• System finansowy w Polsce w obliczu kryzysu pandemicznego (wyd. II)

Pandemia COVID-19 jest źródłem jednego z najbardziej nieprzewidywalnych kryzysów ostatnich lat. Mimo podłoża epidemicznego, miała i nadal ma znaczący wpływ na wiele aspektów życia społeczno-gospodarczego, w tym również system finansowy. Książka System finansowy w Polsce w obliczu kryzysu pandemicznego jest przyczynkiem do oceny jej skutków w jego obszarze. Monografia stanowi element projektu, którego głównym celem było zachęcenie do podjęcia badań naukowych w przedmiotowym temacie. Rozdziały zawarte w książce zawierają spójne analizy problematyki wpływu pandemii na system finansowy w Polsce. Zostały one opracowane zarówno przez młodych badaczy (laureatów konkursu), jak i doświadczonych naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Książka kończy się uwagami recenzentów prac konkursowych, w których zawarte zostały komentarze i spostrzeżenia metodyczne, ważne dla młodych adeptów nauki. Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, zarówno ze środowiska naukowego, jak i praktyki (w tym decydentów polityki makroekonomicznej). Szczególnie rekomendujemy ją młodym ekonomistom (a zwłaszcza finansistom) oraz doktorantom i studentom kierunków ekonomicznych.

Podtytuł System finansowy w Polsce w obliczu kryzysu pandemicznego (wyd. II)
Autor Monika Banaszewska, Anna Iwańczuk-Kaliska, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Anna Warchlewska (red.)
Rok wydania 2022
Dodruk 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 278
80.00 64.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
52
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-623-9
Pandemia COVID-19 jest źródłem jednego z najbardziej nieprzewidywalnych kryzysów ostatnich lat. Mimo podłoża epidemicznego, miała i nadal ma znaczący wpływ na wiele aspektów życia społeczno-gospodarczego, w tym również system finansowy. Książka System finansowy w Polsce w obliczu kryzysu pandemicznego jest przyczynkiem do oceny jej skutków w jego obszarze.

Monografia stanowi element projektu, którego głównym celem było zachęcenie do podjęcia badań naukowych w przedmiotowym temacie. Rozdziały zawarte w książce zawierają spójne analizy problematyki wpływu pandemii na system finansowy w Polsce. Zostały one opracowane zarówno przez młodych badaczy (laureatów konkursu), jak i doświadczonych naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Książka kończy się uwagami recenzentów prac konkursowych, w których zawarte zostały komentarze i spostrzeżenia metodyczne, ważne dla młodych adeptów nauki.

Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, zarówno ze środowiska naukowego, jak i praktyki (w tym decydentów polityki makroekonomicznej). Szczególnie rekomendujemy ją młodym ekonomistom (a zwłaszcza finansistom) oraz doktorantom i studentom kierunków ekonomicznych.

Wstęp 11


Część I
Z badań doświadczonych naukowców

Rozdział 1
Równowaga makroekonomiczna w państwach członkowskich Unii Europejskiej podczas koronakryzysu - Grażyna Ancyparowicz 17
1.1. Wprowadzenie 17
1.2. Globalne wyzwania dla ekonomicznej stabilności Unii Europejskiej 19
1.3. Interwencjonizm - metoda oswajania „czarnych łabędzi" i „szarych nosorożców" 25
1.4. Monitoring gospodarki UE w ramach procedury zakłóceń makroekonomicznych 29
1.5. Interwencyjne programy Komisji Europejskiej w dobie koronakryzysu 38
1.6. Wewnętrzna równowaga gospodarcza krajów UE w dobie koronakryzysu 44
1.7. Zewnętrzna równowaga makroekonomiczna krajów UE podczas koronakryzysu 54
1.8. Zakończenie 61
Bibliografia 63

Rozdział 2
Ocena reakcji polityki makroostrożnościowej na pandemię COVID-19 w sektorze bankowym UE - Anna Dobrzańska, Paweł Smaga 67
2.1. Wprowadzenie 67
2.2. Główne kierunki działań makroostrożnościowych po wybuchu pandemii 69
2.3. Ocena skuteczności działań makroostrożnościowych w reakcji na pandemię 78
2.4. Potrzeba ewolucji regulacji makroostrożnościowych 85
2.5. Podsumowanie 88
Bibliografia 89

Rozdział 3
Dostępność usług płatniczych dla młodzieży w Polsce w warunkach izolacji pandemicznej - Monika Banaszewska, Anna Iwańczuk-Kaliska, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Anna Warchlewska 93
3.1. Wprowadzenie 93
3.2. Wybrane badania na temat wpływu pandemii i izolacji pandemicznej na zachowania finansowe społeczeństwa, w tym młodzieży 95
3.3. Rola cyfryzacji we włączeniu finansowym młodzieży i problem cyberbezpieczeństwa 97
3.4. Wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego wśród młodzieży 100
3.5. Podsumowanie i rekomendacje 107
Bibliografia 108


Część II
Z badań młodych naukowców (prace konkursowe)

Rozdział 4
Efektywność informacyjna rynku kapitałowego w Polsce przed i w trakcie pandemii - Hanna Kołodziejczyk 113
4.1. Wprowadzenie 113
4.2. Przegląd literatury 115
4.3. Metodyka badania 117
4.4. Rezultaty badania 120
4.5. Zakończenie 126
Bibliografia 127

Rozdział 5
Wpływ pandemii COVID-19 na rynek kredytowy w Polsce - Katarzyna Schmidt-Jessa 131
5.1. Wprowadzenie 131
5.2. Przegląd literatury 132
5.3. Dane i metoda badawcza 135
5.4. Wyniki 137
5.4.1. Rynek kredytowy w Polsce w okresie od stycznia 2015 do listopada 2021 roku 137
5.4.2. Wyniki testu Chowa 139
5.5. Zakończenie 140
Bibliografia 141
Załącznik 143

Rozdział 6
Wpływ niepewności na dynamikę struktury rachunku finansowego Polski - Piotr Adamczyk 145
6.1. Wprowadzenie 145
6.2. Istota przepływów kapitału we współczesnej gospodarce 146
6.3. Analiza i ocena zmienności przepływów kapitału w Polsce 148
6.4. Modele VAR i odpowiedzi na impuls 152
6.5. Zakończenie 158
Bibliografia 160
Załącznik 161

Rozdział 7
Zależności między notowaniami indeksów giełdowych wybranych państw europejskich w obliczu pandemii COVID-19 - Katarzyna Włosik 165
7.1. Wprowadzenie 165
7.2. Przegląd literatury 167
7.3. Podstawy metodyczne badania 169
7.3.1. Charakterystyka szeregów czasowych 170
7.3.2. Metoda badawcza 173
7.4. Rezultaty badawcze 175
7.4.1. Rezultaty analizy statycznej 175
7.4.2. Rezultaty analizy dynamicznej 179
7.5. Zakończenie 183
Bibliografia 184
Załącznik 186

Rozdział 8
Zmiana zachowań płatniczych podczas pandemii COVID-19 na przykładzie studentów - Dawid Banaś, Filip Kliber 189
8.1. Wprowadzenie 189
8.2. Zachowania płatnicze - aspekt teoretyczny 190
8.3. Zmiana zachowań płatniczych w Polsce spowodowana pandemią 193
8.4. Metodyka badań 195
8.5. Wyniki badania 197
8.6. Podsumowanie 204
Bibliografia 205

Rozdział 9
Determinanty ewolucji instytucji finansowych podczas kryzysu pandemicznego - Paweł K. Popławski 207
9.1. Wprowadzenie 207
9.2. Tendencje zauważalne przed kryzysem pandemicznym 208
9.3. Kultura finansowa 210
9.4. Infrastruktura finansowa 213
9.5. Zaufanie a rozwój systemu finansowego 215
9.6. Ewolucja funkcjonalna 220
9.7. Zakończenie 222
Bibliografia 224

Rozdział 10
Pandemiczna polityka monetarna - przegląd rozwiązań i konsekwencje dla gospodarki - Patryk T. Kaczmarek 229
10.1. Wprowadzenie 229
10.2. Inflacja w sytuacji kryzysowej w gospodarce 229
10.3. Działalność banków centralnych w obliczu kryzysu 230
10.3.1. Działania Systemu Rezerwy Federalnej 232
10.3.2. Działania Europejskiego Banku Centralnego 235
10.3.3. Działania Banku Anglii 238
10.3.4. Działania Narodowego Banku Polskiego 240
10.4. Ocena adekwatności polityki monetarnej badanych banków centralnych 242
10.5. Zakończenie 246
Bibliografia 247

Rozdział 11
Wpływ kryzysu pandemicznego na sektor bankowy w Polsce na przykładzie banków notowanych na GPW - Edyta Wojciechowska 249
11.1. Wprowadzenie 249
11.2. Przegląd literatury 250
11.3. Charakterystyka danych 252
11.4. Analiza i ocena kondycji finansowej banków w Polsce 254
11.5. Zakończenie 259
Bibliografia 260


Część III
Refleksje nad esejami młodych naukowców

Rozdział 12
Refleksje na tle analizy tekstów konkursowych dotyczących systemu finansowego w Polsce w warunkach pandemii COVID-19 - Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Jan Szambelańczyk 265
12.1. Wprowadzenie 265
12.2. O wadach i zaletach cech młodości w badaniach społeczno-ekonomicznych 268
12.3. Uwagi o roli opiekunów naukowych 270
12.4. Uwagi merytoryczno-metodyczne 271
12.5. Zakończenie 276
Bibliografia 277

Recenzenci (członkowie Komisji Konkursowej):
Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku