• Kontrakty budowlane. Ryzyka, waloryzacja, ubezpieczenia (wyd. III)

Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką kontraktów budowlanych, niezależnie od tego, czy reprezentują oni sektor publiczny, czy prywatny oraz czy specjalizują się w prawnych, technicznych lub ekonomiczno-społecznych aspektach tych umów. Jak wykazano bowiem na kartach tej monografii, często wysoką cenę za źle przygotowane i realizowane kontrakty budowlanych płaci całe społeczeństwo.

Podtytuł Kontrakty budowlane. Ryzyka, waloryzacja, ubezpieczenia (wyd. III)
Autor Ewa Siemińska
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 182
69.00 51.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
48.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-855-4

Kontrakty budowlane są prawnym zapisem wynegocjowanych przez inwestora i zleceniobiorcę warunków dotyczących realizacji określonego projektu inwestycyjnego. Ich skutki w praktyce często odczuwane są przez cały proces budowlany. Bywa, że dłużej. Zmieniające się w czasie uwarunkowania prawne i rynkowe z jednej strony, z drugiej zaś długi termin przygotowania i realizacji inwestycji sprawiają, że uzgodnione i podpisane przez strony warunki umowy budowlanej są często trudne do spełnienia w czasie trwania procesu budowlanego.

W monografii nie szukano odpowiedzi na pytanie o to, czy główni uczestnicy procesu inwestycyjnego są skazani na ryzyko inwestycyjne, ale o to, jak wyglądają:
• mechanizmy i przyczyny powstawania napięć w stosunkach między podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych,
• możliwości minimalizowania różnych zagrożeń w trakcie trwania całego procesu inwestycyjno-budowlanego.

Problem kontraktów budowlanych w opracowaniu omówiony został z punktu widzenia czterech głównych uwarunkowań:
• szeroko rozumianego otoczenia prawno-rynkowego i społecznego,
• źródeł ryzyk projektów inwestycyjnych,
• mechanizmów i zasad waloryzacji kontraktów,
• gwarancji i ubezpieczeń ryzyk inwestycyjnych.

Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką kontraktów budowlanych, niezależnie od tego, czy reprezentują oni sektor publiczny, czy prywatny oraz czy specjalizują się w prawnych, technicznych lub ekonomiczno-społecznych aspektach tych umów. Jak wykazano bowiem na kartach tej monografii, często wysoką cenę za źle przygotowane i realizowane kontrakty budowlanych płaci całe społeczeństwo.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Znaczenie i specyfika działalności inwestycyjno-budowlanej 11
1.1. Budownictwo a gospodarka narodowa 11
1.2. Specyfika projektów inwestycyjnych 16
1.3. Uwarunkowania działalności inwestycyjno-budowlanej 22

Rozdział 2
Ryzyka kontraktowe w budownictwie 33
2.1. Istota kontraktów budowlanych 33
2.2. Źródła ryzyka kontraktów budowlanych 37
2.3. Materializacja ryzyka kontraktów budowlanych 45
2.4. Roszczenia i spory w sektorze budowlanym 75

Rozdział 3
Problem (braku) waloryzacji kontraktów budowlanych 87
3.1. Istota waloryzacji 87
3.2. Uwarunkowania prawne waloryzacji kontraktów 89
3.3. Zmiana cen czynników produkcji w budownictwie a problem waloryzacji kontraktów 104
3.4. Mechanizm „koszyka waloryzacyjnego" 109
3.5. Skutki braku waloryzacji kontraktów budowlanych - ujęcie syntetyczne 117

Rozdział 4
Gwarancje i ubezpieczenia ryzyka inwestycyjnego 137
4.1. Istota zabezpieczania projektów inwestycyjnych 137
4.2. Główne rodzaje gwarancji i ubezpieczeń kontraktów budowlanych 146
4.3. Kilka uwag na temat funkcjonowania rynku ubezpieczeń kontraktowych 157

Podsumowanie 163
Bibliografia 165
Spis wykresów 177
Spis rysunków 179
Spis tabel 181

Recenzent: Dr hab. Anna Szelągowska, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku