• Struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce

Zagadnienie struktury kapitału jest jednym z czołowych wątków badawczych na świecie. Obok polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw jest najdłużej rozwijanym tematem badawczym z zakresu decyzji finansowych przedsiębiorstw. Od ponad pół wieku stanowi ugruntowany w literaturze komponent teorii współczesnych finansów, którego trzech badaczy uhonorowanych zostało nagrodami Banku Szwecji im. Alfreda Nobla (M. Miller, F. Modigliani, J.E. Stiglitz). Bogactwo badań nad strukturą kapitału przedsiębiorstw oraz szeroki wpływ ich wyników na teorię finansów stały się inspiracją do napisania niniejszej książki. Autorzy postawili przed sobą trzy zadania: • przedstawienie podstawowych dylematów dotyczących decyzji finansowych przedsiębiorstw oraz ich uwarunkowań zewnętrznych; • dokonanie przeglądu i zestawienia wyników badań nad strukturą kapitału przedsiębiorstw w literaturze światowej; • przeprowadzenie własnego badania empirycznego mającego na celu poszerzenie wiedzy na temat struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce. Książka zawiera obszerne i zróżnicowane badania zarówno o charakterze metaanalizy, jak również badania empiryczne przeprowadzone na danych ponad 3 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Są one dobrze osadzone w literaturze przedmiotu zarówno w kontekście światowym, jak i polskim, przy uwzględnieniu w rozważaniach szeregu prac oraz modeli nieomawianych dotychczas w publikacjach polskojęzycznych. Weryfikacja ponad 20 hipotez badawczych przynosi wartościowe wnioski dotyczące wielu aspektów kształtowania struktury kapitału polskich przedsiębiorstw, w części dotyczące zagadnień niepodlegających dotychczas badaniu w warunkach polskiej gospodarki.

Podtytuł Struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce
Autor Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 292
90.00 67.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
63
szt. Do przechowalni
ISBN 978-83-8102-519-5
Zagadnienie struktury kapitału jest jednym z czołowych wątków badawczych na świecie. Obok polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw jest najdłużej rozwijanym tematem badawczym z zakresu decyzji finansowych przedsiębiorstw. Od ponad pół wieku stanowi ugruntowany w literaturze komponent teorii współczesnych finansów, którego trzech badaczy uhonorowanych zostało nagrodami Banku Szwecji im. Alfreda Nobla (M. Miller, F. Modigliani, J.E. Stiglitz).

Bogactwo badań nad strukturą kapitału przedsiębiorstw oraz szeroki wpływ ich wyników na teorię finansów stały się inspiracją do napisania niniejszej książki. Autorzy postawili przed sobą trzy zadania:
• przedstawienie podstawowych dylematów dotyczących decyzji finansowych przedsiębiorstw oraz ich uwarunkowań zewnętrznych;
• dokonanie przeglądu i zestawienia wyników badań nad strukturą kapitału przedsiębiorstw w literaturze światowej;
• przeprowadzenie własnego badania empirycznego mającego na celu poszerzenie wiedzy na temat struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce.

Książka zawiera obszerne i zróżnicowane badania zarówno o charakterze metaanalizy, jak również badania empiryczne przeprowadzone na danych ponad 3 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Są one dobrze osadzone w literaturze przedmiotu zarówno w kontekście światowym, jak i polskim, przy uwzględnieniu w rozważaniach szeregu prac oraz modeli nieomawianych dotychczas w publikacjach polskojęzycznych. Weryfikacja ponad 20 hipotez badawczych przynosi wartościowe wnioski dotyczące wielu aspektów kształtowania struktury kapitału polskich przedsiębiorstw, w części dotyczące zagadnień niepodlegających dotychczas badaniu w warunkach polskiej gospodarki.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Słów kilka o istocie kapitału 17
1.1. Kapitał i jego koszt 17
1.2. Ryzyko a koszt kapitału 25
1.3. Struktura kapitału - istota i dylematy 34

Rozdział 2
Podstawowe teorie struktury kapitału 41
2.1. Model Modiglianiego i Millera 41
2.2. Teoria substytucji 49
2.3. Teoria hierarchii źródeł finansowania 58
2.4. Teoria sygnalizacji 63
2.5. Teoria „market timing" 72

Rozdział 3
Pozostałe badania nad strukturą kapitału przedsiębiorstw w literaturze światowej 81
3.1. Wzorce, prawidłowości i determinanty struktury kapitału 81
3.2. Podatki i struktura kapitału przedsiębiorstw 99
3.3. Struktura kapitału a trudności finansowe i bankructwo 103
3.4. Koszty agencji i konflikt pryncypał - agent 110
3.5. Asymetria informacji a struktura kapitału 122
3.6. Interakcje między strukturą kapitału a rynkiem i produktem 131
3.7. Testowanie teorii struktury kapitału 137
3.8. Elastyczność finansowa, czyli od pojemności zadłużeniowej po nadwyżkę środków pieniężnych 147

Rozdział 4
Obszar, materiał i metody badawcze 161
4.1. Charakterystyka sektora przedsiębiorstw w gospodarce polskiej 161
4.2. Co już wiemy na temat struktury kapitału polskich przedsiębiorstw? 167
4.3. Metody badawcze 186
4.4. Materiał badawczy 198

Rozdział 5
Wyniki badań 205
5.1. Metaanaliza badań nad determinantami struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce 205
5.2. Analiza opisowa zadłużenia przedsiębiorstw według wybranych czynników dyskretnych 209
5.3. Identyfikacja determinant struktury kapitału - podejście statyczne 214
5.4. Teoria substytucji czy hierarchii źródeł finansowania? Podejście dynamiczne 217
5.5. Struktura kapitału a elastyczność finansowa polskich przedsiębiorstw 220
5.6. Analiza porównawcza wyników badania - dyskusja 231

Zakończenie 241
Bibliografia 245
Załączniki 267
Wkład autorski 288
Spis tabel 289
Spis rysunków 291
Spis załączników 292

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW w Warszawie

Aczel A., & Sounderpandian J. (2018). Statystyka w zarządzaniu. PWN.

Adizes I. (1999). Managing corporate life cycles. Prentice Hall.

Agrawal A., & Nagarajan N.J. (1990). Corporate Capital Structure, Agency Costs, and Ownership Control: The Case of All-Equity Firms. The Journal of Finance, 45(4), 1325-1331. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb02441.x.

Akerlof G.A. (1970). The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500.

Altman E.I. (1984). A Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question. The Journal of Finance, XXXIX(4), 1067-1089.

Altman E.I. & Hotchkiss E.S. (2011). Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt (Third Edit). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.2307/1191363.

Alti A. (2006). How Persistent Is the Impact of Market Timing on Capital Structure? Journal of Finance, 61(4), 1681-1710. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00886.x.

Antill S., & Grenadier S.R. (2019). Optimal Capital Structure and Bankruptcy Choice: Dynamic Bargaining vs Liquidation. Journal of Financial Economics, 133(1), 198-224. https://doi.org/10.2139/ssrn.3030978.

Antoniou A., Guney Y., & Paudyal K. (2008). The Determinants of Capital Structure: Capital Market-Oriented versus Bank-Oriented Institutions. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(1), 59-92. https://doi.org/10.1017/s0022109000002751.

Ardalan K. (2017). Capital structure theory: Reconsidered. Research in International Business and Finance, 39, 696-710. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.11.010.

Arora P., Bagucandani L., & Liu Y. (2016). Determinants of Capital Structure in Singapore’s Manufacturing Industry. Asian Journal of Business Research, 6(2), 14-34. https://doi.org/10.14707/ajbr.160024.

Arslan-Ayaydin Ö., Florackis C., & Ozkan A. (2014). Financial flexibility, corporate investment and performance: Evidence from financial crises. Review of Quantitative Finance and Accounting, 42(2), 211-250. https://doi.org/10.1007/s11156-012-0340-x

Auerbach A., & Poterba J. (1987). Tax Loss Carryforwards and Corporate Tax Incentives. In M. Feldstein (Ed.), The Effects of Taxation on Capital Accumulation: Vol. I (pp. 305-342). University of Chicago Press. http://www.nber.org/chapters/c11353.pdf.

Baker H.K., & Martin G.S. (2011). Capital Structure and Corporate Financing Decisions: Theory, Evidence, and Practice. In Capital Structure and Corporate Financing Decisions: Theory, Evidence, and Practice. John Wiley & Sons.

Baker M., & Wurgler J. (2002). Market timing and capital structure. Journal of Finance, 57(1), 1-32. https://doi.org/10.1111/1540-6261.00414.

Bancel F., & Mittoo U.R. (2004). The Determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms. Financial Management, 33(4), 103–132. https://doi.org/10.2139/ssrn.299172.

Baños-Caballero S., García-Teruel P.J., & Martínez-Solano P. (2016). Financing of working capital requirement, financial flexibility and SME performance. Journal of Business Economics and Management, 17(6), 1189-1203. https://doi.org/10.3846/16111699.2015.1081272.

Baron D.P. (1975). Firm Valuation, Corporate Taxes, and Default Risk. The Journal of Finance, 30(5), 1251-1264.

Baron D.P. (1976). Default Risk and the Modigliani-Miller Theorem: A Synthesis. American Economic Review, 66(1), 204-212.

Barowicz M. (2014). Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Podejście empiryczne. edu-Libri.

Baxamusa M., Mohanty S., & Rao R.P. (2015). Information Asymmetry about Investment Risk and Financing Choice. Journal of Business Finance and Accounting, 42(7-8), 947-964. https://doi.org/10.1111/jbfa.12128.

Baxter N.D. (1967). Leverage, risk of ruin and the cost of capital. The Journal of Finance, 22(3), 395-404. https://doi.org/10.2307/2978892.

Bebchuk L.A., Kraakman R., & Triantis G. (1999). Chapter Title: III. Economic effects of concentrated corporate ownership: 10. Stock Pyramids, Cross-Ownership, and Dual Class Equity: The Mechanisms and Agency Costs of Separating Control from Cash-Flow Rights. NBER Working Paper, 6951, 1-21. http://www.nber.org/books/morc00-1%5Cnhttp://www.nber.org/chapters/c9013

Beck T., & Demirguc-Kunt A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. Journal of Banking and Finance, 25(6), 932-952. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009.

Beck T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2008). Financing patterns around the world: Are small firms different? Journal of Financial Economics, 89(3), 467–487. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.10.005.

Bera, A., & Prędkiewicz, K. (2015). Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - badania empiryczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 848, 363–374.

Berger A.N., & Bonaccorsi di Patti E. (2006). Capital Structure and Firm Performance: A New Approach to Testing Agency Theory and an Application to the Banking Industry. Journal of Banking and Finance, 30(4), 1065-1102. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

Bernardelli M., & Mosiejko L. (2019). Analiza struktury kapitału spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ujęciu teorii hierarchii źródeł finansowania. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 55, 25-40.

Bessler W., Drobetz W., & Pensa P. (2008). Do Managers Adjust the Capital Structure to Market Value Changes? Evidence from Europe. In W. Breuer & M. Gurtler (Eds.), Zeitschrift fur Betriebswirtschaft/Special Issue − 50 Years after MM: Recent Developments in Corporate Finance (pp. 113-145). Gabler.

Bętkowska S. (2016). Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia, 4(4), 385-396. https://doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-33.

Bharath S.T., Pasquariello P., & Wu G. (2009). Does asymmetric information drive capital structure decisions. Review of Financial Studies, 22(8), 3211-3243. https://doi.org/10.1093/rfs/hhn076.

Białek-Jaworska A., & Nehrebecka N. (2015). Determinants of Polish Companies’. Debt Financing Preferences. Social Sciences, 87(1), 19-32. https://doi.org/10.5755/j01.ss.87.1.12319.

Biermnan H.J. (2003). The Capital Structure Decision. Springer Science+Business Media.

Błach J. (2009). Ewolucja teorii struktury kapitału. Finanse: Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 1(1), 67-106.

Bolton P., & Scharfstein D.S. (1990). A Theory of Predation Based on Agency Problems in Financial Contrcting. The American Economic Review, 80(1), 93-106.

Booth L., Aivazian V., Demirguc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2001). Capital Structures in Developing Countries. The Journal of Finance, LVI(1), 87-130. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00320.

Borowski K. (2014). Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji. Difin. http://www.ksiegarnia.difin.pl/finanse/14/miary-ryzyka-na-rynku-akcji-i-obligacji/2117.

Bradley M., Jarrell G.A., & Kim E.H. (1984). On the Existence of an Optimal Capital Structure: Theory and Evidence. The Journal of Finance, 39(3), 857-878. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03680.x.

Brander J.A., & Lewis T.R. (1986). Oligopoly and financial structure: the limited liability effect. The American Economic Review, 76(5), 956-970. https://doi.org/10.1017/cbo978051 1528231.025.

Brav O. (2009). Access to capital, capital structure, and the funding of the firm. Journal of Finance, 64, 263-308. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01434.x.

Brealey R.A., Myers S.C., & Allen F. (2016). Principles of Corporate Finance − Principles of Corporate Finance (12th Edition) (12th ed.). McGraw-Hill Education.

Brennan M. (1971). A Note on Dividend Irrelevance and the Gordon Valuation Model. The Journal of Finance, 26(5), 1115-1121.

Brennan M.J., & Schwartz E.S. (1988). The Case for Convertibles. Journal of Applied Corporate Finance, 1(2), 55-64. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.1988.tb00166.x.

Brewer D.E., & Michaelsen J.B. (1965). The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment: Comment. The American Economic Review, 55(3), 516-524.

Brigham E.F., & Gapensky L.C. (1996). Financial Management: Theory and Practice (Pck editio). Harcourt College Pub.

Brighi P., & Torluccio G. (2010). Evidence on Funding Decisions by Italian SMEs: A Self-Selection Model? SSRN Electronic Journal, June, 1-19. https://doi.org/10.2139/ssrn.1629988.

Brounen D., de Jong A., & Koedijk K. (2006). Capital structure policies in Europe: Survey evidence. Journal of Banking and Finance, 30(5), 1409–1442. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2005.02.010.

Brown K., & Moles P. (2008). Credit Risk Management. In Enterprise Risk Management. Edinburgh Business School Heriot-Watt University. https://doi.org/10.1002/9781118267080.ch15.

Bryan S., Nash R., & Patel A. (2006). Can the agency costs of debt and equity explain the changes in executive compensation during the 1990s? Journal of Corporate Finance, 12(3), 516-535. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2005.09.001.

Bryman A. (2016). Social research methods. Oxford University Press.

Butler P.J., & Pinkerton K.A. (2008). The Butler Pinkerton Model: Empirical Support for Company-specific Risk. The Value Examiner, May/June, 32-39. https://doi.org/10.5791/0882-2875-27.4.233.

Byoun S. (2008a). Financial Flexibility and Capital Structure Decision. SSRN Electronic Journal, 2008(July). https://doi.org/10.2139/ssrn.1108850.

Byoun S. (2008b). How and when do firms adjust their capital structures toward targets? Journal of Finance, 63(6), 3069-3096. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01421.x.

Campbell K., & Jerzemowska M. (2001). Capital structure decisions made by companies in a transitional economy: The case of Poland. In D. Zarzecki (Ed.), Financial management. Objectives − organisation − tools (pp. 51-76). Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Campello M. (2003). Capital Structure and Product Markets Interactions: Evidence from Business Cycles. Journal of Financial Economics, 68(3), 353-378. https://doi.org/10.2139/ssrn.198228.

Castanias R. (1983). Bankruptcy Risk and Optimal Capital Structure. The Journal of Finance, 38(5), 1617–1635. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1983.tb03845.x.

Castro P., Tascón Fernández M.T., & Amor Tapia B. (2015). The role of life cycle on the firm’s capital structure. Pecvnia : Revista de La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de León, 19(19), 131. https://doi.org/10.18002/pec.v0i19.3585

Chen D.H., Chen C. Da, Chen J., & Huang Y.F. (2013). Panel data analyses of the pecking order theory and the market timing theory of capital structure in Taiwan. International Review of Economics and Finance, 27, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.iref.2012.09.011.

Cheng P. (1975). Default Risk, Scale, and the Homemade Leverage Theorem: Note. American Economic Review, 65(4), 768-773.

Cheng Y., & Green C.J. (2008). Taxes and capital structure: A study of European companies. Manchester School, 76(SUPPL. 1), 85-115. https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.2008.01082.x.

Chevalier J., & Scharfstein D.S. (1991). Liquidity Constraints and the Cyclical Behavior of Markups. The American Economic Review, 82(2), 390-396.

Chirinko R.S., & Singha A.R. (2000). Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure: A critical comment. Journal of Financial Economics, 58(3), 417-425. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00078-7

Choe H., Masulis R.W., & Nanda V. (1993). Common stock offerings across the business cycle: Theory and evidence. Journal of Empirical Finance, 1(1), 3-31. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/092753989390003A

Chojnacka E. (2012). Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania. CeDeWu.

Chung K.S., & Smith R.L. (1987). Product Quality, Nonsalvageable Capital Investment and the Cost of Financial Leverage. In T. E. Copeland (Ed.), Modern Finance and Industrial Economics: Papers in Honor of J. Fred Weston (pp. 146-167). Basil Blackwell.

Ciołek D., & Koralun-Bereźnicka J. (2014). Czy wielkość przedsiębiorstwa różnicuje siłę oddziaływania czynników krajowych i branżowych na strukturę kapitału? Bank i Kredyt, 45(3), 291-310.

Cleff T. (2019). Applied Statistics and Multivariate Data Analysis for Business and Economics. Springer.

Copeland T.E., & Weston J.F. (1988). Financial Theory and Corporate Policy (Third). Addison-Wesley Publishing Company. https://doi.org/10.2307/2327506.

Cornell B. (1993). Corporate Valuation: Tools for Effective Appraisal and Decision-Making. McGraw-Hill.

Cortez M.A., & Susanto S. (2012). The determinants of corporate capital structure: Evidence from Japanese manufacturing companies. Journal of International Business Research, 11(3), 121-135.

Crowe M., & Horn R.C. (1967). The Meaning of Risk. The Journal of Risk and Insurance, 34(3), 459-474. https://doi.org/10.2307/250659.

Cwynar A., Cwynar W., & Dankiewicz R. (2015). Studies on firm capital structure determinants in Poland: An integrative review. EFinanse Financial Internet Quarterly, 11(4), 1-22. https://doi.org/10.14636/1734-039X.

Cwynar A., Cwynar W., Oratowski P., & Stachowicz M. (2016). Corporate Capital Structure Determinants Over the Latest Global Crisis: The Case of Poland. Modern Management Review, XXI(23), 23-50. https://doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.26.

Czajkowska K. (2017). Metody identyfikacji ryzyka w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. Journal of Modern Management Process, 1(2), 40-49.

Czerwonka L. (2017). Struktura kapitału polskich spółek w świetle wybranych teorii. Współczesna Gospodarka, 8(1), 51-63.

Czerwonka L., & Jaworski J. (2017a). Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw. Przegląd literatury. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 478, 91-98. https://doi.org/10.15611/pn.2017.478.08.

Czerwonka L., & Jaworski J. (2019). Determinants of Enterprises’ Capital Structure in Poland: Evidence from Warsaw Stock Exchange. In M. Huseyin Bilgin, H. Danis, E. Demir, & U. Can (Eds.), Eurasian Economic Perspectives. Proceedings of the 22nd Eurasia Business and Economics Society Conference (pp. 249-262). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11833-4_16.

Czerwonka L., & Jaworski J. (2021). Capital structure determinants of small and medium-sized enterprises: evidence from Central and Eastern Europe. Journal of Small Business and Enterprise Development, 28(2), 277-297. https://doi.org/10.1108/JSBED-09-2020-0326.

Czerwonka L., & Jaworski J. (2017b). Capital structure determinants of industrial companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Financial Management of Firms and Financial Institutions. 11th International Scientific Conference, September, 157-164. https://www.ekf.vsb.cz/share/static/ekf/www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/.content/galerie-souboru/2017/proceedings/Part_I_final.pdf.

Czyż M. (2013). Szacowanie kosztu kapitału własnego metodą stopy dochodu z obligacji z premią za ryzyko. Zarządzanie i Finanse, 11(2/2), 57-66.

Damodaran A. (2001). Corporate Finance: Theory and Practice (2 Edition). John Wiley & Sons.

Dang V., Minjoo K., & Yongcheol S. (2012). Testing the Dynamic Trade-off Theory of Capital Structure : An Empirical Analysis. International Journal of Business and Social Research, 2(3), 1-14.

de Haas R., & Peeters M. (2006). The dynamic adjustment towards target capital structures of firms in transition economies. Economics of Transition, 14(1), 133-169. https://doi.org/10.1111/j.1468-0351.2006.00237.x.

de Jong A., Kabir R., & Nguyen T.T. (2008). Capital structure around the world: The roles of firm- and country-specific determinants. Journal of Banking and Finance, 32(9), 1954-1969. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.12.034.

de Jong A., Verbeek M., & Verwijmeren P. (2011). Firms’ debt-equity decisions when the static tradeoff theory and the pecking order theory disagree. Journal of Banking and Finance, 35(5), 1303–1314. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.10.006.

De Jong A., Verbeek, M., & Verwijmeren, P. (2010). The Impact of Financing Surpluses and Large Financing Deficits on Tests of the Pecking Order Theory. Financial Management, 39(2), 733–756. https://doi.org/10.1111/j.1755-053X.2010.01090.x

De Luca P. (2018). Analytical Corporate Valuation. Fundamental Analysis, Asset Pricing, and Company Valuation. In Analytical Corporate Valuation. Springer International Publishing AG Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93551-5.

De Miguel A., & Pindado J. (2001). Determinants of capital structure: New evidence from Spanish panel data. Journal of Corporate Finance, 7(1), 77-99. https://doi.org/10.1016/S0929-1199(00)00020-1.

DeAngelo H., & DeAngelo L. (2006). Capital Structure, Payout Policy, and Financial Flexibility (No. 02–06; Marshall School of Business Working Paper).

DeAngelo H., & Masulis R.W. (1980). Optimal Capital Structure under Corporate and Personal Taxation. Journal of Financial Economics, 8(1), 3-29. https://doi.org/10.1016/0304-405X(80)90019-7.

DeAngelo H., & Roll R. (2015). How Stable Are Corporate Capital Structures ? Journal of Finance, 70(1), 373-418.

Delcoure N. (2007). The determinants of capital structure in transitional economies. International Review of Economics and Finance, 16(3), 400–415. https://doi.org/10.1016/j.iref.2005.03.005.

Demsetz H., & Lehn K. (1985). The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences. Journal of Political Economy, 93(6), 1155-1177. https://doi.org/10.4324/9780203878460.

Denis D.J., & McKeon S.B. (2012). Debt financing and financial flexibility evidence from proactive leverage increases. Review of Financial Studies, 25(6), 1897-1929. https://doi.org/10.1093/rfs/hhs005.

Dević A., & Krstić B. (2001). Comparatible Analysys of the Capital Structure Determinants in Polish and Hungarian Enterprises − Empirical Study. Facta Universitetas. Economics and Organization, 1(9), 85-100.

Dierker M., Lee I., & Seo S.W. (2019). Risk changes and external financing activities: Tests of the dynamic trade-off theory of capital structure. Journal of Empirical Finance, 52(March), 178-200. https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2019.03.004.

Dudkowska A. (2017). Analiza i ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek notowanych na rynku podstawowym GPW. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 41(114), 39-60.

Duliniec A. (1998). Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN.

Duliniec A. (2007). Finansowanie przedsiębiorstwa. PWE.

Duliniec A. (2012). Koszt kapitału w teorii i praktyce przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 3, 1-18.

Durand D. (1952). Costs of Debt and Equity Funds for Business: Trends and Problems of Measurement. In Conference on Research in Business Finance, National Beaureau of Economic Research, 215-262.

Durand D. (1959). The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment: Comment. The American Economic Review, 49(4), 639-655.

Duval S., & Tweedie R. (2000). A Nonparametric “Trim and Fill” Method of Accounting for Publication Bias in Meta-Analysis. Journal of the American Statistical Association, 95(449), 89-98. https://doi.org/10.1080/01621459.2000.10473905.

Eisenhardt K. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. The Academy of Management Review, 14(1), 57-74. http://www.jstor.org/stable/258191.

Eriotis N., Vasiliou D., & Ventoura-Neokosmidi, Z. (2007). How firm characteristics affect capital structure: an empirical study. Managerial Finance, 33(5), 321-331. https://doi.org/10.1108/03074350710739605.

European Central Bank. (2014). Survey on the Access To Finance of Small and Medium-Sized Enterprises in the Euro Area October 2013 To March 2014 April 2014. April. https://www.ecb.europa.eu/stats/accesstofinancesofenterprises/pdf/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201311en.pdf?f5ab9fefb7ee0bd0455541a97d80cbfa.

European Commission. (2003). Recommendation 2003/361/ EC. Official Journal of the European Union, L124, 30.

European Commission. (2007). Observatory of European SMEs: Analytical Report. https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl196_en.pdf.

Eurostat. (2021). https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained.

Evans D.S. (1987). Tests of Alternative Theories of Firm Growth. Journal of Political Economy, 95, 657-674. https://doi.org/10.1086/261480.

Fama E.F. (1980). Agency problems and the theory of the firm. Journal of Political Economy, 88(2), 288-307. https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.022.

Fama E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25(2), 383-417. https://doi.org/10.2307/2325488.

Fama E.F., & French, K. R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, XLVII(2), 427-465. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(1989)115:1(109).

Fama E.F., & French K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3-56. https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5.

Fama E.F., & French K.R. (2002). Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions About Dividends and Debt. Review of Financial Studies, 15(1), 1-33. https://doi.org/10.1093/rfs/15.1.1.

Fama E.F., & French K.R. (2004). The Capital Asset Pricing Model: Theory and evidence. Journal of Economic Perspectives, 18(3), 25-46. https://doi.org/10.1257/0895330042162430

Fama E.F., & French K.R. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics, 116(1), 1-22. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.10.010.

Fama E.F. (1991). Efficient capital Markets:II. The Journal of Finance, 46(5), 1575-1617.

Fan J.P.H., Titman S., & Twite G. (2012). An international comparison of capital structure and debt maturity choices. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 47(1), 23-56. https://doi.org/10.1017/S0022109011000597.

Farooq O., & Pashayev Z. (2019). Capital structure and board of directors: A quantile regression approach. Economics and Business Letters, 8(3), 130-137. https://doi.org/10.17811/ebl.8.3.2019.130-137.

Fazzari S.M., Hubbard R.G., Petersen B.C., Blinder A.S., & Poterba J.M. (1988). Financing Constraints and Corporate Investment. Brookings Papers on Economic Activity, 1988(1), 141-195. https://doi.org/10.2307/2534426.

Feld L.P., Heckemeyer J.H., & Overesch M. (2013). Capital structure choice and company taxation: A meta-study. Journal of Banking and Finance, 37(8), 2850-2866. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.03.017.

Ferrando A., Marchica M.T., & Mura R. (2017). Financial Flexibility and Investment Ability Across the Euro Area and the UK. European Financial Management, 23(1), 87-126. https://doi.org/10.1111/eufm.12091

Fetter F.A. (1907). The Nature of Capital and Income. Journal of Political Economy, 15(3), 129-148.

Fight A. (2004). Credit Risk Management. Butterworth-Heinemann.

Finnerty J.D. (1985). Stock-for-Debt Swaps and Shareholder Returns. Financial Management, 14, 5-17.

Fisher E.O., Heinkel R., & Zechner J. (1989). Dynamic Capital Structure Choice: Theory and Tests. The Journal of Finance, 44(1), 19-40. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1989.tb02402.x.

Fisher I. (1906). The Nature of Capital and Income. Macmillan.

Fishman J.E., Pratt S.P., Griffith J.C., Wilson D.K., Meltzer S.L., & Hampton R.W. (1992). Guide to Business Valuations Vol.1. Practitioners Publishing Company.

Flannery M.J., & Rangan K.P. (2006). Partial adjustment toward target capital structures. Journal of Financial Economics, 79(3), 469-506. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.03.004.

Flor C.R. (2011). Asset Substitution and Debt Renegotiation. Journal of Business Finance and Accounting, 38(7-8), 915-944. https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2011.02253.x

Fluck Z. (1999). Capital Structure Decisions in Small and Large Firms: A Life-cycle Theory of Financing. In NYU Working Paper (FIN-99-069).

Fosu S. (2013). Capital structure, product market competition and firm performance: Evidence from South Africa. Quarterly Review of Economics and Finance, 53(2), 140-151. https://doi.org/10.1016/j.qref.2013.02.004.

Franc-Dąbrowska J. (2003). Struktura kapitału a procesy rozwojowe przedsiębiorstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa.

Franc-Dąbrowska J. (2009). Does Dividend Policy Follow the Capital Structure Theory? Managing Global Transitions, 7(4), 367-382.

François P., & Morellec E. (2004). Capital structure and asset prices: Some effects of bankruptcy procedures. Journal of Business, 77(2), 387-411. https://doi.org/10.1086/381280.

Frank M.Z., & Goyal V.K. (2003). Testing the pecking order theory of capital structure. In Journal of Financial Economics (Vol. 67, Issue 2). https://doi.org/10.1016/S0304-405X(02)00252-0.

Frank M.Z., & Goyal V.K. (2004). The effect of market conditions on capital structure adjustment. Finance Research Letters, 1 (2004), 47-55. https://doi.org/10.1016/S1544-6123(03)00005-9.

Frank M.Z., & Goyal V.K. (2005). Trade-Off and Pecking Order Theories of Debt. In E. B. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (pp. 135-202). Elsevier/North. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53265-7.50004-4.

Frank M.Z., & Goyal V.K. (2008). Trade-off and Pecking Order Theories of Debt. In Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 2, Issue 06, pp. 539-556). https://doi.org/10.1016/S1873-1503(06)01003-8.

Frank M.Z., & Goyal V.K. (2009). Capital Structure Decisions: Which Factors are Reliably Important? Financial Management, 38(1-37), 1-37. https://doi.org/10.1111/j.1755-053X.2009.01026.x.

Franks J.R., & Torous W.N. (1994). A comparison of financial recontracting in distressed exchanges and Chapter 11 reorganizations. Journal of Financial Economics, 35, 349–370.

Gajdka J. (2002). Teorie struktury kapitału i ich aplikcja w warunkach polskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Gajdka J., & Szymański M. (2019). Changes in the Capital Structure of Polish Companies During the Last Twenty Years (1997-2017). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 53(4), 53-68. https://doi.org/10.17951/h.2019.53.4.53-68.

Galai D., & Masulis R.W. (1976). Option Pricing Model and Risk Faktor of Stock. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 53-81. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X76900209.

Gamba A., & Triantis A. (2008). The value of financial flexibility. Journal of Finance, 63(5), 2263-2296. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01397.x.

Gao W., & Zhu F. (2015). Information Asymmetry and Capital Structure Around the World. Pacific-Basin Finance Journal, 32(C), 131–159. https://doi.org/10.2139/ssrn.2126451.

Gaud P., Hoesli M., & Bender A. (2007). Debt-Equity Choice in Europe. International Review of Financial Analysis, 16(3), 201-222. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2006.08.003.

Ghosh A., & Cai F. (1999). Capital Structure: New Evidence of Optimality and Pecking Order Theory. American Business Review, 17(1), 32-38.

Gilson S.C. (1997). Transactions costs and capital structure choice: Evidence from financially distressed firms. Journal of Finance, 52(1), 161-196. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03812.x.

Gilson S.C., Hotchkiss E.S., & Ruback R.S. (2000). Valuation of Bankrupt Firms. Review of Financial Studies, 13(1), 43-74. https://doi.org/10.1093/rfs/13.1.43.

Gordon M.J. (1962). The investment, financing, and valuation of the corporation. R.D. Irwin.

Gostkowska-Drzewicka M., & Majerowska E. (2019). The factors shaping the capital structure of the stock-exchange-listed companies in the Visegrad Group countries. The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, 62-70. pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r08.pdf.

Gottfries N. (1991). Customer Markets, Credit Market Imperfections and Real Price Rigidity. Economica, 58, 313-323.

Graham J.R. (1996). Debt and the marginal tax rate. Journal of Financial Economics, 41(1), 41-73. https://doi.org/10.1016/0304-405X(95)00857-B.

Graham J.R. (2000). How big are the tax benefits of debt? Journal of Finance, 55(5), 1901-1941. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00277.

Graham J.R., & Harvey C.R. (2001). The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field. Journal of Financial Economics, 60(2-3), 187-243. http://www.duke.edu/~charvey/Research/indexr.htm.

Graham J.R., & Harvey C.R. (2002). How Do CFOs Make Capital Budgeting and Capital Structure Decisions? Journal of Applied Corporate Finance, 15(1), 8-23. https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.2002.tb00337.x.

Graham J.R., & Leary M.T. (2011). A Review of Empirical Capital Structure Research and Directions for the Future. Annual Review of Financial Economics, 3, 309-345. https://doi.org/10.1146/annurev-financial-102710-144821.

Graham J.R., Leary M.T., & Roberts M.R. (2015). A century of capital structure: The leveraging of corporate America. Journal of Financial Economics, 118(3), 658-683. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.08.005.

Graham J.R., & Lemmon M.L. (1998). Measuring Corporate Tax Rates and Tax Incentives: A New Approach. Journal of Applied Corporate Finance, 11(1), 54-65. https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.1998.tb00077.x.

Greene W.H. (2003). Econometric Analysis. Prentice Hall, Upper Saddle River.

Griener L. (1972). Evolution and Revolution as Organizations Grow − Harvard Business Review. Harvard Business Review, 7-8.

Grinblatt M., & Titman S. (2001). Financial Markets and Corporate Strategy. McGraw-Hill/Irwin. https://doi.org/10.1016/B978-075067719-6/50001-4

Groppelli A., & Nikbakht E. (2018). Finance. Barrons Educational Series.

Grossman S.J., & Hart O.D. (1983). An Analysis of the Principal-Agent Problem. Econometrica, 51(1), 7-46.

Gryko J.M. (2013). Znaczenie elastyczności finansowej przedsiębiorstwa w czasie globalnego kryzysu. Zarządzanie i Finanse, 2(2), 123-134.

Gryko J.M. (2017). Spare Debt Capacity and Investment Ability in Public Companies of Central – Eastern Europe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia, 89(5/2017), 65-78. https://doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-05.

Grzywacz J. (2012). Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Oficyna Wydawnicza SGH.

Gujarati D.N., & Porter D.C. (2009). Basic Econometrics (5th ed.). In Basic Econometrics. McGraw-Hill/Irwin.

Güner A. (2016). The Determinants of Capital Structure Decisions: New Evidence from Turkish Companies. Procedia Economics and Finance, 38(October 2015), 84-89. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30180-0.

Gungoraydinoglu A., & Öztekin Ö. (2011). Firm- and country-level determinants of corporate leverage: Some new international evidence. Journal of Corporate Finance, 17, 1457-1747. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2011.08.004.

Hagen K.P. (1976). Default Risk, Homemade Leverage, and the Modigliani-Miller Theorem: Note. American Economic Review, 66(1), 199-203.

Hajduk A. (2018a). Czynniki kształtujące strukturę kapitału w świetle dotychczasowych badań empirycznych na polskim rynku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 533, 100-109. https://doi.org/10.15611/pn.2018.533.10.

Hajduk A. (2018b). Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa w świetle statystycznej analizy parametrycznej. Zarządzanie i Finanse, 16(2), 103-115.

Hall G.C., Hutchinson P.J., & Michaelas N. (2004). Determinants of the capital structures of European SMEs. Journal of Business Finance and Accounting, 31(5-6), 711-728. https://doi.org/10.1111/j.0306-686X.2004.00554.x.

Halov N., & Heider F. (2011). Capital Structure, Risk and Asymmetric Information. Quarterly Journal of Finance and Accounting, 1(4), 767-809. https://doi.org/10.2139/ssrn.566443.

Hamrol M., & Sieczko J. (2006). Czynniki kształtjące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1, 127-142.

Hang M., Geyer-Klingeberg, J., Rathgeber, A. W., & Stöckl, S. (2018). Measurement matters – A meta-study of the determinants of corporate capital structure. Quarterly Review of Economics and Finance, 68, 211-225. https://doi.org/10.1016/j.qref.2017.11.011.

Hanji M.B. (2017). Meta-analysis in psychiatry research : fundamental and advanced methods. Apple Academic Press.

Hardy C.O. (1921). Risk and risk-bearing. University of Chicago Press.

Harris M., & Raviv A. (1991). The Theory of Capital Structure. The Journal of Finance, XLVI(1), 297-355.

Harrison B., & Widjaja, T. (2014). The determinants of capital structure: comparison between before and after the financial crisis. Economic Issues, 19(2), 53-80.

Hartwell C.A., & Malinowska A.P. (2018). Firm-level and institutional determinants of corporate capital structure in poland: New evidence from the warsaw stock exchange. Finance a Uver − Czech Journal of Economics and Finance, 68(2), 120-143.

Harvey C.R., Lins K.V., & Roper A.H. (2004). The Effect of Capital Structure When Expected Agency Costs are Extreme. Journal of Financial Economics, 74(1), 3-30. https://doi.org/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X04000480.

Haugen R.A., & Senbet L.W. (1978). The insignificance of bankruptcy costs to the theory of optimal capital structure. The Journal of Finance, 33(2), 383-394.

Heinkel R. (1982). A Theory of Capital Structure Relevance Under Imperfect Information. The Journal of Finance, 37(5), 1141-1150.

Helwege J., & Liang N. (1996). Is there a pecking order? Evidence from a panel of IPO firms. Journal of Financial Economics, 40(3), 429-458. https://doi.org/10.1016/0304-405X(95)00851-5.

Hennessy C.A., & Whited T.M. (2005). Debt dynamics. Journal of Finance, 60(3), 1129–1165. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00758.x.

Hernádi P., & Ormos M. (2012a). Capital structure and its choice in Central and Eastern Europe. Acta Oeconomica, 62(2), 229–263. https://doi.org/10.1556/AOecon.62.2012.2.5

Hernádi P., & Ormos M. (2012b). What managers think of capital structure and how they act: Evidence from Central and Eastern Europe. Baltic Journal of Economics, 12(2), 47-71. https://doi.org/10.1080/1406099x.2012.10840517.

Hernández-Cánovas G., & Koëter-Kant J. (2011). SME financing in Europe: Cross-country determinants of bank loan maturity. International Small Business Journal, 29(5), 489–507. https://doi.org/10.1177/0266242611402569.

Hess D., & Immenkötter, P. (2014). How much is too much? Debt capacity and financial flexibility (No. 14–03; CFR Working Paper).

Hirshleifer J. (1966). Investment decision under uncertainty: Applications of the state-preference approach. Quarterly Journal of Economics, 80(2), 252–277. https://doi.org/10.2307/1880692.

Hovakimian A. (2006). Are Observed Capital Structures Determined by Equity Market Timing? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 41(1), 221-243. https://doi.org/10.1017/S0022109000002489.

Hovakimian A., & Li G. (2011). In search of conclusive evidence: How to test for adjustment to target capital structure. Journal of Corporate Finance, 17(1), 33-44. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.07.004.

Hovakimian A., Opler T., & Titman S. (2001). The Debt-Equity Choice. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 36(1), 1. https://doi.org/10.2307/2676195.

Huang G., & Song F.M. (2006). The determinants of capital structure: Evidence from China. China Economic Review, 17(1), 14-36. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2005.02.007.

Huang R., & Ritter J.R. (2009). Testing theories of capital structure and estimating the speed of adjustment. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44(2), 237-271. https://doi.org/10.1017/S0022109009090152.

Hussain Q., & Nivorozhkin E. (1997). The Capital Structure of Listed Companies in Poland (WP/97/175; IMF Working Paper).

Imtiaz M.F., Mahmud K., & Mallik A. (2016). Determinants of Capital Structure and Testing of Applicable Theories: Evidence from Pharmaceutical Firms of Bangladesh. International Journal of Economics and Finance, 8(3), 23. https://doi.org/10.5539/ijef.v8n3p23.

International Monetary Fund. (2021). IMF Databases. https://www.imf.org.

Jajuga K. (2007). Zarządzanie ryzykiem, PWN.

Jajuga K., & Jajuga T. (2004). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN.

Jaki A., & Ćwięk W. (2017). Metody estymacji kosztu kapitału własnego a użyteczność wewnętrznych mierników wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia, 89(5), 285-298. https://doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-21

Jalilvand, A., & Harris, R. S. (1984). Corporate Behavior in Adjusting to Capital Structure and Dividend Targets: An Econometric Study. The Journal of Finance, 39(1), 127–145. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03864.x

Janas K. (2015). Comparison of methods for the beta coefficient calculation for CAPM. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 855(74/1), 269-280. https://doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-23

Janasz K., Janasz W., & Wiśniewska J. (2007). Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Difin.

Janasz K. (2008). Kapitał jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński, 1, 69-79.

Jaworski J. (2012). Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiebiorstwem. Potrzeby − źródła − wykorzystanie. CeDeWu.

Jaworski J. (2017). Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstwa (Wydanie II). CeDeWu.

Jaworski J., & Czerwonka L. (2017). Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Sektor usług. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, LI(4), 133-142. https://doi.org/10.17951/h.2017.51.4.133

Jaworski J., & Czerwonka L. (2018). Determinants of Capital Structure of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange. The Service Sector. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, 51(4), 133. https://doi.org/10.17951/h.2017.51.4.133.

Jaworski J., & Czerwonka L. (2019). Meta-study on relationship between macroeconomic and institutional environment and internal determinants of enterprises’ capital structure. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1), 2614-2637. https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1650653.

Jaworski J., Czerwonka L., & Madra-Sawicka M. (2019). Determinants of capital structure: Evidence from Polish food manufacturing industry. German Journal of Agricultural Economics, 68(1), 45-56.

Jędrzejczak-Gas J. (2014). Influence of the selected factors on the capital structure of enterprises in the construction industry. Management, 18(1), 241-254. https://doi.org/10.2478/manment-2014-0018.

Jędrzejczak-Gas J. (2018). Determinants of the capital structure of TSL sector enterprises. Management, 22(1), 122-139. https://doi.org/10.2478/manment-2018-0013.

Jensen M.C. (1986). Agency Cost Of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. The American Economic Review, 76(2), 323-329. https://doi.org/10.2139/ssrn.99580.

Jensen M.C., & Meckling W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X.

Jerzemowska M. (1999). Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. PWN.

Jerzemowska M., & Hajduk A. (2015). Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2(2(938)), 45-57. https://doi.org/10.15678/znuek.2015.0938.0204.

Jõeveer K. (2006). Sources of Capital Structure: Evidence from Transition Countries. Working Papers Bank of Estonia, 2, 1-19. https://doi.org/10.2139/ssrn.1130306.

Jõeveer K. (2013a). Firm, country and macroeconomic determinants of capital structure: Evidence from transition economies. Journal of Comparative Economics, 41(1), 294-308. https://doi.org/10.1016/j.jce.2012.05.001.

Jõeveer K. (2013b). What do we know about the capital structure of small firms? Small Business Economics, 41(2), 479-501. https://doi.org/10.1007/s11187-012-9440-1.

Kale J.R., Noe T.H., & Ramirez G.G. (1991). The Effect of Business Risk on Corporate Capital Structure: Theory and Evidence. The Journal of Finance, 46(5), 1693–1715. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1991.tb04640.x

Kałużny R. (2009). Pomiar ryzyka kredytowego banku. PWN.

Kane A., Marcus A.J., & Mcdonald R.L. (1984). How Big Is the Tax Advantage of Debt? Journal of Finance, 39(3), 841-853.

Kayo E.K., & Kimura H. (2011). Hierarchical determinants of capital structure. Journal of Banking and Finance, 35(2), 358-371. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.08.015

Kaźmierska-Jóźwiak B., Marszałek J., & Sekuła P. (2015). Determinants of Debt-Equity Choice – Evidence From Poland. Emerging Markets Journal, 5(2), 1-8. https://doi.org/10.5195/emaj.2015.66.

Kędzior M. (2011). Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw. Ujęcie rachunkowości i finansów. CH Beck.

Kędzior M. (2012). Capital structure in EU selected countries − micro and macro determinants. Argumenta Oeconomica, 28(1), 69-117.

Kemsley D., & Nissim D. (2002). Valuation of the debt tax shield. Journal of Finance, 57(5), 2045-2073. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00488.

Kersten R., Harms J., Liket K., & Maas K. (2017). Small Firms, large Impact? A systematic review of the SME Finance Literature. World Development, 97, 330-348. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.04.012.

Keynes J.M. (1937). The General Theory of Employment. The Quarterly Journal of Economics, 51(2), 209-223. https://doi.org/10.2307/1882087.

Kim E.H. (1978). A Mean-Variance Theory of Optimal Capital Structure and Corporate Debt Capacity. The Journal of Finance, 33(1), 45-63. https://doi.org/10.1111/jofi.12742.

Klapper L.F., Sarria-Allende V., & Zaidi R. (2006). A Firm-Level Analysis of Small and Medium Size Enterprise Financing in Poland. In World Bank Policy Research (Vol. 3984).

Klapper L., Sarria-Allende V., & Sulla V. (2002). Small- and Medium-Size Enterprise Financing in Eastern Europe. In Policy Research Working Paper (No. WPS2933; Issue December).

Klein L.S., O’Brien, T., & Peters, S.R. (2002). Debt Vs Equity Under Informtion Asymmetry: A Review. The Financial Review, 37(3), 317-350.

Knight F.H. (1921). Risk, uncertainty and prot. Hart, Schaffner and Marx.

Kochalski C. (Ed.). (2016). Zielony controlling i finanse Podstawy teoretyczne. CH Beck.

Kołosowska B., & Chojnacka E. (2009). Pojemność zadłużeniowa jako czynnik wpływający na strategię finansowania MSP w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 540(34), 43-50.

Komajda E. (2001). Koszt kapitału obcego w przedsiębiorstwie. Przegląd Organizacji, 2, 22-25. https://doi.org/10.33141/po.2001.12.05.

Korajczyk R.A., Lucas D.J., & McDonald R.L. (1992). Equity Issues with Time-Varying Asymmetric Information. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 27(3), 397. https://doi.org/10.2307/2331327.

Koralun-Bereźnicka, J. (2016). Wpływ kraju i sektora oraaz wielkości przedsiębiorstwa na strukturę kapitału przedsiebiorstw w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Koralun-Bereźnicka J. (2018). Determinants of Capital Structure Across European Countries. In K. Jajuga, H. Locarek-Junge, & L.T. Orlowski (Eds.), Contemporary Trends and Challenges in Finance (pp. 199-209). Springer International Publishing AG Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76228-9.

Kotowski J., Starzyńska M., Piotrowska A., Pabijanek E., Chodkowska J., & Kosińska E. (2019). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 r.,Główny Urząd Statystyczny. Dostęp: https://stat.gov.pl.

Krämer R. (2015). Taxation and Capital Structure Choice: The Role of Ownership. Scandinavian Journal of Economics, 117(3), 957-982. https://doi.org/10.1111/sjoe.12107.

Krasker W.S. (1986). Stock Price Movements in Response to Stock Issues under Asymmetric Information. The Journal of Finance, 41(1), 93-105. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1986.tb04493.x.

Kraus A., & Litzenberger R.H. (1973). A State-preference Model of Optimal Financial Leverage. The Journal of Finance, 28(4), 911-922. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1973.tb01415.x.

Kubiak J. (2013). Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Kuchciński A. (2016). Ryzyko kredytowe w działalności banku. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2(48), 35-48.

Kufel T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. PWN.

Kumar R., & Bodla B.S. (2014). A Study of the Determinants of Capital Structure Choice. BVIMR Management Edge, 7(2), 79-93.

Kumar S., & Rao P. (2015). A conceptual framework for identifying financing preferences of SMEs. Small Enterprise Research, 22(1), 99-112. https://doi.org/10.1080/13215906.2015.1036504.

Kwiatkowska A. (2009). Koszt kapitału. Teoria i praktyka. Studia I Prace Kolegium…, 91, 129-141. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty Naukowe KZiF/Documents/z. 91.pdf#page=67.

La Porta R. (1996). Expectations and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 51(5), 1715-1742. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1996.tb05223.x.

La Rocca M. (2011). Capital Structure and Corporate Strategy. In Capital Structure and Corporate Financing Decisions: Theory, Evidence, and Practice. https://doi.org/10.1002/ 9781118266250.ch3.

La Rocca M.L., La Rocca T.L., & Cariola A. (2011). Capital Structure Decisions During a Firm’s Life Cycle. Small Business Economics, 37(1), 107-130. https://doi.org/10.1007/s11187-009-9229-z.

La Rocca M., la Rocca T., & Cariola A. (2010). The influence of local institutional differences on the capital structure of SMEs: Evidence from italy. International Small Business Journal, 28(3), 234-257. https://doi.org/10.1177/0266242609360614.

Labra R., & Torrecillas C. (2018). Estimating dynamic Panel data. A practical approach to perform long panels. Revista Colombiana de Estadística, 41(1), 31-52. https://doi.org/https://doi.org/10.15446/rce.v41n1.61885.

Leary M.T., & Roberts M.R. (2005). Do firms rebalance their capital structures? Journal of Finance, LX(6), 2575-2618. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00811.x

Leland H.E. (1998). Agency costs, risk management, and capital structure. Journal of Finance, 53(4), 1213–1243. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00051.

Leland H.E., & Pyle D.H. (1977). Informational Asymmetries, Financial Structure, and Financial Intermediation. The Journal of Finance, 32(2), 371-387. https://doi.org/10.2307/2326770.

Lemmon M.L., & Zender J.F. (2010). Debt capacity and tests of capital structure theories. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 45(5), 1161-1187. https://doi.org/10.1017/S0022109010000499.

Lemmon M.L., & Zender J.F. (2019). Asymmetric Information, Debt Capacity, and Capital Structure. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 54(1), 31-59. https://doi.org/10.1017/S0022109018000443.

Lev B. (1969). Industry Averages as Targets for Financial Ratios. Journal of Accounting Research, 7(2), 290. https://doi.org/10.2307/2489971

Lewin P. (2017). Capital Valuation, What is it and Why Does it Matter? Insights from Austrian Capital Theory. Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis, 12(1), 1-19. https://doi.org/10.1515/jbvela-2016-0018.

Lintner J. (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets John Lintner. The Review OfEconomics and Statistics, 47(1), 13-37.

Littell J.H., Corcoran, J., & Pillai, V. (2008). Systematic Reviews and Meta Analysis. In Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof.

Litzenberger R.H. (1986). Some Observations on Capital Structure and the Impact of Recent Recapitalizations on Share Prices. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 21(1), 59. https://doi.org/10.2307/2330991.

López-Gracia J., & Sogorb-Mira F. (2008). Testing trade-off and pecking order theories financing SMEs. Small Business Economics, 31(2), 117-136. https://doi.org/10.1007/s11187-007-9088-4.

Lucas D.J., & McDonald R.L. (1990). Equity Issues and Stock Price Dynamics. The Journal of Finance, 45(4), 1019-1043. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb02425.x

Łuczka T. (2011). Determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 80, 179-188.

Łuczka T. (2015). Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiebiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848, 86-97. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

Lumby S., & Jones C. (1999). Investment Appraisal and Financial Decisions. International Thomson Business Press.

mac an Bhaird C., & Lucey B. (2010). Determinants of capital structure in Irish SMEs. Small Business Economics, 35(3), 357375. https://doi.org/10.1007/s11187-008-9162-6.

Maddala G.S. (2006). Ekonometria. PWN.

Mądra-Sawicka M., & Kalisiak A. (2017). Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw budowlanych na przykładzie spółek giełdowych – wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia, 89(5), 89-101. https://doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-07.

Mądra-Sawicka M., & Kalisiak A. (2018). Zróżnicowanie struktury kapitału oraz jej determinant w spółkach kapitałowych według wybranych działów klasyfikacji NAICS. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia, 92(2), 125–135. https://doi.org/10.18276/frfu.2018.92-11.

Maksimovic V. (1995). Financial Structure and Product Market Competition. In R. Jarrow, V. Maksimovic, & V. Ziemba (Eds.), Handbooks in Operations Research and Management Science (Vol. 9, pp. 887-920). Elsevier Science.

Maksimovic V., & Titman S. (1991). Financial Policy and Reputation for Product Quality. Review of Financial Studies, 4(1), 175-200. https://doi.org/10.1093/rfs/4.1.175.

Mao C.X. (2003). Interaction of Debt Agency Problems and Optimal Capital Structure: Theory and Evidence. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38(2), 399. https://doi.org/10.2307/4126757

Marchica M.T., & Mura R. (2010). Financial Flexibility, Investment Ability, and Firm Value: Evidence from Firms with Spare Debt Capacity. Financial Management, 39(4), 1339-1365. https://doi.org/10.1111/j.1755-053X.2010.01115.x

Markowitz H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. https://doi.org/10.2307/258476.

Marks K. (2013). Kapitał. PWN.

Marsh P. (1979). Equity Rights Issues and the Efficiency of the UK Stock Market. The Journal of Finance, 34(4), 839-862. https://doi.org/10.2307/2327051.

Marsh P. (1982). The Choice Between Equity and Debt: An Empirical Study. The Journal of Finance, 37(1), 121-144. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1982.tb01099.x.

Masulis R.W. (1983). The Impact of Capital Structure Change on Firm Value: Some Estimates. The Journal of Finance, 38(1), 107. https://doi.org/10.2307/2327641.

Masulis R.W. (1988). Debt/Equity Choice. Ballinger Publishing Company.

Mazur K. (2007). The determinants of capital structure choice: Evidence from Polish companies. International Advances in Economic Research, 13(4), 495-514. https://doi.org/10.1007/s11294-007-9114-y.

Megginson W. (1997). Corporate Finance Theory. Addison Wesley.

Merton R.C. (1987). A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information. The Journal of Finance, 42(3), 483–510. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1987.tb04565.x.

Merton R.C. (1992). Continuous-time Finance. Wiley-Blackwell.

Michael C. Jensen. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. American Economic Review, 76(2), 323-329.

Miglo A. (2011). Chapter 10. Trade-Off, Pecking Order, Signaling, and Market Timing Models. In H. Kent Baker & G. S. Martin (Eds.), Capital Structure and Corporate Financing Decisions: Theory, Evidence, and Practice (Issue 203, pp. 171-191). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118266250.

Miglo A. (2016). Capital Structure in the Modern World. In Capital Structure in the Modern World. Springer International Publishing AG Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-319-30713-8.

Mikkelson W H. (1985). Capital Structure Change and Decreases in Stockholders’ Wealth: A Cross-sectional Study of Convertible Security Calls. In M. Friedman (Ed.), Corporate Capital Structure in the United States (pp. 265-300). University of Chicago Press.

Miller D., & Friesen, P.H. (1984). A longitudinal study of the corporate life cycle. Management Science, 30(10), 1161-1183.

Miller M.H. (1977). Debt and Taxes. The Journal of Finance, 32(2), 261-275. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1985.tb04986.x.

Miller M.H. (1988). The Modigliani-Miller Propositions After Thirty Years. Journal of Economic Perspectives, 2(4), 99-120.

Miller M.H. (1991). Leverage. The Journal of Finance, 46(2), 479-488.

Miller M.H. (1998). The M&M propositions 40 years later. European Financial Management, 4(2), 113-120.

Miller M.H., & Modigliani, F. (1961). Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares. The Journal of Business, 34(1), 411-433.

Miller M.H., & Modigliani F. (1965). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment: Reply. The American Economic Review, 55(3), 524-527.

Miśkiewicz A. (2008). Istota i metody wyceny kosztu kapitału własnego w przedsiębiorstwie. Studia I Prace Kolegium…, 88, 116-135.

Modigliani F. (1988). MM—Past, Present, Future Present and Future. Journal of Economic Perspectives, 2(4), 149-158.

Modigliani F., & Miller M.H. (1958). The cost of capital, corporation finance and theory of investment. The American Economic Review, 48(3), 261-297.

Modigliani F., & Miller M.H. (1959). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment: Reply. The American Economic Review, 49(4), 655-669.

Modigliani F., & Miller M.H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. American Economic Review, 53(3), 433–443. https://doi.org/10.2307/1809167

Mokhova N., & Zinecker M. (2013a). Capital structure and the country default risk: The evidence from Visegrad group. The Macrotheme Review, 2(1), 155-180.

Mokhova N., & Zinecker, M. (2013b). The determinants of capital structure: The evidence from the European Union. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(7), 2533-2546. https://doi.org/10.11118/actaun201361072533.

Morellec E., Nikolov B., & Schürhoff N. (2018). Agency conflicts around the world. Review of Financial Studies, 31(11), 4232-4287. https://doi.org/10.1093/rfs/hhy018.

Myers S.C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5, 147-175. https://doi.org/10.1253/circj.CJ-16-0846.

Myers S.C. (1984). The Capital Structure Puzzle. The Journal of Finance, 39(3), 574-592. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03646.x.

Myers S.C. (2001). Capital structure. Journal of Economic Perspectives, 15(2), 81-102. https://doi.org/10.1257/jep.15.2.81.

Myers S.C., & Majluf N.S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221. https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0.

Nachman D., & Noe T. (1994). Optimal design of securities under assymetric information. Review of Financial Studies, 7(1), 1-44.

Niedziółka P. (2002). Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku. Difin.

Niemiec A. (2009). Współczynnik beta w modelu CAPM − teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 577(23), 101-109.

Nivorozhkin E. (2005). Financing choices of firms in EU accession countries. Emerging Markets Review, 6(2), 138-169. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2004.10.002.

OECD Database. (n.d.). Retrieved October 3, 2020, from https://data.oecd.org/

Opler T.C., & Titman S. (1994). Financial Distress and Corporate Performance. The Journal of Finance, 49(3), 1015. https://doi.org/10.2307/2329214.

Outreville J F. (1998). Theory and Practice of Insurance. Springer US.

Palacín-Sánchez M.J., Ramírez-Herrera L.M., & di Pietro F. (2013). Capital structure of SMEs in Spanish regions. Small Business Economics, 41(2), 503-519. https://doi.org/10.1007/s11187-012-9439-7.

Pawlonka T. (2016). Pomiar kosztu kapitału na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej

w Polsce. Metodyczne studium przypadku, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa.

Penrose E.T. (1952). Biological Analogies in the Theory of the Firm. The American Economic Review, 42(5), 804-819. https://doi.org/10.4324/9780429056604-2.

Peterson R.A., & Brown S.P. (2005). On the use of beta coefficients in meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 90(1), 175-181. https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.1.175.

Piątkowska J. (2017). Czynniki optymalizacji struktury kapitału. Praktyczna weryfikacja. Współczesne Finanse. Teoria i Praktyka, 2(1), 45-52. https://doi.org/10.18276/wf.2017.1-05.

Pinto J.M., & Santos M.C. (2019). The choice between corporate and structured financing: evidence from new corporate borrowings. European Journal of Finance. https://doi.org/10.1080/1351847X.2019.1697323.

Pratt S.P. (2002). Cost of capital: estimation and applications. In Choice Reviews Online (Vol. 36, Issue 07). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.5860/choice.36-4005.

Prędkiewicz K., & Prędkiewicz P. (2014). Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 65(802), 829-842.

Prędkiewicz K., & Prędkiewicz P. (2015). Chosen Determinants of Capital Structure in Small and Medium-Sized Enterprises. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855, 331-340. https://doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-29.

Psillaki M., & Dasaklakis N. (2009). Are the determinants of capital structure country or firm specific? Small Business Economics, 33, 319-333. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11187-008-9103-4.

Rajan R.G., & Zingales L. (1995). What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data. The Journal of Finance, 50(5), 1421-1460. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb05184.x.

Rauh J.D., & Sufi A. (2012). Explaining corporate capital structure: Product markets, leases, and asset similarity. Review of Finance, 16(1), 115–155. https://doi.org/10.1093/rof/rfr023.

Reinartz S.J., & Schmid T. (2016). Production Flexibility, Product Markets, and Capital Structure Decisions. Review of Financial Studies, 29(6), 1501-1548. https://doi.org/10.1093/rfs/hhv126.

Robichek A.A., & Myers S.C. (1966). Problems in the Theory of Optimal Capital Structure. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1(2), 1-35.

Rocznik giełdowy 2019. (2019). https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-wiecej?gpwl_id=157&title=Rocznik+giełdowy+2019.

Rogers R.C., & Owers J.E. (1985). Equity for Debt Exchanges and Stockholder Wealth. Financial Management, 14, 18-26. https://doi.org/10.2307/3665055.

Rose J.R. (1959). The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment: Comment. The American Economic Review, 49(4), 638-639.

Ross S.A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. https://doi.org/10.1016/0022-0531(76)90046-6.

Ross S.A. (1977a). Determination of Financial Structure: the Incentive-Signalling Approach. The Bell Journal of Economics, 8(1), 23-40.

Ross S.A. (1977b). Return, Riskand and Arbitrage. In Risk and Return in Finance (pp. 189-218). Mass, Ballinger.

Rudnicki K. (2017). W poszukiwaniu metody wyznaczania optymalnej struktury kapitałowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, 51(6), 367-375. https://doi.org/10.17951/h.2017.51.6.367.

Rutterford J. (1985). An International Perspective on the Capital Structure Puzzle. Midland Corporate Finance Journal, 3, 60-72.

Schneller M.I. (1980). Taxes and the Optimal Capital Structure of the Firm. The Journal of Finance, 35(1), 119-127.

Scott J.H. (1976). A Theory of Optimal Capital Structure. The Bell Journal of Economics, 7(1), 33-54. https://doi.org/10.2307/3003189.

Serrasqueiro Z., Matias F., & Salsa L. (2016). Determinants of capital structure: New evidence from Portuguese small firms. Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal, 28, 13-28. https://doi.org/10.18089/damej.2016.28.1.2.

Setyavan I.R. (2011). An Empirical Study on Market Timing Theory of Capital Structure. International Research Journal of Business Studies, 4(2), 103-119. https://doi.org/10.21632/irjbs.4.2.103-119.

Sharpe S. (1994). Financial Market Imperfections, Firm Leverage, and the Cyclicality of Employment. The American Economic Review, 84(4), 1060-1074. https://doi.org/10.2307/2118044.

Sharpe W.F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. The Journal of Finance, 19(3), 425-442. http://www.jstor.org/stable/2977928%5Cnhttp://www.jstor.org/%5Cnhttp://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=black.%5Cnhttp://www.jstor.org.

Shelby L.B., & Vaske J. (2008). Understanding meta-analysis: A review of the methodological literature. In Leisure Sciences. https://doi.org/10.1080/01490400701881366.

Shyam-Sunder L., & C. Myers S. (1999). Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure. Journal of Financial Economics, 51(2), 219-244. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(98)00051-8.

Sibilkov V. (1983). Asset liquidity and capital structure. The Journal of Finance, 38(1), 107-126. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1983.tb03629.x

Siedlecki R. (2012). Struktura kapitału w cyklu życia przedsiebiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 254.

Singh D. (2016). A panel data analysis of capital structure determinants: An empirical study of non-financial firms in Oman. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(4), 1650-1656.

Skowronek-Mielczarek A. (2003). Małe i średnie przedsiębiorstwa: źródła finansowania. CH Beck.

Skowroński A. (2002). Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich przedsiebiorstw w świetle badań empirycznych. In J. Sobiech (Ed.), Kapitałowa strategia przedsiebiorstwa (pp. 59-72). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Smith A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. PWN.

Smith C.W., & Warner J.B. (1979). On financial contracting. An analysis of bond covenants. Journal of Financial Economics, 7(2), 117-161. https://doi.org/10.1016/0304-405X(79)90011-4.

Smith D.J., Chen J., & Anderson H.D. (2012). The relationship between capital structure and product markets: Evidence from New Zealand. Review of Quantitative Finance and Accounting, 38(1), 1-24. https://doi.org/10.1007/s11156-010-0216-x.

Smith V.L. (1972). Default Risk, Scale, and the Homemade Leverage Theorem. American Economic Review, 62(1/2), 66-76.

Smykla-Czekała E. (2016). Zarządzanie ryzykiem kredytowym w działalności bankowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, 1208(64), 57-70. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

Sogorb-Mira F., & Lopez-Gracia J. (2005). Pecking Order Versus Trade-off: An Empirical Approach to the Small and Medium Enterprise Capital Structure. https://doi.org/10.2139/ssrn.393160.

Solow R.M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.

Spence M. (1973). Job Market Signaling. The Quarterly Journal of EconomicsEconomics, 87(3), 355-374.

Stiglitz J. (1969). A Re-Examination of the Modigliani-Miller Theorem. The American Economic Review, 59(5), 784-793.

Stiglitz J.E., & Weiss A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information Joseph. The American Economic Review, 71(3), 393-410.

Strebulaev I.A. (2007). Do tests of capital structure theory mean what they say? Journal of Finance, 62(4), 1747-1787. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2007.01256.x.

Szczęsny W. (2014). Przesłanki wyboru struktury kapitału − artykuł dyskusyjny. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 198/2, 75-85.

Szego G. (2002). Measures of risk. Journal of Banking and Finance, 26, 1253-1272. https://doi.org/10.1016/S1548-5315(11)70388-6.

Szudejko M. (2013). Analiza zależności pomiędzy branżą a strukturą kapitału przedsiębiorstwa na podstawie wyników finansowych polskich spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1(766), 701-711.

Taggart R.A. (1977). A Model of Corporate Financing Decisions. The Journal of Finance, 32(5), 1467-1484. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1977.tb03348.x.

Talmor E. (1981). Asymmetric Information, Signaling, and Optimal Corporate Financial Decisions. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 16(4), 413-435. https://doi.org/10.2307/2330363.

Tarczyński W., Witkowska D., & Kompa K. (2013). Współczynnik Beta. Teoria i praktyka. Pielaszek Research.

Tarnawa A., Łapiński J., Wasilewska M., Kartus K., & Stawicki N. (2020). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. https://doi.org/ISBN 978-83-7633-169-0.

Teixeira G., & Coutinho dos Santos M.J. (2011). Do Firms Have Financing Preferences along their Life Cycle? SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.676869.

Telser L.G. (1966). Cutthroat Competition and the Long Purse. The Journal of Law and Economics, 9(1), 259-277.

Thlon M. (2013). Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 902, 17-36.

Titman S. (1984). The effect of capital structure on a firm’s liquidation decision. Journal of Financial Economics, 13(1), 137-151. https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90035-7

Titman S., & Wessels, R. (1988). The Determinants of Capital Structure Choice. The Journal of Finance, 43(1), 1-19. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1988.tb02585.x

Torous W.N. (1989). An Empirical Investigation of U.S. Firms in Reorganization. The Journal of Finance, 44(3), 747-770.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (2018). In Dz.U. 2018, poz. 646 (pp. 1-19).

Van Horne J.C. (2001). Financial Management and Policy (12 edition). Pearson.

Wald J.K. (1999). How firm characteristics affect capital structure: An international comparison. Journal of Financial Research, 22(2), 161-187. https://doi.org/10.1111/j.1475-6803.1999.tb00721.x.

Warner J.B. (1977). Bankruptcy Costs: Some Evidence. The Journal of F, 32(2), 337-347. https://doi.org/10.1007/0-387-26336-5_166.

Watson R., & Wilson N. (2002). Small and medium size enterprise financing: A note on some of the empirical implications of a pecking order. Journal of Business Finance and Accounting, 29(3), 557-578. https://doi.org/10.1111/1468-5957.00443.

Weill L. (2002). Determinants of Leverage and Access to Credit: Evidence on western and Eastern Europe countries. Research in Banking and Finance, 2(JANUARY 2002), 319-339.

Weill L. (2004). What Determines Leverage in Transiti on Countries? Finance a Úvûr – Czech Journal of Economics and Finance, 54(5-6), 234-242.

Welch I. (2000). Views of financial economists on the equity premium and on professional controversies. The Journal of Business, 73(4), 501-537. https://doi.org/10.1086/209653.

Welch I. (2004). Capital structure and stock returns. Journal of Political Economy, 112(1), 106-131. https://doi.org/10.1086/379933.

Welch I. (2011). Two common problems in capital structure research: The financial-debt-to-asset ratio and issuing activity versus leverage changes. International Review of Finance, 11(1), 1-17. https://doi.org/10.1111/j.1468-2443.2010.01125.x.

Wessels S., & Titman R. (1988). The Determinants of Capital Structure Choice. The Journal of Finance, 43(1), 1-19.

Wilimowska Z., & Wilimowski M. (2010). Wpływ czynników mikroekonomicznych na zarządzanie strukturą kapitałową polskich przedsiębiorstw. In R. Knosala (Ed.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie (pp. 637-641). Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją.

Willett A.H. (1901). The Economic Theory of Risk and Insurance. The Columbia University Press.

World Bank. (2021). World Bank Databases. https://www.worldbank.org/.

Woźniak-Sobczak B. (2005). Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Wrońska-Bukalska E. (2014). Zróżnicowanie branżowe poziomu i struktury kapitału własnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, XLVIII(3), 393-402.

Wysiński P. (2013). Zastosowanie scoringu kredytowego w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. International Business and Global Economy, 32, 253-268. https://doi.org/10.4467/23539496IB.13.017.2653.

Zarzecki D. (2008). Indeks ryzyka w wycenie przedsiębiorstw. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński, 1, 105-114.

Zarzecki D. (2013). Szacowanie kosztu kapitału własnego na rynkach międzynarodowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 47(2), 75-92. https://wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_47_druk.pdf.

Zarzecki D. (2014). Ryzyko a koszt kapitału – wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia, 67(804).

Zarzecki D. (2016). Dilemmas in Estimating the Cost of Capital – Selected Problems. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia, 1(1), 349-370. https://doi.org/10.18276/frfu.2016.79-27.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku