• Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem program R CRAN + CD (wyd. II)

Miejsce wzorów i wyprowadzeń zajęły zasady obliczeń i estymacji, a także interpretacji wyników. Do każdego zagadnienia teoretycznego omówione zostały komendy z programu R. Komendy te, zostały opisane w przystępny i praktyczny sposób. Na płycie CD dołączonej do książki zamieszczono zbiór danych, na których dokonano obliczeń. Na końcu książki znajduje się specyfikacja zbioru danych. Dla uproszczenia w większości przykładów zostały wykorzystane te same zmienne, dzięki temu wyniki pomiędzy rozdziałami sa porównywalne.

Podtytuł Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem program R CRAN + CD (wyd. II)
Autor Katarzyna Kopczewska
Rok wydania 2007
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 162
44.00 31.68
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
28.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-009-1

 

Książka przedstawia metody statystyki i ekonometrii przestrzennej.

Celem analizy przestrzennej jest wydobycie informacji o przestrzennej zależności regionów oraz interakcjach pomiędzy wartościami badanych zmiennych w różnych lokalizacjach. Analiza przestrzenna danych umożliwia określenie podobieństwa i różnic między regionami w ujęciu ogólnym, jak i indywidualnym. Dzięki tym metodom można wyodrębnić grupy regionów podobnych do siebie, jak też znaleźć regiony znacząco różne od sąsiedzkich. Dzięki estymacji modeli uwzględniających czynnik przestrzenny możliwe jest określenie przestrzennej zależności pomiędzy obserwacjami w różnych lokalizacjach, a także udowodniono, ze istnieje niemierzalny czynnik przestrzenny różnicujący badane zjawisko pomiędzy lokalizacjami. Znajomości i zrozumienie przestrzeni pozwala przewidywać zmiany i lepiej planować np. politykę rozwoju. 

Miejsce wzorów i wyprowadzeń zajęły zasady obliczeń i estymacji, a także interpretacji wyników. Do każdego zagadnienia teoretycznego omówione zostały komendy z programu R. Komendy te, zostały opisane w przystępny i praktyczny sposób.

Na płycie CD dołączonej do książki zamieszczono zbiór danych, na których dokonano obliczeń. Na końcu książki znajduje się specyfikacja zbioru danych. Dla uproszczenia w większości przykładów zostały wykorzystane te same zmienne, dzięki temu wyniki pomiędzy rozdziałami sa porównywalne.


"Szczerze imponuje mi trafność i pełność opisu w tej pracy. W żadnym innym jezyku nie wydano w postaci książkowej dotąd tak pełnego opracowania omawianych funkcji pozwalających zastosowaa metody ekonometrii i statystyki przestrzennej w praktyce. Książke można z pożytkiem wykorzystać nie tylko w opracowaniach ekonomicznych, ale także w innych naukach, takich jak: ekologia, kriminologia, politologia, czy epidemiologia, w których również analizuje się dane regionalne. Zainteresowanie zaprezentowanymi w książce metodami aktualnie rośnie i mam nadzieje, że w znacznym stopniu opraco­wanie to ułatwi prace zainteresowanym studentom i badającym zagadnienia regionalne."

Prof. Roger Bivand - Norwegian School of Economics and Busi­ness Administration, Bergen


"Recenzowana praca zawiera prezentacje metod i sposobów testowania zależności przestrzennej oraz specyficznych pro­blemów modelowania ekonometrycznego z uwzględnieniem czynnika przestrzennego. Równolegle, w pracy zademonstrowano ogólne zasady korzysta­nia z programu R CRAN oraz szczegółowo opisano te procedury i pakiety obliczeniowe, które są wykorzystywane przez statystyke i ekonometrie prze­strzenną. Należy zauważyć, że ze wzgledu na tak zarysowany zakres tematyczny oraz sposób jego przedstawienia, opracowanie stanowi pozycje pionierską w polskiej literaturze ekonometrycznej."

Prof. Wanda Marcinkowska Lewandowska- Zakład Teorii Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Przedmowa 7

Wprowadzenie 9

O książce 12

Rozdział 1
Wprowadzenie do analizy danych przestrzennych 13

Rozdział 2
Podstawowe operacje w programie R CRAN 17
2.1. R CRAN - o programie 17
2.2. Korzystanie z pomocy 18
2.3. Pakiety 20
2.4. Język programu R CRAN 20
2.5. Wprowadzanie danych 21
2.6. Operacje na obiektach 24
2.7. Podstawowe statystyki 27
2.8. Grafika 34
2.9. Regresja 37
2.10. Przetwarzanie wyników 42
2.11. Obserwacje nietypowe (outliersy) 42
2.12. Wprowadzanie danych przestrzennych 47
2.13. Tworzenie map 49

Rozdział 3
Macierze wag 55
3.1. Współrzędne środków regionów 57
3.2. Macierze sąsiedztwa według kryterium wspólnej granicy 58
3.3. Macierz k najbliższych sąsiadów 59
3.4. Macierz sąsiadów w promieniu d km 61
3.5. Macierz wag według kryterium odwrotności odległości 63
3.6. Podsumowywanie macierzy wag 63
3.7. Interaktywna edycja listy sąsiadów 67

Rozdział 4
Statystyki globalne i lokalne 69
4.1. Statystyka globalna I Morana (Moran I) 72
4.2. Statystyka globalna C Geary'ego (Geary C) 81
4.3. Statystyki join-count 83
4.4. LISA - Local Indicators of Spatial Associations 89
4.5. Statystyka lokalna Morana I (Local Moran) 90
4.6. Statystyka lokalna Geary'ego C (Local Geary) 96
4.7. Lokalna statystyka Gi (Getis-Ord G) 96

Rozdział 5
Wariogram i korelogram 101
5.1. Wariogram - wprowadzenie teoretyczne 101
5.2. Przygotowanie danych 103
5.3. Liczenie i rysowanie wariogramu 105
5.4. Wariogram skalowany 108
5.5. Przetwarzanie wyników wariogramu 110
5.6. Porównania graficzne wariogramów 112
5.7. Obwiednie wariogramu 113
5.8. Ręczne dopasowanie wariogramu 114
5.9. Estymacja wariogramu 116
5.10. Korelogram - wprowadzenie teoretyczne 119
5.11. Licznie i rysowanie korelogramu 119

Rozdział 6
Modelowanie przestrzenne 123
6.1. Modele liniowe 123
6.2. Test Breuscha-Pagana (BP test) 124
6.3. Test Morana 125
6.4. Testy LM 130
6.5. Modele przestrzenne 132
6.6. Test LR 134
6.7. Kryteria informacyjne 135
6.8. Prognozy przestrzenne 142

Indeks komend i pojęć 147

Aneks 1 - Specyfikacja zbioru danych 153
Aneks 2 - Zawartość płyty CD 154
Aneks 3 - Specyfikacja podziału regionalnego 155

Bibliografia 157

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku