• Społeczna odpowiedzialność banków w kontekście walutowych kredytów hipotecznych

Banki stanowią specyficzną grupę podmiotów gospodarczych. Często zwraca się uwagę, że są one jednocześnie przedsiębiorstwami i instytucjami zaufania publicznego. Rodzi to większe oczekiwania - od banków oczekuje się wyższego poziomu społecznej odpowiedzialności niż wobec „zwykłych" przedsiębiorstw. Pojawia się zatem pytanie, czy podmioty sektora bankowego są skłonne brać na siebie taką odpowiedzialność. Czytelnik z książki dowie się: • czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu, • jaki poziom społecznej odpowiedzialności reprezentują działające w Polsce banki komercyjne, • jakie są najlepsze praktyki banków w zakresie społecznej odpowiedzialności, • czy banki udzielające walutowych kredytów hipotecznych postępowały w sposób społecznie odpowiedzialny? „Podstawą odpowiedzialności instytucji sektora bankowego jest jakość relacji z klientem. Produkty kredytowe są bardzo potrzebnym instrumentem finansowym, z drugiej strony pełne zrozumienie oferty instytucji finansowych przez klienta c

Podtytuł Społeczna odpowiedzialność banków w kontekście walutowych kredytów hipotecznych
Autor Tomasz J. Dąbrowski, Katarzyna Majchrzak
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 166
55.00 39.60
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35.75
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-821-9
Banki stanowią specyficzną grupę podmiotów gospodarczych. Często zwraca się uwagę, że są one jednocześnie przedsiębiorstwami i instytucjami zaufania publicznego. Rodzi to większe oczekiwania - od banków oczekuje się wyższego poziomu społecznej odpowiedzialności niż wobec „zwykłych" przedsiębiorstw. Pojawia się zatem pytanie, czy podmioty sektora bankowego są skłonne brać na siebie taką odpowiedzialność.

Czytelnik z książki dowie się:
• czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu,
• jaki poziom społecznej odpowiedzialności reprezentują działające w Polsce banki komercyjne,
• jakie są najlepsze praktyki banków w zakresie społecznej odpowiedzialności,
• czy banki udzielające walutowych kredytów hipotecznych postępowały w sposób społecznie odpowiedzialny?


„Podstawą odpowiedzialności instytucji sektora bankowego jest jakość relacji z klientem. Produkty kredytowe są bardzo potrzebnym instrumentem finansowym, z drugiej strony pełne zrozumienie oferty instytucji finansowych przez klienta ciągle stanowi wyzwanie i może generować ryzyko, zarówno dla klienta, jak i banku. Walutowe kredyty hipoteczne są kompleksowymi produktami bankowymi, w których dobre zrozumienie skutków ich zaciągnięcia przez klienta było i jest szczególnie istotne. Cenne jest, że dyskusja na ten temat została podjęta i przeanalizowana z perspektywy wyzwań dla sektora bankowego, w tym odpowiedzialności społecznej branży finansowej."
Irena Pichola
Partner, Lider Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte Advisory Sp. z o.o.
Aleksandra Stanek-Kowalczyk
Starszy Menedżer, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte Advisory Sp. z o.o.


„Podejmowanie prac dotyczących społecznej odpowiedzialności banków w kontekście tak kontrowersyjnych zachowań jak te, obserwowane w związku z walutowymi kredytami hipotecznymi jest potrzebne zarówno z punktu widzenia nauki, ale również i praktyki. Recenzowana praca jest nowatorska na polskim rynku wydawniczym. Z pewnością znajdzie wielu czytelników, zarówno w środowisku naukowym z zakresu CSR i teorii zarządzania, jak i wśród przedstawicieli branży finansowej."
prof. ALK dr hab. Bolesław Rok
Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
(fragment recenzji)

Wstęp 9

Rozdział 1
Społeczna odpowiedzialność biznesu - zarys koncepcji 11
1.1. Różne ujęcia społecznej odpowiedzialności biznesu 12
1.2. Międzynarodowe inicjatywy, standardy i normy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu 19
1.3. Wpływ społecznej odpowiedzialności na sytuację ekonomiczną podmiotów gospodarczych 29

Rozdział 2
Społeczna odpowiedzialność banków w ujęciu sektorowym 41
2.1. Odpowiedzialność ekonomiczna banków 42
2.2. Odpowiedzialność prawna banków 48
2.3. Odpowiedzialność etyczna banków 54
2.4. Odpowiedzialność dyskrecjonalna banków 58

Rozdział 3
Społeczna odpowiedzialność banków - perspektywa liderów 63
3.1. Elementy polityki społecznej odpowiedzialności banków 63
3.1.1. Wartości korporacyjne 64
3.1.2. Kodeks etyczny 65
3.1.3. Dialog z interesariuszami 67
3.1.4. Społecznie odpowiedzialne produkty 68
3.1.5. Działania dyskrecjonalne 69
3.1.6. Ochrona środowiska naturalnego 70
3.1.7. Raportowanie społeczne 72
3.1.8. Rozwiązania organizacyjne 73
3.1.9. Elementy łączące politykę CSR ze strategią biznesową 75
3.1.10. Ocena polityki społecznej odpowiedzialności banków 76
3.2. Polityka społecznej odpowiedzialności banków - przykłady dobrych praktyk 78
3.2.1. Programy pracownicze, szkolenia i rozwój 80
3.2.2. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej 83
3.2.3. Zagadnienia konsumenckie 90
3.2.4. Środowisko naturalne 91

Rozdział 4
Ocena kredytów hipotecznych w walutach obcych z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu 95
4.1. Ocena walutowych kredytów hipotecznych z perspektywy stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w relacjach bank-klient 96
4.2. Podejście banków do walutowych kredytów hipotecznych jako do zagadnienia 99
4.3. Propozycje rozwiązań problemu walutowych kredytów hipotecznych a zdolność przedsiębiorstw bankowych do równoważenia interesów różnych grup interesariuszy 104
4.4. Ocena postępowania banków przez posiadaczy hipotecznych kredytów walutowych - wyniki badań 111

Podsumowanie 131
Bibliografia 135

Aneks 141
Załącznik 1. Kary nałożone na banki przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w latach 2009-2014 141
Załącznik 2. Pozycja banków komercyjnych w Rankingu Odpowiedzialnych Firm (2007-2014) 147
Załącznik 3. Przykłady działań promocyjnych prowadzonych przez banki w odniesieniu do hipotecznych kredytów walutowych 148
Załącznik 4. Ankieta - Społeczna odpowiedzialność banków a mieszkaniowe kredyty walutowe 149
Załącznik 5. Charakterystyka próby badawczej 154
Załącznik 6. Informacja o kredytach zaciągniętych przez osoby biorące udział w badaniu 156

Spis tabel 163
Spis rysunków i wykresów 165

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku