ogólnej 124
5.3. Charakterystyka impulsów fiskalnych 132
5.4. Skutki zwiększenia opodatkowania dochodów z pracy 133
5.5. Skutki zwiększenia opodatkowania dochodów z kapitału 138
5.6. Skutki zwiększenia opodatkowania konsumpcji 143
5.7. Porównanie efektów poszczególnych podatków 146

Rozdział 6. Jaki system podatkowy dla Polski? 151
6.1. Specyfika polskiego systemu podatkowego 151
6.2. Regresywny charakter podatków pośrednich 154
6.3. Opodatkowanie mikroprzedsiębiorstw w Polsce 160
6.4. Ewolucja systemu opodatkowania pracy 164
6.5. Postulowane kierunki zmian systemu podatkowego w Polsce 170

Zakończenie 181
Bibliografia 185
Spis tabel 193
Spis rysunków 195

Prof. dr hab. Anna Krajewska jest pracownikiem Politechniki Warszawskiej, a dr hab. Piotr Krajewski pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku