• Finanse w nowoczesnej gospodarce. Tom 1

Podtytuł E-book - cała książka
Autor Jacek Jaworski, Jan Wiśniewski (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 225
19.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-038-5

Przepływy finansowe we współczesnej gospodarce odgrywają szczególną rolę. Stanowią swoistego rodzaju ?krwioobieg? procesów sfery realnej w skali mikro i makro. Znajomość uwarunkowań kształtowania się i przepływu kapitałów daje więc podstawę do prognozowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, a także umożliwia rozpoznanie ryzyka im towarzyszącego.
Problematyka funkcjonowania rynków finansowych oraz narzędzi i metod zarządzania finansami posłużyła za przesłankę oddania do rąk Czytelników pierwszego tomu Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Można w nim znaleźć omówienie użytecznych w praktyce i teorii finansów rozwiązań dotyczących:
- mierników efektywności nowoczesnych gospodarek,
- kreowania i regulowania źródeł finansowania rozwoju społecznego i gospodarczego,
- instrumentów finansowych oraz metod zarządzania portfelem inwestycyjnym,
- a także narzędzi gospodarowania finansami przedsiębiorstw.

Mamy nadzieję, że lektura niniejszej książki przyniesie wiele korzyści w codziennej pracy Czytelników, będzie stanowiła inspirację do poszukiwań przyczyn trwającego kryzysu finansowego, ale także zmotywuje do dalszego śledzenia badań naszych pracowników i współpracowników na łamach kolejnych tomów Prac Naukowych WSB.Przepływy finansowe we współczesnej gospodarce odgrywają szczególną rolę. Stanowią swoistego rodzaju ?krwioobieg? procesów sfery realnej w skali mikro i makro. Znajomość uwarunkowań kształtowania się i przepływu kapitałów daje więc podstawę do prognozowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, a także umożliwia rozpoznanie ryzyka im towarzyszącego.
Problematyka funkcjonowania rynków finansowych oraz narzędzi i metod zarządzania finansami posłużyła za przesłankę oddania do rąk Czytelników pierwszego tomu Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Można w nim znaleźć omówienie użytecznych w praktyce i teorii finansów rozwiązań dotyczących:
- mierników efektywności nowoczesnych gospodarek,
- kreowania i regulowania źródeł finansowania rozwoju społecznego i gospodarczego,
- instrumentów finansowych oraz metod zarządzania portfelem inwestycyjnym,
- a także narzędzi gospodarowania finansami przedsiębiorstw.

Mamy nadzieję, że lektura niniejszej książki przyniesie wiele korzyści w codziennej pracy Czytelników, będzie stanowiła inspirację do poszukiwań przyczyn trwającego kryzysu finansowego, ale także zmotywuje do dalszego śledzenia badań naszych pracowników i współpracowników na łamach kolejnych tomów Prac Naukowych WSB.

Wprowadzenie 7

Część I
Funkcjonowanie rynków finansowych w Polsce i na świecie

1. Institution Efficiency and Quality of Economic Development - Vladimir Chaplygin, Oleg Sukharevs 13
1.1. Economic growth and development of institutions 14
1.2. Relationship of old and new institutions: Quality assessment 23
Bibliography 28

2. Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego a stabilność finansowa strefy euro - Tadeusz Miruszewski 29
2.1.Globalne uwarunkowania makroekonomiczne 30
2.1.1. Obroty w handlu światowym i inwestycje bezpośrednie 30
2.1.2. Rynki kapitałowe i globalne nierównowagi finansowe 31
2.1.3. Struktura rezerw walutowych i deprecjacja dolara USA 32
2.1.4. Inflacja a dyscyplina fiskalna i reforma finansów publicznych w strefie euro 34
2.2. Kierunki, cele i instrumenty polityki monetarnej EBC w 2007 roku 36
2.2.1. Polityka pieniężna - najważniejsze decyzje 36
2.2.2. Wahania stóp procentowych rynku pieniężnego 37
2.2.3. Zapotrzebowanie na płynność w Eurosystemie 39
2.2.4. Linie kredytowe (swapowe) w dolarach USA 40
Bibliografia 42

3. Realny kurs wymiany złotego i innych wybranych walut w perspektywie przystąpienia do strefy euro - Lech Kujawski 43
3.1. Zakres badania, charakterystyka danych, dobór zmiennych 45
3.2. Sposób weryfikacji 47
3.3. Wyniki 48
Bibliografia 58

4. Mikrokredyty jako instrument ograniczania ubóstwa na świecie i przeciwdziałania
wykluczeniu z rynku usług bankowych - Eugeniusz Gostomski 59
4.1. Bieda i wykluczenie finansowe jako problem współczesnego świata 59
4.2. Istota i znaczenie mikrokredytów 62
4.3. Instytucje mikrofinansowania i procedury udzielania mikrokredytów 64
4.4. Pożyczki z Funduszu Mikro jako przykład mikrofinansowania w Polsce 70
Bibliografia 73

5. Internetowe zakłady bukmacherskie jako przykład szarej strefy - Agnieszka Siwa-Niedrowska 75
Bibliografia 82

6. Stock Market Performance: Developed and Emerging Markets - Marta Wiśniewska 83
6.1. Relative Performance 83
6.1.1. Main Indexes 84
6.1.2. Single Markets 87
6.1.2.1. Developed Markets 87
6.1.2.2. Emerging Markets 89
6.2. Summary Statistics 90
Bibliography 95

7. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii w kontekście globalnego kryzysu finansowego - Piotr Siemiątkowski 97
7.1. Skala i struktura napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Wielkiej Brytanii 98
7.2. Rozmiary i struktura zasobów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Wielkiej Brytanii (stan na koniec 2006 roku) 101
7.3. Rozmiary i struktura zysku z bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Wielkiej Brytanii 104
Bibliografia 107

Część II
Metody i narzędzia zarządzania finansami

8. Zastosowanie logiki rozmytej w finansach - wybrane modele decyzyjne - Zygmunt Przybycin 111
8.1. Wybrane elementy logiki rozmytej 112
8.2. Wybrane rozmyte modele decyzyjne 120
Bibliografia 125

9. Optymalizacja portfela na polskim rynku papierów wartościowych - Katarzyna Sokołowska, Stanisław Galus 127
9.1. Metoda 128
9.2. Wyniki badań 130
9.2.1. Zakładana a rzeczywista stopa zwrotu 130
9.2.2. Rzeczywista stopa zwrotu 136
Bibliografia 140

10. Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego w świetle teorii finansów behawioralnych - Sławomir Antkiewicz 141
10.1. Teoria tradycyjna 141
10.2. Księgowanie mentalne jako postępowanie nieracjonalne 142
10.3. Portfel inwestycyjny oparty na emocjach 144
10.4. Określenie motywów i celów inwestycyjnych 146
10.5. Dobór walorów do portfela behawioralnego 147
10.6. Ocena możliwości dywersyfikacji ryzyka 149
10.7. Tworzenie optymalnego portfela papierów wartościowych w myśl teorii klasycznej oraz teorii finansów behawioralnych 150
Bibliografia 154

11. Kreacja efemerycznych instrumentów finansowych przez instytucje publiczne w Polsce - Rafał Płókarz 157
11.1. Specyficzne formy obligacji skarbowych 158
11.2. Akcje złote 161
11.3. Powszechne świadectwa udziałowe 163
11.4. Bony prywatyzacyjne 164
11.5. Świadectwa udziałowe funduszy przemysłowych 165
11.6. Bony uwłaszczeniowe 166
11.7. Bony reprywatyzacyjne 167
11.8. Świadectwa rekompensacyjne 169
11.9. Bony paliwowe 170
11.10. Bony turystyczne 171
11.11. Bony towarowe 171
11.12. Bony edukacyjne 172
11.13. Lokaty prywatyzacyjne 173
Bibliografia 176

12. Znaczenie pojęcia działalności gospodarczej dla praktyki stosowania przepisów prawa podatkowego - Monika Parusińska, Adam Mudław, Kalina Kunowska 179
12.1. Pojęcie działalności gospodarczej 180
12.2. Definicje działalności gospodarczej w prawie podatkowym 185
Bibliografia 198

13. Zastosowanie modelu zapasów gotówki Baumola w krótkoterminowej polityce finansowej małego przedsiębiorstwa - Jacek Jaworski 201
13.1. Krótkoterminowa polityka finansowa w przedsiębiorstwie 202
13.2. Zarządzanie gotówką - założenia koncepcyjne modelu Baumola 207
13.3. Studium przypadku 212
Bibliografia 217

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku