• Wpływ wykorzystania systemów Business Intelligence na kondycję finansową banków komercyjnych w Polsce

W książce Autor porusza problematykę wpływu, jaki wywiera system Business Intelligence na organizację. Na podstawie badań przeprowadzonych w bankach komercyjnych zaprezentowano w publikacji próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy systemy Business Intelligence wpływają na kondycję finansową banków. W ramach poszukiwań rozwiązania podjętego problemu badawczego sformułowano pozytywną hipotezę, zakładającą, że wykorzystanie systemu zarządzania klasy Business Intelligence wpływa na poprawę kondycji finansowej banków komercyjnych. Do oceny tego wpływu zastosowywano dwie metody. Pierwsza, opierała się na wykorzystaniu dynamicznych modeli panelowych, które zostały zastosowane do zweryfikowania wpływu wykorzystania systemów Business Inteligence na wybrane wskaźniki kondycji finansowej. Drugą metodę, posiadającą charakter autorski, oparto na porównaniach wybranych wskaźników finansowych. Badanie przeprowadzano dla lat 2001-2016, z wyłączeniem lat 2008-2009, tj. okresu apogeum kryzysu finan

Podtytuł Wpływ wykorzystania systemów Business Intelligence na kondycję finansową banków komercyjnych w Polsce
Autor Remigiusz Tunowski
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 170
55.00 41.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-330-6
W książce Autor porusza problematykę wpływu, jaki wywiera system Business Intelligence na organizację. Na podstawie badań przeprowadzonych w bankach komercyjnych zaprezentowano w publikacji próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy systemy Business Intelligence wpływają na kondycję finansową banków.

W ramach poszukiwań rozwiązania podjętego problemu badawczego sformułowano pozytywną hipotezę, zakładającą, że wykorzystanie systemu zarządzania klasy Business Intelligence wpływa na poprawę kondycji finansowej banków komercyjnych. Do oceny tego wpływu zastosowywano dwie metody. Pierwsza, opierała się na wykorzystaniu dynamicznych modeli panelowych, które zostały zastosowane do zweryfikowania wpływu wykorzystania systemów Business Inteligence na wybrane wskaźniki kondycji finansowej. Drugą metodę, posiadającą charakter autorski, oparto na porównaniach wybranych wskaźników finansowych. Badanie przeprowadzano dla lat 2001-2016, z wyłączeniem lat 2008-2009, tj. okresu apogeum kryzysu finansowego, uwzględniając 12 największych banków komercyjnych notowanych na GPW w Warszawie, których aktywa obejmowały w tym okresie 75% aktywów sektora bankowego w Polsce.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do osób wykorzystujących system Business Intelligence w praktyce, jak również tych, które decydującą się dopiero na wdrożenie tego typu systemów. Informacje oraz wyniki badań zawarte w książce mają na celu uświadomienie potencjalnych korzyści z inwestycji w system tej klasy.

Wstęp 7

Rozdział 1
Business Intelligence, charakterystyka systemu i jego zastosowanie w banku 15
1.1. Charakterystyka systemu Business Intelligence 15
1.1.1. Geneza systemów informatycznych klasy BI 15
1.1.2. Funkcjonalność systemów BI 28
1.1.3. Architektura systemów BI 40
1.2. Business Intelligence a działalność banku 43
1.3. Wpływ systemów BI na organizacje w dotychczasowych badaniach 55

Rozdział 2
Metodyka prowadzenia badań 69
2.1. Przedmiot badań i materiał badawczy 69
2.2. Procedura badawcza i metoda doboru obiektów badawczych 85
2.3. Dynamiczne modele panelowe - metodyka badawcza 87
2.4. Metoda porównawcza WBI - metodyka badawcza 92
2.5. Kryteria doboru wskaźników oceny kondycji finansowej 96
2.5.1. Kondycja finansowa i jej determinanty 96
2.5.2. Grupy wskaźników kondycji finansowej banku 101
2.5.3. Wybrane wskaźniki oceny kondycji finansowej banków 104

Rozdział 3
Wyniki badań 113
3.1. Metoda dynamicznych modeli panelowych 113
3.1.1. Wyniki badań metodą panelową w latach 2001-2007 113
3.1.2. Wyniki badań metodą panelową w latach 2010-2016 121
3.1.3. Synteza wyników badań - dynamiczne modele panelowe 129
3.2. Metoda porównawcza (WBI 138
3.2.1. Wyniki badań metodą porównawczą w latach 2001-2007 138
3.2.2. Wyniki badań metodą porównawczą w latach 2010-2016 142
3.2.3. Synteza wyników badań metody porównawczej - wskaźnik WBI 146

Zakończenie 151
Bibliografia 155
Spis tabel 165
Spis rysunków 167
Streszczenie. Wpływ wykorzystania systemów Business Intelligence na kondycję finansową banków komercyjnych w Polsce 169

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku