• Rozliczanie wartości firmy w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości (wyd. II)

Książka ma charakter aplikacyjny i może stanowić wartość dla praktyków z zakresu rachunkowości, jak też dla osób zainteresowanych rachunkowo­ścią i finansami przedsiębiorstwa. Do szczególnych walorów pragmatycznych monografii zaliczyć należy opracowanie: - procedury rozliczania wartości firmy dla polskich jednostek gospodarczych, uwzględniającej zarówno specyfikę polskiego rynku, jak i zalecenia mię­dzynarodowych regulacji rachunkowości, - wzoru raportu w formie tabelaryczno-opisowej z rozliczania wartości firmy, dostosowany do wymogów proponowanej procedury i mający na celu kompleksowe wspomaganie procesu monitorowania poziomu wartości firmy. Oprócz powyższych dokonań książka odnosi się do szeregu ważnych dla praktyki kwestii, takich jak: wyceny w wartości godziwej, co jest zgodne z międzynarodowymi regulacjami rachunkowości, możliwości adekwatnego odzwierciedlenia zużycia wartości firmy, możliwości generowania użytecz­nych informacji ekonomicznych w sprawozdaniu finansowym jednostk

Podtytuł Rozliczanie wartości firmy w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości (wyd. II)
Autor Małgorzata Cieciura
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 224
48.00 34.56
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
31.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-160-9
Książka ma charakter aplikacyjny i może stanowić wartość dla praktyków z zakresu rachunkowości, jak też dla osób zainteresowanych rachunkowo­ścią i finansami przedsiębiorstwa.

Do szczególnych walorów pragmatycznych monografii zaliczyć należy opracowanie:
- procedury rozliczania wartości firmy dla polskich jednostek gospodarczych, uwzględniającej zarówno specyfikę polskiego rynku, jak i zalecenia mię­dzynarodowych regulacji rachunkowości,
- wzoru raportu w formie tabelaryczno-opisowej z rozliczania wartości firmy, dostosowany do wymogów proponowanej procedury i mający na celu kompleksowe wspomaganie procesu monitorowania poziomu wartości firmy.

Oprócz powyższych dokonań książka odnosi się do szeregu ważnych dla praktyki kwestii, takich jak: wyceny w wartości godziwej, co jest zgodne z międzynarodowymi regulacjami rachunkowości, możliwości adekwatnego odzwierciedlenia zużycia wartości firmy, możliwości generowania użytecz­nych informacji ekonomicznych w sprawozdaniu finansowym jednostki, czy też możliwości indywidualnego podejścia do rozliczania specyficznego składnika majątku, jakim jest wartość firmy.

Wskazana monografia jest niezwykle potrzebna na polskim rynku wydawniczym, gdyż pozwala zrozumieć konieczność ujmowania wartości firmy z punktu widzenia rachunkowości, ale również pozwala na kreowanie w praktyce lepszych rozwiązań dla podmiotu gospodarczego.
Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Beaty Filipiak

Wstęp 5
Rozdział 1

Wartość firmy jako kategoria ekonomiczna 11

1.1. Wartość firmy i jej znaczenie rynkowe 11

1.2. Czynniki endo- i egzogeniczne kształtujące wartość firmy 20

1.3. Procedura pomiaru wartości firmy 27

1.4. Wartość firmy a wartość przedsiębiorstwa 37
Rozdział 2

Nabyta wartość firmy jako konsekwencja połączeń i przekształceń przedsiębiorstw 41

2.1. Przesłanki połączeń i przekształceń jednostek gospodarczych 41

2.2. Typy połączeń i przekształceń przedsiębiorstw 49

2.3. Stan prawny i perspektywy połączeń i przekształceń jednostek gospodarczych w Polsce 56

2.4. Powstawanie nabytej wartości firmy w procesie rozliczania połączeń i przekształceń jednostek gospodarczych 61
Rozdział 3

Metody rozliczania wartości firmy w regulacjach rachunkowości 73

3.1. Geneza i znaczenie rozliczania wartości firmy w ujęciu księgowym 73

3.2. Rozliczanie wartości firmy w regulacjach polskich 80

3.3. Zasady rozliczania wartości firmy zawarte w Dyrektywach Unii Europejskiej 87

3.4. Rozliczanie wartości firmy według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 93

3.5. Rozbieżności występujące między polskim prawem a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości - pożądane kierunki zmian 113
Rozdział 4

Problemy i dylematy rozliczania wartości firmy w polskich jednostkach gospodarczych 119

4.1. Założenia przyjęte w procesie badań 119

4.2. Badanie sposobu rozliczania wartości firmy w polskich przedsiębiorstwach 125

4.3. Wpływ sposobu rozliczania wartości firmy na sytuację finansową jednostki gospodarczej z uwzględnieniem zachowania naczelnej zasady rachun­kowości 138

4.4. Analiza SWOT sposobów rozliczania wartości firmy 153
Rozdział 5

Proponowane kierunki zmian w rozliczaniu wartości firmy w polskich jednostkach gospodarczych 161

5.1. Proponowana procedura rozliczania wartości firmy 161

5.2. Warunki i etapy wdrażania proponowanej procedury w polskich jednostkach gospodarczych 178

5.3. Korzyści wynikające z zastosowania przyjętego sposobu rozliczania wartości firmy 183
Zakończenie 189

Załącznik nr 1 191

Załącznik nr 2 201

Załącznik nr 3 209

Literatura 211

Akty prawne 217

Spis tabel 218

Spis schematów 220

Spis wykresów 222

Dr inż. Małgorzata Cieciura jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Rachunkowości i Controllingu Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Współpracuje również z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu - Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. Jest cenionym dydaktykiem z wieloletnim stażem. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień dotyczących systemu rachunkowości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej w kontekście generowania użytecznej informacji ekonomicznej. Od początku pracy naukowej konsekwentnie buduje swój dorobek naukowy, czego wyrazem jest szeroki zakres publikacji. Jest współautorką opublikowanych w wydawnictwie CeDeWu książek: „Rachunkowość dla Ciebie. Rachunkowość finansowa" i „Rachunek kosztów w ochronie środowiska" oraz autorką ponad 40 artykułów wydanych w periodykach naukowych i zeszytach teoretycznych wielu ośrodków akademickich.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku