• Transport kolejowy. Wyzwania i innowacje

Na przestrzeni dwóch wieków kolej przeszła wiele zmian. Począwszy od źródeł zasilania, infrastruktury, dostępności, znaczenia w gospodarce, po unowocześniony tabor, szybkość i komfort jazdy. Współczesne społeczeństwa stawiają coraz to większe wyzwania przewoźnikom, wymuszając zmiany czyniące kolej bardziej konkurencyjną formą transportu. Dodatkowo zmiany klimatyczne powodują konieczność szukania bardziej ekologicznych rozwiązań zarówno w zakresie zasilania taboru, jak i infrastruktury kolejowej. Istotnym czynnikiem jest również minimalizowanie ingerencji nowo powstałych inwestycji z zakresu transportu kolejowego w środowisko naturalne. Ważnym aspektem jest także postęp technologiczny i powstałe dzięki niemu trendy. Ich wpływ skutkuje coraz nowszymi rozwiązaniami dotyczącymi szybkości przemieszczania się i komfortu podróży. Wśród omówionych przez Autorów zagadnień m.in.: • kolej dużych prędkości, kolej magnetyczna, kolej wodorowa, • hyperloop, • pociągi wysoce zautomatyzowane i autonomiczne, • Internet of Trains, • zastosowanie dronów i statków latających w transporcie kolejowym, • oddziaływanie transportu kolejowego na środowisko, • transport kolejowy w realiach wojny rosyjsko-ukraińskiej, • rola Polski w inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku. Książka jest efektem badań i analiz prowadzonych przez młodych logistyków, rozpoczynających swoją karierę zawodową. Holistyczne ujęcie analizowanej tematyki umożliwia uchwycenie współczesnych problemów transportu kolejowego z punktu widzenia młodego pokolenia, co dodatkowo podnosi walory poznawcze monografii.

Podtytuł Transport kolejowy. Wyzwania i innowacje
Autor Dorota Dziedzic, Monika Ziółko (red.)
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 236
69.00 48.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
44.85
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-757-1
Na przestrzeni dwóch wieków kolej przeszła wiele zmian. Począwszy od źródeł zasilania, infrastruktury, dostępności, znaczenia w gospodarce, po unowocześniony tabor, szybkość i komfort jazdy. Współczesne społeczeństwa stawiają coraz to większe wyzwania przewoźnikom, wymuszając zmiany czyniące kolej bardziej konkurencyjną formą transportu. Dodatkowo zmiany klimatyczne powodują konieczność szukania bardziej ekologicznych rozwiązań zarówno w zakresie zasilania taboru, jak i infrastruktury kolejowej. Istotnym czynnikiem jest również minimalizowanie ingerencji nowo powstałych inwestycji z zakresu transportu kolejowego w środowisko naturalne. Ważnym aspektem jest także postęp technologiczny i powstałe dzięki niemu trendy. Ich wpływ skutkuje coraz nowszymi rozwiązaniami dotyczącymi szybkości przemieszczania się i komfortu podróży.
Wśród omówionych przez Autorów zagadnień m.in.:
• kolej dużych prędkości, kolej magnetyczna, kolej wodorowa,
• hyperloop,
• pociągi wysoce zautomatyzowane i autonomiczne,
• Internet of Trains,
• zastosowanie dronów i statków latających w transporcie kolejowym,
• oddziaływanie transportu kolejowego na środowisko,
• transport kolejowy w realiach wojny rosyjsko-ukraińskiej,
• rola Polski w inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku.

Książka jest efektem badań i analiz prowadzonych przez młodych logistyków, rozpoczynających swoją karierę zawodową. Holistyczne ujęcie analizowanej tematyki umożliwia uchwycenie współczesnych problemów transportu kolejowego z punktu widzenia młodego pokolenia, co dodatkowo podnosi walory poznawcze monografii.

Wstęp 11

Rozdział 1
Kolej dużych prędkości - Jakub Chowaniak, Joanna Ćwik, Daniel Gosiewski 13
1.1. Historia kolei dużych prędkości 14
1.2. Czym jest kolej dużych prędkości − różnice w definicjach 15
1.3. Klasyfikacja kolei dużych prędkości ze względu na modele funkcjonalne ruchu po liniach dużych prędkości 16
1.4. Obecni liderzy kolei dużych prędkości 18
1.5. Przyszłość KDP 22
Bibliografia 23

Rozdział 2
Kolej magnetyczna jako alternatywa dla kolei tradycyjnej - Konrad Obora i Karyna Lukuts 25
2.1. Definicja kolei magnetycznej i sposób jej działania 26
2.2. Historia kolei magnetycznej 28
2.3. Obecne linie kolei magnetycznej o zastosowaniu komercyjnym 30
2.4. Kolej magnetyczna w Polsce 32
2.5. Porównanie kolei magnetycznej z koleją konwencjonalną 34
Bibliografia 36

Rozdział 3
Hyperloop - transport przyszłości czy science fiction? - Karol Kończak, Jakub Stachnik 39
3.1. Historia zastosowania rur próżniowych 40
3.2. Przedsiębiorstwa rozwijające technologię Hyperloop 41
Bibliografia 47

Rozdział 4
Pociągi wysoce zautomatyzowane i autonomiczne przyszłością kolei - Alicja Bulanda 49
4.1. Systemy wykorzystywane w zautomatyzowanych pociągach 50
4.2. Przykłady kolei wysoce zautomatyzowanej na świecie 51
4.3. Autonomia w transporcie kolejowym 55
4.4. Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z autonomicznymi pociągami 57
Bibliografia 60

Rozdział 5
Zastosowanie wodoru w transporcie kolejowym jako przykład innowacji w logistyce - Piotr Kozłowski, Patryk Pliszczyński 63
5.1. Innowacyjność w kolei 64
5.2. Emisyjność kolei 66
5.3. Wodór jako paliwo 68
5.4. Ceny paliwa wodorowego 71
5.5. Wodór w kolei 72
Bibliografia 73

Rozdział 6
Kolej wodorowa - Ahneshka Kominch 77
6.1. Historia kolei wodorowej 78
6.2. Obszary zastosowania kolei wodorowej 79
6.3. Kolej wodorowa na świecie 79
6.4. HydroFLEX - pociąg wodorowy w Wielkiej Brytanii 80
6.5. Zalety i wady wykorzystania kolei wodorowej 81
Bibliografia 83

Rozdział 7
Przyszłość kolei, czyli Internet of Trains oraz inne rozwiązania przemysłu 4.0 - Wiktoria Łyko, Sylwia Kołodziej, Tomasz Listwan, Piotr Maciejowski 85
7.1. Transformacja cyfrowa w transporcie kolejowym 86
7.2. Sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa i Big Data w transporcie kolejowym 87
7.3. Narzędzia Internet of Trains 89
7.4. Zalety koncepcji Internet of Trains 90
7.5. Aplikacje mobilne usprawniające przejazd środkami transportu kolejowego 92
Bibliografia 94

Rozdział 8
Zastosowanie dronów i statków latających w transporcie kolejowym - Joanna Złotek 97
8.1. Podział i problemy infrastruktury kolejowej 97
8.2. Praktyczne zastosowania dronów w skali światowej 99
8.3. Zastosowanie dronów kolejowych w Polsce 103
8.4. Problemy i ograniczenia wykorzystania dronów w transporcie kolejowym 105
Bibliografia 107

Rozdział 9
Oddziaływanie transportu kolejowego na środowisko - aspekt ograniczania energochłonności kolei - Katarzyna Momot 109
9.1. Energochłonność kolei oraz rozwiązania na rzecz jej ograniczania 110
9.2. CEEK - Centrum Efektywności Energetycznej Kolei i jego inicjatywy 111
9.3. Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w transporcie kolejowym 112
9.4. Rekuperacja energii w transporcie kolejowym 113
9.5. Eco-driving w transporcie kolejowym 114
Bibliografia 115

Rozdział 10
Wybrane aspekty negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko - problem hałasu i kolizji kolejowych ze zwierzętami - Katarzyna Momot 119
10.1. Hałas w transporcie kolejowym i sposoby ograniczania jego uciążliwości 120
10.2. Rozwiązanie RUCONBAR − Rubberised Concrete Noise Barriers 123
10.3. Oddziaływanie transportu kolejowego na faunę − problematyka kolizji zwierząt z pociągami 124
10.4. Systemy ochrony zwierząt w obszarze linii kolejowych 126
10.5. Urządzenie Ochrony Zwierząt UOZ-1 129
Bibliografia 131

Rozdział 11
Podmiejska kolej aglomeracyjna w Polsce na przykładzie wybranych przedsiębiorstw - Monika Cybula, Natalia Gembacz 133
11.1. Przegląd literatury 134
11.2. Łódzka Kolej Aglomeracyjna 134
11.3. Koleje Małopolskie 137
Bibliografia 141

Rozdział 12
Wpływ Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej na sytuację komunikacyjną w regionie - Mateusz Jałowiec 143
12.1. Historia powstania Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej 144
12.2. Etapy powstawania PKA 145
12.3. Rozszerzenie działalności Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej 147
Bibliografia 151

Rozdział 13
Analiza dostępności transportu kolejowego z Tarnowa do Nowego Sącza - Kamil Pawłowski 153
13.1. Rozwój regionu a dostępność transportowa 154
13.2. Metodyka badań własnych 155
13.3. Analiza rozkładu jazdy 155
Bibliografia 160

Rozdział 14
Rozwój i przyszłość kolei w Chinach - Krystian Gaudyn 163
14.1. Plan pięcioletni 164
14.2. Rozwój wewnętrzny 165
14.3. Rozwój zewnętrzny 169
Bibliografia 172

Rozdział 15
Rozwój szwajcarskiej turystyki kolejowej na przykładzie pociągu Glacier Express - Maja Łozińska 175
15.1. Proces rozwoju turystyki kolejowej, czyli historia w pigułce 176
15.2. Początki Expressu Lodowcowego 178
15.3. Przebieg trasy Glacier Express 178
15.4. Modernizacja wagonów 181
15.5. Glacier Express a pasażerowie 181
15.6. Metodyka badań 181
Bibliografia 183

Rozdział 16
Znaczenie transportu kolejowego w realiach wojny rosyjsko-ukraińskiej - Bartosz Buchała, Maciej Czerepak 185
16.1. Znaczenie transportu kolejowego w Ukrainie w czasie wojny 186
16.2. Transport kolejowy − „Druga Armia Ukrainy" 186
16.3. Militarne wyzwania transportu kolejowego 187
16.4. Transport zboża z Ukrainy w czasie wojny 190
16.5. Przyszłość ukraińskiej kolei 190
Bibliografia 191

Rozdział 17
Rola Polski w inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku - Andżelika Szymańska, Maja Wilusz 193
17.1. Przegląd literatury 194
17.2. Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku 195
17.3. Polska kolej a Nowy Jedwabny Szlak 196
17.4. Zagrożenia dla rozwoju koncepcji w Polsce i na świecie 198
Bibliografia 200

Rozdział 18
Problem różnego rozstawu torów w Europie - Kamila Dudek, Katarzyna Giermańska 203
18.1. Rys historyczny i prekursor lokomotywy parowej 204
18.2. Szerokość torów w krajach europejskich 205
18.3. Pozytywne aspekty ujednolicenia szerokości rozstawu torów 207
18.4. Przejazd między granicami kolei o różnej szerokości 208
18.5. Systemy automatycznej zmiany rozstawu kół 209
18.6. Zalety i wady automatycznej zmiany rozstawu kół 210
18.7. Następca systemu SUW 2000 211
18.8. Projekt Rail Baltica 212
18.9. Zmiana szerokości torów w Ukrainie 214
Bibliografia 215

Rozdział 19
Trendy w zainteresowaniu podróżami koleją w Polsce - Wiktoria Puzio, Julia Kuczaty 217
19.1. Przegląd literatury 218
19.2. Metodyka badań 219
19.3. Wyniki badań 220
Bibliografia 224

Rozdział 20
Badanie satysfakcji pasażerów kolei na trasie Kraków Główny − Warszawa Centralna - Aleksandra Skrzypek 227
20.1. Przegląd literatury 228
20.2. Metodyka badań 229
20.3. Charakterystyka próby badawczej 229
20.4. Wyniki badań 230
Bibliografia 236

Recenzja: Prof. UWSB dr hab. Andrzej Kuriata

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku