• Polski transport samochodowy ładunków

Analiza funkcjonowania rynku transportu samochodowego nie dotyczy tylko gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych dotyczących stanu liczbowego tego transportu, wielkości przewozów, a także kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego wykonującego przewozy ładunków. Autorzy w niniejszej monografii zaprezentowali między innymi także nowe wyzwania badawcze, takie jak: prognozowanie tendencji rozwojowych transportu samochodowego, koncepcje organizacyjne zagadnień recyklingu pojazdów samochodowych, kształtu obsługi transportowej współczesnych miast czy zagadnienia ekologii w transporcie. Te wszystkie problemy są niezmiernie ważne przy konstruowaniu strategii rozwoju gospodarczego Polski w dynamicznie rozwijających się warunkach zarówno wewnątrzkrajowych, jak i otoczenia międzynarodowego. Jak napisał recenzent prof. A. Kuriata: „niniejsza monografia jest unikalnym opracowaniem dotyczącym całościowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnego rynku transportu samo

Podtytuł Polski transport samochodowy ładunków
Autor Zdzisław Kordel (red.)
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 334
59.00 44.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
41.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-283-5
Analiza funkcjonowania rynku transportu samochodowego nie dotyczy tylko gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych dotyczących stanu liczbowego tego transportu, wielkości przewozów, a także kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego wykonującego przewozy ładunków. Autorzy w niniejszej monografii zaprezentowali między innymi także nowe wyzwania badawcze, takie jak: prognozowanie tendencji rozwojowych transportu samochodowego, koncepcje organizacyjne zagadnień recyklingu pojazdów samochodowych, kształtu obsługi transportowej współczesnych miast czy zagadnienia ekologii w transporcie.

Te wszystkie problemy są niezmiernie ważne przy konstruowaniu strategii rozwoju gospodarczego Polski w dynamicznie rozwijających się warunkach zarówno wewnątrzkrajowych, jak i otoczenia międzynarodowego. Jak napisał recenzent prof. A. Kuriata: „niniejsza monografia jest unikalnym opracowaniem dotyczącym całościowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnego rynku transportu samochodowego, a jej wysoki poziom teoretycznych rozważań ukazuje złożoność w aktualnych warunkach funkcjonowania gospodarki Polski". Recenzent uważa także, iż zaprezentowany materiał w niniejszej monografii winien być systematycznie uaktualniany i poszerzany w zależności od założeń polityki transportowej państwa, powinien być materiałem wyjściowym dla tej polityki, a także być materiałem źródłowym dla teoretyków, jak i praktyków.

Wstęp 9

Rozdział 1
Stan i rozwój krajowego parku pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków (Iwona Balke) 11
1.1. Pojazdy zarejestrowane w Polsce 13
1.2. Pojazdy eksploatowane w Polsce 14
1.3. Samochody ciężarowe zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce oraz stan rejestracji w latach 2004-2017 według dopuszczalnej masy całkowitej 16
1.4. Pierwsze rejestracje samochodów ciężarowych według wieku 20
1.5. Park samochodów ciężarowych zarejestrowanych i eksploatowanych w Polsce według wieku 25
1.6. Ciągniki samochodowe siodłowe zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce oraz stan rejestracji w latach 2004-2015 31
1.7. Pierwsze rejestracje ciągników samochodowych siodłowych według wieku 33
1.8. Park ciągników samochodowych siodłowych zarejestrowanych i eksploatowanych w Polsce według wieku 35

Rozdział 2
Stan polskiego krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego ładunków (Zdzisław Kordel) 39

Rozdział 3
Infrastruktura drogowa w Polsce (Piotr Pawlak) 45
3.1. Uwagi ogólne 45
3.2. Klasyfikacja formalna dróg według klas technicznych i funkcji 51
3.3. Stan infrastruktury transportu drogowego 53
3.4. Efekty rozwoju sieci dróg ekspresowych w aspekcie atrakcyjności inwestycyjnej regionów 63
3.5. Finansowanie budowy i utrzymania infrastruktury drogowej 68
3.6. Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce w aspekcie transportu intermodalnego 70

Rozdział 4
Warunki funkcjonowania transportu samochodowego (Zdzisław Kordel) 77
4.1. Ewolucja krótko- i długofalowych celów polityki transportowej UE 77
4.2. Polityka Unii Europejskiej wobec sektora transportu drogowego - w tym MŚP 78
4.3. Wybrane akty prawne polskie i wspólnotowe regulujące funkcjonowanie transportu samochodowego 80
4.4. Instrumenty polityki transportowej w realizacji celów i ich skuteczność 87

Rozdział 5
Wahania koniunktury na rynku przewozów towarowych (Sławomir Dorosiewicz, Iwona Balke) 95
5.1. Wahania cykliczne - uwagi ogólne 95
5.2. Współczesne spojrzenie na badania wahań cyklicznych 100
5.3. Uwagi o metodyce badania koniunktury w transporcie 103
5.4. Wahania cykliczne rynku przewozów towarowych - przegląd wyników 107
5.5. Koniunktura w transporcie - cykl jakościowy 110
5.6. Koniunktura w transporcie - cykl ilościowy 116

Rozdział 6
Charakterystyka uwarunkowań determinujących wielkość i strukturę transportu towarowego (Maciej Menes) 125
6.1. Systematyka czynników determinujących wielkość i strukturę transportu towarowego 125
6.2. Podstawowe uwarunkowania egzogeniczne determinujące wielkość i strukturę transportu towarowego 127

Rozdział 7
Przewidywania prognostyczne rozwoju popytu na pracę przewozową transportu ciężarowego w Polsce do 2030 r. (Sławomir Dorosiewicz, Jerzy Waśkiewicz) 155

Rozdział 8
Przewozy ładunków na obszarach zurbanizowanych (Małgorzata Zysińska) 169
8.1. Koncepcja inteligentnego miasta - przesłanki rozwoju, pojęcie, rankingi 169
8.2. Zadania i znaczenie logistyki miejskiej w systemie inteligentnego miasta 182
8.3. Inicjatywy UE na rzecz inteligentnych miast i logistyki miejskiej 201
8.4. Przykłady dobrych praktyk europejskich z zakresu logistyki miejskiej 210
8.5. Adaptacyjność rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej w warunkach polskich 218

Rozdział 9
Średnie jednostkowe koszty polskich przedsiębiorstw międzynarodowego transportu ciężarowego (Jerzy Waśkiewicz) 235
9.1. Przesłanki badań kosztowych 235
9.2. Przedmiot, zakres i metody badań oraz analizy 237
9.3. Charakterystyka statystyczna próby badawczej 239
9.4. Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w badanych przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego w latach 2009-2017 241
9.5. Średnie stawki przewozowe i zysk w zbadanych przedsiębiorstwach międzynarodowego transportu ciężarowego 255

Rozdział 10
Problematyka transportu a ochrona środowiska (Wojciech Gis) 259
10.1. Założenia polityki ochrony środowiska 259
10.2. Wodoryzacja transportu, w tym transportu samochodowego 266
10.3. Uwarunkowania ekologiczne 281
10.4. Uwarunkowania ekonomiczne 285

Rozdział 11
Problematyka recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Ewa Kamińska) 289
11.1. Miejsce recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE) w hierarchii odpadów 290
11.2. Odpady pochodzące z PWE w Polsce 295
11.3. Wybrane obowiązki ustawowe podmiotów tworzących system gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji 299
11.4. Zagospodarowanie wybranych grup odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji 303
11.5. Bariery i szanse rozwoju recyklingu w Polsce 311

Bibliografia 313
Spis tabel 325
Spis rysunków 329

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku