• Udziałowe papiery wartościowe na rynkach międzynarodowych. ADR EDR ADR (wyd. II)

Podtytuł Udziałowe papiery wartościowe na rynkach międzynarodowych. ADR EDR ADR (wyd. II)
Autor Wioletta Nawrot
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 158
39.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-113-5
Pierwsza pozycja na ten temat na rynku polskim. Przedstawiono w niej w sposób kompleksowy tematykę związaną z istotą kwitów depozytowych, obszarami ich zastosowania (gromadzenia kapitału przez podmioty gospodarcze bądź poprawy swego wizerunku). Wioletta Nawrot przedstawia procedury związane z emisją kwitów depozytowych oraz ich umarzaniem, a także uwarunkowania formalnoprawne związane z kwotowaniem kwitów depozytowych na wybranych rynkach giełdowych. Jej czytelnikami mogą być studenci uczelni ekonomicznych, pracownicy domów maklerskich oraz pracownicy określonych komórek finansowych przedsiębiorstw. Książka może być włączona do zestawu lektur takich przedmiotów wykładanych na wyższych uczelniach, jak rynek finansowy czy papiery wartościowe...

Rozdział 1
Udziałowe papiery wartościowe na rynku finansowym
1.1. Konstrukcja rynku finansowego
1.2. Papiery wartościowe jako instrumenty rynku finansowego
1.3. Instrumenty finansowe emitowane przez firmy
1.3.1. Instrumenty o charakterze dłużnym
1.3.2. Instrumenty o charakterze udziałowym
1.4. Kwity depozytowe jako szczególna postać udziałowych papierów
wartościowych
Rozdział 2
Istota kwiatów depozytowych
2.1. Historia kwitów depozytowych
2.2. Pojęcie kwitów depozytowych
2.3. Konstrukcja prawna kwitów depozytowych
2.4. Powiązanie kwitów depozytowych z akcjami
2.5. Rodzaje kwitów depozytowych
2.5.1. Kryterium geograficzne
2.5.2. Podział kwitów depozytowych według celu emisji
2.5.3. Rodzaje kwitów depozytowych ze względu na formę obrotu
2.5.4. Podział kwitów depozytowych z uwzględnieniem rodzaju emisji
2.5.5. Poziom emisji jako kryterium podziału kwitów depozytowych
Rozdział 3
Obszary zastosowania kwitów depozytowych
3.1. Kwit depozytowy jako instrument finansowania firm
3.2. Rola kwitów depozytowych w procesach prywatyzacyjnych
3.3. Fuzje i przejęcia z zastosowaniem kwitów depozytowych
Rozdział 4
Emisja i umarzanie kwitów depozytowych
4.1. Program emisji kwitów depozytowych i jego uczestnicy
4.1.1. Schemat programu kwitów depozytowych
4.1.2. Podmioty towarzyszące spółce w emisji kwitów depozytowych
4.1.3. Stosunki obligacyjne pomiędzy uczestnikami programów
emisji kwitów depozytowych
4.2. Procedura emisji i umarzania kwitów depozytowych
4.3. Korzyści i zagrożenia dla głównych uczestników programów kwitów
depozytowych
4.3.1. Korzyści i zagrożenia dla spółki
4.3.2. Korzyści i zagrożenia dla inwestorów
4.3.3. Korzyści i zagrożenia dla giełdy krajowej i zagranicznej
Rozdział 5
Uwarunkowania formalnoprawne emisji i obrotu kwitami depozytowymi
na wybranych rynkach
5.1. Teoretyczne przesłanki wyboru miejsca emisji kwitów depozytowych
i ich obrotu
5.2. Emisja ADR-ów i ich obrót w Stanach Zjednoczonych
5.2.1. Rynek finansowy w Stanach Zjednoczonych - Nowy Jork jako
centrum finansowe
5.2.2. Regulacje prawne na rynku kwitów depozytowych
w Stanach Zjednoczonych
5.2.3. Warunki wprowadzenia kwitów depozytowych do obrotu
na rynku amerykańskim
5.2.4. Wymogi informacyjne wobec emitentów kwitów depozytowych
5.2.5. Organizacja obrotu kwitami depozytowymi na rynku
amerykańskim
5.3. Wprowadzenie GDR-ów na rynek w Wielkiej Brytanii
5.3.1. Brytyjski rynek finansowy - Londyn jako centrum finansowe
5.3.2. Uregulowanie rynku kwitów depozytowych w Wielkiej Brytanii
5.3.3. Emisja i obrót Globalnymi Kwitami Depozytowymi w Londynie
5.3.4. Obowiązki informacyjne emitenta kwitów depozytowych
5.4. Emisja EDR-ów we Francji
5.4.1. Rynek finansowy we Francji
5.4.2. Regulacje prawne na rynku Euro-Kwitów Depozytowych
5.4.3. Emisja kwitów depozytowych - wymogi formalnoprawne
5.4.4. Wymogi informacyjne
Rozdział 6
Dotychczasowe zastosowanie kwitów depozytowych na rynkach
międzynarodowych
6.1. Zasięg i rozmiary emisji kwitów depozytowych na rynkach
międzynarodowych
6.2. Programy kwitów depozytowych z udziałem polskich spółek
Rozdział 7
Perspektywy rozwoju międzynarodowego rynku kwitów depozytowych
Spis zastosowanych skrótów
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku