• Nowoczesne zarządzanie. Najnowsze trendy, koncepcje i metody w zarządzaniu

Niniejszy podręcznik zawiera wiedzę niezbędną do sprawnego i efektywnego funkcjonowania we współczesnych organizacjach. Jego autorzy, doświadczeni eksperci w dziedzinie zarządzania, przedstawili w nim najważniejsze procesy i metody zarządzania. Kompleksowość tematyczna podręcznika czyni go doskonałym przewodnikiem w dzisiejszych niespokojnych, ale i ciekawych czasach, w których nieodzowne jest nowoczesne zarządzanie w oparciu o znajomość najnowszych trendów, koncepcji i metod.

Podtytuł Nowoczesne zarządzanie. Najnowsze trendy, koncepcje i metody w zarządzaniu
Autor Konrad Michalski, Agnieszka Werenowska (red.)
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 456
95.00 71.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
66.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-723-6
Niniejszy podręcznik zawiera wiedzę niezbędną do sprawnego i efektywnego funkcjonowania we współczesnych organizacjach. Jego autorzy, doświadczeni eksperci w dziedzinie zarządzania, przedstawili w nim najważniejsze procesy i metody zarządzania. Kompleksowość tematyczna podręcznika czyni go doskonałym przewodnikiem w dzisiejszych niespokojnych, ale i ciekawych czasach, w których nieodzowne jest nowoczesne zarządzanie w oparciu o znajomość najnowszych trendów, koncepcji i metod.

Pośród czterech głównych obszarów tematycznych zarządzania w podręczniku omówiono m.in. następujące
zagadnienia:
• Zarządzanie organizacją w ujęciu strategicznym strategia, główne koncepcje zarządzania, zarządzanie procesami, zasobami ludzkimi oraz finansami
• Zarządzanie systemami informacyjnymi w ujęciu strategicznym systemy i technologie IT, zarządzanie danymi, technologie cyfrowe w ZZL
• Wyzwania w zarządzaniu marketingowym i mediami marketing logistyczny, badanie satysfakcji klienta, własność intelektualna, media relations, zarządzanie informacją w kryzysie
• Zarządzanie w sektorach gospodarki i przestrzeni społecznej zarządzanie instytucjami kredytowymi, zarządzanie logistyką, public affairs, public relations, lobbing

Ponadto do każdej z części dołączono:
• studium przypadku
• pytania kontrolne
• pytania testowe

Wstęp 15


Część I
WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ W UJĘCIU STRATEGICZNYM

Rozdział 1
Strategia - charakterystyka wybranych elementów - Marta Idasz-Balina 19
1.1. Dlaczego strategia jest ważna? 19
1.2. Strategia i jej definicja 20
1.3. Poziomy strategii w organizacjach 22
1.4. Szkoły myślenia strategicznego 24
1.5. Formułowanie strategii w firmie 27
Literatura 29
Pytania kontrolne 31
Pytania testowe 31
Studium przypadku: My Space staje się częścią większej sieci 33

Rozdział 2
Koncepcje zarządzania organizacją - Katarzyna Łukasiewicz 35
2.1. Koncepcje i metody w naukach o zarządzaniu 35
2.2. Koncepcja zarządzania relacjami z klientami 37
2.3. Koncepcja zarządzania zaangażowaniem pracowników 38
2.4. Koncepcja zarządzania talentami 40
2.5. Koncepcja benchmarkingu 42
Literatura 44
Pytania kontrolne 46
Pytania testowe 46
Studium przypadku: Budowanie programów lojalnościowych 47

Rozdział 3
Perspektywa zarządzania procesami w strategii organizacji - Piotr Pietrzak 49
3.1. Definicja procesów i ich klasyfikacja rodzajowa 49
3.2. Etapy zarządzania procesami 52
3.3. Typologia strategii konkurencji 55
3.4. Zależności między realizowaną strategią konkurencji a doskonaleniem procesów 57
3.5. Strategiczna kontrola procesów 59
Literatura 61
Pytania kontrolne 62
Pytania testowe 62
Studium przypadku: Firma kurierska „Ekspresowa przesyłka" 64

Rozdział 4
Zarządzanie zasobami ludzkimi w strategii organizacji - wybrane zagadnienia - Anna M. Klepacka 67
4.1. Postrzeganie organizacji 67
4.2. Zasoby ludzkie w organizacji 70
4.3. Polityka personalna a strategia personalna 72
4.4. Związek strategii zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią organizacji 74
Literatura 79
Pytania kontrolne 80
Pytania testowe 80
Studium przypadku: Firma Goodvalley 82

Rozdział 5
Zarządzanie finansami w strategii przedsiębiorstwa - Joanna Bereżnicka 85
5.1. Istota i cel zarządzania finansami przedsiębiorstw 85
5.2. Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa - strategie kapitału obrotowego 88
5.3. Zarządzanie pasywami - strategie finansowania (finansowe) 92
5.4. Wybrane strategie wzrostu przedsiębiorstwa - elementy planowania finansowego 95
5.5. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) − ocena skutków zarządzania finansami 99
Literatura 103
Pytania kontrolne 104
Pytania testowe 104
Studium przypadku: Wybrane dane bilansowe i finansowe (bilans i rachunek zysków i strat) przedsiębiorstwa Wawel w 2021 r. 106


Część II
ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMACYJNYMI ORGANIZACJI W UJĘCIU STRATEGICZNYM

Rozdział 6
Systemy i technologie informatyczne w zarządzaniu organizacją - Konrad Michalski 111
6.1. Systemy i technologie informatyczne w zarządzaniu 111
6.2. Systemy informowania kierownictwa (MIS) 113
6.3. Hurtownie danych 117
6.4. Business Intelligence (BI) 120
Literatura 126
Pytania kontrolne 127
Pytania testowe 127
Studium przypadku: Integracja systemów informatycznych w obszarze zarządzania logistyką przedsiębiorstwa usługowego 129

Rozdział 7
Zarządzanie danymi w organizacji - Luiza Ochnio, Grzegorz Koszela 133
7.1. Gromadzenie i przechowywanie danych w organizacji 133
7.2. Łączenie danych z wielu źródeł (ETL) 134
7.3. Tworzenie bazy danych 138
7.4. Przykłady baz danych i ich użytkowanie 141
7.5. Data mining - wykorzystanie dużych zbiorów danych 144
7.6. Bezpieczeństwo i ochrona danych 146
Literatura 149
Pytania kontrolne 151
Pytania testowe 151
Studium przypadku: Baza danych firmy szkoleniowej 152

Rozdział 8
Rozwój informatyki we wsparciu decyzyjnym organizacji - Konrad Michalski, Luiza Ochnio 155
8.1. Systemy wsparcia decyzji (DSS) 155
8.2. Systemy eksperckie (ES) 159
8.3. Trendy rozwojowe zastosowań informatycznych w zarządzaniu 164
Literatura 168
Pytania kontrolne 170
Pytania testowe 170
Studium przypadku: Zastosowanie Internetu rzeczy (IoT) w zarządzaniu przedsiębiorstwem (smart factory) 172

Rozdział 9
Wykorzystanie technologii cyfrowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi - Barbara Wyrzykowska 175
9.1. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi 175
9.2. Koncepcja Przemysłu 4.0 i jego konsekwencje dla rynku pracy 178
9.3. Nowe technologie cyfrowe - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi 182
9.4. Electronic Human Resource Management System (e-HRM) 187
Literatura 189
Pytania kontrolne 191
Pytania testowe 191
Studium przypadku: Chatboty w rekrutacji i przykłady ich zastosowania 193


Część III
WYZWANIA W ZARZĄDZANIU MARKETINGOWYM I MEDIAMI

Rozdział 10
Marketing logistyczny i zarządzanie działalnością marketingową operatora TSL - Jacek Karcz 199
10.1. Pojęcie marketingu w branży TSL 199
10.2. Strategia marketingu w branży TSL 202
10.3. Siły marketingowe wykorzystywane przez operatorów TSL 204
10.4. Zarządzanie marketingiem i zarządzanie marketingowe u operatorów TSL 205
Literatura 208
Pytania kontrolne 209
Pytania testowe 209
Studium przypadku: Social media w działalności marketingowej operatora TSL 211

Rozdział 11
Badanie satysfakcji klienta w kontekście zarządzania jakością - Agata Balińska 215
11.1. Klient w systemie zarządzania jakością 215
11.2. Populacja a próba - dobór próby do badań 216
11.3. Badania ankietowe 219
11.4. Wywiad i badania fokusowe 222
11.5. Obserwacja i tajemniczy klient 224
11.6. Metoda servqual 225
11.7. Indeks satysfakcji klienta (CSI) 227
Literatura 229
Pytania kontrolne 230
Pytania testowe 230
Studium przypadku: Badanie dotyczące rozpoznania potrzeb mieszkańców osiedla oraz poziomu satysfakcji z tytułu udogodnień rekreacyjnych 232

Rozdział 12
Zarządzanie przedsiębiorstwem kreatywnym - Wojciech Pizło 235
12.1. Istota kreatywności 235
12.2. Zmiana postrzegania kreatywności 236
12.3. Istota współczesnego przedsiębiorstwa 239
12.4. Prokreatywny styl przywództwa - Servant Leadership 241
12.5. Od kreatywności jednostki do kreatywności całej organizacji 241
Literatura 242
Pytania kontrolne 243
Pytania testowe 243
Studium przypadku: Aktywność Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura 245

Rozdział 13
Zarządzanie zawartością w mediach - Ewa Jaska 249
13.1. Podstawowe procesy w firmach medialnych 249
13.2. Znaczenie kreatywności w tworzeniu oferty i przewagi konkurencyjnej organizacji medialnej 251
13.3. Zarządzanie zmianą 254
13.4. Zmiany w odbiorze treści medialnych 258
Literatura 261
Pytania kontrolne 262
Pytania testowe 262
Studium przypadku: Grupa Polsat Plus 264

Rozdział 14
Media relations i zarządzanie informacją w kryzysie - Agnieszka Werenowska 269
14.1. Definiowane media relations (MR). Cele i funkcje 269
14.2. Podstawowe narzędzia media relations w sytuacji kryzysowej 270
14.3. Kryzys wizerunkowy - definiowanie i przyczyny 275
14.4. Zasady zarządzania informacją w kryzysie 277
Literatura 280
Pytania kontrolne 281
Pytania testowe 281
Studium przypadku: mBank „ęśąćż" 282

Rozdział 15
Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - Iwona Pomianek, Joanna Rakowska 287
15.1. Geneza ochrony własności intelektualnej na świecie 287
15.2. Podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności przemysłowej 289
15.3. Podstawowe zagadnienia związane z ochroną praw autorskich 292
15.4. Strategie zarządzania własnością intelektualną 293
15.5. Umowy w zarządzaniu własnością intelektualną 296
15.6. Znaczenie ochrony własności intelektualnej 298
Literatura 299
Pytania kontrolne 300
Pytania testowe: 300
Studium przypadku: Prawa autorskie a znak towarowy: Banksy versus Full Colour Black Limited 302


Część IV
ZARZĄDZANIE W WYBRANYCH SEKTORACH GOSPODARKI I PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ

Rozdział 16
Zarządzanie instytucjami kredytowymi - Rafał Balina 307
16.1. Uwarunkowania funkcjonowania instytucji kredytowych 307
16.2. Pojęcie instytucji kredytowej 308
16.3. Ryzyko bankowe w instytucjach kredytowych 311
16.4. Zarządzanie ryzykiem w instytucjach kredytowych 314
16.5. Wybrane modele funkcjonowania instytucji kredytowych 318
Literatura 322
Pytania kontrolne 323
Pytania testowe 323
Studium przypadku: Wyzwania sektora bankowego w opinii ekspertów Alior Banku S.A. 325

Rozdział 17
Zarządzanie w agrobiznesie - Bogdan Klepacki, Barbara Kusto 329
17.1. Agrobiznes i jego elementy 329
17.2. Znaczenie rolnictwa i agrobiznesu 331
17.3. Specyfika agrobiznesu 332
17.4. Łańcuchy dostaw żywności 334
17.5. Wybrane przykłady łańcuchów żywnościowych 337
17.6. Wybrane zagadnienia decyzyjne w agrobiznesie 341
17.7. Kierunki zmian w zarządzaniu agrobiznesem 344
Literatura 345
Pytania kontrolne 346
Pytania testowe 346
Studium przypadku: Przedsiębiorstwo przetwórstwa mleka 347

Rozdział 18
Zarządzanie logistyką w szpitalach - Anna Gawrońska 351
18.1. Specyfika zarządzania szpitalami 351
18.2. Przesłanki zarządzania logistyką w szpitalach 352
18.3. Logistyka szpitali - wybrane trendy w zarządzaniu 355
18.4. Wyzwania w obszarze logistyki w szpitalach 357
18.5. Wybrane narzędzia i rozwiązania doskonalenia logistyki w szpitalu 358
Literatura 361
Pytania kontrolne 363
Pytania testowe 363
Studium przypadku: Wdrożenie skanowania kodów kreskowych w szpitalu klinicznym w Polsce 365

Rozdział 19
Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego w przestrzeni społecznej - Teresa Gądek-Hawlena 367
19.1. Zagrożenie a ryzyko w ruchu drogowym 367
19.2. Etapy rozwoju idei zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego 369
19.3. Czynniki wpływające na zdarzenia drogowe 371
19.4. Zarządzanie bezpieczeństwem człowieka w ruchu drogowym 374
19.5. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej 375
19.6. Zarządzanie bezpieczeństwem pojazdu 377
Literatura 379
Pytania kontrole 380
Pytania testowe 380
Studium przypadku: Działania podmiotów sektora prywatnego i organizacji non profit na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 382

Rozdział 20
Zarządzanie logistyką miasta - Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak 385
20.1. Pojęcie i istota logistyki miasta 385
20.2. Systemowe ujęcie logistyki miasta 388
20.3. Logistyka miasta jako koncepcja zarządzania przepływami osób w mieście 392
20.4. Rola prognozowania ruchu w kształtowaniu instrumentów logistyki miasta 396
20.5. Miasto jako lokalizacja (logistycznych) procesów tworzenia wartości 400
Literatura 402
Pytania kontrolne 404

Rozdział 1
Marta Idasz-Balina - doktor, adiunkt w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stopień naukowy doktora w dziedzinie ekonomia i finanse otrzymała w 2021 r. Jest ekspertką w zakresie finansów i zarządzania, której zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół zarządzania strategicznego, ekonomii społecznej, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wpływu tych dziedzin na funkcjonowanie instytucji finansowych. Posiada 15-letnie doświadczenie biznesowo-zarządcze, podczas którego współpracowała z takimi instytucjami jak: Kancelaria Sejmu, Kruger Polska Sp. z o.o. czy Nestle Polska SA. Brała udział w wielu konferencjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Autorka lub współautorka ponad 35 publikacji, w tym 5 pozycji zwartych.

Rozdział 2
Katarzyna Łukasiewicz - adiunkt w Instytucie Zarządzania SGGW w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień zarządzania jakością, standardów jakości, zarządzania relacjami z klientem, zaufania, zarządzania wiedzą oraz mediów społecznościowych. Autorka wielu publikacji z tego zakresu, a także promotor wielu prac licencjackich i magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja (dwie z nich wyróżnione nagrodą Ministra Sportu i Turystyki w 2009 i 2013 r.) oraz na kierunku Zarządzanie. Opiekun praktyk na Wydziale Ekonomicznym SGGW dla kierunków Logistyka, Turystyka i Rekreacja oraz Zarządzanie.

Rozdział 3
Piotr Pietrzak - adiunkt w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2016 r. obronił pracę doktorską pt. „Efektywność sektora publicznego na przykładzie szkolnictwa wyższego w Polsce". Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rektorskiej ds. Rankingów. Jego zainteresowania naukowe dotyczą: zarządzania publicznego, zarządzania strategicznego, zarządzania procesowego, ekonomiki edukacji oraz zrównoważonego rozwoju. Jest autorem blisko 90 publikacji, w tym 4 książek.

Rozdział 4
Anna M. Klepacka - doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, wcześniej na Wydziale Inżynierii Produkcji (od 2012 r. do 2019 r.) SGGW w Warszawie. Absolwentka SGGW w Warszawie (2000), gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych (2012), natomiast stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse uzyskała na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2020). Ukończyła również Podyplomowe Studium Pedagogiczne (2001) i MBA Agribusiness Management (2003) na SGGW w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie administracji na Uniwersytecie Warszawskim (2006). Jej zainteresowania naukowe w zakresie zarządzania obejmują aspekty dotyczące zarządzania firmą oraz zarządzania zespołami wynikające z wieloletniego doświadczenia zawodowego w biznesie.

Rozdział 5
Joanna Bereżnicka - doktor inżynier, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie. Absolwentka SGGW w Warszawie, gdzie obroniła doktorat w obszarze nauk ekonomicznych, w specjalności ekonomika i organizacja, zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz kursy z rachunkowości i audytu. Jest licencjonowanym zarządcą. Główne zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim finanse przedsiębiorstw agrobiznesu oraz gospodarstw rodzinnych, a także rachunkowość.

Rozdział 6
Konrad Michalski - doktor, adiunkt w Instytucie Zarządzania SGGW w Warszawie, wcześniej w Katedrze Logistyki (w latach 2017-2019). Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (2005), gdzie obronił doktorat w obszarze nauk ekonomicznych, w specjalności logistycznej (2010). Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (2014) oraz psychologii społecznej (2019). Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim zarządzanie w obszarze logistyki, a także cyfryzację procesów. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży logistycznej, certyfikowany kierownik projektów oraz analityk procesów biznesowych.

Rozdział 7
Luiza Ochnio - doktor inżynier, adiunkt w Katedrze Logistyki Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie. Pracowała na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW (Katedra Informatyki oraz Ekonometrii i Statystyki). Ukończyła studia podyplomowe z systemów informacyjnych i analizy danych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, m.in. z zakresu technologii informacyjnych, big data, analizy danych. Wykorzystywała w praktyce biznesowej znajomość zarządzania dużymi zbiorami danych oraz ich analizy, a także brała udział w projektach z tego zakresu jako analityk procesów biznesowych oraz certyfikowany kierownik.
Grzegorz Koszela - doktor inżynier, adiunkt w Katedrze Logistyki, Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, wcześniej w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Informatyki i Statystyki SGGW. Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Łódzkiej, rozprawę doktorską złożył i bronił w SGGW w obszarze nauk ekonomicznych, w specjalności ekonometria. Egzaminator ECDL, od wielu lat prowadzi zajęcia z technologii informacyjnych, informatyki w zarządzaniu, statystyki, ekonometrii, metod analizy danych w tym dużych zbiorów danych (Big Data).

Rozdział 8
Konrad Michalski - patrz rozdział 6.
Luiza Ochnio - patrz rozdział 7.

Rozdział 9
Barbara Wyrzykowska - doktor nauk ekonomicznych, inżynier. Pracownik naukowy Instytutu Zarządzania i wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się głównie wokół zagadnień związanych z kapitałem ludzkim, zarządzaniem kompetencjami, cyfryzacją w zarządzaniu i nowymi modelami biznesowymi. Autorka i współautorka ponad 120 prac naukowych i popularnonaukowych.

Rozdział 10
Jacek Karcz − doktor nauk ekonomicznych. Ukończył studia na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania (2011), gdzie następnie obronił doktorat z zakresu logistyki (2016). Ukończył również studia podyplomowe Business Intelligence w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (2012). Jest adiunktem i managerem kierunku Logistyka w Akademii WSB, autorem publikacji naukowych i branżowych w zakresie transportu i logistyki. Ekspert w zakresie transportu i logistyki, dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu praktycznemu w biznesie logistycznym. Jego dotychczasowa kariera w międzynarodowym środowisku firm spedycyjnych i logistycznych (DHL, TNT, Arcese Trasporti, Militzer und Muench, SwissLogis, CAT LC, Gruber Logistics) dotyczy stanowisk kierowniczych, zarządzania zespołem, rozwoju działalności rynkowej. Prowadzi szkolenia w obszarze logistyki, posiada certyfikat w zakresie drogowego transportu rzeczy. Autor licznych komentarzy medialnych oraz biegły sądowy w zakresie transportu i logistyki.

Rozdział 11
Agata Balińska - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Instytucie Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2001 r., a doktora habilitowanego w 2017 r. Autorka i współautorka ponad 150 publikacji naukowych. Główne obszary zainteresowań badawczych to: gospodarka turystyczna, sharing economy, zachowania zrównoważone, poziom satysfakcji klientów. Promotorka ponad 250 prac dyplomowych. Od 2016 r. członek International Association of Cultural and Digital Tourism, w latach 2020-2021 członek American Council on Consumer Interests, od 2022 r. członek World Leisure Organization (WLO). Uczestniczka licznych projektów badawczych i dydaktycznych w tym programu „Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim", „Zachowania zrównoważone środowiskowo i społecznie pokolenia Z stymulowane aplikacjami mobilnymi" (NdS/545437/2022/2022).

Rozdział 12
Wojciech Pizło - doktor habilitowany, profesor SGGW w Instytucie Zarządzania SGGW w Warszawie, wcześniej w Instytucie Ekonomii i Finansów (do 2021) oraz profesor w Instytucie Zarządzania UJK w Kielcach (2012-2018). Absolwent studiów Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego, gdzie obronił doktorat w obszarze nauk ekonomicznych (1999). Ukończył roczne studia w Niemczech na kierunku zarządzanie. Jego główne zainteresowania dotyczą zarządzania w dobie rewolucji informatycznej, w szczególności teorii marketingu, ekonomii instytucjonalnej, przywództwa i kreatywności. Jest autorem m.in. monografii „Przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym w świetle teorii ekonomii instytucjonalnej" (2009), „Marketing. Wiedza ekonomiczna i aktywność rynkowa" (2017), „Marketing międzynarodowy - europejski punktu widzenia" (2019), a także autorem i współautorem ponad 150 artykułów i rozdziałów w monografiach.

Rozdział 13
Ewa Jaska − doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie. Główne obszary zainteresowań naukowych: komunikowanie masowe, rynek medialny i ekonomika mediów, komunikacja przedsiębiorstwa z rynkiem. Jest autorką ponad 140 publikacji, w tym dwu książek „Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania zmian na polskim rynku telewizyjnym" i „Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem w gospodarce opartej na wiedzy", redaktorem naukowym 12 prac zbiorowych, w tym 3 tomów serii „Media w społeczeństwie informacyjnym".

Rozdział 14
Agnieszka Werenowska - doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Absolwentka Podyplomowych Studiów Public Relations w SGH w Warszawie. Pracownik naukowy w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości. Główny kierunek badań: public relations, komunikacja medialna, marketing w przedsiębiorstwach, zachowania zrównoważone społecznie i środowiskowo z wykorzystaniem nowych mediów. Autorka ponad 100 publikacji publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, współautorka monografii „Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem w gospodarce opartej na wiedzy". Uczestniczka i prelegentka konferencji krajowych i zagranicznych.

Rozdział 15
Iwona Pomianek - doktor, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie (Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu, Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich). Studia magisterskie ukończyła w 2003 r. w Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. W 2010 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w specjalności ekonomika regionalna (Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie doskonalenia pedagogicznego. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwoju regionalnym i lokalnym. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie ochrony własności intelektualnej.
Joanna Rakowska - doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się na zrównoważonym rozwoju lokalnym i regionalnym w kontekście miejskim i wiejskim, ze szczególnym uwzględnieniem takich czynników jak polityka regionalna, działalność samorządów, przedsiębiorczość, bezrobocie, zmiany demograficzne, turystyka oraz odnawialne źródła energii. Jej zainteresowania dydaktyczne obejmują także kwestie ochrony własności intelektualnej.

Rozdział 16
Rafał Balina − doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu bankowości, finansów i zarządzania. Adiunkt w Katedrze Finansów SGGW w Warszawie. W trakcie dotychczasowej kariery realizował liczne projekty związane opracowywaniem i wdrażaniem strategii zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Specjalizuje się w opracowywaniu metod i narzędzi oceny ryzyka, a także projektowaniem procesów biznesowych. Wiedzę i umiejętności z tego zakresu zdobywał m.in. na Yale University, University of Michigan, University of Arkansas, SGH w Warszawie oraz SGGW w Warszawie.

Rozdział 17
Bogdan Klepacki - profesor doktor habilitowany, zatrudniony jako profesor w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, gdzie obronił doktorat oraz uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Profesor nauk ekonomicznych, doktor honoris causa UR w Krakowie, profesor honorowy Uniwersytetów Przyrodniczych w Kijowie i Dublanach. Były rektor WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim i prorektor SGGW w Warszawie, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i kierownik Katedry Logistyki SGGW, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Ukończył kurs korespondencyjny w Uniwersytecie Pensylwanii (USA) i odbył staż naukowy w SAC Aberdeen (Szkocja). Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. zagadnienia ekonomiki rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz zarządzania działalnością logistyczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi, w tym w realizacji wielu projektów krajowych i międzynarodowych.
Barbara Kusto - doktor, adiunkt w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Obroniła doktorat w obszarze nauk ekonomicznych w SGGW w Warszawie, w specjalności zarządzanie rozwojem lokalnym. Ukończyła również studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania organizacjami gospodarczymi. Jej główne zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z rozwojem lokalnym i regionalnym oraz z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener szkoleń, w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz doświadczenie praktyczne w prowadzeniu własnej firmy.

Rozdział 18
Anna Gawrońska - doktor, ekspert ds. ochrony zdrowia w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie obroniła doktorat w obszarze nauk ekonomicznych, nauki o zarządzaniu. Jej główne zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim zarządzanie w ochronie zdrowia, cyfryzację procesów szpitalnych i bezpieczeństwo pacjenta. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HL7, członek Rady ds. Interoperacyjności przy Centrum e-Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Autorka ponad 60 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz dostępnej w trybie open access książki „Zarządzanie procesem przepływu produktów leczniczych w szpitalu". Uczestniczka ponad 40 konferencji branżowych.

Rozdział 19
Teresa Gądek-Hawlena - doktor, adiunkt w Katedrze Logistyki SGGW w Warszawie. W latach 1996-2022 pracownik Katedry Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Jej główne zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim bezpieczeństwo w transporcie drogowym, logistykę ostatniej mili oraz transport w turystyce.

Rozdział 20
Agnieszka Tłuczak - doktor, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, gdzie obroniła doktorat w obszarze nauk ekonomicznych, w specjalności zastosowania metod ilościowych w naukach ekonomicznych. Ukończyła również studia magisterskie na kierunku matematyka oraz podyplomowe z zakresu informatyki. Jej główne zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim możliwości stosowania metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu.
Sabina Kauf − profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Logistyki i Marketingu w Instytucie Zarządzania i Jakości Uniwersytetu Opolskiego. Rozprawę doktorską przygotowała na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poczdamie. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania oraz tytuł profesora nauk społecznych uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe od ponad 15 lat skupia na wykorzystaniu potencjału logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw w jednostkach samorządu terytorialnego. Prowadzi także badania w obszarze logistyki miasta i smart city. Jest autorem i współautorem 11 monografii naukowych, 4 skryptów oraz 150 artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach publikowanych w kraju i poza jego granicami. Prowadzi wykłady z logistyki miasta, zarządzania łańcuchem dostaw i badań rynkowych na studiach licencjackich oraz magisterskich.

Rozdział 21
Szymon Maciejewski - doktor, absolwent kierunków germanistyka oraz stosunki międzynarodowe w Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warszawskim w zakresie nauk o polityce, gdzie w 2018 r. uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk społecznych. Od 20 lat zawodowo związany ze spółkami Skarbu Państwa, gdzie w jednej z nich pracuje obecnie na stanowisku menedżerskim w obszarze analiz rynkowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz Uczelni WSB Merito w Warszawie.
Mateusz Glinowiecki - doktor, socjolog, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich UW. Pracę doktorską w dziedzinie nauk społecznych obronił w 2017 r., ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej. Posiada doświadczenie zawodowe w największych spółkach Skarbu Państwa, gdzie zajmuje stanowiska menedżerskie w obszarze strategii i analiz rynkowych. Współautor pierwszego w Polsce opracowania eksperckiego z zakresu Public Affairs wydanego przez Fundację Republikańską.

Rozdział 22
Piotr Pietrzak - patrz rozdział 3.
Małgorzata Cieciora - pracownik dydaktyczno-naukowy i profesor uczelniany w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (dawniej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych), w której pracuje od jej powstania w 1994 r. Doktorat z ekonomii uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim w 2003 r. Obecnie jest dziekanem Wydziału Zarządzania Informacją PJATK. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w języku polskim i angielskim. Jej zainteresowania naukowe obejmują tematykę zarządzania jakością, procesami biznesowymi, wiedzą i projektami. Opublikowała liczne artykuły i jedną książkę poświęconą zarządzaniu w środowisku akademickim.

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska (Politechnika Warszawska)
Dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, profesor UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku