• Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

W literaturze przedmiotu zieloną gospodarkę przedstawia się jako jedną z dróg wspomagających osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Koncepcje te, zarówno na gruncie teoretycznym, jak i praktycznym, są ze sobą silnie powiązane. Obie podlegają również licznym przemianom i uszczegółowieniom. Obserwacja i opisanie przemian strukturalnych oraz relacji łączących zrównoważony rozwój i zieloną gospodarkę to aktualnie jedne z ważniejszych tematów badawczych realizowanych na styku nauki i polityki. Porównanie obu tych koncepcji - zarówno na gruncie tworzonych definicji, jak i proponowanych sposobów pomiaru postępów w ich realizacji - jest w związku z tym nieuniknione. Potrzebę badań tego rodzaju dostrzegły również autorki niniejszej pracy, koncentrując swoje dociekania i rozważania przede wszystkim na określeniu poziomów i zakresu ich wzajemnego przenikania. „Recenzowana monografia odnosi się do istotnej i aktualnej problematyki dotyczącej przemian strukturalnych, związanych ze zrównoważonym

Podtytuł Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju
Autor Iwona Bąk, Katarzyna Cheba
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 214
66.00 47.52
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
42.9
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-346-7
W literaturze przedmiotu zieloną gospodarkę przedstawia się jako jedną z dróg wspomagających osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Koncepcje te, zarówno na gruncie teoretycznym, jak i praktycznym, są ze sobą silnie powiązane. Obie podlegają również licznym przemianom i uszczegółowieniom. Obserwacja i opisanie przemian strukturalnych oraz relacji łączących zrównoważony rozwój i zieloną gospodarkę to aktualnie jedne z ważniejszych tematów badawczych realizowanych na styku nauki i polityki. Porównanie obu tych koncepcji - zarówno na gruncie tworzonych definicji, jak i proponowanych sposobów pomiaru postępów w ich realizacji - jest w związku z tym nieuniknione. Potrzebę badań tego rodzaju dostrzegły również autorki niniejszej pracy, koncentrując swoje dociekania i rozważania przede wszystkim na określeniu poziomów i zakresu ich wzajemnego przenikania.


„Recenzowana monografia odnosi się do istotnej i aktualnej problematyki dotyczącej przemian strukturalnych, związanych ze zrównoważonym rozwojem i wprowadzaniem zielonej gospodarki. Kwestie te należą do jednych z najczęściej podejmowanych przez ekonomistów zagadnień w XXI wieku (...). Współcześnie występująca dekoniunktura związana ze spowolnieniem gospodarczym, które przyspieszyła i wzmogła pandemia spowodowana koronawirusem, jak też, a może przede wszystkim następującymi w szybkim tempie zmianami społeczno-gospodarczymi i środowiskowymi, skłaniają intelektualistów do pilnego poszukiwania i prowadzenia pogłębionych badań tych kwestii. Eksploracje te można właśnie odnaleźć w pracy Iwony Bąk i Katarzyny Cheby (...). Autorki monografii doskonale wpisały się w ten nurt debat, ukazując pewien obraz stanu oraz praktycznej użyteczności teorii w określeniu powiązań zielonej gospodarki ze zrównoważonym rozwojem na gruncie teoretycznym oraz określenia siły i kierunku relacji łączących te obszary. Dowiodły, iż nie wszystkie teorie spełniły oczekiwania w rzeczywistości społeczno-gospodarczej".
Z recenzji dr hab. Grażyny Wolskiej, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wstęp 7

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy badań nad zrównoważonym rozwojem i zieloną gospodarką 13
1.1. Wieloznaczność i relacyjność pojęcia zrównoważony rozwój 13
1.2. Koncepcja zielonej gospodarki 25
1.3. Zrównoważony rozwój i zielona gospodarka 33
1.4. Pomiar realizacji koncepcji: zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki 41

Rozdział 2
Zrównoważony rozwój i zielona gospodarka - propozycja pomiaru 59
2.1. Przyjęte założenia i etapy przeprowadzonych badań 59
2.2. Mapy kognitywne jako narzędzie strukturyzacji relacji przyczynowo-skutkowych 64
2.3. Zastosowanie wybranych metod statystycznych do oceny poziomu rozwoju obiektów społeczno-gospodarczych 67
2.3.1. Dobór cech diagnostycznych 67
2.3.2. Pozycyjny taksonomiczny miernik rozwoju jako podstawa budowy rankingów obiektów społeczno-gospodarczych 75
2.3.3. Wykorzystanie taksonomii wielokryterialnej w analizie porównawczej obiektów społeczno-gospodarczych 79
2.3.4. Metoda PROMETHEE jako narzędzie wspomagające ocenę poziomu rozwoju obiektów wielocechowych 83
2.3.5. Analiza korespondencji jako narzędzie badania relacji pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi 85

Rozdział 3
Zrównoważony rozwój i zielona gospodarka w krajach Unii Europejskiej - wyniki badań empirycznych 91
3.1. Uwarunkowania rozwoju koncepcji zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki w krajach Unii Europejskiej 91
3.2. Przestrzenne zróżnicowanie zrównoważonego rozwoju krajów Unii Europejskiej 98
3.3. Przestrzenne zróżnicowanie zielonej gospodarki w krajach Unii Europejskiej 124

Rozdział 4
Analiza porównawcza poziomu zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki krajów Unii Europejskiej 147
4.1. Grupowanie krajów Unii Europejskiej ze względu na podobieństwo poziomu zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki 147
4.2. Taksonomia wielokryterialna jako podstawa opisu podobieństwa poziomu zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki krajów
Unii Europejskiej 160
4.3. Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach zależności pomiędzy zrównoważonym rozwojem i zieloną gospodarką 169
4.4. Zielona gospodarka i jej relacje z innymi strategicznymi kierunkami rozwoju krajów Unii Europejskiej 175

Podsumowanie 185
Bibliografia 191
Spis rysunków 209
Spis tabel 211

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku