• Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski

Kształtowanie się międzynarodowej konkurencyjności gospodarki każdego z krajów jest zagadnieniem wieloaspektowym i złożonym, a jego zgłębienie i analiza ma znaczenie nie tylko dla rozwoju teorii międzynarodowej współpracy ekonomicznej, ale także dla polityki i praktyki gospodarczej. Monografia składa się z ośmiu autorskich opracowań zawierających wyniki analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na kształtowanie się konkurencyjności eksportu kraju goszczącego, na przykładzie Polski. Przedstawiono w niej: - istotę konkurencyjności eksportu i mierniki służące do jej pomiaru i oceny, - współzależności zachodzące między napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a eksportem kraju goszczącego i jego konkurencyjnością w wybranych teoriach ekonomicznych, - znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla kształtowania się konkurencyjności gospodarki Polski, - analizę zmian konkurencyjności polskiego eksportu w latach 2001-2010, - korelację zachodzącą pomiędzy napływem BIZ

Podtytuł Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski
Autor Stanisław Wydymus, Elżbieta Bombińska, Bożena Pera (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 227
46.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-205-7

Kształtowanie się międzynarodowej konkurencyjności gospodarki każdego z krajów jest zagadnieniem wieloaspektowym i złożonym, a jego zgłębienie i analiza ma znaczenie nie tylko dla rozwoju teorii międzynarodowej współpracy ekonomicznej, ale także dla polityki i praktyki gospodarczej.

Monografia składa się z ośmiu autorskich opracowań zawierających wyniki analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na kształtowanie się konkurencyjności eksportu kraju goszczącego, na przykładzie Polski. Przedstawiono w niej:
- istotę konkurencyjności eksportu i mierniki służące do jej pomiaru i oceny,
- współzależności zachodzące między napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a eksportem kraju goszczącego i jego konkurencyjnością w wybranych teoriach ekonomicznych,
- znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla kształtowania się konkurencyjności gospodarki Polski,
- analizę zmian konkurencyjności polskiego eksportu w latach 2001-2010,
- korelację zachodzącą pomiędzy napływem BIZ do poszczególnych branż produkcji przemysłowej w Polsce a dynamiką rozwoju ich sprzedaży na ryn­ki zagraniczne,
- skutki napływu kapitału zagranicznego dla zmian struktury produkcji przemysłowej w Polsce,
- tendencje rozwoju polskiego przemysłu spożywczego, uwzględniające napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do tego sektora,
- analizę wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój eksportu usług z Polski.

Książka adresowana jest do pracowników naukowych, studentów różnych kierunków ekonomicznych, szczególnie międzynarodowych stosunków go­spodarczych, praktyków oraz tych wszystkich, których interesują procesy zachodzące w gospodarce Polski oraz jej pozycja w Unii Europejskiej i go­spodarce światowej.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary (Stanisława Klima) 11
1.1. Podstawowe zagadnienia dotyczące międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 11
1.2. Determinanty konkurencyjności gospodarki 17
1.3. Mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 25
Bibliografia 33

Rozdział 2
Teoretyczne zależności między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a eksportem i jego konkurencyjnością (Elżbieta Bombiń­ska) 35
2.1. Komplementarność i substytucyjność wymiany handlowej i BIZ w wybranych teoriach handlu międzynarodowego 36
2.2. Współzależności między przepływami towarowymi i kapitałowymi w świetle wybranych teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych 40
2.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a wymiana handlowa w teorii integracji 45
2.4. Rola napływu BIZ w kształtowaniu konkurencyjności eksportu kraju goszczącego 48
Bibliografia 51

Rozdział 3
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski (Wojciech Zysk) 53
3.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie - analiza stanu napływu 53
3.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na tle innych krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej (UE-12) 55
3.3. Międzynarodowa konkurencyjność a atrakcyjność inwestycyjna Polski 58
3.4. Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym 65
3.4.1. Uwagi wstępne 65
3.4.2. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego - liczba podmiotów w latach 2000-2009 66
3.4.3. Spółki z kapitałem zagranicznym - działalność eksportowa w latach 2000-2009 67
3.4.4. Działalność eksportowa największych spółek z udziałem zagranicznym 68
3.5. Perspektywy zmian międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Polski 69
Bibliografia 73

Rozdział 4
Konkurencyjność polskiego eksportu w latach 2001-2010 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (Agnieszka Głodowska) 77
4.1 Metoda badawcza 78
4.2. Konkurencyjność polskiego eksportu według podstawowych wskaźników ilościowych i względnych 78
4.3. Struktura geograficzna i towarowa eksportu Polski w latach 2001-2010 85
4.4. Analiza konkurencyjności polskiego eksportu z wykorzystaniem modelu stałych udziałów w rynku CMS (Constant-Market Share Analysis) 97
Bibliografia 101

Rozdział 5
Znaczenie BIZ w kształtowaniu się konkurencyjnej oferty polskiego eksportu (Henryk Czubek) 103
5.1. Współistnienie napływu BIZ i wzrostu eksportu w polskiej gospodarce 103
5.2. Struktura BIZ w Polsce w latach 2003-2009 106
5.3. Związek pomiędzy branżową koncentracją BIZ i branżową dynamiką eksportu w Polsce 112
Bibliografia 117

Rozdział 6
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie (Marek Maciejewski) 119
6.1. Konkurencyjność branżowych sektorów polskiego eksportu a napływ a działalność firm z udziałem kapitału zagranicznego 119
6.2. Zmiany struktury polskiego eksportu a jego konkurencyjność na tle państw Unii Europejskiej 127
6.3. Pozycja konkurencyjna polskiego eksportu na rynku niemieckim 138
Bibliografia 142
Aneks statystyczny 143

Rozdział 7
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego (Agnieszka Hajdukiewicz) 175
7.1 Stan i tendencje rozwojowe polskiego przemysłu spożywczego 176
7.2 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim przemyśle spożywczym 181
7.3. Wielkość i struktura polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi 186
7.4 Pozycja konkurencyjna Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi 189
7.5. Oddziaływanie BIZ na procesy rozwojowe i poprawę konkurencyjności międzynarodowej przemysłu spożywczego 194
Bibliografia 200

Rozdział 8
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a eksport usług (Bożena Pera) 201
8.1. Istota usług 201
8.2. Znaczenie sektora usług i wymiany handlowej nimi w Polsce na tle trendów światowych 204
8.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim sektorze usług w latach 2004-2009 208
8.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a kierunki rozwoju polskiego sektora usług 213
8.5. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polski eksport usług 219
Bibliografia 223

Wnioski końcowe 225
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku