• Nowoczesne zarządzanie. Cechy funkcjonalne przedsiębiorstw

Niniejszy podręcznik nie tylko umożliwi Czytelnikowi zidentyfikowanie procesów gospodarczych współczesnego świata, ale również zainspiruje do szukania sposobów ich twórczego projektowania. Wiedza z zakresu zarządzania przedstawiona jest w nim jasno i precyzyjnie, w ujęciu funkcjonalnym. Autorzy podręcznika są doświadczonymi i cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach.

Podtytuł Nowoczesne zarządzanie. Cechy funkcjonalne przedsiębiorstw
Autor Wojciech Pizło (red.)
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 278
79.00 55.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
55.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-736-6
Niniejszy podręcznik nie tylko umożliwi Czytelnikowi zidentyfikowanie procesów gospodarczych współczesnego świata, ale również zainspiruje do szukania sposobów ich twórczego projektowania. Wiedza z zakresu zarządzania przedstawiona jest w nim jasno i precyzyjnie, w ujęciu funkcjonalnym. Autorzy podręcznika są doświadczonymi i cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach.

Pośród omówionych zagadnień m.in.:
• przedsiębiorstwa usługowe oraz ich specyfika
• systemy informatyczne i ich zarządcze wykorzystanie w przedsiębiorstwach usługowych
• gospodarka magazynowa oraz transport w przedsiębiorstwie
• zarządzanie pracownikami
• marketingowe zarządzanie produktem w przedsiębiorstwie
• zarządzanie logistyką marketingową
• zarządzanie: ceną, podatkami, komunikacją, tożsamością i wizerunkiem, zmianami, projektami
• zaufanie w organizacjach

Ponadto w książce:
• aktualny przegląd literatury
• studia przypadku
• pytania kontrolne


„(...) tematyka rozdziałów pokazuje, jak wielowątkowy jest to proces, jak ogromnej wiedzy i umiejętności wymaga od menedżerów i osób zaangażowanych w prowadzenie działalności gospodarczej".
Dr hab. Beata Ślusarczyk, prof. Politechniki Częstochowskiej, fragment recenzji

„(...) książka, jako podręcznik, została właściwie opracowana, a wiedza w niej zawarta jest zaczerpnięta na ogół z nowych opracowań, co podkreśla jej przydatność dla czytelnika, szczególnie studenta pragnącego pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania. Treść poszczególnych rozdziałów jest opracowana w sposób przemyślany (...)".
Prof. dr hab. Adam Szromek, Politechnika Śląska, fragment recenzji

Słowo wstępne - inspiracje i dylematy w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Wojciech Pizło 11

Rozdział 1
Systemy informatyczne i ich zarządcze wykorzystanie w przedsiębiorstwie - Konrad Michalski 15
1.1. System informacyjny zarządzania przedsiębiorstwem 15
1.2. Geneza i podział systemów informatycznych w zarządzaniu 20
1.3. Systemy zintegrowane (ERP) w zarządzaniu przedsiębiorstwem 23
1.4. Kluczowe systemy dziedzinowe w obszarze produkcyjnym przedsiębiorstwa 25
1.5. Wymagania dotyczące jakości systemów informatycznych do zarządzania 28
Pytania kontrolne 30
Bibliografia 30
Studium przypadku systemu klasy ERP dla sektora MŚP 32

Rozdział 2
Specyfika przedsiębiorstw usługowych - Agnieszka Tul-Krzyszczuk 35
2.1. Istota i znaczenie usług 35
2.2. Klasyfikacja i cechy usług 37
2.3. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa usługowego 40
2.4. Planowanie i projektowanie procesu świadczenia usług 45
2.5. Obsługa klienta i jakość usług 49
Pytania kontrolne 52
Bibliografia 52

Rozdział 3
Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwie - Joanna Domagała 55
3.1. Funkcje gospodarki magazynowej w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 55
3.2. Rodzaje magazynów i ich zadania 57
3.3. Organizacja procesów magazynowych 60
3.4. Formalnoprawne uwarunkowania zarządzania magazynem 67
Pytania kontrolne 70
Bibliografia 70
Studium przypadku - Procesy magazynowe w międzynarodowym koncernie 71

Rozdział 4
Transport w przedsiębiorstwie - Teresa Gądek-Hawlena 73
4.1. Istota działalności transportowej przedsiębiorstw 73
4.2. Decyzje make or buy 77
4.3. Transport własny w przedsiębiorstwie 80
4.4. Outsourcing usług transportowych 82
4.5. Transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie produkcyjnym 84
4.6. Giełdy transportowe 86
4.7. Wybrane nowoczesne rozwiązania w działalności transportowej przedsiębiorstw 91
Pytania kontrolne 93
Bibliografia 94
Studium przypadku przedsiębiorstwa Pack 95

Rozdział 5
Zarządzanie pracownikami - podejście funkcjonalne - Anna J. Parzonko, Anna Sieczko 97
5.1. Zasoby ludzkie w organizacji 97
5.2. Proces rekrutacji i selekcji pracowników 100
5.3. Adaptacja pracownika w organizacji 105
5.4. Szkolenie i rozwój pracownika 106
5.5. Systemy motywacyjne w małych i dużych zespołach 109
5.6. Kontrola wykonanych zadań 111
Pytania kontrolne 114
Bibliografia 114

Rozdział 6
Marketingowe zarządzanie produktem w przedsiębiorstwie - Wojciech Pizło 117
6.1. Wprowadzenie 117
6.2. Porterowski łańcuch wartości - istota koncepcji zarządzania produktem 118
6.3. Badanie potrzeb konsumentów ostatecznych 119
6.4. Produkt z punktu widzenia konkurencyjnego rynku 119
6.5. Zarządzanie nowym produktem 121
6.6. Zarządzanie cyklem życia produktu 123
6.7. Fazy zintegrowanego cyklu życia produktu 124
Pytania kontrolne 129
Bibliografia 129

Rozdział 7
Zarządzanie logistyką marketingową - Piotr Pietrzak 131
7.1. Istota i cele logistyki marketingowej 131
7.2. Logistyka zaopatrzenia 133
7.3. Logistyka dystrybucji 137
7.4. Efekty zarządzania logistyką marketingową 140
Pytania kontrolne 142
Studium przypadku przedsiębiorstwa WoodArt 142
Bibliografia 144

Rozdział 8
Zarządzanie ceną - Monika Utzig, Wojciech Pizło 147
8.1. Definicja ceny 147
8.2. Cena dla sprzedawcy i nabywcy 148
8.3. Koszty a cena 150
8.4. Związek ceny i użyteczności 152
8.5. Cenowa elastyczność popytu 152
8.6. Cena jako instrument marketingowy 156
8.7. Strategie ustalania cen 157
8.8. Polityka cenowa produktów istniejących na rynku 159
8.9. Jakość jako kryterium wyznaczenia ceny 161
8.10. Określenie wysokości cen dla produktów nowych 163
8.11. Zarządzanie ceną w warunkach inflacji 164
Pytania kontrolne 166
Bibliografia 167

Rozdział 9
Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie - Marzena Ganc 169
9.1. Wstęp 169
9.2. Zobowiązania podatkowe organizacji 170
9.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 172
9.4. Podatek dochodowy od osób prawnych 174
9.5. Zryczałtowane formy opodatkowania 179
9.6. Podatek VAT 180
Pytania kontrolne 183
Bibliografia 183

Rozdział 10
Zarządzanie komunikacją w przedsiębiorstwie - Anna Mazurkiewicz-Pizło 185
10.1. Istota procesu komunikacji 186
10.2. Znaczenie komunikacji w zarządzaniu organizacją 190
10.3. Podział form komunikacji 193
10.4. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z rynkiem 195
10.4.1. Klasyczne instrumenty komunikacji marketingowej 195
10.4.2. Nowoczesne instrumenty komunikacji marketingowej 199
Pytania kontrolne 203
Bibliografia 203

Rozdział 11
Zarządzanie tożsamością i wizerunkiem w przedsiębiorstwie - Dagmara Stangierska 205
11.1. Tożsamość przedsiębiorstwa - wypadkowa wielu elementów 205
11.2. Tożsamość przedsiębiorstwa - kultura i komunikacja 208
11.3. Tożsamość przedsiębiorstwa a wizerunek 210
11.4. Zarządzanie tożsamością przedsiębiorstwa 213
Pytania kontrolne 216
Bibliografia 217

Rozdział 12
Zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie - Agnieszka Werenowska 219
12.1. Definiowanie pojęcia kryzys 219
12.2. Przyczyny i klasyfikacje kryzysów w przedsiębiorstwie 221
12.3. Zarządzanie kryzysowe 225
Pytania kontrolne 228
Bibliografia 229

Rozdział 13
Zaufanie w organizacjach - Joanna Paliszkiewicz 231
13.1. Pojęcie zaufania 231
13.2. Rodzaje zaufania 232
13.3. Budowanie zaufania 233
13.4. Odbudowa zaufania 236
Pytania kontrolne 238
Bibliografia 239

Rozdział 14
Zarządzanie zmianami - Sławomir Jarka, Paweł Szaliński 243
14.1. Wstęp do zarządzania zmianami 243
14.2. Pojęcie zmiany organizacyjnej 244
14.3. Czynniki wpływające na zainicjowanie procesu zmian w przedsiębiorstwie 245
14.4. Rodzaje zmian organizacyjnych 249
14.5. Zmiany ewolucyjne czy rewolucyjne 253
14.6. Źródła oporu przeciw zmianom i sposoby ich przezwyciężania 255
Pytania kontrolne 259
Bibliografia 259

Rozdział 15
Zarządzanie projektami we współczesnym przedsiębiorstwie - Agnieszka Biernat-Jarka 261
15.1. Wstęp 261
15.2. Geneza projektu i procesu zarządzania projektami 262
15.3. Pojęcie i cechy projektu 262
15.4. Zarządzanie projektami 268
15.5. Sukces lub porażka projektu 269
15.6. Cykl życia projektu 271
Pytania kontrolne 275
Bibliografia 276

Recenzenci:
Dr hab. Beata Ślusarczyk, prof. Politechniki Częstochowskiej
Prof. dr hab. Adam Szromek, Politechnika Śląska

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku