• Giełdy kapitałowe w Europie

Podtytuł Giełdy kapitałowe w Europie
Autor Urszula Ziarko-Siwek, (red.)
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 538
69.00 49.68
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
44.85
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-60089-73-6

Książka Giełdy kapitałowe w Europie jest pierwszą pozycją na polskim rynku wydawniczym tak szeroko opisującą poszczególne giełdy funkcjonujące na terytorium Europy. Celem opublikowania tej pozycji jest scharakteryzowanie wybranych rynków giełdowych Europy, zarówno tych o największej kapitalizacji i największych obrotach, jak i giełd niniejszych, które znajdują się już lub w niedługim czasie znajdą się w centrum zainteresowania innych giełd jako potencjalny rynek do przejęcia. Wśród opisanych giełd znajdują się giełdy, które są pełnoprawnymi członkami FESE: Athens Exchange, Bolsas y Mercados Espanoles, Borsa Italiana, Bratislava Stock Exchange, Bucharest Stock Exchange, Deutsche Borse AG, Euronext, Irish Stock Exchange, Ljubljana Stock Exchange, London Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange, OMX, Oslo Stock Exchange, SWX Swiss Exchange, Warsaw Stock Exchange, Wiener Borse AG, Budapesti Ertektózsde Rt. Ponadto, opisano także dwie giełdy, które są w stosunku do FESE tzw. Corresponding Members: Bulgarian Stock Exchange i Zagreb Stock Exchange.

Nie zabrakło tu także jednej giełdy instrumentów pochodnych ? Eurex. Argumentem za umieszczeniem tej właśnie giełdy przemawia fakt, iż jest to giełda, która nie jest opisywana jeszcze w literaturze polskiej, a jej znaczenie dla rozwoju rynku instrumentów pochodnych jest ogromne.

Konstrukcja każdego z rozdziałów jest bardzo podobna. Na początku została przedstawiona historia danego parkietu wraz ze scharakteryzowaniem najważniejszych uczestników rynku kapitałowego w danym kraju. Następnie opisano strukturę organizacyjną giełdy oraz podstawy prawne, które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania giełdy, wprowadzania instrumentów finansowych na parkiet, a także z punktu widzenia wypełniania obowiązków przez emitentów. W drugiej części każdego rozdziału Autorzy przedstawiają najważniejsze charakterystyki rynków, do których należą: podział rynku giełdowego, rodzaje notowanych instrumentów oraz funkcjonujący system notowań, a także rodzaje obowiązujących w nim zleceń giełdowych. W dalszej kolejności przedstawiane są dane liczbowe wskazujące na wielkość danej giełdy, takie jak: kapitalizacja, wielkość obrotów, czy liczba notowanych instrumentów.


Będąc aktywnym uczestnikiem regulowanego rynku giełdowego nie wystarczy już tylko być pilnym obserwatorem tego, co dzieje się na rynku krajowym. Niezbędna jest ciągła obserwacja wydarzeń na giełdach zagranicznych - to one w znacznej mierze wpływają na kształtowanie się zachowań inwestorów krajowych, na decyzje przez nich podejmowane.


Aby właściwie interpretować poszczególne zachowania na rynkach zagranicznych, należy znać między innymi specyfikę tamtejszych giełd oraz regulacje tam obowiązujące.


Książka Giełdy kapitałowe w Europie przybliża funkcjonowanie wybranych giełd kapitałowych w Europie.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Giełda papierów wartościowych w Wielkiej Brytanii - London Stock Exchange - Agnieszka Piekarzewska
1.1. Historia londyńskiej giełdy papierów wartościowych
1.2. Architektura rynku kapitałowego w Wielkiej Brytanii
1.3. Struktura organizacyjna London Stock Exchange
1.4. Podstawy prawne funkcjonowania London Stock Exchange
1.5. Charakterystyka rynku giełdowego
1.5.1. Podział rynku giełdowego
1.5.2. Notowane instrumenty
1.5.3. Systemy notowań
1.5.4. Rodzaje zleceń giełdowych
1.5.5. Indeksy giełdowe
1.6. Wielkość rynku giełdowego
1.7. London Stock Exchange na tle innych giełd świata
1.8. Corporate governance
1.9. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 2. Euronext - Jacek Truszkowski
2.1. Historia giełdy Euronext
2.2. Architektura rynku kapitałowego
2.3. Struktura organizacyjna
2.4. Podstawy prawne funkcjonowania
2.5. Charakterystyka rynku giełdowego
2.5.1. Podział rynku giełdowego
2.5.2. Notowane instrumenty
2.5.3. Systemy notowań
2.5.4. Rodzaje zleceń
2.5.5. Indeksy giełdowe
2.6. Wielkość rynku giełdowego
2.6.1. Kapitalizacja Euronext
2.6.2. Liczba notowanych instrumentów
2.6.3. Obroty
2.6.4. Liczba ofert publicznych
2.6.5. Euronext na tle innych giełd
2.7. Corporate governance
2.8. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 3. Giełda instrumentów pochodnych Eurex - Dariusz Zawadka
3.1. Historia rynku Eurex
3.2. Struktura organizacyjna Eurex
3.3. Podstawy prawne funkcjonowania Eurex
3.4. Charakterystyka rynku giełdowego
3.4.1. Podział rynku giełdowego
3.4.2. Notowane instrumenty
3.4.3. Systemy notowań
3.4.4. Rodzaje zleceń giełdowych
3.4.5. Indeksy giełdowe
3.5. Wielkość rynku giełdowego
3.5.1. Liczba otwartych pozycji i członków giełdy
3.5.2. Liczba notowanych instrumentów
3.5.3. Obroty
3.5.4. Eurex na tle innych giełd terminowych
Bibliografia

Rozdział 4. Giełda papierów wartościowych w Niemczech - Deutsche Bórse - Piotr Nowicki
4.1. Historia frankfurckiej giełdy papierów wartościowych
4.2. Podstawy prawne funkcjonowania rynku giełdowego w RFN
4.1.
4.3. Struktura organizacja Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych
4.4. Charakterystyka rynku giełdowego
4.4.1. Podział rynku giełdowego
4.4.2. Notowane instrumenty
4.4.3. System notowań
4.4.4. Rodzaje zleceń w systemie Metra
4.4.5. Indeksy giełdowe
4.5. Wielkość rynku giełdowego
4.5.1. Kapitalizacja giełdy
4.5.2. Liczba notowanych instrumentów oraz obroty
4.5.3. FWB na tle innych giełd europejskich
4.6. Corporate Governance
4.7. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 5. Giełda papierów wartościowych w Hiszpanii - Bobas y Mercados Espańoles - Marta Nowak
5.1. Historia hiszpańskiej giełdy papierów wartościowych
5.2. Architektura rynku kapitałowego w Hiszpanii
5.3. Struktura organizacyjna BME
5.4. Podstawy prawne funkcjonowania BME
5.5. Charakterystyka rynku giełdowego
5.5.1. Podział rynku giełdowego i notowane instrumenty
5.5.2. Systemy notowań
5.5.3. Rodzaje zleceń giełdowych
5.5.4. Indeksy giełdowe
5.6. Wielkość rynku giełdowego
5.6.1. Kapitalizacja BME
5.6.2. Liczba notowanych instrumentów
5.6.3. Obroty
5.6.4. BME na tle innych giełd
5.7. Corporate govemance
5.8. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 6. Giełda papierów wartościowych w Szwajcarii - SWX Swiss Exchange - Krzysztof Cesarz
6.1. Historia giełdy szwajcarskiej
6.2. Architektura rynku kapitałowego w Szwajcarii
6.3. Struktura organizacyjna SWX
6.4. Podstawy prawne funkcjonowania SWX
6.5. Charakterystyka rynku giełdowego
6.5.1. Podział rynku giełdowego
6.5.2. Notowane instrumenty
6.5.3. Systemy notowań
6.5.4. Indeksy giełdowe
6.6. Wielkość rynku giełdowego
6.6.1. Kapitalizacja giełdy
6.6.2. Liczba notowanych instrumentów
6.6.3. Obroty
6.6.4. Liczba ofert publicznych
6.7. Corporate governance
6.8. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 7. OMX Group - Monika Bobrowicz
7.1. Historia OMX Group
7.2. Architektura rynku kapitałowego w krajach skandynawskich i nadbałtyckich
7.3. Struktura organizacyjna OMX Group
7.4. Podstawy prawne funkcjonowania OMX AB
7.5. Charakterystyka rynku giełdowego
7.5.1. Podział rynku giełdowego
7.5.2. Notowane instrumenty
7.5.3. System notowań
7.5.4. Rodzaje zleceń giełdowych
7.5.5. Indeksy giełdowe
7.6. Wielkość rynku giełdowego
7.6.1. Kapitalizacja OMX Group
7.6.2. Liczba notowanych spółek
7.6.3. Obroty
7.6.4. Liczba ofert publicznych
7.6.5. OMX Group na tle innych giełd
7.7. Corporate governance
7.8. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 8. Giełda papierów wartościowych we Włoszech - Borsa Italiana - Jerzy Kaźmierczyk
8.1. Historia włoskiej giełdy papierów wartościowych
8.2. Architektura rynku kapitałowego we Włoszech
8.3. Struktura organizacyjna grupy Borsa Italiana
8.4. Podstawy prawne działania Borsa Italiana
8.5. Charakterystyka rynku giełdowego
8.5.1. Podział rynku giełdowego i notowane instrumenty
8.5.2. Rodzaje zleceń giełdowych
8.5.3. Indeksy giełdowe
8.6. Wielkość rynku giełdowego
8.6.1. Kapitalizacja BIt
8.6.2. Liczba transakcji i obroty
8.6.3. Liczba notowanych instrumentów
8.6.4. Liczba ofert publicznych
8.6.5. Determinanty rozwoju rynku giełdowego
8.7. Corporate governance
8.8. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 9. Giełda papierów wartościowych w Norwegii - Oslo B0rs -Agnieszka Kaszkowiak, Monika Majewska, Mateusz Matołka, Aleksandra Szal
9.1. Historia Oslo Bors
9.2. Architektura rynku kapitałowego w Norwegii
9.3. Struktura organizacyjna Oslo B0rs
9.4. Podstawy prawne funkcjonowania Oslo Bors
9.5. Charakterystyka rynku giełdowego
9.5.1. Podział rynku giełdowego
9.5.2. Notowane instrumenty
9.5.3. Systemy notowań
9.5.4. Rodzaje zleceń giełdowych
9.5.5. Indeksy giełdowe
9.6. Wielkość rynku giełdowego
9.6.1. Kapitalizacja Oslo B0rs
9.6.2. Liczba notowanych spółek oraz instrumentów
9.6.3. Obroty
9.6.4. Oslo B0rs na tle innych giełd
9.7. Corporate governance
9.8. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 10. Giełda papierów wartościowych w Grecji - Łukasz Chabros
10.1. Historia greckiej giełdy papierów wartościowych
10.2. Architektura rynku kapitałowego w Grecji
10.3. Struktura organizacyjna ATHEX
10.4. Podstawy prawne funkcjonowania ATHEX
10.5. Charakterystyka rynku giełdowego
10.5.1. Podział rynku giełdowego
10.5.2. Notowane instrumenty
10.5.3. Systemy notowań
10.5.4. Rodzaje zleceń giełdowych
10.5.5. Indeksy giełdowe
10.6. Wielkość rynku giełdowego
10.6.1. Kapitalizacja ASE
10.6.2. Liczba notowanych instrumentów
10.6.3. Obroty
10.6.4. ASE na tle innych giełd
10.7. Corporate Governance
10.8. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 11. Giełda papierów wartościowych w Austrii - Wiener Bórse AG - Krzysztof Cesarz
11.1. Historia wiedeńskiej giełdy papierów wartościowych
11.2. Architektura rynku kapitałowego w Austrii
11.3. Struktura organizacyjna Wiener Bórse
11.4. Podstawy prawne funkcjonowania giełdy
11.5. Charakterystyka rynku giełdowego
11.5.1. Podział rynku giełdowego
11.5.2. Notowane instrumenty
11.5.3. Systemy notowań
11.5.4. Rodzaje zleceń giełdowych
11.5.5. Indeksy giełdowe
11.6. Wielkość rynku giełdowego
11.6.1. Kapitalizacja Wiener Bórse
11.6.2. Liczba notowanych instrumentów
11.6.3. Obroty
11.6.4. Liczba ofert publicznych
11.6.5. GPW na tle innych giełd
11.7. Corporate governance
11.8. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 12. Giełda papierów wartościowych w Irlandii - Irish Stock Exchange - Edyta Kordalewska
12.1. Historia irlandzkiej giełdy papierów wartościowych
12.2. Architektura rynku kapitałowego w Irlandii
12.3. Struktura organizacyjna ISE
12.4. Podstawy prawne funkcjonowania ISE
12.5. Charakterystyka rynku giełdowego
12.5.1. Podział rynku giełdowego
12.5.2. Notowane instrumenty
12.5.3. Systemy notowań
12.5.4. Rodzaje zleceń
12.5.5. Indeksy giełdowe
12.6. Wielkość rynku giełdowego
12.6.1. Kapitalizacja ISE
12.6.2. Liczba notowanych instrumentów
12.6.3. Obroty
12.6.4. ISE na tle innych giełd
12.7. Corporate governance
12.8. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 13. Giełda papierów wartościowych w Polsce - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - Urszula Ziarko-Siwek
13.1. Historia polskiej giełdy papierów wartościowych
13.2. Architektura rynku kapitałowego w Polsce
13.3. Struktura organizacyjna GPW
13.4. Podstawy prawne funkcjonowania GPW
13.5. Charakterystyka rynku giełdowego
13.5.1. Podział rynku giełdowego
13.5.2. Notowane instrumenty
13.5.3. Systemy notowań
13.5.4. Rodzaje zleceń giełdowych
13.5.5. Indeksy giełdowe
13.6. Wielkość rynku giełdowego
13.6.1. Kapitalizacja GPW
13.6.2. Liczba notowanych instrumentów
13.6.3. Obroty
13.6.4. Liczba ofert publicznych
13.6.5. GPW na tle innych giełd
13.7. Corporate governance
13.8. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 14. Giełda papierów wartościowych w Luksemburgu - Luxembourg Stock Exchange - Małgorzata Góra
14.1. Historia LSE
14.2. Architektura rynku kapitałowego w Luksemburgu
14.3. Struktura organizacyjna giełdy w Luksemburgu
14.4. Podstawy prawne funkcjonowania giełdy w Luksemburgu
14.5. Charakterystyka rynku giełdowego
14.5.1. Podział rynku giełdowego
14.5.2. Notowane instrumenty
14.5.3. Systemy notowań
14.5.4. Indeksy giełdowe
14.6. Przedsięwzięcia wspólnego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe(UCITS)
14.6.1. Sektor funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu oraz w Europie
14.6.2. Instytucje działające na rzecz rozwoju sektora funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu
14.7. Wielkość rynku giełdowego
14.7.1. Kapitalizacja LSE
14.7.2. Liczba notowanych instrumentów
14.7.3. Obroty
14.7.4. Liczba ofert publicznych
14.7.5 LSE na tle innych giełd
14.8. Zasady ładu korporacyjnego
14.9. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 15. Giełda papierów wartościowych na Węgrzech - Budapesti Ertektózsde Rt. - Hanna Morawska
15.1. Historia Budapesti Ertektózsde Rt. (BET)
15.2. Architektura rynku kapitałowego na Węgrzech
15.3. Struktura organizacyjna BET
15.4. Podstawy prawne funkcjonowania BET
15.5. Charakterystyka rynku giełdowego
15.5.1. Podział rynku giełdowego
15.5.2. Notowane instrumenty
15.5.3. Systemy notowań
15.5.4. Rodzaje zleceń giełdowych
15.5.5. Indeksy giełdowe
15.6. Wielkość rynku giełdowego
15.6.1. Kapitalizacja GPW w Budapeszcie
15.6.2. Liczba notowanych instrumentów finansowych
15.6.3. Obroty
15.6.4. Liczba ofert publicznych
15.6.5. BET na tle innych giełd
15.7. Corporate Governance
15.8. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 16. Giełda papierów wartościowych w Chorwacji - Zagrebaćka burza d.d. - Maciej Kurek
16.1. Historia chorwackiej giełdy papierów wartościowych
16.2. Architektura rynku kapitałowego w Chorwacji
16.3. Struktura organizacyjna ZSE
16.4. Podstawy prawne funkcjonowania ZSE
16.5. Charakterystyka rynku giełdowego
16.5.1. Podział rynku giełdowego i notowane instrumenty
16.5.2. Systemy notowań
16.5.3. Rodzaje zleceń giełdowych
16.5.4. Indeksy giełdowe
16.6. Wielkość rynku giełdowego
16.6.1. Kapitalizacja ZSE
16.6.2. Liczba notowanych instrumentów
16.6.3. Obroty
16.6.4. ZSE na tle innych giełd
16.7. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 17. Giełda papierów wartościowych w Rumunii - Bursa de Valori Bucuresti - Marek Gerczyński
17.1. Historia rumuńskiej giełdy papierów wartościowych
17.2. Architektura rynku kapitałowego w Rumunii
17.3. Struktura organizacyjna BSE
17.4. Podstawy prawne funkcjonowania BSE
17.5. Charakterystyka rynku giełdowego
17.5.1. Podział rynku giełdowego
17.5.2. Notowane instrumenty
17.5.3. Systemy notowań
17.5.4. Rodzaje zleceń giełdowych
17.5.5. Indeksy giełdowe
17.6. Wielkość rynku giełdowego
17.6.1. Kapitalizacja BSE
17.6.2. Liczba notowanych instrumentów
17.6.3. Obroty
17.6.4. Liczba ofert publicznych
17.6.5. BSE na tle innych giełd
17.7. Corporate governance
17.8. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 18. Giełda papierów wartościowych w Słowenii - Ljubljanska borza d.d - Maciej Wiśniewski
18.1. Historia słoweńskiej giełdy papierów wartościowych
18.2. Architektura rynku kapitałowego w Słowenii
18.3. Struktura organizacyjna LJSE
18.4. Podstawy prawne funkcjonowania LJSE
18.5. Charakterystyka rynku giełdowego
18.5.1. Podział rynku giełdowego
18.5.2. Notowane instrumenty
18.5.3. System notowań
18.5.4. Rodzaje zleceń giełdowych
18.5.5. Indeksy giełdowe
18.6. Wielkość rynku giełdowego
18.6.1. Kapitalizacja LJSE
18.6.2. Liczba notowanych instrumentów
18.6.3. Obroty
18.6.4. LJSE na tle innych giełd
18.7. Corporate governance
18.8. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 19. Giełda papierów wartościowych w Słowacji -Burza Cennych Papierów v Bratislave - Agnieszka Bienkiewicz, Anna Molus
19.1. Historia słowackiej giełdy papierów wartościowych
19.2. Architektura rynku kapitałowego Słowacji
19.3. Struktura organizacyjna BSSE
19.4. Podstawy prawne funkcjonowania BSSE
19.5. Charakterystyka rynku giełdowego
19.5.1. Podział rynku giełdowego
19.5.2. Notowane instrumenty
19.5.3. Systemy notowań
19.5.4. Rodzaje zleceń giełdowych
19.5.5. Indeksy giełdowe
19.6. Wielkość rynku giełdowego
19.6.1. Kapitalizacja BSSE
19.6.2. Liczba notowanych instrumentów
19.6.3. Obroty
19.6.4. Liczba ofert publicznych
19.6.5. BSSE na tle innych giełd
19.7. Corporate gmemance
19.8. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Rozdział 20. Giełda papierów wartościowych w Bułgarii -Marek Gerczyński
20.1. Historia bułgarskiej giełdy papierów wartościowych
20.2. Architektura rynku kapitałowego w Bułgarii
20.3. Struktura organizacyjna BSE-Sofia
20.4. Podstawy prawne funkcjonowania BSE-Sofia
20.5. Charakterystyka rynku giełdowego
20.5.1. Podział rynku giełdowego
20.5.2. Notowane instrumenty
20.5.3. Systemy notowań
20.5.4. Rodzaje zleceń giełdowych
20.5.5. Indeksy giełdowe
20.6. Wielkość rynku giełdowego
20.6.1. Kapitalizacja BSE-Sofia
20.6.2. Liczba notowanych instrumentów
20.6.3. Obroty
20.6.4. Liczba nowych i wycofanych spółek
20.6.5. BSE-Sofia na tle innych giełd
20.7. Corporate governance
20.8. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku