• Współczesne przedsiębiorstwo

Podtytuł Współczesne przedsiębiorstwo
Autor Juliusz Engelhardt (red.)
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 140
39.00 31.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
25.35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-163-0
Książka prezentuje kompleksową wiedzę na temat wybranych zagadnień z dzie-dziny funkcjonowania przedsiębiorstwa we współczesnym świecie, ujętych
w czterech rozdziałach. Poruszane w publikacji zagadnienia dotyczą:


• wybranych teorii przedsiębiorstwa,
• zasobów determinujących istnienie przedsiębiorstwa z naciskiem na współczesne ujęcie czynników produkcji,
• uniwersalnych zasad gospodarowania w przedsiębiorstwie a także przedsiębiorczości stanowiącej zasadniczy czynnik rozwoju w warunkach współczesnej konkurencji,
• form organizacyjno-prawnych oraz klasyfikacji przedsiębiorstw.Powyższe zagadnienia naświetlono pod względem teoretycznym oraz za pomocą przykładów czy poglądów specjalistów, dzięki czemu Czytelnik zosta­je w spo-sób uporządkowany wprowadzony w sferę aktualnych zagadnień dotyczących przedsiębiorstwa i szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Zatem, opracowanie może stanowić doskonały podręcznik - przewodnik dla badaczy teorii ekonomii, studentów różnych kierunków i specjalności ekono­micznych, jak i osób zainteresowanych zdobywaniem aktualnej wiedzy o przedsiębiorstwie w swej pracy zawodowej czy obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców.

Wprowadzenie
Rozdział 1
Przedsiębiorstwo jako przedmiot badań naukowych
1.1. Nauka o przedsiębiorstwie jako dyscyplina naukowa (ewolucja naukowego
podejścia do badania przedsiębiorstw) - Małgorzata Porada-Rochoń
1.1.1. Rys historyczny nauki o przedsiębiorstwie
1.2. Geneza i pojęcie przedsiębiorstwa -Małgorzata Porada-Rochoń
1.2.1. Geneza przedsiębiorstwa
1.2.2. Pojęcie przedsiębiorstwa
1.3. Klasyczne teorie przedsiębiorstwa - Małgorzata Porada-Rochoń
1.3.1. Klasyczna teoria przedsiębiorstwa według
A. Smitha, D. Ricardo, J.S. Milla
1.3.2. Szkoła marginalna
1.3.3. Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa
1.4. Behawioralne teorie przedsiębiorstwa - Aneta Sokół
1.5. Pozostałe nurty teoretyczne - Aneta Sokół
1.5.1. Teorie menedżerskie
1.5.2. Nowa ekonomia instytucjonalna
Rozdział 2Czynniki produkcji współczesnego przedsiębiorstwa
2.1. Klasyczne ujęcie czynników produkcji - Anna Surmacz
2.1.1. Zasoby naturalne
2.1.2. Zasoby kapitałowe
2.1.3. Zasoby ludzkie
2.2. Współczesne ujęcie zasobowe - Małgorzata Brojak-Trzaskowska
2.2.1. Wiedza jako immanentny wyznacznik sukcesu współczesnych
przedsiębiorstw
2.2.2. Informacja jako czynnik kreujący konkurencyjność jednostek
gospodarczych
2.2.3. Jakość - paradygmatem funkcjonowania i rozwoju współczesnych
przedsiębiorstw
2.2.4. Rola marki, wizerunku i tożsamości przedsiębiorstwa w budowaniu
jego pozycji konkurencyjnej
2.2.5. Kultura przedsiębiorstwa jako komponent zasobów niematerialnych
Rozdział 3
Uniwersalne zasady działania przedsiębiorstwa
3.1. Zasada racjonalnego gospodarowania i rachunek ekonomiczny - Aneta Sokół
3.2. Zasada samofinansowania działalności -Aneta Sokół
3.3. Zasada przedsiębiorczości - Małgorzata Brojak-Trzaskowska
3.3.1. Przedsiębiorczość i jej komponenty na tle myśli ekonomicznej
3.3.2. Innowacja, kreatywność jako elementy definiujące przedsiębiorczość
3.3.3. Zakres, przesłanki i źródła przedsięwzięć innowacyjnych
przedsiębiorstw
Rozdział 4
Formy organizacyjno-prawne i klasyfikacja przedsiębiorstw - Juliusz Engelhardt
4.1. Przekroje klasyfikacyjne przedsiębiorstw
4.2. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
4.2.1. Przedsiębiorstwa osób fizycznych
4.2.2. Spółki cywilne
4.2.3. Spółki handlowe
4.2.3.1. Spółka jawna
4.2.3.2. Spółka partnerska
4.2.3.3. Spółka komandytowa
4.2.3.1.
4.2.3.4. Spółka komandytowo-akcyjna
4.2.3.5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4.2.3.6. Spółka akcyjna
4.2.4. Spółdzielnie
4.2.5. Przedsiębiorstwa państwowe
4.3. Podział przedsiębiorstw według rodzaju (charakteru) działalności
4.4. Podział przedsiębiorstw według sektorów własności w gospodarce
4.5. Podział przedsiębiorstw według kryterium wielkości
4.6. Podział przedsiębiorstw według kryterium podmiotowości
4.6.1. Przedsiębiorstwa jednozakładowe i wielozakładowe
4.6.2. Przedsiębiorstwa sieciowe i wirtualne
4.7. Podział przedsiębiorstw według obszaru działania
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku