• Rachunkowość finansowa. Ewidencje i sprawozdawczość

Podręcznik w kompetentny i przystępny sposób przedstawia trudne zagadnienia rachunkowości finansowej. Atutami opracowania są: • klarowna struktura treści, • mnogość przykładów oraz • uwzględnienie aktualnych uwarunkowań prawnych. Adresatami książki opracowania są wszyscy ci, którzy postrzegają znajomość zasad rachunkowości jako zasób wiedzy nieodzowny we współczesnym świecie. Książka polecana jest: • studentom kierunków menadżerskich, • pracownikom działów finansowo-księgowych, • osobom pragnącym uzyskać kompetencje zawodowe w zakresie rachunkowości. Autorami książki „Rachunkowość finansowa. Ewidencje i sprawozdawczość" są pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiadający szeroką wiedzę teoretyczną i doświadczenie zawodowe zarówno w obszarze nauczania, jak też prowadzenia i nadzoru nad księgami rachunkowymi.

Podtytuł Rachunkowość finansowa. Ewidencje i sprawozdawczość
Autor Joanna Sawicka, Anna Stronczek, Elżebieta Marcinkowska
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 368
77.00 53.90
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
53.9
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-061-9

Podręcznik w kompetentny i przystępny sposób przedstawia trudne zagadnienia rachunkowości finansowej. Atutami opracowania są:
• klarowna struktura treści,
• mnogość przykładów oraz
• uwzględnienie aktualnych uwarunkowań prawnych.

Adresatami książki opracowania są wszyscy ci, którzy postrzegają znajomość zasad rachunkowości jako zasób wiedzy nieodzowny we współczesnym świecie. Książka polecana jest:
• studentom kierunków menadżerskich,
• pracownikom działów finansowo-księgowych,
• osobom pragnącym uzyskać kompetencje zawodowe w zakresie rachunkowości.

Autorami książki „Rachunkowość finansowa. Ewidencje i sprawozdawczość" są pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiadający szeroką wiedzę teoretyczną i doświadczenie zawodowe zarówno w obszarze nauczania, jak też prowadzenia i nadzoru nad księgami rachunkowymi.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Wprowadzenie do rachunkowości 11
1.1. Definicyjne ujęcie rachunkowości 11
1.2. Rachunkowość finansowa i zarządcza 14
1.3. Podstawy prawne rachunkowości 17
1.4. Nadrzędne zasady rachunkowości 20
1.5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 23
1.6. Dowody księgowe 26

Rozdział 2
Majątek jednostki gospodarczej 31
2.1. Aktywa jednostki gospodarczej 31
2.2. Źródła pochodzenia aktywów 37
2.3. Bilans - treść, cechy i budowa 39
2.4. Inwentaryzacja 45
2.5. Zasady wyceny pozycji bilansowych 50

Rozdział 3
Konto księgowe 55
3.1. Operacje gospodarcze, ich charakterystyka i podział 55
3.2. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu 56
3.3. Konto księgowe 59
3.4. Funkcjonowanie kont bilansowych 63
3.5. Funkcjonowanie kont wynikowych 66
3.6. Zasada podwójnego zapisu 70
3.7. Zestawienie obrotów i sald 73
3.8. Poprawianie błędów księgowych 76
3.9. Dzielenie i łączenie kont 80
3.10. Plan kont 88

Rozdział 4
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 91
4.1. Środki trwałe 91
4.2. Środki trwałe w budowie 106
4.3. Amortyzacja środków trwałych 111
4.4. Wartości niematerialne i prawne 116

Rozdział 5
Inwestycje i ich ewidencja 129
5.1. Inwestycje i ich klasyfikacja 129
5.2. Środki pieniężne 134
5.2.1. Środki pieniężne w kasie 134
5.2.2. Rachunki bankowe 136
5.2.3. Środki pieniężne w drodze 139
5.2.4. Inne środki pieniężne 141

Rozdział 6
Rozrachunki i roszczenia 147
6.1. Charakterystyka rozrachunków 147
6.2. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 154
6.3. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych 159
6.3.1. Rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) 160
6.3.2. Rozrachunki z ZUS 164
6.3.3. Inne rozrachunki publicznoprawne 167
6.4. Ewidencja rozrachunków z pracownikami 168
6.5. Ewidencja pozostałych rozrachunków 176

Rozdział 7
Wycena i ewidencja zapasów 183
7.1. Zapasy - składnik aktywów jednostki 183
7.1.1. Obrót magazynowy zapasami i inwentaryzacja 186
7.2. Wycena i ewidencja zapasów 189
7.2.1. Wycena materiałów 190
7.2.2. Ewidencja materiałów 199
7.3. Wycena i ewidencja towarów 210
7.3.1. Wycena towarów 211
7.3.2. Ewidencja towarów 214
7.4. Wycena i ewidencja produktów gotowych 221
7.4.1. Wycena produktów gotowych 221
7.4.2. Ewidencja produktów pracy 225

Rozdział 8
Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności 229
8.1. Definicja kosztów 229
8.2. Klasyfikacja kosztów 230
8.3. Podstawowe układy ewidencyjne 234
8.4. Warianty ewidencji kosztów działalności zasadniczej 236
8.5. Uproszczona ewidencja kosztów 237
8.6. Ewidencja kosztów według rodzajów 238
8.6.1. Charakterystyka kont układu rodzajowego 239
8.6.2. Rozliczenie kosztów rodzajowych 247
8.6.3. Księgowanie kosztów w układzie rodzajowym 248
8.7. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym 249
8.7.1. Charakterystyka kont układu funkcjonalnego 250
8.7.2. Rozliczenie kosztów działalności 262
8.7.3. Księgowanie kosztów w układzie funkcjonalnym 264
8.8. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym 265
8.9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 269
8.10. Kalkulacja kosztów działalności 276
8.11. Rozliczanie kosztów świadczeń wzajemnych działalności pomocniczej 280

Rozdział 9
Przychody i koszty ich uzyskania. Wynik finansowy 293
9.1. Elementy tworzące wynik finansowy 293
9.2. Przychody działalności operacyjnej i koszty ich uzyskania 297
9.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 299
9.4. Przychody i koszty finansowe 302
9.5. Zyski i straty nadzwyczajne 304
9.6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego i jego rozliczenie 304
9.7. Metody ustalania wyniku finansowego 306
9.8. Rozliczenie wyniku finansowego 314

Rozdział 10
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 317
10.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 317
10.2. Rachunek zysków i strat 320
10.3 Rachunek przepływów pieniężnych 326
10.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 337
10.5. Informacja dodatkowa 342
10.6. Sprawozdawczość finansowa mikro i małych przedsiębiorstw 350
10.6.1. Definicja mikro i małych podmiotów gospodarczych 350
10.6.2. Sprawozdanie finansowe mikroprzedsiębiorcy 353
10.6.3. Sprawozdanie finansowe małej jednostki 358

Bibliografia 367

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku