• Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Przywództwo, marketing, budżet

Książka „Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw - Przywództwo, marketing, budżet" - stanowi zbiór zagadnień dotyczących funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dokonując analizy problemów tego sektora oraz dostrzegając perspektywy jego rozwoju, należy stwierdzić, że stwarza on znaczącą szansę na zwiększenie zatrudnienia, poprawienie dynamiki eksportu, a przede wszystkim na skuteczne konkurowanie polskiej gospodarki na rynku europejskim. W publikacji szczegółowej analizie poddano: • determinanty funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, • rolę przywództwa i umiejętność budowania zaangażowania pracowników, • specyfikę działalności marketingowej i budowania wartości marki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, • prowadzenie sprawozdawczości finansowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, • kompetencje z zakresu finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw z wybranych projektów Unii Europejskiej.

Podtytuł Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Przywództwo, marketing, budżet
Autor Rafał Drewniak, Agnieszka Goździewska-Nowicka, Iwona Posadzińska, Grażyna Voss
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 158
39.00 28.08
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
25.35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-002-2
Książka „Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw - Przywództwo, marketing, budżet" - stanowi zbiór zagadnień dotyczących funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dokonując analizy problemów tego sektora oraz dostrzegając perspektywy jego rozwoju, należy stwierdzić, że stwarza on znaczącą szansę na zwiększenie zatrudnienia, poprawienie dynamiki eksportu, a przede wszystkim na skuteczne konkurowanie polskiej gospodarki na rynku europejskim.

W publikacji szczegółowej analizie poddano:
• determinanty funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
• rolę przywództwa i umiejętność budowania zaangażowania pracowników,
• specyfikę działalności marketingowej i budowania wartości marki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
• prowadzenie sprawozdawczości finansowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
• kompetencje z zakresu finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw z wybranych projektów Unii Europejskiej.

Wstęp 9

Rozdział 1
Rozwój i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 11
1.1. Pojęcie i kryteria klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw 11
1.2. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce państwa 14
1.3. Stymulatory rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 17
1.4. Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw 21
1.5. Ocena działalności sektora MŚP w Polsce w latach 2014-2015 26

Rozdział 2
Rola przywództwa i budowanie zaangażowania pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach 31
2.1. Pojęcie i istota przywództwa w zarządzaniu organizacją 31
2.2. Wybrane modele przywództwa 35
2.2.1. Teoria uwarunkowań F. Fiedlera 35
2.2.2. Koncepcja „drogi do celu" 37
2.2.3. Model bazujący na umiejętnościach 38
2.2.4. Przywództwo charyzmatyczne 40
2.2.5. Przywództwo społecznie odpowiedzialne 42
2.2.6. Sytuacyjny model przywództwa według Herseya i Blancharda 44
2.3. Zaangażowanie pracowników w MŚP 48
2.3.1. Informacje wstępne 48
2.3.2. Pojęcie i rodzaj pracowników wiedzy 50
2.3.3. Istota i zakres zaangażowania organizacyjnego 53
2.3.4. Uwarunkowania zaangażowania pracowników wiedzy 56

Rozdział 3
Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem 61
3.1. Istota działalności marketingowej 61
3.1.1. Pojęcie i ewolucja marketingu 61
3.1.2. Funkcje marketingu 65
3.1.3. Tradycyjne i nowoczesne ujęcie marketingu 66
3.2. Zarządzanie marketingowe przedsiębiorcy 69
3.3. Znaczenie marketingu dla konsumenta 72
3.4. Wybór rynku i produktu przez małe i średnie przedsiębiorstwa 75
3.4.1. Analiza rynku - wybór rynku docelowego 75
3.4.2. Kształtowanie struktury asortymentu małego i średniego przedsiębiorstwa 77

Rozdział 4
Znaczenie marki w budowaniu pozycji rynkowej małego i średniego przedsiębiorstwa 83
4.1. Definicje i funkcje marki 83
4.2. Klasyfikacja marek 86
4.3. Cykl życia marki 89
4.4. Budowanie wartości oraz kapitału marki małego i średniego przedsiębiorstwa 92
4.5. Atrybuty marki wpływające na wybory dokonywane przez konsumentów 95
4.5.1. Postrzeganie jakości przez konsumentów 95
4.5.2. Lojalność konsumentów wobec marki 98

Rozdział 5
Sprawozdawczość finansowa mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych a proces cyfryzacji w rachunkowości 103
5.1. Rola i znaczenie informacji finansowej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 103
5.2. Charakterystyka sprawozdań finansowych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach 104
5.3. Ocena wykorzystania informacji finansowych stosowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 112
5.4. Technologie informacyjne w rachunkowości 113
5.5. Korzyści i zagrożenia związane z wdrożeniem procesu cyfryzacji 118

Rozdział 6
Finansowanie projektów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 123
6.1. Zasady finansowania w okresie programowania 2014-2020 123
6.2. Rodzaje projektów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 130
6.3. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w krajowych i regionalnych programach operacyjnych 135
6.3.1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 135
6.3.2. Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) 138
6.3.3. Regionalne Programy Operacyjne 140

Bibliografia 147
Spis tabel 155
Spis rysunków 156
O Autorach 157

Agnieszka Goździewska-Nowicka doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Główne obszary zainteresowań badawczych i dydaktycz¬nych obejmują m.in. zarządzanie projektami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, inżynierię zarządzania oraz lean management. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania projektami.

Rafał Drewniak - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi Wydziału Zarządzania w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Główne obszary zainteresowań badawczych i dydaktycznych obejmują m.in.: zarządzanie transferem wiedzy i technologii między przedsiębiorstwami w warunkach aliansów strategicznych, uwarunkowania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, miejsce i rolę kapitału intelektualnego oraz znaczenie przywództwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Autor licznych krajowych i międzynarodowych publikacji poświęconych zagadnieniom zarządzania przedsiębiorstwem, aliansów strategicznych, zarządzania kapitałem intelektualnym, transferu wiedzy między firmami.

Iwona Posadzińska - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny UTP w Katedrze Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Główne obszary zainteresowań badawczych i dydaktycznych obejmują m.in.: marketing w sferze business to business, internacjonalizację i strategie przedsiębiorstw budowlanych, zarządzanie przedsiębiorstwem. Autorka licznych publikacji poświęconych problemom marketingowym i zarządczym przedsiębiorstw.

Grażyna Voss - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Główne obszary zainteresowań badawczych i dydaktycznych obejmują m.in.: rachunkowość, sprawozdawczość finansową oraz prawne regulacje rachunkowości. Autorka licznych krajowych i międzynarodowych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku