• Cel inflacyjny w Polsce - założenia i realizacja (wyd. II)

System polityki gospodarczej oddziałuje na wiele aspektów i dziedzin procesu gospodarczego. W gospodarce rynkowej, wśród czynników i mechanizmów oddziaływania na gospodarkę, szczególną rolę odgrywa pieniądz. Polityka pieniężna, regulując podaż pieniądza i popyt na niego, steruje jednocześnie strumieniem zagregowanego popytu i wydatków, wpływając w ten sposób na poziom aktywności gospodarczej i przebieg cyklu koniunkturalnego. We współczesnej bankowości centralnej powszechnie przyjmuje się, iż podstawowym i najważniejszym celem ostatecznym polityki pieniężnej powinno być dążenie do osiągnięcia i utrzymywania stabilnej niskiej inflacji. W książce przedstawiono analizę realizacji celu inflacyjnego w Polsce, uwzględniając ogólną prezentację polityki pieniężnej do 1998 r. oraz szczegółową ocenę realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego od 1999 r. W celu ujęcia możliwie wielu aspektów składających się na ogólny obraz prowadzonej polityki pieniężnej dokonano realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce z różnych punktów widzenia. Ponadto w książce: • podsumowano realizację celu inflacyjnego, zarówno w odniesieniu do zakładanych poziomów celu, jak i w odniesieniu do wartości referencyjnej z Maastricht; • oceniono skuteczność strategii BCI w odniesieniu do wyników weryfikacji postawionej w pracy hipotezy; • podjęto próbę wskazania potencjalnych czynników mogących wpłynąć na efekty realizacji strategii BCI w Polsce; • sformułowano rekomendacje dla polityki pieniężnej w Polsce co do przyszłych jej zadań i kierunków działania. „Książka Magdaleny Musielak-Linkowskiej dotyczy zagadnień niezmiernie złożonych w teorii i praktyce gospodarczej. Polityka pieniężna realizowana w państwach wysoko rozwiniętych, o charakterze globalnej gospodarki rynkowej, włączona w nurt ekonomii neoklasycznej, od dłuższego czasu koncentruje się na instrumentach tłumienia inflacji, zakładając, że to ona jest istotną barierą długoterminowego wzrostu gospodarczego. (...) Autorka, korzystając z bogatego dorobku teorii pieniądza i polityki monetarnej, głównie tzw. ekonomii zachodniej, zaprezentowała w publikacji wszystkie ważniejsze problemy związane z polityką monetarną. Podejmuje w swej książce także nowe, słabo rozpoznane problemy z tego obszaru. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce nie była dotychczas przedmiotem tak szeroko zakrojonych badań empirycznych". Prof. dr hab. Irena Pyka, fragment recenzji

Podtytuł Cel inflacyjny w Polsce - założenia i realizacja (wyd. II)
Autor Magdalena Musielak-Linkowska
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 170
50.00
szt. Do przechowalni
ISBN 978-83-8102-473-0
System polityki gospodarczej oddziałuje na wiele aspektów i dziedzin procesu gospodarczego. W gospodarce rynkowej, wśród czynników i mechanizmów oddziaływania na gospodarkę, szczególną rolę odgrywa pieniądz. Polityka pieniężna, regulując podaż pieniądza i popyt na niego, steruje jednocześnie strumieniem zagregowanego popytu i wydatków, wpływając w ten sposób na poziom aktywności gospodarczej i przebieg cyklu koniunkturalnego. We współczesnej bankowości centralnej powszechnie przyjmuje się, iż podstawowym i najważniejszym celem ostatecznym polityki pieniężnej powinno być dążenie do osiągnięcia i utrzymywania stabilnej niskiej inflacji.

W książce przedstawiono analizę realizacji celu inflacyjnego w Polsce, uwzględniając ogólną prezentację polityki pieniężnej do 1998 r. oraz szczegółową ocenę realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego od 1999 r. W celu ujęcia możliwie wielu aspektów składających się na ogólny obraz prowadzonej polityki pieniężnej dokonano realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce z różnych punktów widzenia.

Ponadto w książce:
• podsumowano realizację celu inflacyjnego, zarówno w odniesieniu do zakładanych poziomów celu, jak i w odniesieniu do wartości referencyjnej z Maastricht;
• oceniono skuteczność strategii BCI w odniesieniu do wyników weryfikacji postawionej w pracy hipotezy;
• podjęto próbę wskazania potencjalnych czynników mogących wpłynąć na efekty realizacji strategii BCI w Polsce;
• sformułowano rekomendacje dla polityki pieniężnej w Polsce co do przyszłych jej zadań i kierunków działania.


„Książka Magdaleny Musielak-Linkowskiej dotyczy zagadnień niezmiernie złożonych w teorii i praktyce gospodarczej. Polityka pieniężna realizowana w państwach wysoko rozwiniętych, o charakterze globalnej gospodarki rynkowej, włączona w nurt ekonomii neoklasycznej, od dłuższego czasu koncentruje się na instrumentach tłumienia inflacji, zakładając, że to ona jest istotną barierą długoterminowego wzrostu gospodarczego. (...) Autorka, korzystając z bogatego dorobku teorii pieniądza i polityki monetarnej, głównie tzw. ekonomii zachodniej, zaprezentowała w publikacji wszystkie ważniejsze problemy związane z polityką monetarną. Podejmuje w swej książce także nowe, słabo rozpoznane problemy z tego obszaru. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce nie była dotychczas przedmiotem tak szeroko zakrojonych badań empirycznych".
Prof. dr hab. Irena Pyka, fragment recenzji

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Istota i cele polityki pieniężnej 11
1.1. Istota i rodzaje polityki pieniężnej 11
1.2. Cele polityki pieniężnej 14
1.2.1. Cele strategiczne (finalne) 16
1.2.1.1. Koszty inflacji 22
1.2.2. Cele pośrednie 26
1.2.2.1. Agregaty pieniężne jako cel pośredni 28
1.2.2.2. Stopy procentowe jako cel pośredni 30
1.2.2.3. Kurs walutowy jako cel pośredni 31
1.2.3. Cele operacyjne 32
1.2.3.1. Stopy procentowe jako cel operacyjny 34
1.2.3.2. Agregaty pieniężne jako cel operacyjny 35
1.2.4. Wybór celu pośredniego i operacyjnego 36
1.3. Niezależność banku centralnego 40

Rozdział 2
Uwarunkowania ogólnogospodarcze wprowadzenia i realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce 51
2.1. Polityka pieniężna w Polsce przed wprowadzeniem strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w latach 1990-1998 52
2.2. Wprowadzenie strategii bezpośredniego celu inflacyjnego 67
2.2.1. Trudności towarzyszące wprowadzaniu strategii BCI 69
2.2.2. Techniczno-organizacyjne aspekty wprowadzenia strategii BCI w Polsce 72
2.3. Niezależność NBP w okresie realizacji strategii BCI 77
2.4. Polityka pieniężna na tle sytuacji gospodarczej w latach 1999-2004 80
2.5. Ocena wdrożenia strategii BCI 95

Rozdział 3
Ocena realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce 97
3.1. Istota, cel i metodologiczna koncepcja badań 97
3.2. Oczekiwania inflacyjne sektora prywatnego w kontekście strategii BCI 107
3.3. Koszty i tempo dezinflacji w kontekście strategii BCI 117
3.3.1. Koszty dezinflacji mierzone przy pomocy sacrifice ratio 117
3.3.1.1. Sacrifice ratio - Wariant I 121
3.3.1.2. Sacrifice ratio - Wariant II 129
3.3.2. Ocena prognoz inflacji na podstawie krzywej Phillipsa 129
3.3.2.1. Estymacja równania krzywej Phillipsa 129
3.3.2.2. Ocena zmiany tempa dezinflacji na podstawie prognoz inflacji 138
3.3.2.3. Badanie wpływu strategii BCI na warunki instytucjonalne w zakresie ustalania płac i cen 144
3.4. Próba oceny wpływu strategii BCI na dynamikę procesów inflacyjnych 148
3.5. Podsumowanie 149

Zakończenie 151
Załączniki 159
Bibliografia 163

Recenzja: prof. dr hab. Irena Pyka - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku