• Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce

Podtytuł Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce
Autor Bożena Kołosowska
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 200
45.00 33.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
31.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-558-4

Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym przedstawiająca problem finansowania MŚP poprzez rynek kapitałowy w tak szerokim wy­miarze.

Stanowi ciekawy przyczynek w dyskusji na temat zarządzania kapitałami MŚP, decyzji kapitałowych i barier stanowiących o wyborach strategii finanso­wania MŚP w środowisku naukowym, jak i praktyce. Ta dyskusja jest bardzo potrzebna, gdyż praktykom, jak również teoretykom pozwala zaprezento­wać nie tylko nowe podejścia i instrumenty, które mogą zwiększyć dostępność kapitału, ale również uwarunkowania, którymi powinny kierować się MŚP podejmując decyzje finansowe. Stworzy realną konkurencję dla banków, które będą zmuszone zmienić podejście do finansowania małych i śred­nich przedsiębiorstw.

Zrodziłoby to nadzieję na powstanie systemu, który przedsiębiorcom poszukującym kapitału stworzy możliwość wyboru pomiędzy ofertą banków a ak­tywnym udziałem na rynkach kapitałowych.

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2011 11
1.1. Teoretyczne i pragmatyczne podejście do problemu definiowania pojęcia przedsiębiorstwa 11
1.2. Istota oraz definicje małego i średniego przedsiębiorstwa 15
1.2.1. Kryteria ilościowe 16
1.2.2. Kryteria jakościowe 19
1.3. Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw (w świetle badań prowadzonych w Polsce) 22
1.4. Ewidencja księgowo-podatkowa i sprawozdawczość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw 33
1.5. Ogólna sytuacja przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2011 39

Rozdział 2
Teoria i praktyka źródeł finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw 51
2.1. Teoretyczne zagadnienia dotyczące źródeł finansowania działalności podmiotów gospodarczych 51
2.1.1. Kapitał i źródła finansowania w ujęciu teoretycznym 52
2.1.2. Klasyfikacja kapitałów 53
2.2. Satyczne mierniki oceny poziomu zadłużenia 61
2.3. Dostęp przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł bankowych 65
2.3.1. Regulacje ostrożnościowe dotyczące działalności kredytowej banków ograniczające dostęp przedsiębiorstw do kredytów 66
2.3.2. Działania banków funkcjonujących w Polsce w zakresie udzielanych kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2005-2012 70

Rozdział 3
Rynek Catalyst jako źródło pozyskania kapitału dłużnego dla małych i średnich przedsiębiorstw 85
3.1. Rynek finansowy - podstawowe zagadnienia teoretyczne 85
3.2. Główne założenia i zasady funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu akcjami i obligacjami w Polsce 91
3.3. Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa 94
3.4. Ocena rynku Catalyst obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa sektora MŚP w Polsce w latach 2009-2012 106

Rozdział 4
Alternatywny System Obrotu NewConnect 121
4.1. Wymogi dopuszczeniowe i obowiązki informacyjne emitentów na Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect 121
4.2. New Connect na tle innych alternatywnych systemów obrotu akcjami w Europie 128
4.3. Debiuty na Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect w latach 2007-2013 137
4.4. Koszty wejścia i obecności spółek na Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect 153
4.5. Przejście spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect na rynek regulowany GPW - uwarunkowania i ocena finansowych konsekwencji 160

Zakończenie 169
Bibliografia 175
Akty prawne 175
Książki i artykuły 176
Inne źródła 188
Strony internetowe 192
Spis wykresów 195
Spis schematów 196
Spis tabel 197

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku