• Jednostki samorządu terytorialnego w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce

Ekonomiczne podejście do problemów, które występują w polskim sektorze ochrony zdrowia, a w szczególności w opiece zdrowotnej, jest skomplikowane z uwagi na złożoność materii. Wraz z transformacją systemową w Polsce nasiliły się problemy społeczno-ekonomiczne, wśród których pogarszający się dostęp do opieki zdrowotnej był i nadal jest dotkliwie odczuwany przez społeczeństwo. Wprowadzenie powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych oraz zmian w organizacji administracji samorządowej pociągnęło za sobą konieczność przedefiniowania polityki zdrowotnej realizowanej przez zdecentralizowane szczeble władzy publicznej. Celem publikacji jest próba określenia miejsca jednostek samorządu terytorialnego w systemie publicznego finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Działalność jednostek samorządu terytorialnego, skierowana na poprawę zdrowia społeczności lokalnej, należy do najbardziej oczekiwanych i społecznie pożądanych inicjatyw władzy lokalnej. Obecny sposób finansowania systemu ochrony zdro

Podtytuł Jednostki samorządu terytorialnego w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce
Autor Zofi a Magdalena Karczewska
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 216
69.00 49.68
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
44.85
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-222-4
Ekonomiczne podejście do problemów, które występują w polskim sektorze ochrony zdrowia, a w szczególności w opiece zdrowotnej, jest skomplikowane z uwagi na złożoność materii. Wraz z transformacją systemową w Polsce nasiliły się problemy społeczno-ekonomiczne, wśród których pogarszający się dostęp do opieki zdrowotnej był i nadal jest dotkliwie odczuwany przez społeczeństwo. Wprowadzenie powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych oraz zmian w organizacji administracji samorządowej pociągnęło za sobą konieczność przedefiniowania polityki zdrowotnej realizowanej przez zdecentralizowane szczeble władzy publicznej.

Celem publikacji jest próba określenia miejsca jednostek samorządu terytorialnego w systemie publicznego finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Działalność jednostek samorządu terytorialnego, skierowana na poprawę zdrowia społeczności lokalnej, należy do najbardziej oczekiwanych i społecznie pożądanych inicjatyw władzy lokalnej. Obecny sposób finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce utrudnia skuteczną realizację zadań w tym obszarze oraz ma negatywny wpływ na sytuację finansową całego podsektora samorządowego.

Książka adresowana jest do osób zajmujących się teoretycznie, jak i praktycznie ekonomią ochrony zdrowia. Jest przydatnym kompendium wiedzy o ekonomicznych aspektach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce z perspektywy publicznych podmiotów działających w tym systemie.

Wstęp 7

Rozdział 1
System ochrony zdrowia w Polsce 11
1.1. Zdrowie jako kategoria społeczno-ekonomiczna 11
1.2. Problematyka równowagi na rynku ochrony zdrowia 25
1.3. Pojęcie systemu ochrony zdrowia oraz sposoby jego oceny 31
1.4. Efektywność ekonomiczna w systemie ochrony zdrowia 38
1.5. Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce na tle modelowych rozwiązań systemowych 45
1.6. Problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce 55

Rozdział 2
Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce 65
2.1. Źródła finansowania systemu ochrony zdrowia, w tym opieki zdrowotnej 65
2.2. Modele finansowania wybranych współczesnych systemów ochrony zdrowia 73
2.3. Analiza wydatków na ochronę zdrowia w Polsce w kontekście wydatków publicznych 78
2.4. Formy organizacyjno-prawne podmiotów leczniczych a realizacja świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 86

Rozdział 3
Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce w kontekście zadań, dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego 97
3.1. Istota i zadania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu ochrony zdrowia 97
3.2. Finanse samorządu terytorialnego i źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego 113
3.3. Znaczenie dochodów transferowych jako głównego źródła finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, w tym z zakresu ochrony zdrowia 125
3.4. Analiza wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia w Polsce 134
3.5. Ocena kondycji finansowej podmiotów leczniczych podległych jednostkom samorządu terytorialnego i wpływu ich zadłużenia na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego 144

Rozdział 4
Wybrane metody i instrumenty racjonalizacji systemu finansowania ochrony zdrowia na poziomie jednostek samorządu terytorialnego 161
4.1. Uwarunkowania oraz zakres racjonalizacji finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w systemie ochrony zdrowia 161
4.2. Budżet zadaniowy oraz wieloletnie planowanie finansowe jako instrumenty zarządzania wydatkami jednostek samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia 164
4.3. Środki pomocowe Unii Europejskiej w aspekcie finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony zdrowia 172
4.4. Zalety wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego 180
4.5. Ocena roli jednostek samorządu terytorialnego w systemie ochrony zdrowia - rekomendacje na przyszłość 184

Zakończenie 191
Bibliografia 197
Spis tabel 211
Spis rysunków 213
Spis wykresów 215

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku