• Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych (wyd. II)

Praca naukowo-podręcznikowa J. Engelhardta „Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych" jest na polskim rynku wydawniczym absolutnie oryginalnym i niepowtarzalnym opracowaniem. Jest wynikiem doświadczeń teoretycznych i praktycznych Autora. Stała się zarówno syntezą Jego dorobku naukowego, jak i przedstawieniem ujęć analitycznych w badaniach gospodarczych transportu kolejowego. Metoda prezentacji materiału faktograficznego jest na tyle uniwersalna, że poznawać treści książki może studiujący o podstawowym stopniu orientacji w problematyce ekonomiki transportu oraz na tyle specjalistyczna, że zaawansowani znawcy problemów funkcjonowania transportu kolejowego znajdą pełną, niezatartą satysfakcję poznawczą ... Jej wydanie z pewnością będzie rynkowym sukcesem, niezależnie od tego czy skierowana będzie ona wyłącznie do grona profesjonalistów transportu kolejowego, czy też do ogółu studiujących problematykę gospodarki w sektorze kolei ... Recenzent pozwala sobi

Podtytuł Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych (wyd. II)
Autor Juliusz Engelhardt
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 494
89.00 66.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
60.52
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-217-0
Praca naukowo-podręcznikowa J. Engelhardta „Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych" jest na polskim rynku wydawniczym absolutnie oryginalnym i niepowtarzalnym opracowaniem. Jest wynikiem doświadczeń teoretycznych i praktycznych Autora. Stała się zarówno syntezą Jego dorobku naukowego, jak i przedstawieniem ujęć analitycznych w badaniach gospodarczych transportu kolejowego. Metoda prezentacji materiału faktograficznego jest na tyle uniwersalna, że poznawać treści książki może studiujący o podstawowym stopniu orientacji w problematyce ekonomiki transportu oraz na tyle specjalistyczna, że zaawansowani znawcy problemów funkcjonowania transportu kolejowego znajdą pełną, niezatartą satysfakcję poznawczą ... Jej wydanie z pewnością będzie rynkowym sukcesem, niezależnie od tego czy skierowana będzie ona wyłącznie do grona profesjonalistów transportu kolejowego, czy też do ogółu studiujących problematykę gospodarki w sektorze kolei ... Recenzent pozwala sobie jeszcze raz podkreślić jej oryginalność, niepowtarzalność i unikatowość problemową, zwracając uwagę na tak rzadką - w ujęciach syntetycznych - procesową analitykę rozważań w całej pracy poświęconej transportowi kolejowemu.
prof. zw. dr hab. Krzysztof Szałucki

Wstęp 9

Rozdział 1
Uniwersalne zasady analizy i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych 13
1.1. Wstępna analiza sprawozdania finansowego 14
1.2. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego 27

Rozdział 2
Analiza i ocena działalności przewozowej przedsiębiorstw kolejowych 47
2.1. Analiza i ocena ilościowa przewozów 49
2.1.1. Przewozy pasażerskie 49
2.1.2. Przewozy towarowe 54
2.2. Analiza i ocena jakości usług przewozowych 58
2.2.1. Czynniki jakości kolejowych usług przewozowych 59
2.2.2. Metody badania jakości kolejowych usług przewozowych 64
2.2.3. Punktualność i prędkość handlowa pociągów, jako syntetyczne miary jakości kolejowych usług przewozowych 67
2.3. Planowanie i prognozowanie przewozów kolejowych 77
2.3.1. Czynniki popytu na kolejowe usługi przewozowe 78
2.3.2. Planowanie krótkoterminowe przewozów 81
2.3.3. Prognozy przewozów 86

Rozdział 3
Analiza i ocena działalności eksploatacyjnej kolejowych przewoźników towarowych 95
3.1. Efektywność systemu przewozów towarowych 95
3.2. Zdolność przewozowa taboru 103
3.3. Planowanie potencjału przewozowego 113

Rozdział 4
Analiza i ocena działalności eksploatacyjnej kolejowych przewoźników pasażerskich 121
4.1. Efektywność systemu przewozów pasażerskich 121
4.2. Zdolność przewozowa taboru 140
4.3. Planowanie potencjału przewozowego 142

Rozdział 5
Analiza i ocena produktywności zasobów przewoźników kolejowych 145
5.1. Produktywność taboru - wykorzystanie taboru wagonowego i trakcyjnego 145
5.2. System utrzymania i remonty taboru kolejowego jako czynnik wzrostu ich produktywności 153
5.3. Dekapitalizacja i odnowa taboru 161
5.4. Produktywność (wydajność) pracy 167

Rozdział 6
Analiza i ocena działalności eksploatacyjnej zarządców infrastruktury kolejowej 171
6.1. Dostępność sieci kolejowej 174
6.2. Analiza potencjału przewozowego infrastruktury kolejowej 176
6.3. Ocena stanu infrastruktury kolejowej - ujecie ilościowe i jakościowe 180
6.4. Produktywność linii kolejowych 185
6.5. System utrzymania i remonty jako czynnik wzrostu produktywności infrastruktury kolejowej 187
6.6. Analiza i ocena usług udostępniania infrastruktury kolejowej 191

Rozdział 7
Analiza i ocena przychodów i kosztów przedsiębiorstw kolejowych 197
7.1. Analiza przychodów i kosztów przedsiębiorstw na podstawie rachunku zysków i strat 197
7.1.1. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o przychodach i kosztach 197
7.1.2. Główne kierunki analizy przychodów i kosztów 202
7.2. Układy analityczne przychodów i kosztów działalności przewozowej 205
7.3. Zasady analizy przyczynowej przychodów i kosztów działalności przewozowej 215
7.4. Analiza przychodów i kosztów zarządcy publicznej infrastruktury kolejowej 219

Rozdział 8
Analiza i ocena rentowności przedsiębiorstw kolejowych 223
8.1. Typologia mierników rentowności 224
8.2. Rentowność przedsiębiorstw kolejowych działających na zasadach komercyjnych 236
8.2.1. Poszerzona analiza rentowności bezwzględnej i względnej 237
8.2.2. Czynnikowa analiza wyniku finansowego netto i zyskowności 238
8.2.3. Poszerzona analiza rentowności zaangażowanych aktywów i kapitału własnego 241
8.2.4. Lewarowanie rentowności kapitałów - dźwignia finansowa 244
8.2.5. Rentowność działalności przewozowej 247
8.3. Rentowność przedsiębiorstw kolejowych prowadzących działalność na podstawie umów o świadczenie usług publicznych 272
8.3.1. Dotacje i rekompensaty jako czynnik rentowności kolejowych przewoźników pasażerskich 276
8.3.2. Rozsądny zysk 287
8.3.3. Opłacalność stosowania ulg handlowych 294
8.4. Rentowność usług udostępniania infrastruktury kolejowej - dotacje i stawki 300

Rozdział 9
Strategiczna Karta Wyników jako instrument kształtowania rentowności przedsiębiorstw kolejowych 321
9.1. Ogólne założenia metodyczne 322
9.2. Strategiczna Karta Wyników w przedsiębiorstwach kolejowych 334

Rozdział 10
Analiza kolejowych spółek giełdowych 341
10.1. Ogólne czynniki kształtujące kursy akcji spółek giełdowych 349
10.2. Sektorowe czynniki ryzyka wpływające na kursy akcji spółek giełdowych 355
10.3. Czynniki ryzyka związane z funkcjonowaniem sektora kolejowego 360
10.4. Specyficzne czynniki ryzyka związane ze spółkami kolejowymi - przypadek PKP Cargo SA 384
10.5. Wskaźniki rynkowe spółek giełdowych 389
10.6. Wycena wartości spółek giełdowych 396

Rozdział 11
Analiza efektywności projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach kolejowych 405
11.1. Klasyfikacja inwestycji 405
11.2. Zasady analizy i oceny efektywności inwestycji przedsiębiorstw na podstawie metod dyskontowych 408
11.3. Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych 416
11.4. Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw kolejowych współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 417
11.4.1. Ogólne zasady zarządzania funduszami europejskimi 417
11.4.2. Zasady wykonywania analiz kosztów i korzyści - projekty w zakresie infrastruktury kolejowej 424
11.4.3. Zasady wykonywania analiz kosztów i korzyści - projekty w zakresie taboru kolejowego 463
11.5. Miejsce analizy kosztów i korzyści w studiach wykonalności projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 469
11.6. Komercyjne projekty inwestycyjne przedsiębiorstw kolejowych 472

Bibliografia 485
Spis tabel 489
Spis rysunków 493

Prof. dr hab. Juliusz Engelhardt
Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują naukę o przedsiębiorstwie, analizę ekonomiczną, ekonomikę transportu i politykę transportową. Od 1997 r. kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor lub współautor ponad 200 publikacji naukowych - książek, skryptów, artykułów, prac badawczych, opinii, ekspertyz i recenzji. Promotor 10 doktorów nauk ekonomicznych i kilkuset magistrów oraz licencjatów ekonomii. W latach 2008-2010 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku