• Rachunkowość towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi

Rynek instytucji finansowych w ostatnich kilkunastu latach w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Do instytucji finansowych zalicza się towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzają prawie 600 funduszami inwestycyjnymi. Kwota aktywów w nich zgromadzonych sięga obecnie prawie 285 mld zł. Towarzystwom, jako instytucjom zaufania publicznego, stawiane są wysokie wymagania prawne zarówno w zakresie prowadzenia przez nie działalności, jak i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. W książce opisano zasady organizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także raportowania okresowego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Podtytuł Rachunkowość towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi
Autor Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, Joanna Błażyńska
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 108
55.00 41.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-790-8
Rynek instytucji finansowych w ostatnich kilkunastu latach w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Do instytucji finansowych zalicza się towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzają prawie 600 funduszami inwestycyjnymi. Kwota aktywów w nich zgromadzonych sięga obecnie prawie 285 mld zł. Towarzystwom, jako instytucjom zaufania publicznego, stawiane są wysokie wymagania prawne zarówno w zakresie prowadzenia przez nie działalności, jak i zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

W książce opisano zasady organizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także raportowania okresowego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Publikacja skierowana jest do praktyków i teoretyków interesujących się finansowymi aspektami zarządzania towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz funkcjonowaniem rynku instytucji finansowych w Polsce. Polecana jest m.in.:
• inwestorom indywidualnym;
• inwestorom instytucjonalnym, w szczególności pracownikom powszechnych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń i banków;
• kadrze kierowniczej różnych szczebli zarządzania, w szczególności pracownikom z działów finansowo-księgowych, komórek nadzoru, komórek zarządzania ryzykiem oraz audytorom wewnętrznym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych;
• pracownikom biur i domów maklerskich, depozytariuszy oraz innych instytucji współpracujących z funduszami inwestycyjnymi;
• kontrolerom z organów kontrolnych i instytucji nadzorczych;
• biegłym rewidentom i audytorom wewnętrznym w specjalistycznych firmach audytorskich;
• studentom kierunków ekonomicznych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Specyfika działalności funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw nimi zarządzających na polskim rynku finansowym 11
1.1. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw nimi zarządzających w Polsce w latach 1997-2022 11
1.2. Prawne podstawy funkcjonowania towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi 29

Rozdział 2
Ogólne zasady organizacji rachunkowości towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi 39
2.1. Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych towarzystwa 39
2.2. Zakładowy plan kont towarzystwa 49
2.3. Zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów towarzystwa 60

Rozdział 3
Sprawozdawczość towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi 65
3.1. Ogólne zasady sprawozdawczości finansowej towarzystwa 65
3.2. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego towarzystwa 66
3.3. Dodatkowe elementy sprawozdania finansowego towarzystwa 75
3.4. Sprawozdanie z działalności towarzystwa 79
3.5. Inne sprawozdania okresowe towarzystwa 81

Rozdział 4
Rewizja sprawozdań finansowych towarzystwa zarządzającego funduszami inwestycyjnymi 85
4.1. Rewizja rocznego sprawozdania finansowego towarzystwa 85
4.2. Przegląd okresowych sprawozdań finansowych towarzystwa 91

Zakończenie 93
Bibliografia 95
Spis tabel 103
Spis rysunków 105
O Autorkach 107

Elżbieta Izabela Szczepankiewicz - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zatrudniona w Katedrze Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego oraz kilkuletnią praktykę zawodową na stanowisku księgowej, audytora wewnętrznego i specjalisty do spraw wdrożeń systemów finansowo-księgowych oraz systemów wspomagających zarządzanie klasy MRPII/ERPII. Jako dydaktyk od 2000 r. specjalizuje się w rachunkowości, kontroli wewnętrznej, audycie wewnętrznym, rewizji finansowej i audycie w środowisku informatycznym. Autorka ponad 150 publikacji naukowych w zakresie rachunkowości, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, rewizji finansowej oraz zarządzania organizacjami, w tym kilku monografii autorskich i współautorskich. Opublikowała także ponad 100 artykułów w czasopismach specjalistycznych dla praktyków i kilka poradników dla audytorów wewnętrznych.

Joanna Błażyńska - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zatrudniona w Katedrze Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, prowadzi zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych z zakresu Rachunkowości finansowej, a także Sprawozdawczości finansowej i analizy sprawozdań finansowych. Zainteresowania naukowe, mające odzwierciedlenie w publikacjach o charakterze naukowym i dydaktycznym, koncentrują się na raportowaniu rocznym jednostek gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem użyteczności informacji finansowych i informacji niefinansowych, zrównoważonego rozwoju i rachunkowości społecznej odpowiedzialności.

Recenzja: dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku